SINODUL TÂLHĂRESC

"Sinodul pan-ortodox" din Creta 16-27 iunie 2016

Întâi pomenește, Doamne, toată episcopia ortodocșilor, pe care dăruiește-o sfintelor Tale biserici întreagă, cinstită, sănătoasă, îndelungată în zile și drept învățând cuvântul adevărului Tău

Clerici și mireni, Patriarhia Română, Prigoana

Părintele Pamvo Jugănaru a fost „caterisit” după placul pseudo-mitr. Teofan Savu, dar după Sfinții Părinți el se face vrednic de laudă pentru păzirea Bisericii de schismă

Luni, 22 mai 2017, Părintele Pamvo a fost invitat de IPS Teofan la Durău, unde a fost informat că s-a hotărât caterisirea sfinției sale în Consistoriul Eparhial Monahal Iași. Înaltul ierarh a citat corect opțiunile pe care art. 132, alin. (2) RACDIJBOR i le oferă: de a aproba hotărârea, de a o respinge sau de a o modifica. Motivul invocat pentru acea întâlnire a fost dificultatea cu care se ia o astfel de decizie și dorința de a mai discuta o dată cu părintele Pamvo înainte de a o lua.

Procedura nu este cerută de către RACDIJBOR, nici nu este interzisă. Prin decizia Înaltpreasfinției Sale de a discuta cu Părintele Pamvo și de a lua decizia după acea discuție, Înaltpreasfinția Sa și-a asumat deschis rolul de judecător direct al cauzei, dat fiind că de decizia pe care a luat-o în urma discuției cu Părintele Pamvo a depins validarea sau invalidarea deciziei pe care o luaseră consistorialii înainte.

În acea discuție, Părintele Pamvo a ridicat obiecția legată de recuzarea unuia dintre membrii Consistoriului, întrebând cum s-a putut lua o decizie doar cu doi membri ai Consistoriului. Înaltul ierarh a spus că răspunsul se va vedea în hotărâre. Cu prilejul unei întrevederi avute în ziua în care a depus cererea de recuzare, Înaltpreasfinția Sa i-a spus Părintelui Pamvo că dacă un membru va fi recuzat… vor judeca ceilalți doi, lucru nepermis de regulamentul instanțelor de judecată.

S-a ridicat obiecția legată de incompatibilitatea judecării propriei cauze de către episcop, consemnată de canonul 118/107 al sinodului din Cartagina. Înaltpreasfinția Sa a considerat acel argument canonic „interpretare personală”.

Tot „interpretare personală” a fost considerată și obiecția la argumentul că prin întreruperea pomenirii Părintele ar fi comis schismă. Înaltpreasfinția Sa a susținut că, în ciuda documentelor sinodului din Creta, ceilalți episcopi ai Bisericii nu au întrerupt comuniunea euharistică cu Înaltpreasfinția Sa. La acest argument, Părintele Pamvo a replicat că, pe de o parte, nu e de mirare, de vreme ce toți sunt implicați, într-o formă sau alta, în erezia ecumenistă semnată în Creta, iar pe de altă parte, canonul 15 I-II Constantinopol nu condiționează întreruperea pomenirii ierarhului de faptul că se află sau nu în comuniune cu ceilalți ierarhi, ci de faptul că predică o erezie condamnată de cugetarea Sfinților Părinți sau de hotărârile dogmatice ale sinoadelor Bisericii. Argumentul comuniunii cu ceilalți episcopi este singurul argument pe care MMB l-a produs în această dispută teologică, de la începutul acesteia, în august anul trecut.

Întrebat dacă dorește să reintre în rânduială”, Părintele Pamvo a spus că o va face imediat ce Înaltpreasfinția Sa va retrage semnătura de pe documentele din Creta, adăugând că, în acest stadiu, nici măcar nu i se cere să rupă comuniunea euharistică cu ceilalți episcopi rămași părtași ai ereziei din Creta, ci doar să se îngrădească pe sine și să ne îngrădească pe noi, credincioșii din Moldova, de acea erezie. Înaltpreasfinția Sa a refuzat acest lucru.

După toată această discuție, Părintele Pamvo a fost informat vineri în legătură cu caterisirea sa și cu aprobarea acesteia de către Înaltpreasfințitul Teofan.

La o primă lectură a sentinței se observă caracterul personal al acestei dispute, subliniat și de discuția de luni, în care Înaltpreasfinția Sa a demonstrat că este atât judecător indirect, prin Consistoriu, cât și judecător direct, prin dreptul de veto conferit de art. 132 RACDIJBOR, al unei cauze în care este implicat direct.

Elementul de noutate față de toate sentințele pronunțate până acum în cazul preoților nepomenitori este că două capete de acuzare au fost retrase. Motivul real pare a fi dorința de a da impresia unei judecăți imparțiale, încercându-se prin aceasta să se facă uitate gravele vicii de procedură semnalate de-a lungul acestui proces. Motivul invocat este și el pertinent, anume imposibilitatea de a proba acele acuze pe baza probatoriului existent. Sentința de caterisire a Părintelui Pamvo reține în seama părintelui numai acuzațiile legate strict de nepomenirea ierarhului, de celelalte acuze, legate de fapte oarecum de drept comun (clevetire, defăimare, insultă, instigare etc.), părintele fiind exonerat, pe motiv că acuzarea nu a reușit să le probeze așa cum trebuie.

În cele peste 30 de pagini de motivare a sentinței se întâlnesc printre altele interpretări tendențioase ale unor fapte, minciuni sfruntate ale martorilor acuzării, consemnate de către Consistoriu, în ciuda cererii apărării de a se renunța la acești martori, aflați într-o stare de incompatibilitate evidentă.

Din această motivare se degajă câteva rațiuni pentru care, în cererea de apel, dacă o va face, părintele Pamvo va putea invoca faptul că sentința este nulă de drept.

Cel mai important motiv de nulitate absolută a sentinței este faptul că a fost dată de un judecător propus spre recuzare. La pagina 11 a motivării se spune că Consistoriul a decis nerecuzarea părintelui arhimandrit Gavriil Alexa, “reținând punctul de vedere al părintelui Gavriil Alexa, care a arătat că motivul de recuzare formulat la adresa sa nu se încadrează între motivele de recuzare prevăzute de art. 138”.

Motivul de recuzare formulat la adresa părintelui Alexa fusese acela că a discutat cazul cu o persoană la telefon și s-a pronunțat în dosarul Părintelui Pamvo, exprimând opinia că acesta a greșit când a afirmat că în Biserică nu mai este har. Afirmația rostită de către arhimandritul Gavriil Alexa era preluată din depoziția starețului Hariton, consemnată în pagina 18 a motivării sentinței, în care acesta afirma: “Părintele Pamvo a anunțat în mod public în cuvântul de învățătură rostit la finalul Sfintei Liturghii din duminicile perioadei noiembrie 2016-februarie 2017, faptul că la Rădeni este singurul loc din țară unde Sfintele Taine sunt valabile și faptul că celelalte persoane care nu vor apela la serviciilor religioase de acolo sunt sortite muncilor iadului”. Această depoziție este mincinoasă, deoarece în perioada noiembrie 2016-februarie 2017 părintele Pamvo nu a ținut aproape niciodată cuvânt de învățătură, această sarcină fiind delegată altcuiva, iar de la altarul Schitului Rădeni nu s-au afirmat niciodată că Rădeni e singurul loc din țară unde Sfintele Taine sunt valabile sau că cine nu vine la Rădeni merge în muncile iadului.

Pe lângă faptul că s-a antepronunțat în privința vinovăției Părintelui Pamvo, încălcând articolul 138, litera d), care consideră motiv de recuzare “dacă și-a manifestat public ori privat opțiunea, înainte de a se pronunța hotărârea”, iar această antepronunțare a fost probată cu o declarație semnată de către persoana cu care părintele Alexa a vorbit și care și-a manifestat dorința și disponibilitatea de a se constitui în martor al apărării, pentru a se complini procedura care cere ca depozițiile martorilor să se ia în instanță, părintele arhimandrit Gavriil Alexa a încălcat și articolul 94, alin. (1), care spune că ședințele Consistoriului nu sunt publice, divulgând informații din dosar unor persoane care nu trebuia să aibă acces la acestea, în condițiile în care Consistoriul a refuzat să îi ofere informațiile solicitate părintelui Pamvo, în legătură cu maniera în care i s-au rezolvat solicitările făcute, invocându-se tocmai acest articol (pagina 9 din motivarea sentinței). Cu toate acestea, colegii de consistoriu l-au considerat vrednic de a judeca în continuare în acel proces.

