Hotărâre a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Bulgare, din 1 iunie 2016, legat de Sfantul si Marele Sinod Panortodox (16-26 iunie 2016, Insula Creta)
În şedinţa de astăzi, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Bulgare – Patriarhia Bulgară, intrunit în plen (Proces Verbal № 12/1.06.2016), a purtat discuţii ample cu privire la temele legate de convocarea Marelui şi Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe, din perioada 16-26 iunie 2016 – Insula Creta.
În legătură cu Sfantul si Marele Sinod Panortodox, Sfântul Sinod a decis să propună amânarea acestuia, precum şi să nu participe la Sfantul si Marele Sinod Panortodox, în cazul în care propunerile formulate de Biserica Ortodoxa a Bulgariei privind schimbările tematice şi organizatorice nu vor fi luate în seamă şi respectate.

In sustinerea poziţiei sale, Sfântul Sinod a tinut seama de următoarele cauze şi circumstanţe importante:

1) lipsa, pe agenda de lucru a Sfantului si Marelui Sinod Panortodox, a unor teme de o importanţă majoră pentru Sfânta Ortodoxie, care au o însemnătate actuală şi necesita o hotărâre neîntârziată sinodală panortodoxă;

2) dezacordurile, apărute oficial între Bisericile Ortodoxe Locale, legate de unele texte deja aprobate pentru Sfantul si Marele Sinod;

3) imposibilitatea – potrivit Regulamentului de funcţionare al Marelui şi Sfântului Sinod Panortodox al Bisericii Ortodoxe, deja aprobat – redactarii textelor în cursul sesiunii de lucru a Sfantului si Marelui Sinod;

4) ordinea plasarii [asezarii] propuse pentru Întâistătătorii Bisericilor Ortodoxe Locale, în sala prevăzută pentru desfăşurarea şedinţelor Sfantului si Marelui Sinod Panortodox, care ordine încalcă principiul egalitatii Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe Autocefale;

5) plasarea nepotrivită a observatorilor şi oaspeţilor Sfantului si Marelui Sinod Panortodox;

6) necesitatea efectuarii unor cheltuieli financiare mari şi nejustificate, în cazul participării la Sfantul si Marele Sinod Panortodox, din partea Bisericii Ortodoxe Bulgare – Patriarhia Bulgară.

După votare, Sfântul Sinod a DECIS în unanimitate:

I. Insistă ca Marele şi Sfânt Sinod al Bisericii Ortodoxe, programat pentru perioada 16-26 iunie 2016, să fie amânat, iar pregătirea pentru efectuarea acestuia să continue;

II. În caz contrar, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Bulgare – Patriarhia Bulgară declară categoric decizia sa de a nu participa la lucrarile Marelui şi Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe programat pentru perioada 16 -26 iunie 2016″.

Va reamintim ca Sfantul si Marele Sinod Panortodox nu poate avea loc, decat cu participarea tuturor Bisericilor Ortodoxe