Un al doilea motiv de nulitate a întregului demers îl reprezintă maniera în care s-a rezolvat cererea prin care se solicita comunicarea modului în care a fost trimis în judecată părintele Pamvo.

În înștiințarea de chemare în judecată din 08 martie 2017, părintelui Pamvo i se comunică faptul că a fost trimis în judecată în baza art. 62, alin. (1), litera b) RACDIJBOR, care reglementează etapele instrumentării unei sesizări. Conform acestui articol, sesizările trebuie să fie cercetate disciplinar.

În pagina 5 a motivării sentinței, se spune că Consistoriul a constatat că trimiterea în judecată s-a făcut în baza art. 60, litera (b) RACDIJBOR, adică prin raport direct de inspecție. Problema pe care Consistoriul nu a constatat-o și nici nu a rezolvat-o în niciuna dintre ședințele sale este necorespondența dintre art. 60 și art. 62. Articolului 60, litera (b) RACDIJBOR îi corespunde în art. 62, invocat de chemarea în judecată primită de părintele Pamvo, alin. (2), iar nu alin. (1), litera b).

În consecință, această discrepanță pare a fi o reîncadrare ad hoc, operată pentru ca lipsa cercetării disciplinare să nu se constituie într-un motiv de nulitate a întregului raport de trimitere în judecată și deci a întregii judecăți. În caz contrar, înștiințarea de chemare în judecată a Părintelui Pamvo suferă de o greșeală materială, nerectificată niciodată, în ciuda atragerii atenției asupra ei, ceea ce o face nulă.

Cheia întregii decizii de caterisire și cel mai grav motiv de nulitate a acesteia o constituie raționamentul din pagina 29 a motivării sentinței: “Justificarea principală indicată în apărarea sa, respectiv aceea că episcopul locului a învățat cu capul descoperit o erezie, iar aceasta ar justifica îngrădirea preoților de acesta, nu poate fi primită, întrucât pronunțarea asupra presupusei erezii a fost făcută de un grup restrâns de persoane care au decis acest lucru. Primind această justificare s-ar crea un precedent periculos, prin care oricine ar putea decide că episcopul locului se face vinovat de o presupusă erezie, iar aceasta ar îndreptăți un preot certat cu disciplina bisericească să se îngrădească de episcopul său” (s.n.). Mai departe, citatul arată că numai Sfântul Sinod are dreptul de a judeca dacă episcopul este eretic și de a-l condamna, dar deocamdată nu există nicio hotărâre a Sfântului Sinod în acest sens.

Această argumentare uluitoare ne arată următoarele:

 1. Părintele Pamvo putea să vină în fața consistoriului și să se apere pe fond cu ce argumente dorea sfinția sa, apărarea i-ar fi fost respinsă apriori, din cauza acestei interpretări eronate a Sfintelor Canoane, cu care membrii Consistoriului porniseră la drum și care este “doctrina juridică oficială” la nivel de BOR pe această temă.

 2. Această interpretare neagă existența și mai ales conținutul canoanelor 31 apostolic, 15 I-II Constantinopol și 3 de la sinodul al III-lea ecumenic. Canonul 31 apostolic face distincție între preoții care opresc pomenirea pe motive de ceartă cu disciplina bisericească și cei ce invocă erezia episcopului, iar canonul 15 I-II stabilește clardreptul preotului de a constata personal că episcopul învață public o erezieosândită de către sinoadele Bisericii sau de către cugetarea Sfinților Părinți și să se despartă prin nepomenire de acesta înainte de cercetarea sinodală a acelui episcop. Prin urmare, pretinsul “precedent periculos” îl stabilește canonul 15 I-II, care spune că preotul este cel ce poate (și trebuie) să constate o erezie osândită de sinoade sau de cugetarea patristică. Aici intervine canonul 3, care lămurește expresia “osândită de Sfintele Canoane sau de cugetarea Sfinților Părinți”, lărgind sfera acesteia și asupra ereziilor care, deși nu au fost condamnate încă de un sinod, sunt condamnate de către sinoadele deja ținute prin faptul că învățătura lor este contrară Revelației, așa cum este aceasta explicată de către Sfinții Părinți și de către hotărârile Sfintelor Sinoade. Preoții pe care îi repune în treaptă sinodul al III-lea ecumenic se opuseseră ereziei lui Nestorie, care încă nu fusese condamnată explicit de către un sinod, dar care fusese condamnată implicit de către hotărârile sinoadelor anterioare și de către cugetarea Bisericii, exprimată de Sfinții Părinți. Nu există, prin urmare, niciun pericol ca un preot certat cu disciplina bisericească să îl acuze pe episcop de erezie, fără a se condamna el de schismă și defăimare a episcopului respectiv, deoarece acuzația trebuie demonstrată, erezia respectivă trebuie să existe, trebuie să fie propovăduită în public și să fie contrară Sfintelor Sinoade sau cugetării Sfinților Părinți. Toate aceste condiții obligatorii, care fac distincția între preoții “certați cu disciplina” și mărturisitorii dreptei credințe au fost împlinite de către sinodul din Creta, la care s-au luat decizii contrare sfintelor sinoade și cugetării Sfinților Părinți, decizii propovăduite de către episcopii semnatari în fața întregii lumi. Argumentul MMB este cu desăvârșire anticanonic și ignoră existența celor trei canoane invocate mai sus.

 3. Negând evidența canonică, sentința pronunțată este nulă, deoarece încalcă principiul de bază al justiției bisericești, expus de art. 3, litera g) RACDIJBOR, care spune că unul dintre principiile canonice fundamentale este “respectarea prevederilor canonice”, și cade sub prevederile canonului 8 de la sinodul al III-lea ecumenic, care spune că orice decizie contrară deciziilor sfintelor sinoade este nulă și nu are nicio forță juridică. Canoanele 15 I-II și 3 de la sinodul al III-lea ecumenic sunt decizii ale Sfintelor Sinoade, pe care MMB le neagă.

 4. La luarea deciziei de caterisire au contribuit delațiunile celor doi martori ai acuzării, care au fost în același timp și autori ai rapoartelor de incriminare a Părintelui Pamvo, ambii în dispută clară cu părintele, incompatibili cu funcția de martor, recuzați de apărarea Părintelui Pamvo, dar păstrați de Consistoriu.

Motivația sentinței face și aprecierea eronată că Părintelui Pamvo i s-a garantat dreptul la apărare, prin faptul că i s-a permis să își vadă dosarul.

În realitate:

 1. Părintele Pamvo a avut acces la dosar timp de două ore, timp în care l-a putut studia în compania unor preoți MMB, care l-au ținut mai tot timpul de vorbă.

 2. Nu i s-a permis să îl xerocopieze sau să îl studieze alături de o persoană competentă în materie canonică și juridică.

 3. Nu a avut acces la avocat bisericesc, deoarece în această speță avocații bisericești erau la fel de incompatibili ca și membrii consistoriului, care aveau deja o “doctrină” paralelă cu cea canonică despre cum trebuie interpretate canoanele care îl dezincriminau pe Părintele Pamvo, după cum am văzut mai sus din citatul prezentat.

 4. Nu i s-a rezolvat niciuna dintre multele vicii de procedură semnalate. Nu i s-a prezentat nicio dovadă care să ateste că este preot în Mitropolia Moldovei, existând posibilitatea ca Consistoriul Monahal Iași să fi judecat un preot hirotonit în Mitropolia Clujului; nu i s-a prezentat nicio dovadă a cunoștințelor juridice ale membrilor consistoriului, existând posibilitatea ca hotărârea să fie nulă și din acest punct de vedere; nu au fost retrași martorii acuzării, aflați în incompatibilitate.

 5. Faptul că a semnalat toate viciile grave de procedură i s-a reținut ca o circumstanță agravantă, considerându-se că, apărandu-se, “a arătat rea credință și atitudine disprețuitoare”.

Părintele Pamvo va face apel în privința caterisirii sfinției sale. Între timp, la Rădeni viața duhovnicească merge înainte netulburată. Caterisirea Părintelui Pamvo nu a schimbat situația în niciun fel. Canonul 3 de la sinodul al III-lea ecumenic garantează că nici de acum încolo nu se va schimba ceva din acest punct de vedere.

Rămâne din toată motivarea sentinței de caterisire a Părintelui Pamvo o singură nedumerire: de mai multe ori se menționează faptul că Părintele Pamvo i-a convocat telefonic pe cei de la Rădeni. De unde știu martorii acuzării că Părintele Pamvo i-a convocat pe oameni… telefonic? De prezentat vreo probă a acestei afirmații nu s-a pus problema.

de Mihai-Silviu Chirilă

pentru a vedea dosarul întocmit de MMB citiți continuarea pe OrtodoxINFO.

 1. Evident că nu asi va retrage semnătura Teofan, ,,caterisirea” de către eretici nu face 2 bani

 2. Bogdan

  Dumnezeu nu doarme!

 3. Intrebatorul

  Daca Sfintele Taine sunt valude prin mana acestor eretici de ce nu ar fii si caterisirea? Care este fundamentul dogmatic pentru care aceste caterisiri nu sunt valide?

  • Ioana

   nu mai au taine antihristii episcopi

   nu ati inteles Pidalioul. acolo scrie DOAR CA PANA LA SINODUL DE CATERISIRE, inca se pot pocai AIA CARE MAI AU CAT DE CAT O FARAMA DE CUGET SI DORINTA DE INDREPTARE si primi ca CLERICI, dupa SINODUL DE CATERISIRE SUNT simplii MIRENI, pentrU ca Sfntii Apostoli au poruncit ca numa de s-ar ruga cu ereticii, sa fie ANATEMA!

   PENTRU TOTI CARE ZIC CA ERETICII AU TAINE SAU „HAR”

   aduceti aici citatele din Pidalion sa le dezbatem, eu am citit dar nu am timp acum sa caut acele locuri, stiu ca la SARDICA si LAODICEEA au fost ceva masuri pe tema asta si in mai multe locuri… DESPRE ERETICII inca nevaditi CA ACUMA, care inca nu fusesera caterisiti SI NU SCRIA NICAIERI ca exista har, si doar SE POMENEA CA DACA SE VOR POCAI, SA SE PRIMEASCA CA EPISCOPI, IAR DACA NU= SI ACESTI MASONI NU O VOR FACE PANA LA PARUSIE, sa se cateriseasca DEFINITIV

   SUNT MASURI STRICT ADMINISTRATIVE, asta nu insemna ca e har acolo sau Hristos e parte cu Trupul si Sangele lui la Minciuna – ASTA E BLASFEMIE!!!

   harul se intoarce daca acela se pocaieste de erezie, si Dumnezeu uneori pe unii ii ingaduie si sa isi revina la harul preotiei sau arhieriei (la arhierei in zilele noastre nu prea vad vreo revenire) CHIAR DACA AU FOST ERETICI O VREME SI FARA HAR, dar doar pe aceia ceau fost pacaliti de erezie cel ma adesea, IAR NU APOSTATI, ZIDARI AI SATANEI SI ALTE SCARBE DE SCURSURI PAPISTO-ERETICE DIN PREZENT…

   caci dar nu am timp acuma sa le copiez ACUM DIN PIDALION sa le dau la dezbatut unor nepriceputi ca alde Bogdanici si IULICIKA

   MAI SUNT SI ALTE LUCRURI DE FACUT… dar mai trebuie ajutat si la continuarea portalului,

   unii renunta si la ce pun pe masa, doar ca sa continue activitatea si unii isi BAT JOC DUCAND IN RATACIRE SI PE ALTII SI RASTIGNIND PE CEI CARE MUNCESC ENORM CU BATAIA VOASTRA DE JOC DE ERETICI SAU SCUZATORI DE ERETICI CA ALDE IULICA, SI BOGDANEL SI ALTI INDARATNICI CONTEAZA FOARTE MULT sa se mai trezeasca vreun suflet, de cititi, toti citit pe aici, dar mai dati si o mana de ajutor fratilor, caci ca sa existe aceste spatii in care ne exprimam, nu se poate sustine doar cu vorbe si cu aer…

   45. Cine, oare, este sluga credincioasa si inteleapta pe care a pus-o stapanul peste slugile sale, ca sa le dea hrana la timp?
   46. Fericita este sluga aceea, pe care venind stapanul sau, o va afla facand asa.
   47. Adevarat zic voua ca peste toate avutiile sale o va pune.
   48. Iar daca acea sluga, rea fiind, va zice in inima sa: Stapanul meu intarzie,
   49. Si va incepe sa bata pe cei ce slujesc impreuna cu el, sa manance si sa bea cu betivii,
   50. Veni-va stapanul slugii aceleia in ziua cand nu se asteapta si in ceasul pe care nu-l cunoaste,
   51. Si o va taia din dregatorie si partea ei o va pune cu fatarnicii. Acolo va fi plangerea si scrasnirea dintilor. – Matei 24

  • Fr. Eugen Brumar

   Stai linistit frate! E ca si cum ar „caterisi” Papa F. de la Roma.

  • mihai

   fundamentul nu trebuie sa fie dogmatic, ci canonic, este canonul 3 de la sinodul al III-lea ecumenic. Caterisirea nu este o Sfanta Taina, nu are nicio legatura cu valabilitatea tainelor sau nu, este o masura disciplinara care se da atunci cand exista o fapta ce merita caterisirea. Oprirea pomenirii pentru erezia episcopului este scoasa de canonul 15 I-II din categoria faptelor care constituie schisma, motiv pentru care caterisirea nu este valabila, deoarece nu se da pentru o fapta care sa merite caterisirea.

 4. Monah

  De ce a mers la judecata falsa a unui ierarh filo papisto eretic care spune ca ereticii catolici au sfinte taine un lup in piei de oaie acest teofan mai ales ca era hirotonit la cluj nu trebuia sa se supuna judecatii lor nule si false era din alta eparhie oricum caterisirea nu are nici o valabilitate.

  • sinteti pr Pamvo de la Radeni ???sau este coincidenta de nume ??

   • marinela

    E coincidenta de nume,Melania.E un alt parinte asta.E de la Frasinei.

  • Fr. Eugen Brumar

   Lasa parinte, ca si Mantuitorul a fost la judecata: ANA si CAIAFA.

   • Fr. Eugen Brumar

    Auzi-ti voi, pana unde au putut sa ajunga mercenarii si tradatorii de CREDINTA! Bunul Dumnezeu sa fie cu el si cu toti MARTURISITORII!
    DOAMNE AJUTA!

  • Diana Grigoriu

   Cum pot ei sluji la doi stăpâni: și lui Dumnezeu și lui mamona?

 5. preot Matei Vulcanescu

  Atentie! Nu e o caterisire, pentru ca fiind judecata de cei inpricinati, ea este lovita de nulitate. nu te poate judeca cel pe care tu il acuzi. E clar!
  Acesti membri ai Consistoriului ilegitim- pentru ca sunt ei insisi impricinati- neaga acuzatului care-i acuza pe ei, dreptul la a rationa, a gandi dupa invatatura Sfintilor Parinti. Ei il obliga pe pr Pamvo care este in clipa aceasta un marturisitor, sa gandeasca institutional, nu duhovnicesc- patristic, nu in duhul Bisericii, ci in duh legalist papist.
  Dupa cum am scris intr-un comentariu, Bisericile Locale care au semnat in Creta au intrat in schisma cu Biserica Ortodoxa dupa cum puteti vedea in articolul meu mai vechi: http://ortodoxos.ro/2016/08/31/cine-accepta-sinodul-din-creta-face-schisma-cu-hristos-si-cu-biserica-lui/
  Daca acest ieromonah trage un semnal de alarma si mai marii il inabusa, asa cum au facut Sinedriul Iudaic cu Sfintii Apostoli, rezultatul nu e cel institutional al autoritatii, ci al Duhului Sfant si al Evangheliei. Deci ” judecatorii” devin luptatori impotriva lui Dumnezeu! O spun cu toata dragostea si mila pentru ei, si pentru IPS Teofan. Adevarul supara si doare, dar trebuie spus, ca sa-i dam o sansa lui IPS Teofan in fata vesniciei!

  • ban

   Slatioara recruteaza membri.

   • ban

    Nici eu nu ma duc la pomenitorii de eretici, chiar daca mai au har pana la caterisire, cnf. Pidalionului. Dar unii pricep mai greu.

   • ban

    Nici eu nu ma duc la pomenitorii de eretici, chiar daca mai au har pana la caterisire, cnf. Pidalionului. Dar unii pricep mai greu.

 6. preot Matei Vulcanescu

  Va rog sa scoateti din vocabular si din constiinta ideea ca acesti parinti care au oprit pomenirea pentru erezia promovata de episcopii lor ar fi caterisiti. Nu sunt caterisiti. Au plinatatea Harului si sunt pe deplin uniti cu Biserica Ortodoxa, in schim cei care ii ” caterisesc” se indeparteaza din ce in ce mai mult de Ea.

  Iata si articolul care merita republicat pentru a trage un semnal de alarma:
  Cine acceptă(si Ierarhii BOR) “Sinodul din Creta” face schismă cu Hristos și cu Biserica Lui
  În primul rând să definim noțiunea de schismă. Schisma înseamnă ruptură, sciziune sau dezbinare. Dacă cineva se rupe de Biserică se spune că face schismă. Schisma sau ruptura se pot realiza între mai multe persoane pe motive ideologice sau pe alte motive.

  Atunci când ne referim la schisma bisericească trebuie să ținem cont de faptul că Biserica nu se poate divide, rămâne mereu Una, așa cum spune Simbolul de Credință, ea fiind Biserica Ortodoxă, întemeiată de Iisus Hristos Fiul lui Dumnezeu celui Viu pe Piatra Credinței, pe care nici porțile iadului nu o vor birui. Hristos rămâne în veac în Biserică și Biserica e Trupul Lui. Împărtășindu-se în fiecare duminică cu Trupul și Sângele Lui Hristos (canonul apostolic) credincioșii rămân uniți cu El, fiind cărămizi vii ale Bisericii, mădulare ale Trupului lui Hristos, hrănindu-se necontenit cu Trupul și Sângele lui Hristos Dumnezeu în Sfânta Liturghie.
  În momentul în care apare un sinod eretic care distorsionează învățătura de credință, așa cum așa-zisul Sinod din Creta o face, introducând logica omenească și diavolească în Biserică, folosind învăluirea și limbajul ecumenist care vorbesc de falsa unire (unitate), folosind un limbaj duplicitar, întortocheat, filosofic, care te bagă în ceața relativismului, creștinul își pierde orice reper al credinței, reper fiind nimic altceva decât Dogma Ortodoxă. Unitatea și Unicitatea Bisericii Ortodoxe, singura mântuitoare, exclud de la mântuire pe toți cei care sunt eretici. Sinodul din Creta introduce logica incluziunii (a acceptării ereticilor ca biserici nedepline), limbajul de lemn care în ansambu este erezie. Întotdeauna Sinoadele Ecumenice autentice au clarificat, au delimitat Biserica de erezie, nu au derutat așa cum acest pseudo Sinod o face. Deruta este de la demoni, demoni ce ne obligă la un dialog pe o platformă protestantă numită Consiliul Mondial al Bisericilor, un dialog fără roade, în care se pierde identitatea ortodoxă, apărând o dogmă nouă (dogma relativismului sincretist ecumenist). Cei care acceptă acest sinod din Creta intră în schismă cu Hristos și cu Biserica Lui Ortodoxă și rămân în afara Adevărului.
  A fi în schismă cu Hristos și, prin urmare, cu învățătura Lui, înseamnă a fi în schismă cu Biserica Ortodoxă, al cărei Cap este Hristos. Indiferent că cei care acceptă Sinodul Eretic sunt patriarhi, episcopi, mitropoliți, mănăstiri, Muntele Athos, Părinți îmbunătățiți, etc, toți aceștia în momentul în care acceptă Sinodul eretic, intră în schismă cu Hristos.
  De aceea schisma nu înseamnă o ruptură între oameni sau între Bisericile Locale, ci înseamnă ruptura de Hristos și de Biserica Lui. Mai mare frică trebuie să avem de a ne rupe de Hristos decât de a ne rupe de oameni. Știm că marea schismă de la 1054, a fost ruptura Apusului întreg de Biserica cea Una, de aceea oricând poate exista o altă mare schismă, de care Dumnezeu să ne ferească. Dacă însă rămânem indiferenți și acceptăm schisma cu Hristos din dorința de a păstra unitatea dintre noi, ne vom găsi cu toții în afara Bisericii lui Hristos. De aceea singurul motiv de îngrădire și de întrerupere a pomenirii Ierarhilor ce acceptă Sinodul eretic din Creta este să nu ne găsim lipsiți de Hristos și de Biserica Lui Ortodoxă.
  Sperăm însă ca Sinodul Bisericii Locale din România, să respingă acest Sinod tâlhăresc ca să nu rămână în afara Împărăției lui Hristos, ci să rămână în istorie ca salvatorul Ortodoxiei. În descrierea a ceea ce s-a întâmplat în Creta, Mitropolitul Hieroteos Vlahos ne mărturisește despre poziția impecabilă pe care BOR a avut-o inițial, retrăgându-se de la discuții. Dar, în cele din urmă, BOR a cedat și a semnat textele eretice. Acum este șansa mântuirii sufletelor ierarhilor și credincioșilor prin respingerea fermă și sinodală a pseudo Sinodului din Creta de către Sinodul BOR.

  Actualizare:

  O Biserica Locala ( o Mitropolie, Arhiepiscopie, Patriarhie) cade in schisma cu Biserica Ortodoxa in intregul Ei atunci cand accepta, adopta, promoveaza, implementeaza o alta invatatura decat cea ortodoxa. In mod firesc celelalte Biserici Locale intrerup comuniunea cu acea Biserica Locala care ar adopta o erezie. Astazi starea Bisericilor Locale este atat de jalnica incat nu au puterea, taria, credinta de a inceta pomenirea cu celelalte Biserici Locale care invata o erezie de frica „schismei”. Asta arata o stare nefireasca a Bisericii. Noua eclesiologie si dialogul propus de Creta este in sine o erezie, dar starea generala a elementului omenesc din Biserica nu se ridica la nivelul a ceea ce insemna Ortodox. Dar chiar si asa, intre Bisericile Locale care accepta erezia si Biserica Ortodoxa in intregul Ei( Katholokotita) se produce o schisma la nivel de Doctrina, de Dogma. Asa cum a fost initial schisma calendarului, chiar daca exista o unitate la nivel liturgic in celelalte privinte, putem vorbi de o schisma liturgica, acum insa avem si o schisma la nivel de Eclesiologie, de vedere asupra dialogului cu eterodocsii, pe care nu-i mai anatematizam si nu mai identificam erezia in propria Biserica ca sa o taiem prin anatema ci o promovam la nivel sinodal.

  Scopul pentru care ținem Dogmele Drepte este comuniunea directa si nemijlocita cu Hristos Dumnezeu-mantuirea sufletului si de a ne vindeca de propriile patimi si de propriul egoism și mândrie. „Duh este Dumnezeu si cei ce I se inchina trebuie sa I se inchine in Duh si in Adevar” Ioan 4, 24 Dacă Dogma Drepată și lupta pentru păstrarea ei nu duc la eliberarea de mandrie, vanitate, egoism, și nu se cultiva dragostea fata de toată faptura și ingaduința, atunci Dogma Dreaptă rămane moartă, nelucratoare si nevindecatoare pentru fiecare dintre noi. Dacă în spatele luptei pentru apararea Dogmei Drepte se ascund patimile noastre pe care le scoatem la iveală- ura, invidia, nerabdarea, atunci pastrarea unui Adevar teoretic, care nu ne vindecă, rămane pentru noi doar un Adevar teoretic, și nu ne deosebim de islamiști și nici de ecumeniști care răman și ei nevindecați, pentru că le lipseste Dogma Dreaptă pe care o hulesc, care dacă ar fi primit-o ar fi putut să se vindece. Dogma Dreaptă nu mântuiește fară Dreapta Viețuire. Dacă nu avem delicatețea sfinților, dragostea, bucuria, pacea și ura și incrîncenarea doar împotriva ereziei, a hulei împotriva Duhului Sfânt care este erezia din Creta atunci nu facem decât sa ne mascăm propriile patimi în spatele luptei pentru Dreapta Credință.

  Pr. Matei Vulcanescu

  Protopresbiter al Sfintei Mitropolii a Pireului

 7. preot Matei Vulcanescu

  Ecumenism! La Slatioara baptistul Vadim Tudor tine predica bineintelels ecumenista: https://www.youtube.com/watch?v=A9xO_Wa4DdM

 8. preot Matei Vulcanescu

  Vadim Tudor primit ca un imparat la Manastirea Slatioara….

 9. preot Matei Vulcanescu

  Unii merg la Slatioara… noi insa: Sa stam bine sa stam cu frica!
  A fi in nepomenire e drum canonic! Mai departe…..Noi nu plecam nicaieri! Ramanem in Biserica noastra, ecumenistii sa plece! Ne ingradim de ecumenisti si ramanem in Biserica! Avem comuniune cu toate Bisericile Locale care nu au semnat in Creta, cu toti ierarhii care marturisesc impotriva Cretei! Mergem la nepomenitori, la Biserica Bulgariei, etc. Nu mergem in ape tulburi!

  • Fr. Eugen Brumar

   DOAMNE FERESTE! Sa nu cumva sa plece cei nepomenitori , la Slatioara!

 10. Vestitorul Ortodoxiei

  Dupa cum bine spune parintele Vulcanescu, caterisirea lui Celofan Satanicu’ nu face nici cat doi bani. Este imposibil ca un eretic sa poata caterisi pe cineva, cand el insusi e lipsit de har si a incalcat Legea ! Acest gunoi securistic, filopapist si homosexualist ascuns, acest Celofan este un Apostat si unul dintre cei care pregatesc teren nu doar pentru ecumenism, ci si pentru instaurarea satanismului. Un parinte imi spunea acum 8-9 ani, in plin scandal cu actele cu cipuri biometrice: ” Fiule, pregateste-te pentru tot ce e mai rau. Vin zile negre, in care dusmanii Lui Hristos vor incerca sa distruga Ortodoxia din interior. Sa stii, tinere, ca dupa ecumenism vine satanismul ! ” Iata ca profetia acelui parinte, Cleopa parca il chema, se indeplineste !

 11. Vestitorul Ortodoxiei

  AXIOS PAMVO !

  ANATEMA IERARHILOR CARE AU SEMNAT IN CRETA ! ANATEMA TEOFAN !

 12. Peter Ganea

  Ramanem in biserica .
  De sfanta Inaltarea a Domnului am fost la biserica si am stat in curtea biserici:
  Pe la ora 8.30 au cant ceva de genul:
  1.] biserica noastra sa se uneasca cu toate bisericile? aceasta propozitie nu era inainte…
  2.] de ce nu se mai citeste moliftele sf. Vasile cel Mare ?
  Va rog sa ne explice cineva puntele 1 si 2
  ___________________________________________________________
  Am urmarit filmul:
  Sarea pamantului 1 – Protoiereul NICOLAE RAGOZIN
  ___________________________________________________________
  https://www.youtube.com/watch?v=OHprja-Jf0c
  __________________________________________________________
  Si la minutul 56 si 57 parintele spunea…. ?
  urmariti si vedeti ? spunea sa ramanem in biserica pana cand vor modifica modifica „Simbolul de credinta” si vor incet sa cante „Tatal Nostru” ? vedeti si dumneavoastra.
  De acest lucru ce spuneti ?
  Va recomand o carte pentru cei care nu ati citit-o:
  „Despre vremurile din urma” – staretii,
  in care explica vremurile din urma si atentie la
  „Marsul distrugator” pag. 347 [ma-m ingrozit]
  si „Rusia si antihristul”.Aceste vremuri le traim, pacat pentru noi.
  Hristos sa Inaltat!

  • ban

   P. Ganea
   E nasol daca te duci la preotii pomenitori de eretici. O sa zici ca nu poti sta fara slujbe, dar cum marturisesti si lupti si te delimitezi de erezie, daca ii frecventezi?

 13. Carp

  Totuși sa nu exagerăm! Teofan mai are har sfințitor prin iconomie pentru poporul neștiutor, pana la un eventual sinod care-i va anatematiza nominal pe semnatarii din Creta și pe toți cei în cuget cu ei. S-a luat Agheasma Mare sfințită de Teofan, și nu s-a stricat nici până astăzi. Sfintii catacombelor Rusiei pag 221 Dar Tainele săvârşite de serghianiştii care sunt hirotoniţi corect şi nu sunt caterisiţi de la slujirea de preot sunt fără îndoială Taine mântuitoare pentru cei care le primesc cu credinţă, în simplitate, fără
  discuţii şi îndoieli privind eficienţa lor, şi nici nu suspectează măcar ceva incorect în ordinea serghianistă a Bisericii. Dar, în acelaşi timp, ele slujesc spre judecată şi spre condamnare pentru cei care le săvârşesc şi pentru cei care se apropie de ele înţelegând bine neadevărul care există
  în serghianism şi, prin lipsa lor de opoziţie faţă de aceasta, arată o indiferenţă criminală faţă de batjocorirea Bisericii.

  • ban

   Iertati, unde sunteti dvs. preot, daca sunteti, in ce parohie?

   • ban

    Asa deci, nu sunteti de incredere, ca prea va ascundeti si o tergiversati aiurea.

  • Crap, ai băut și tu apă după cei ce bat câmpii cu iconomia?!, Apropo de boborul neștiutor, pai dute de spune-i tu crunta realitate că să vezi ce frumos ați dau cu flit, mai ai parte și de ciomăgeală asta că să fie tacimul complet

  • Carp

   Bolovan fără suflet. Dacă nu avea har apa s-ar fi împuțit a doua zi. Sunt exemple nenumărate, dar un cretinoizii, neagă tot ce nu pot înțelege. ProstănEl care a fost metoda probatorie când Sf Mihai a intrat în Alba-Iulia? Nu sfințirea Agheasmei? Ce s-a întâmplat cu cea catolică? Duhoarea a umplut tot văzduhul. Dar în părerea de sine în care te odihnești ignorant și indolent te-a întunecat în asa fel încât cauți explicații stupide și idioate numai sa-ți argumentezi gândurile rătăcite. Element dezbinator. Tu nu ai nici o mila de poporul neștiutor, te crezi Ilie și vrei ca Domnul sa asculte de tine! Mândrie luciferică și înșelare demonică asta te caracterizează.

   • Carp

    KakatzEl, tu ești beat de arătare. Prostane singur te dovedești neștiutor. Normal ca apa catolicilor de azi nu se impute, pentru ca baga sare în ea. Dar duhul care te stăpânește îți tulbura mintea ca pe apa papistasilor ca-ți torni singur sare pe ea. Prostovane, nu durata timpului impute apa, ci rugăciunea în erezie! Cu toate ca nu meriți, ti-am explicat, atotsuficientule de mult expirat. Roagă-te tu lui satana, asa cum faci zilnic asupra unei ape, sa vezi cat o sa stea fără miros, chiar plata de ar fi. Slujitorule al antihrristului, orbule din naștere, perete varuit, șarpe pe cărare. Sa-ți deie Domnul după inima ta, ca dacă eram preot ti-o spuneam mai dulce. Jigodie cu ochi, care te lupți sa rupi turma lui Hristos, nu te deosebești cu nimic fata de cretani. Ești plămânii din același aluat cu iudei, jidanule care te dai ortodox.

   • Carp

    Domnule preot , nu spre lauda o spun ci spre slava sfintilor parinti care ne-au învățat ce sa facem pe timp de erezie, va spun ca după sinodul kolimbarist, NU am luat nici Agheasma, nici anafura și nici măcar binecuvântare de la preoții care pomeneau pe episcopul semnatar.

   • guti flo

    Dar chiar dacă noi sau un înger din cer v-ar vesti altă Evanghelie decât aceea pe care v-am vestit-o – să fie .

    Carp
    daca taceai, filozof ramaneai!
    Ai fost intrebat , dupa parerea ta, un cresti trebuie sa ia dupa agheasma …sau dupa invataturile sf parinti?!
    raspunde-ti la intrebarea asta, si daca ai ajuns la concluzia ca dupa sf parinti…vezi ce spun ei cand un episcop invata eretic…iar daca tu crezi ca agheasma e la baza invataturii ortodoxe…concluzia poti s-o tragi si singur!
    Tainele lui Dumnezeu sunt nepatrunse…nu te baga acolo unde esti depasit..
    urmeaza ce-ti sta in putere…sfaturile sf parinti!…nu minunile…(agheasma )
    Daca vrei sa vezi hotararea celor care sau luat dupa minuni si nu dupa dogmele sf parinti(lege)..asculta ce spune Domnul :
    „Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: Doamne, Doamne, au nu în numele Tău am proorocit şi nu în numele Tău am scos demoni şi nu în numele Tău minuni multe am făcut?.Şi atunci voi mărturisi lor: Niciodată nu v-am cunoscut pe voi. Depărtaţi-vă de la Mine cei ce lucraţi fărădelegea.”
    Asa ca mai gandeste-te, inainte sa te iei dupa minuni si sa nu iei in considerare dogmele sf parinti!
    Cunosti ce spun sf parinti despre omul care propovaduieste eresul? Daca da, urmeaza-le sfatul..ca daca nu faci asta, se numeste faradelege!….si vezi bine ce spune Domnul despre asta!….si sf apostol Pavel :
    „Daca chiar noi sau inger din cer v-ar vesti alta Evanghelie decat aceea pe care v-am vestit-o sa fie anatema”……vezi ca si aici se pune pret pe invatatura, mai mult decat pe ingeri (minuni).
    Asa ca incetati sa mai aduceti argument o minune in locul invataturilor sf parinti!

 14. A și era să uit, ia spunene tu nouă cam ce ,,sinod” aștepți matale că săi ,,anatemizeze”?! Așteaptă mult și bine, fie vorba intre noi și să nu uiți niciodată data vorba asta: NU TOATE MUȘTELE FAC MIERE, așa și în cazul de față

  • marinela

   Axios!Axios!Axios!Dumnezeu sa-l tina pe calea asta a marturisirii pina la sfirsit!

 15. Iată cu ce găselnițe vine arhiepiscopia Italiei http://www.episcopia-italiei.it/index.php/ro/opinii-ortodoxe/7352-geneza-formularii-biserica-ortodoxa-accepta-denumirea-istorica-a-altor-biserici-si-confesiuni-crestine-eterodoxe-fara-a-fi-in-comuniune-cu-ele exact că în poezia aceea pt copii de 2 ani cățeluș cu parul creț, cică nu sunt in comuniune cu ereticii, dar toată ziua dragoste cu năbădăi cu acestia

 16. Nu de asta, dar poate totuși se uita și Hierotheos vlachos cu cine și cu ce are de aface

  • Vestitorul Ortodoxiei

   Vlahos e ortodox doar cu numele, nu si cu inima si fapta. Este un diversionist infiltrat din randurile Masoneriei, crede in magia neagra denumita „homeopatie”. Un sarpe cu ochelari ! Anatema Vlahos !

 17. Mariah

  De când am citit articolul ma tot întreb ce legătura are Bin Laden ca sa apăra si el lângă parintele Pamvo!?

  • aghionoros

   de fapt e langa Teofan, si poate veti observa si asemanarea

 18. Emil Baciu

  Ma bucur ca parintele Pamvo, cu preotii si vietuitori de la Radeni, cu teologul Mihai Silviu Chirila si toti ceilalti duc aceasta lupta si bat aceste cai. Nu o fac pentru ei, ca si cum nu ar sti rezultatul, sau ca ar spera ca vreum mitropolit se va pocai in urma argumentelor aduse, ci o fac pentru noi in primul rand, sa intelegem exact starea lucrurilor. Astfel, folosesc fiecare prilej de a informa poporul si de a aminti iar si iar de Sfintii Parinti, de Sfintele Canoane si Sfintele Dogme. Nimeni nu se gandeste ca M Teofan ar putea sa se schimbe, sa renunte la semnatura din Creta sau Chambesi (in baza careia se afla sub anatema Sfantului Sinod IV Ecumenic, si a celor care au urmat ecumenice si locale). Ci preotii Domnului Hristos, marturisesc pentru turma, catehizeaza turma, argumenteaza pentru ea, facandu-si datoria fata de Biserica si facandu-se urmatori ai Sfintilor Parinti. Fie ca Dumnezeu sa-i ocroteasca si prin ei sa ne readuca pe toti la Adevar ! Vrednici sunt !

  • Fr. Eugen Brumar

   Asa este frate Emile, dar acest huligan-Teofan si prigonitor este prins in jocul masonic.
   Nu mai Bunul Dmnezeu il poate indrepta, prin rugaciunile Bisericii si ale noastre.
   Tu nu vezi ca nu mai este o catehizare cu sinceritate fata de popor!

   • Vestitorul Ortodoxiei

    Ma cam indoiesc ca se va indrepta vreodata, la fel si ierarhii ceilalti, la fel si multi preoti ecumenisti, la fel si succesorii lor, care sunt crescuti in conformitate cu cerintele Memorandumului Homosexualist European din 2014. Sunt toti niste masoni spurcati, care se pupa cu papistasii, jidanii, musulmanistii, negrii si sectarii. Toti indracitii incearca sa se infiltreze in Ortodoxie si sa o distruga din interior. Aici, in Romania, nu mai putem face fata de atata decadenta occidentalisto-masono-papista si pietista. Eu m-am dus la bulgari de Paste, acolo m-am spovedit si am luat Impartasanie. N-am nicio treaba cu Patriarhia Eretica Antiromana.

   • Fr. Eugen Brumar

    MĂRTURISIRE
    Suntem siguri că termenul ecumenism nu ne folosește la nimic, decât la osânda veșnică, deși ani de ani, peste tot în lume, au loc întâlniri simpozioane, congrese sau mese rotunde, care au ca temă „unitatea creștinilor”. Întrebăm, dacă cei din gruparea eretică sunt Botezați, ca să fie numiți, creștini, sau surori ai Bisericii, așa cum pretinde secta ecumenistă și papalitatea eretică, etc.? Ne putem unii cu ereticii, atâta timp cât nu renunță la Filioque, Purgatoriu, Supremația papală, Infailibilitatea papală, Azimele-iudaice, Imaculata concepție, Transsubstanțierea, Celibatul preoților, Indulgențele papale, etc.? Putem recunoaște papistași eretici, ca „capi și suprimați” ai Bisericii lui Iisus Hristos? Putem recunoaște noi legi și învățături, înafara de ce ne-a lăsat Iisus Hristos și Sfinții Părinți?, pentru că: „Sunt unii care vă tulbură și voiesc să schimbe Evanghelia lui Hristos, dar chiar dacă noi sau un înger din cer var vesti altă Evanghelie decât aceea pe care v-am vestit-o să fie anatema ”(Galateni 1, 7-8).
    De unde dar, definirea de supremație a papei și rolul C.M.B., U.E., O.N.U. în Biserică lui Hristos?, ce se întâmplă!?, aceștia se folosesc de Biserica lui Hristos, împotriva lui Hristos! Cine răspunde de excrocheriile lor, și de o nouă trădare? Oare nu cei care ne spun să tăcem!? Oare nu au luat bani și alte ajutoare de la dușmanii Sfintei Biserici a lui Iisus Hristos! Și acuma ca și un lucru „normal” se vrea un „sinod ecumenic” adică de o dictatură mondială în Biserica lui Hristos? Se cuvine să ascultăm mai bine de Dumnezeu, decât de oamenii vânduți și manipulați de duhul lui antihrist.
    După învățătura Sfintei Bisericii noastre, încă din vremea Sfinților Apostoli, erezia a fost socotită spurcată cu urmări dezastroase asupra omului. Îl îndepărtează de Bunul Dumnezeu și îl duce la pierdere. Ca și în timpul prigoanei iconoclaste, prigoanele bestiale sângeroase, ale unioniștilor, din secolul 13 sau, 17-18; întotdeauna monahii au suferit pedepse chiar și moarte. Cu același duh și tărie a ortodoxiei mărturisim și astăzi, și până la sfârșitul veacului; suntem gata să ne jertfim și noi pentru Hristos și Biserica lui Ortodoxă! Iisus Hristos, ieri, astăzi, și în veci este același. Este un Domn, o Credință, un Botez (Efeseni 4, 5). Nu se ia, nu se adaugă!
    Se poate trage un semnal de alarmă, pentru că considerăm o trădarea a Sf. Bisericii noastre, din partea trădătorilor, care dintre noi sau ridicat bărbați grăind învățături răstălmăcite, care să ne tragă și pe noi după ei, dar noi nu vrem să fim ucenicii lor!, (2-Corinteni 11, 13) ci ai lui Hristos. Noi nu vrem să ne luăm după dușmanii lui Hristos, care au îngrămădit învățături rătăcite, care din pricina lor Calea Adevărului este hulită (2-Petru 2, 1-3), (1-Ioan 4, 1). Sfinții Bisericii îi previn pe credincioși asupra acestui mari primejdii și, urmând îndemnările Sfinților Apostoli, „De omul eretic, după întâia și a doua mustrare, depărtează-te, știind că unul ca acesta s-a abătut și a căzut în păcat, fiind singur de sine osândit” (Tit 3, 10-11).
    Gesturile apostaziilor se repetă, dar mai mult ca niciodată! Noi nu vrem unire cu viclenii, care se ascund în haina ortodoxiei și a iubirismului! Noi vrem să ne unim cu Hristos, care s-a jertfit pentru noi, și care ne-a promis mântuirea noastră! Ne-a eliberat de jugul tiranului și spurcatei fiare antihristice! Și suntem gata să murim pentru Hristos! Nu pentru Iuda, iubitorul de bani! Nu pentru papistașii schimbătorii de dogme ai Sf. Bisericii. Sfinții Părinți, pentru rugăciunile lor ne vor ajuta, să ținem Credința pe care au moștenit-o direct de la Hristos; și noi cei de astăzi prin ei o ținem cu același tărie sau poate și mai mult cu ajutorul lui Hristos! Suntem chemați să păstrăm cu aceeași strictețe Adevărul pe care l-a descoperit Bunul Dumnezeu, pentru mântuirea noastră.
    Cu adevărat, toți ereticii și toți ceilalți care n-au cunoscut încă Adevărul, sunt chemați la unitatea Bisericii lui Hristos, dar ținând seama de faptul că de la anul 1054, 16 Iunie, tot s-au făcut adunări pentru unitate, dar ce folos, dacă tot cu concepțiile lor eretice și păgâne vin?, „nici Îngerii nu îi pot schimba, oferindu-le leacul care să-i vindece de mincinoasa lor slăvire (Sf. Marcu Evghenicul). Ba mai mult ni se impun tiranicești obiceiurile lor păgâne; iar cei care se opun sistemului antihrist, sunt amenințați! păi nu-i o tiranie a șarlatanilor ocultiști, conduși de bogătașii jidovi, și ucigași de Hristos?!
    Învățătura Sfinților Părinți este reîntărită. Din zi ce trece, ecumenismul spre marea unire eretică și antihristică și, în așa-zisul „sinod al-VIII”, este întru totul cu neputință să cunoască cineva Adevărul sau să se apropie de Teologie, dacă nu îi urmează pe Sfinți!
    Mântuitorul nostru Iisus Hristos, nu a lăsat dictatură în Biserica Sa, cum au înțeles-o papistașii; nu a lăsat democrație, cum au înțeles-o sectanții și secta mișcării New Age, dar și celelalte secte oculte ale păgânismului; sau cum o înțelege secta Ecumenistă, de a moderniza Ortodoxia și de a laiciza Ortodoxia după concepția C.M. B., O.N.U. și U.E..
    De aceea noi considerăm acest „sinod pan-ortodox”, bun, numai dacă vor merge după Tradiție și Sf. Evanghelia pe care au lăsat-o Mântuitorul prin Sfinții Apostolii și Părinții Bisericii; dacă recunosc învățăturile și Canoanele Sfinților părinți. Și dacă nu se cenzurează și se neagă, tăgăduind Ortodoxia, prin hule și blasfemii! Fără Botez ORTODOX și lepădare de Satana, nu există unitate în Biserica lui Hristos! Ci o excrocherie pentru a ne manipula mințile ortodoxe, așa cum sau făcut în toate timpurile de papalitatea eretică și, sionismul-ocult. Având ca singură lege misiunea de-a face numai ce aduce profit – se spune în Protocolul 3: „regelui-despot din sângele sionului pe care îl pregătim lumii întregi”. „Prin mizerie și prin pizmuitoare pe care o produce ea noi îndrumăm mulțimile, ne folosim de mâinile lor pentru a zdrobii pe cei ce se împotrivesc planurilor noastre. Atunci, când va veni vremea, ca regele nostru universal să fie încoronat, toate aceste mâini vor mătura din cale tot ce ceea ce ar putea alcătui o piedică. Creștinii (ortodocșii) au pierdut obișnuința de a gândi liber fără sfaturilor noastre științifice.” (din „Protocoalele” înțelepților Sionului/Ed. ALMA)
    Planul de dominație și cucerire mondială este explicit atribuit unei minorități active, având aceeași aparență etnică și fiind condusă de viitorul despot al întregi lumii. Tema unei credințe și a unui guvern mondial Satanic, duce la instalarea unei noi ordini în Biserica lui Hristos, și în societatea ortodoxă, familie, școală, și în viața monahilor!

    Apăr și Mărturisesc Adevărul pe care au mărturisit-o și Sfinții Părinți! Fr. Eugen

 19. Vestitorul Ortodoxiei

  Trebuie sa ne luam destinul in maini si sa luptam cu toata puterea impotriva acestor ecumenisti eretice ai Ordinii Antichristice Mondialiste ! A venit vremea sa ne retragem in munti, paduri si pesteri, departe de toata societatea asta bolnava si imputita de miresmele imbietoare ale ereziei si Apostaziei occidentaliste, sa ne lepadam de satane si sa traim o viata ortodoxa in natura, unde avem libertate ! Dumnezeu va avea grija de noi sa nu ducem lipsa de nimic !

 20. Vestitorul Ortodoxiei

  In materie de credinta, nu avem voie sa facem niciun compromis, trebuie sa o aparam cu pretul vietii !

  • marinela

   Adevarat ai grait,frate Vestitorul Ortodox.De-acord cu tine !

  • Fr. Eugen Brumar

   Lasa asta frate Pamvo, fi tare ca de acum incepe. DOAMNE AJUTA!

 21. valentin

  ereticii nu au validitate în verdicte – sunt dracii în mintea lor.

  Sfântul Simeon cel Nebun pentru Hristos a spus de ce a căzut Origen.

  https://youtu.be/rV2ujcnZSGo?t=6m41s

  • Vestitorul Ortodoxiei

   Si nici har. Sa spunem si chestia asta, ca sa terminam odata pentru totdeauna cu mizeria asta cu „iconomia”, pe care o fac multi „ortodocsi” pur sange !

 22. Ioana

  Nu stiu ce zidar sau nezidar sa fi fost si DeGaulle, dar musulmaneala asta din Occident si in curans Romanica e semn ca se apopie homo antihristus…

  Acum 50 de ani De Gaulle a dat independenta Algeriei
  si a explicat de ce Franta nu poate si nu va putea sa-i integreze pe musulmani. Daca ar tine acest discurs astazi ar fi aclamat la nivel european.
  Diferenta e ca nimeni nu mai poate vorbi astazi din punctul de vedere al unui popor, toti liderii vorbesc din punctul de vedere al Europei ca si cum ar exista vreunul. Cititi si admirati coerenta discursului.

  „E foarte bine ca exista francezi galbeni, negri sau tuciurii. Arata ca Franta e deschisa tuturor raselor si ca are o vocatie universala. Dar, cu conditia ca ei sa ramina o mica minoritate.Daca nu, Franta nu va mai fi Franta. Suntem totusi, inainte de toate un popor european de rasa alba, de cultura greco-latina si de religie crestina.
  Sa nu veniti sa povestiti basme. Musulmanii? V-ati dus sa-i vedeti? I-ati privit cu turbanele si djelada-urile lor? Vedeti bine ca nu sunt francezi. Cei care propovaduiesc integrarea au un creier de colibri, chiar daca sunt foarte savanti. Incercati sa integrati uleiul si otetul, agitati sticla
  si dupa o vreme se vor separa din nou. Arabii sunt arabi, franceziifrancezi. Credeti ca populatia Frantei ar putea absorbi 10 milioane de
  musulmani care miine vor fi 20 si poimiine 40? Daca noi facem integrarea
  (Franta cu Algeria) daca toti arabii si berberii din Algeria vor fi considerati
  francezi, cum ii vom impiedica noi sa nu vina in Franta continentala când
  nivelul vietii e mult mai elevat?
  Satul in care m-am nascut eu nu se va mai chema Colombey-doua biserici
  ci Colombey doua moschei”
  CHARLES DE GAULLE

  2
  Textul original:
  « C’est très bien qu’il y ait des Français jaunes, des Français noirs, des
  Français bruns.
  Ils montrent que la France est ouverte à toutes les races et qu’elle a une
  vocation universelle. Mais à condition qu’ils restent une petite minorité.
  Sinon, la France ne serait plus la France . Nous sommes quand même
  avant tout un peuple européen de race blanche, de culture grecque et
  latine et de religion chrétienne.
  Qu’on ne se raconte pas d’histoire ! Les musulmans, vous êtes allés les
  voir ? Vous les avez regardés avec leurs turbans et leurs djellabas ? Vous
  voyez bien que ce ne sont pas des Français. Ceux qui prônent l’intégration
  ont une cervelle de colibri, même s’ils sont très savants. Essayez d’intégrer
  de l’huile et du vinaigre. Agitez la bouteille. Au bout d’un moment, ils se
  sépareront de nouveau. Les Arabes sont des Arabes, les Français sont des
  Français. Vous croyez que le corps français peut absorber dix millions de
  musulmans, qui demain seront vingt millions et après-demain quarante ?
  Si nous faisions l’intégration, si tous les Arabes et les Berbères d’Algérie
  étaient considérés comme Français, comment les empêcherez-vous de
  venir s’installer en métropole, alors que le niveau de vie y est tellement
  plus élevé ? Mon village ne s’appellerait plus Colombey-les-Deux-Églises,
  mais Colombey-les-Deux-Mosquées..
  CHARLES DE GAULLE

  • Vestitorul Ortodoxiei

   Charles de Gaulle nu este un exemplu de dat ortodocsilor. Sa nu uitam ca catolicii au fosr intotdeauna pe felie cu musulmanistii impotriva noastra. Sa nu uitam ca papistasii nu sunt decat o secta satanica, nu Biserica, nu crestini.

   • guti flo

    Vestitorul Ortodoxiei
    Da, asa e..dar cred ca Ioana s-a referit la faptul, ca daca un zidar sau ce-o fi fost el, catolic….(in niciun caz ortodox, din cate stim noi) a gandit astfel, cu atat mai mult un crestin…moral vb..in niciun caz asociere de credinte.

    • guti flo

     el
     Cinste lui! Ar trebuii sa fie mandri francezii de un asemenea om! …si exemplu pt multi in privinta asta! Sa fi patriot e mare lucru…..in zilele noastre nu mai vb….nici in filme nu mai vezi asa ceva..dar in realitate!
     Pacat ca pomenirea asta de la stramosi ….a fost pretuita mai mult decat Margaritarul Cel Nepretuit!
     Multumesc pt informatie.

   • Ioana

    giuti flo!

    exact

    caci pana si paganii sau ereticii sunt mai drepti ca apostatii lepadati de ortodoxia in care au fost botezati, iar vremurile au avansat acum s se pregateste homo antihristus avand in vedere planul Kalergy cu rasa afro-arabo-eurloacăo gloată imorfă de pervetiti si ne-omani, mai ales dupa ce vor fi toti cipati

 23. Vestitorul Ortodoxiei

  Trebuie sa nu mai mergem la ierarhii apostati, preotii pomenitori sau alti indraciti. Nu avem ce cauta in comuniune cu cei care L-au rastignit din nou pe Iisus ! ANATEMA IERARHILOR ROMANI SI TUTUROR CELOR CARE II SUSTIN SI NU AU INTRERUPT POMENIREA ! ROMANIA A FOST SI TREBUIE SA RAMANA NATIE ROMANEASCA ORTODOXA, NU BABILON AL HOMOSEXUALISTILOR DIN OCCIDENTUL IUDEO-MASON-COMUNIST !

  • Vestitorul Ortodoxiei

   E un capitalism cu fata de comunism. Miscarea homosexualista si feminista este de esenta iluminist-marxista. Cultura occidentala a creat comunismul, deoarece s-a indepartat de Ortodoxie si de Dumnezeu !

 24. Fr. Eugen Brumar

  „Tacerea este mormantul pe care il sapam neamului nostru.” (Parintele Iustin Parvu)
  … O excrocherie pentru a ne manipula mințile ortodoxe, așa cum sau făcut în toate timpurile de papalitatea eretică și, sionismul-ocult. Având ca singură lege misiunea de-a face numai ce aduce profit – se spune în Protocolul 3: „regelui-despot din sângele sionului pe care îl pregătim lumii întregi”. „Prin mizerie și prin pizmuitoare pe care o produce ea noi îndrumăm mulțimile, ne folosim de mâinile lor pentru a zdrobii pe cei ce se împotrivesc planurilor noastre. Atunci, când va veni vremea, ca regele nostru universal să fie încoronat, toate aceste mâini vor mătura din cale tot ce ceea ce ar putea alcătui o piedică. Creștinii (ortodocșii) au pierdut obișnuința de a gândi liber fără sfaturilor noastre științifice.” (din „Protocoalele” înțelepților Sionului/Ed. ALMA)
  Planul de dominație și cucerire mondială este explicit atribuit unei minorități active, având aceeași aparență etnică și fiind condusă de viitorul despot al întregi lumii. Tema unei credințe și a unui guvern mondial Satanic, duce la instalarea unei noi ordini în Biserica lui Hristos, și în societatea ortodoxă, familie, școală, și în viața monahilor!

 25. Fr. Eugen Brumar

  „Nimeni să nu vă amăgească cu cuvinte desarte, căci pentru acestea vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Deci să nu vă faceți părtași cu ei. Umblați ca fii ai luminii! Pentru că roadă luminii e în orice bunătate, dreptate, și Adevăr! Și nu fiți părtași la faptele cele fără roade ale întunericului, ci mai degrabă osândiți-le pe față. Deci luați seama cu grijă cum umblați, nu ca niște neînțelepți, ci ca cei înțelepți, răscumpărând vremea că zilele rele sunt.” (Efeseni 5, 6-9, 11, 15, 16)

 26. Fr. Eugen Brumar

  Doamne ajuta! Rog pe cineva sau pe administratorii site de internet sa spuna daca stie ceva de urmatoarea Sinaxa Pan-ortodox, unde, cand si prin ce mijloace? Va multumesc mult!.

 27. Diana Grigoriu

  Mitropolitul Teofan este mâna dreaptă a Patriarhului Daniel. Asta înseamnă că Ciubotea are două mâini stângi.

 28. Fratele Mihail

  Nou : înregistrarea conferinței de la Arad a Părinților athoniți, cu participarea Părintelui Cosmin Tripon din Beiuș – 21 aprilie 2017

 29. Fr. Eugen Brumar

  „Multumim frate Mihail, pentru materialul postat!”

  Parintele Cosmin nu afost prigonit, ci insuti Hristos si Biserica Sa. Caterisirea nu este valida. Deci, o sa-l caut sa-i sarut mana, pentru ca nu a plecar harul (darul) de la el, asa cum spun sarlatanii ecumenisti-ereticii si tradatorii.
  „Daca unul singur marturiseste Adevarul, acolo e Biserica. Ortodoxia va supravietui prin Adevar.” (Parintele Arsenie Papacioc)
  Așa-zisul, „sfântul și marele sinod” dar, Tâlhăresc, a rămas în istorie ca o molimă dusmănoasă și ecumenistă (eretică) și în România, condusă de ereziarhul-papă și masonul Daniel Ciobotea. Ecumenismul și întunecații lui conducători, ce se ascund cu râvnă în spatele lui, au încercat acum să facă încă un pas decisiv pentru a-și pune în aplicare planurile lor globale și de a nimici Ortodoxia. Iar acest pas demonic își împlinește visul de a îmbolnăvi și perverti conștiința poporului ortodox, la care ecumeniștii au tras toate sforile. Au validat inovațiilor ereticilor, pe care trădătorii „ortodocși” le promovează astăzi în Biserică și își impun părerile lor rătăcite. Firește, fără să se observe folosindu-se de importanța (e nerecunoscută de noi) hotărârii sinodului ecumenist al tuturor furiilor și tâlharilor de pretintundeni! Eu nu numai că mărturisesc Credința Străbună, dar, și osândesc secta ecumenismului! Pentru că este cel mai periculoasă și osânditoare erezie dintre toate. Trebuie să știm încă de acum că Biserica Ortodoxă nu va deveni niciodată un instrument al puterilor oculte ale întunericului. Nu se va supune Antihristului nici furiilor, nici tâlharilor. Nu va face alianțe cu idolatria, urmând calea trasată de ecumenism.
  – Mai am unul singur care nu este impotriva mea si Acela este Hristos! (Sfantul Maxim Marturisitorul n-a fost nici ierarh, nici protopop, nici arhimandrit, nici preot, nici staret, dar este cinstit in istoria Bisericii ca Marturisitorul in fiecare an, in data de 21 Ianuarie).
  Spre rusinea tuturor tradatorilor si lasilor!.

 30. Fr. Eugen Brumar

  „Dumnezeule, milostiveste-Te spre noi si ne binecuvanteaza, lumineaza fata Ta spre noi si ne miluieste”. (Ps. 66/ 1)

Lasă un răspuns

Susținut de Asociația Sfinții Mărturisitori din Închisori – Bucovina.

%d blogeri au apreciat: