SINODUL TÂLHĂRESC

"Sinodul pan-ortodox" din Creta 16-27 iunie 2016

Întâi pomenește, Doamne, toată episcopia ortodocșilor, pe care dăruiește-o sfintelor Tale biserici întreagă, cinstită, sănătoasă, îndelungată în zile și drept învățând cuvântul adevărului Tău

Atitudini, Clerici și mireni, Conferinte, Patriarhia Română, Prigoana

REZOLUȚIA SINAXEI de la Botoșani împotriva ecumenismului și a pseudo-sinodului din Creta

În Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh!

Noi, clericii, monahii și credincioșii ortodocși care ne opunem ecumenismului, reuniți în Duminica Sfinților Români în Sinaxa națională a clericilor, monahilor și credincioșilor care au întrerupt pomenirea ierarhilor părtași ai adunării din Creta, din dorința de a păstra neschimbată Sfânta Credință Ortodoxă, pe care am primit-o din generație în generație de la Hristos, prin Sfinții Apostoli și Sfinții Părinți în Sfânta noastră Biserică Ortodoxă, pe care au apărat-o cu prețul vieții toți mărturisitorii ortodocși de-a lungul istoriei:

 1. Condamnăm ecumenismul ca erezie a tuturor ereziilor, care, prin tăgăduirea unității Bisericii, are ca scop ștergerea hotarului dintre Ortodoxie și ereziile de inspirație creștină, celelalte religii monoteiste și cele păgâne și realizarea unei uniuni religioase sincretiste între acestea, pe baza unui minimalism dogmatic și a unei pretinse “unități în diversitate”; cerem Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române să condamne definitiv și irevocabil ecumenismul ca erezie și toate practicile ecumeniste ca eretice.

 2. Condamnăm, ca autoare a ecumenismului și a tuturor ideologiilor globaliste, francmasoneria, osândită de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, prin Temeiul 785 din 11 martie 1937, aflat în vigoare și în prezent, ca organizație anticreștină și religie păgână; recomandăm tuturor ierarhilor, clericilor și poporului credincios ortodox să nu aibă nicio legătură cu aceasta, după cum hotărăște decizia Sfântului Sinod din 1937.

 3. Condamnăm Consiliul Mondial al Bisericilor”, „Conferința Bisericilor Europene”, toate formele de organizare ecumenistă la nivel mondial, regional, național sau local ca organizații eretice sincretiste și toate practicile spirituale greșite inspirate din implicarea ortodocșilor în mișcarea ecumenistă; cerem Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române să dezafilieze Biserica Ortodoxă Română de la toate aceste organizații, să întrerupă participarea la toate nivelurile de reprezentare în toate activitățile ecumeniste: adunări generale CMB sau CBE, acorduri teologice, comisii teologice, rugăciuni comune etc.

 4. Condamnăm așa-numitul “Sfânt și Mare Sinod din Creta (iunie 2016) ca adunare eretică, respingem toate documentele sale, pe motiv că legiferează ecumenismul ca doctrină eclesiologică și politică misionară în Biserica Ortodoxă, recunosc un statut eclesial ereziilor, distrug principiul unanimității ca regulă de validare a unui sinod, aprobă căsătoriile mixte; cerem Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române să le reanalizeze și să le respingă în bloc.

 5. Anunțăm că, în baza canoanelor 31 Apostolic, 15 I-II, 3 Sin. III Ec., ne-am îngrădit de erezia ecumenismului prin întreruperea pomenirii la sfintele slujbe a ierarhilor care au semnat direct hotărârile adunării din Creta, dar și a celor care le-au acceptat tacit, prin participarea la ședința Sfântului Sinod din 28-29 octombrie 2016 sau prin necondamnare publică a acestora; nepomenirea va continua până când ierarhii se vor dezice, în mod public, la nivel de Sfânt Sinod, sau în mod personal, de aceste hotărâri, rezervându-ne dreptul de a o relua ori de câte ori aceștia vor angaja Biserica în orice fel de acțiune ecumenistă de genul celor condamnate în articolele 1, 3, 4, care să împlinească condițiile cerute de canoanele invocate în acest articol pentru întreruperea pomenirii episcopului propovăduitor al ereziei.

 6. Urmând celor spuse de Sfântul Maxim Mărturisitorul, îi îndemnăm, îi susținem și îi așteptăm pe toți preoții (mai ales pe cei ce mărturisesc deschis împotriva adunării din Creta, dar nu au întrerupt încă pomenirea), ca, în baza Sfintelor Canoane menționate în articolul 5 și a practicii Sfinților Părinți în astfel de situații, să întrerupă pomenirea ierarhilor care nu se dezic public de hotărârile adunării din Creta și să se ralieze cererilor către Sfântul Sinod referitoare la ecumenism, formulate în articolele 1,3,4.

 7. Recomandăm credincioșilor care, după o temeinică informare cu privire la hotărârile eretice ale adunării din Creta și la poziția Sfintelor Sinoade și a Sfinților Părinți față de acele rătăciri ecumeniste, decid să întrerupă comuniunea bisericească cu ierarhii părtași la ecumenismul legiferat de adunarea din Creta, să frecventeze bisericile preoților care au întrerupt pomenirea, iar în duhul smereniei și al dragostei, să îi informeze pe alți creștini și pe preoții pomenitori în legătură cu motivele care i-au determinat să întrerupă comuniunea bisericească cu cei părtași la erezie și să militeze pentru îndeplinirea cererilor adresate Sfântului Sinod referitoare la ecumenism, formulate în articolele 1,3,4.

 8. Condamnăm represiunea la care sunt supuși preoții, monahii și monahiile care au întrerupt pomenirea, respectiv comuniunea bisericească, iar în baza canoanelor invocate în articolul 5, considerăm caterisirile preoților mărturisitori ca lipsite de validitate, le dăm acestor preoți cinstea ce se cuvine apărătorilor Ortodoxiei împotriva schismei și ereziei, deoarece și-au respectat promisiunea făcută la hirotonire de a fi păstori ai turmei lui Hristos, și respingem ca insultătoare și necanonice catalogări de genul “fostul preot”, “schismatic”, “fanatic” etc.

 9. Salutăm poziția acelor Biserici locale care au decis să nu participe la adunarea din Creta, să nu-i recunoască deciziile și să rămână ferme împotriva ecumenismului și pe cea a episcopilor care nu au semnat sau au respins documentele și mărturisesc public împotriva acelei adunări eretice, adresându-le rugămintea de a folosi toate instrumentele canonice și pastorale puse la îndemână de Sfintele Sinoade și Sfinții Părinți pentru a împiedica răspândirea și permanentizarea în Biserică a ereziei ecumeniste legiferate în Creta și a determina întrunirea unui sinod ortodox, care să condamne oficial adunarea din Creta, ecumenismul și, nominal, pe episcopii ce vor rămâne adepți ai acestora.

 10. Respingem cu tărie acuzația că, prin întreruperea pomenirii ierarhilor părtași ai ecumenismului și ai adunării din Creta, am comis un act schismatic sau o revoltă contra arhiereilor Bisericii noastre. Suntem în comuniune cu Bisericile locale și cu episcopii care resping public ecumenismul și adunarea din Creta, cu preoții și credincioșii acestora, precum și cu preoții și credincioșii care au întrerupt comuniunea cu episcopii care le acceptă, rămânem în Biserica Ortodoxă Universală, în cadrul Bisericii Ortodoxe Române, neavând intenția de a ne separa de ea, de a adera la organizații eretice sau schismatice, de a intra sub ascultarea altor episcopi decât cei ai locului.

 11. Îi așteptăm pe ierarhii Bisericii noastre să se dezică de ecumenism și de adunarea din Creta și să se pună în fruntea luptei ortodocșilor români contra ecumenismului și îndemnăm stăruitor tot poporul credincios ortodox să săvârșească post, rugăciune și nevoință, pentru ca Dumnezeu să ridice ierarhi și preoți ortodocși mărturisitori, care să apere Adevărul Ortodoxiei, și să păzească Sfânta Sa Biserică Ortodoxă de dezbinările provocate de erezii și schisme.

Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu,
ale Sfinților Români, a căror pomenire o facem astăzi,
ale Sfinților Martiri ai închisorilor comuniste și ale tuturor Sfinților, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Adoptată în Botoșani, astăzi, 18 iunie 2017, în Duminica Sfinților Români, după participarea la Sfinta Liturghie la Parohia “Schimbarea la Față a Domnului” Schit Orășeni

În zilele următoare vom iniția o campanie de strângere de semnături pentru susținerea acestei rezoluții în cadrul Sinodului Sfintei Biserici Ortodoxe Române. Vom reveni cu detalii.

 1. Cei care tot latră precum cățeaua la luna și o țin una și bună cu iconomia sa pună mîna sa citească de 70.000 de ori prezentul articol că să înțeleagă întrun final, pt că ei vorbesc de iconomie, dar habar nu au ce inseamna, și au confundat marfa cu ambalajul

 2. Coprie

  A fost bine ce s-a discutat, sunt de acord cu rezoluția, dar ați făcut un cu care nu pot să fiu de acord, a-ți pecetluit-o cu semnul antihristului CNP(codul numeric personal – trad. Numărul omului în loc de nume).

  Pentru o sinaxă care s-a vrut a fi următoare Sfinților Părinți, se pare că cei care au organizat această sinaxă consideră că învățătura Sfinților Părinți(Sf. Paisie Aghioritul, Sfinți Ruși din sarea pământului, și alți care profețit despre pecetluirea lui Antihrist) au avut o învățătură extremistă, fanatică care nu își are loc în cadrul Bisericii. De aceea pentru o presupusă așa zisă, „siguranță” cum zicea Mihai Silviu Chirilă, deoarece „autoritățile bisericești”, i-au luat la rost pe unii care au mai semnat scrisori deschise deoarece își treceau adresa, astfel din multă grijă și „iubire” de oameni, s-a stabilit că sub masca pe care ne-a dat-o sistemul antihristic, adică CNP-ul să se mărturisim înaintea ierarhilor că noi rămânem ortodocși, și că ceea ce fac ei este greșit.

  Bravo fraților, halal mărturisire, se pare că am uitat și ceea ce mărturisim în fața Lui Dumnezeu, nu doar înaintea ierarhilor eretici. De parcă Hristos nu ne-ar chema la cruce, cum zice „În lume necazuri veţi avea; dar îndrăzniţi. Eu am biruit lumea.” (Ioan 16,33) și în altă parte „Şi toţi care voiesc să trăiască cucernic în Hristos Iisus vor fi prigoniţi.” (2 Tim. 3, 12). Iar noi să ne ferim de necazuri, să trăim în liniște ca păgânii fără de Dumnezeu. Să nu fie aceasta ca să ne lepădăm de cruce sau să o scurtam în vreun fel, cum ne învață pilda aceea, și să nu mai putem trece prăpastia.

  Dar aici este important și cum o scurtăm, prin mijlocirea sistemului antihristic care ne este de folos… Doamne ferește, să nu creadă cineva așa ceva pe vremurile acestea ca va pieri cu sunet…

  Iar de voia să se facă aceasta, adică acest „pogorământ” față de cei care nu aveau suficient curaj să-și treacă adresa, trebuia să se facă o listă separată; nu să-i silești pe toți, pentru un scop „nobil”, să se autentifice cu CNP-ul.

  De aceea eu, n-am semnat și nici nu o voi semna-o de nu se va introduce alternativa CNP-ului.

  • Fr. Eugen Brumar

   Frate „Coprie”, buletin ai?

   • Coprie

    Dacă este relevant pentru cineva, să nu înțelegi că o zic cu mândrie că eu aș fi sigurul „marturisitor”… nu am.

    Consider că toți au mărturisit prin simpla prezența. Iar „problema” mea este cu modul în care s-a impus semnarea documentelor că nu s-a oferit o alternativă.

    Dacă ar fi să nu uităm în Sfânta Scriptură, singurele de metode de autentificare era adresa și rudenia. Cum zice „Iisus din Nazaret” și „fiul Mariei și a lui Iosif” etc. Deci aceste metode de autentificare au mers timp de mii de ani. Iar acum chipurile, sunt învechite.

    Bine ai scris „Coprie”.

    • Fr. Eugen Brumar

     Da-i Cezarului, cele ale lui, iar lui Dumnezeu, cele ale lui Dumnezeu! Pentru ca
     in Biserica lui DUMNEZEU sunt infiltrati cezari, iar aceste semnaturi le dam cezarilor-globalisti care stapanesc Biserica!

  • ban

   Nici eu nu am semnat petitii cu cnp pe ele

 3. Cristian Stancovici

  Buna ziua, pt cei din diaspora, care nu au unde sa mearga, doearece nu gasim preoti nepomenitori, ce facem? Am incetat sa mai merg la biserica, din Noiembrie si am tot cautat preoti nepomenitori, locuiesc in Canada, dar nu am gasit. Ce ne recomandati?

  • guti flo

   Cristian Stancovici
   Nu cred ca gasesti in Canada vreun preot. Urmeaza ce spun sf parinti si o sa ai constiinta linistita. Sf parinti nu ne lasa sa fim in comuniune cu ereticii sau cei care ii sustin. Cand vii in Ro. cauta un preot nepomenitor si spune-i tot of-ul!
   In Canada , acolo mai aveti o problema, cipul, daca esti profund in credinta ta, ar trebuii sa te gandesti si la asta, pt ca cipul iti anuleaza toata nevointa ta!
   Eu am un frate in Canada , si de fiecare data cand vb cu el, ii aduc aminte de asta. Imi spune ca asa e, ca am dreptate, dar ramane numai la a-mi da dreptate. Nadajduiesc in Dumnezeu, ca in scurt timp sa treaca la fapte si sa renunte la sistemul asta electronic.
   Asta ar cam presupune intoarcerea acasa.

   • guti flo

    Multumesc parinte Tudor!

    • ban

     Guti flo
     Il cunosti personal, e preot canonic? Sau doar crezi ce zice el?

    • Ioana

     ban

     daca nu il crezi pe preotul Tudor, crede-i pe Sfintii Parinti! 🙂 care spun la fel

     Sfantul Teodor Studitul

     Hirotoniile episcopului aflat în comuniune cu ereticii devin valabile abia dacă el se leapădă de această comuniune

     „Preotului şi egumenului le-ai răspuns bine că sunt înstrăinaţi de preoţie cei ce acum sunt hirotoniţi de episcopul ce s-a dovedit a fi eretic, chiar dacă acesta spune că sinodul a fost rău şi noi am pierit. Căci de ce el, recunoscând asta, nu fuge de pierzanie, ferindu-se de erezie, pentru a fi episcop al lui Dumnezeu? Atunci şi hirotoniile sale vor fi primite îndată. Sau de ce, în timp ce domneşte erezia, egumenul a trimis fraţii la hirotonie ereticească?

     Aşadar, dacă cel ce a hirotonit s-ar îndrepta, li s-ar îngădui lor îndată să săvârşească cele sfinte; dar întrucât el se află în erezie, pomenind pe eretic, atunci chiar dacă ar şi spune că are un cuget sănătos, nu se poate ca cei hirotoniţi de el să fie adevăraţi slujitori ai Domnului.” [Epistola 40. Către fiul Naucratie]

     Comuniunea cu erezia este vătămătoare de suflet

     „Comuniunea cu ereticii nu este pâine comună, ci otravă, care nu vatămă trupul, ci înnegreşte şi întunecă sufletul.” [Epistola 24(83). Către fiul Ignatie]

    • guti flo

     Multumesc Ioana
     subscriu !

   • Florian

    Domnule guti flo imi cer scuze dar ceea ce spuneti.. pur si simplu NU este adevarat..
    1. Locuiesc de multi ani in Canada ca rezident permanent si nu am nici un fel de act de identitate cu cip.
    Cartea de rezident permanent nu are cip, la fel permisul de conducere cu care te poti legitima (are poza si semnatura ta). La fel si cardul de sanatate (asiguratorul meu este Great-West Life) NU ARE CIP. Dati-mi adresa dvs de e-mail si vi le trimit scanate daca nu ma credeti ca sa va convingeti ca NU AU CIP…
    Sor-mea si cumnatul sunt cetateni canadieni de 20 de ani si nu au acte de identitate cu cip.
    Singurul act cu cip este pasaportul care la fel ca si in Romania are cip.
    Pasaport nu mi-am facut fiindca unu: nu e obligatoriu, doi: n-am nevoie si trei: n-am timp sa ma duc pana la consulat tocmai la Vancouver ca sa ma amprenteze.

    2. Ceea ce afirmati dvs domnule guti flo cum ca in Canada nu credeti ca s-ar gasi vre-un preot.. asta e pur si simplu BLASFEMIE. No comment.

    • guti flo

     Florian
     F bine ca nu aveti cip…dar fiti atent si la. cardul bancar, unde vi se varsa banii. Stiu ca buletinul nu are cip, de la fratele meu..dar atentie la ce urmeaza!
     Daca aveti cip la cardul bancar, e ca si cum aveti in buletin..va reprezinta!
     M-am referit la preot nepomenitor de eretici, care nu accepta sinodul talharesc din Creta, si care nu face parte din Ciobotea srl…ci de Biserica soborniceasca pe care o marturisim in Crez!
     Daca cunoasteti un asemenea preot, va rog frumos sa-mi spuneti si mie..sa-i transmit fratelui meu.!
     De restul de „preoti” , stiu ca sunt in Canada..dar aia nu mai sunt preoti dupa acel „sinod” care l-au acceptat, ci lupi in piele de oaie.
     Numai bine.

     • Florian

      Sa inteleg ca sunteti nu numai impotriva actelor de identitate cu cip dar si impotriva cardurilor bancare…Bun.
      In primul rand cipul de pe cardul bancar NU este biometric. Cand scoti bani de la bancomat NU te legitimezi: poti sa dai cardul tau sotiei, copiilor si sa le spui PIN-ul iar ei or sa scoata cash de la bancomat in locul tau.. Nu acelasi lucru poti sa faci cu un act de identitate si nimeni NU se poate legitima cu actul tau.
      In al doilea rand, cardul bancar NU este act de identitate.. Daca te legitimeaza politia si le arati cardul banacr or sa creada ca iti bati joc de ei sau ca esti nebun.

      Ma scuzati ca va contrazic dar nu pot tacea din gura cand vad exagerari si neadevaruri flagrante cum ar fi de exemplu ca in Canada e problema cipului.. Si in Romania si peste tot in lume salariul este virat in contul bancar in ziua de az in 99% din cazuri. Iar oamenii scot banii de la bancomat utilizand cardul bancar cu cip: cardul bancar NU este biometric si NU poate fi considerat act de identitate.

     • guti flo

      Florian
      Ma bucur ca ati constatat ca salariul este 99% virat prin banca si ii poti scoate numai cu cardul bancar.
      Dar ma intristez ca nu va dati seama ca prin treaba asta incurajati sistemul antihristic, si indepliniti ce spune apocalipsa ” incat nimeni sa nu poata cumpara sau vinde, dacat numai cel ce are semnul”.
      Nu va spune nimic lucrul asta, ca salariu dvs depinde de un card bancar cu cip..si nu de faptul ca dvs sunteti o pers cat se poate de reala si aveti un nume de botez Florian, pe care ei vi l-au sters prin acest cip.?
      Daca nu credeti acest lucru, mergeti la banca si spuneti-le ca vreti sa scoateti banii din cont si o sa vedeti ca tot ce conteaza pt ei este acest cip…iar nu faptul ca dvs va numiti Florian N .
      Si uite asa este inlocuit numele cu un numar , precum spune apocalipsa. Priviti mai de sus lucrurile si o sa va dati seama ca totul depinde de acest salariu. virat prin acest card cu cip…..aici e toata lovitura…daca iti controleaza finantele, iti controleaza tot…….puteti traii fara salariu? ?..Nu cred!
      In cazul asta realizati va rog ca sunteti robii statului, ai bancherilor…iar nu liberi si independentii cu nume de botez asa cum vrea Dumnezeu…ci cu numar de card bancar ….cu cip. …Vedeti care e problema!?
      Va repet..”si nu vor putea sa vanda si sa cumpere, decat cel care are semnul „(cipul). Puteti dvs sa cumparati ceva fara a folosi acest cip, si a va indentifica cu el ? ….
      Nu vreau sa va impun punctul meu de vedere…. faceti cum va spune constiinta…..

     • Florian

      Rationamentul dvs e valid dar in acelasi timp exagerat. Chiar foarte exagerat.
      De exemplui au fost monahi sfinti care au spus ca televizorul, calculatorul, telefonul mobil nu sunt altceva decat icoana miscatoare si vorbitoare din Apocalipsa ceea ce eu cred ca este adevarat. Dar aplicand rationamentul dvs, rezulta ca ceea ce facem noi acuma folosind calculatorul ca sa discutam pe internet de fapt incurajam sistemul anticristic. Faptul ca folosesc calculatorul nu inseamna ac ma inchin la icoana miscatoare si vorbitoare, la fel si daca folosesc cardul bancar.

     • guti flo

      Florian
      Calculatorul sau tv-ul , sunteti liber sa-l folositi, sau nu…nu va impune nimeni lucrul asta..este alegerea dvs..pe cand cardul bancar, nu..el este obligatoriu!
      Aici e marea diferenta, calculatorul sau tv nu atenteaza la libera mea alegere…pe cand cardul bancar, da!
      Cam asa trebuiesc vazute lucrurile, din punct de vedere al libertati omului.
      Pana si constitutia iti acorda acest drept, de om liber si independent…pe care ei o incalca cu acest sistem impus cu forta!
      Sunteti dvs liber sa alegeti sa va luati salariu in lichid sau in alt fel decat prin acest cip…care va demonstreaza ca sunteti rob al sistemului?..asa cum o puteti face cu tv-ul sau celelalte lucruri?!
      Puteti, dar asta presupune jertfa de care ne vb sf parinti!
      Orice lucru care este impus, obligatoriu, fara alternativa, mai ales cand este vorba de existenta ta…este de la diavol!
      Dumnezeu ne-a aratat calea , dar nu a obligat pe nimeni…cu toate ca este Dumnezeu.. iar nu cum face statul in zilele noastre, fara alternativa….adica sclav!….prin asta iti dai seama ca iti respecta cineva libertatea de a alege, prin faptul ca nu te obliga si nu te constrange sa faci ca el!
      fiecare face si intelege cum vrea, dar adevarul este cel pe care ni la lasat Dumnezeu : omul este liber si independent!
      Uitati-va bine in jurul dvs, ca toti oamenii sunt dependenti de acest „stat”….nu va spune nimic lucrul asta?
      Tocmai pt acest lucru s-a creat acest sistem..pt ai rapi omului lucrul cel mai de pret..libera alegere….care repet, este darul cel mai de pret lasat omului de catre Dumnezeu.
      Nu a reusit niciun dictator sa cucereasca omenirea…asa cum a facut-o acest sistem.
      Omul va fi adus la starea cea mai josnica de robire, si nici macar nu va realiza…ne spun sf parinti!
      Acum totul depinde de credinta fiecaruia!
      Cititi ce spun toti sf parinti ce spun despre lucrul asta…si o sa va convingeti …daca sunteti dispus sa aflati adevarul.

     • Florian

      Raspunsul dvs este impecabil argumentat dati-mi voie sa revin la comentariul Dvs. initial in care afirmati cum l-ati sfatuit si rugat pe „fratele” Dvs. din Canada sa renunte la (citez) „cip”.. Cipul din Canada adica.
      Va rugam spuneti-ne exact cum se cheama acel „act” cu „cip” din Canada??
      Nu e nevoie sa argumentati din Sfintii Parinti, raspude-ti exact la intrebare..
      Va referiti cumva la cardul bancar? Sau la CNP-ul canadian.. Dvs aveti CNP? Cartee de identitate aveti? Sau macar carnet de sofer… fara CNP nu puteti avea. Si atunci cum va deplasati in Romania pe la.. Sinaxe? Pe jos cumva? Sau va folositi de altii fraieri care au „semnul fiarei” sa va transporte cu autobuzul fiindca fara „pecete” nici macar permis de conducere nu poti avea. Haide-tiva rog si nu mai exagerati. Pana la urma minciuna prin exagerare, ca si minciuna prin omisiune e tot minciuna.

     • guti flo

      Florian
      Se numeste card bancar cu cip si pasaport biometric.
      Diferenta dintre CNP si cip, este ca prin CNP suntem in evidenta lor…iar prin cip suntem conectati la acest sistem , adica intru totul dependenti, fara posibilitatea de a ne misca cum vrem noi! Sclavi! Este ca si cum ti-ar baga cineva un fir intr-o patre a corpului, ca sa poti traii, numai ca ei folosesc RFID…ceva fara fir…eu va explic babeste….care in plus are la baza cifra 666…interesati-va pt asta.
      Nu am carnet de sofer nici card de sanatate si nici nu am fost vreodata angajat al statului.
      La inceput nu am facut lucrul asta din credinta….de ce sa mint…ci doar pt faptul ca nu mi-a placut sa depind de cineva…poate ca a fost lipsa de responsabilitate sau faptul ca am fost mai rebel…luati-o cum vreti!
      Pt CNP am fost la starea civila si am cerut sa nu fiu reprezentat de un numar, ci de numele meu Florian, fiul lui G si a lui N (Florian ma cheama si pe mine) si mi-au spus ca nu este posibil asa ceva.
      In cazul asta eu cred ca am facut ce mi-a stat in putinta. …asta nu inseamna sa ma culc pe o ureche!
      Ca CNP-ul este cu un semn de intrebare..este adevarat..si ma mai folosesc uneori de el..de ce sa fiu ipocrit…dar nu il poti compara cu cipul care iti suge sangele din tine..si care te tine conectat zi si noapte la sistem..v-am explicat mai sus de ce!
      Macar sa luptam pt acest lucru dupa puterile noastre, si sa recunoastem ca suntem pe un drum gresit acceptand acest sistem, deca sa aducem argumente false…sa ne mintim singuri. Atunci cand exista o lupta dreapta, si esti dornic sa o castigi, Dumnezeu o vede, …si iti intinde mana..dar daca noi in loc sa luptam .incepem cu : ” Doamne tarina am cumparat..Doamne cinci perechi de boi am cumparat si nu pot sa vin”…Dumnezeu se scarbeste si ne varsa din gura Lui…asta se numeste viclenie…in loc sa lupti..te ascunzi in spatele cuvintelor.
      O sa ajungem sa renuntam si la CNP… oricum, el va fi copil mic pe langa sclavia electronica care se pregateste …iar noi nu facem altceva decat sa o acceptam ….si sa ne uitam la paiul din ochiul fratelui nostru, il loc sa avem grija de barna din ochiul nostru.
      Dupa parerea mea CNP-ul este focul de la temelia casei, care trebuie stins..iar Cipul este focul care iti arde intraga casa pe care nu mai ai cum sa o stingi, decat cu pompierii…iar dupa interventia pompierilor ..ce va ramane din casa , va fi o ruina!
      Nu-mi mai spuneti sa nu mai ergumentez de la sf parinti…..pt noi acest lucru, ar trebuii sa fie inaintea tuturor principiilor morale..ei sunt luminatorii nostri!
      Nu face nimeni pe luptatorul…dar cam asa ar trebui sa vada lucrurile un om care pretinde ca este crestin.
      sper sa va fie de folos!

  • În nici un caz de mers la aceștia, daca te duci sa te duci doar la SF Moaște și sărutat icoanele, apropo care este situația la celelalte comunități ortodoxe? Ruși, bulgari, greci, sârbi, georgieni e.t.c?, Poate so găsi pe la aceștia ceva

   • Cristian Stancovici

    din pacate nu, toti cei din diaspora, apartin de patriarhiile nord americane. Eu, am contactat patriarhia ortodoxa nord americana si n-au vrut sa-mi raspunda in ceea ce priveste pozitia or fata de sindule din Creta. Atunci am incetat de a mai merge.

    • Popsy

     Cristian,
     Daca esti cel de pe LinkedIn care lucreaza in Newmarket, deci in zona Toronto, roaga-l pe admin sa-ti dea adresa mea de email si scrie-mi.

     Admin, da-i, te rog lui Cristian adresa mea de email.
     Multumesc.

     Doamne-ajuta!

     • Cristian Stancovici

      Da Popsy, eu sint, n-am primit adresa de email inca, dar ti-o pot da eu pe-a mea. [email protected]. Te rog sa ma contactezi.

    • Popsy

     Cristian,
     Nu toti cei din diaspora nord americana apartin de OCA (banuiesc ca la asta te referi cand vorbesti de „patriarhia ortodoxa nord americana). OCA nu este recunoscuta ca si Patriarhie.
     Sunt multe episcopii/biserici care apartin de patriarhiile lor „de-acasa”. De ex: georgienii, bulgarii, romanii de sub Nicolae/Ioan Casian, etc.
     Din nefericire, in cazul romanilor, atat Nicolae cat si Ioan Casian au semnat in Creta.
     Contacteaza-ma ca sa mai vorbim.

     Doamne-ajuta!

  • Popsy

   Frate Cristian, cauta biserici georgiene sau bulgare. In Toronto sunt urmatoarele:
   Georgiana: Iviron icon of Mother of God church http://www.georgianchurch.ca/
   Bulgara: Comforter Spirit of Truth church.
   Daca vrei, iti dau detalii.
   Alternativ, poti merge la bisericile apartinand de Arhiep. Nathaniel.
   In ce zona locuiesti?

 4. guti flo

  Daca unii au hotarat sa nu se mai folosesc deloc de CNP …asta ar fi o problema pt ei! Ar fi trebuit sa sa tina cont si de lucrul asta.

 5. Gheorghe Luca București România

  Îmi place referatul, chiar dacă este semnalată doar erezia ecumenistă a adunării din Creta 2016. Păcăt că nu se spune nimic de erezia din 1582 / 1923 a stilului nou revizuit… Sau astăzi 2017, mulți vorbiți căci e operă antihriștică. Fraților creștini ortodocși… spuneți Crezul și Tatăl nostru în Biserică, în gând și acasă, dar nu le respectați deloc textul și fiercare se face de bună voie / negreșit, singur eretic. Calendarul Universal Perpetuu, A FOST ȘI Este cârma Bisericii Ortodoxe de Răsărit pentru cât va fi lumea și este compus din cele 35 de Slove Pascale sau cele 35 de Date Pascale- Care rânduiesc: Zilele Sărbătorile, Posturile… Sfintele Evanghelii și toate slujbele pe un an întreg. Ce vă spun sunt erezii și adunarea din Creta, BOR și această sinaxă națională ASCUNDE ADEVĂRUL oamenilor de pretutindeni. Sincer creștinii vorbesc de antihrist, dar acesta e capul bisericilor eretice de la toate sectele, cultele și sigur le știți numele, iar frățiile voastre vă faceți că plouă…. Prigoana ultimilor 500 de ani cu sabia a catolicilor de a omorî pe ortodocșii ce refuzau ereziz gregoriană este preluată / mascată tacit de ereziile adunării CMB la conferința cretană= a cretinilor masoni… din Iunie 2016. Treziți-vă și demascați deschis pe ereticii care mint cu diplomație. Ori spui tot adevărul ori ascunderea parțială vă vădesc de eretici. DOAMNE Ajută.!.

 6. Ioana

  observatii, ateva propuneri si rugaminte completare pe viitor pentru Rezolutiile viitoarelor sinaxe pe care noi toata adunatura de vamesi si pacatosi care ne taram sa pastram dreapta credinta si abia reusim:

  1. NU MAI AVEM EPISCOPI si nu mai avem cui cere sinod… sperantele de paie s-au spulberat,

  🙂 Longhin e viclean in ale Credintei, minte cu nereusinare, unora le spune ca Kirill e ortodox, altora ca nu, si asa cainii latra si caravana ereziei trece mintind pe unii si pe altul cand e cu Onufrie il pomeneste cu nerusinare pe Kirill si nu se da in laturi sa incaseze fonduri grase de la rusi sau sa faca parte din sinodul eretic BORu

  🙂 Artemie de Kosovo a hirotonit horepiscop, hirotonie valida, dar din cauza ca nu a avut permisiune de la alt episcop (ce e drept cred ca Artemie e singurul de pe pamant care mai e ortodox si nu avea de le cine cere permisiune, doar nu de la ereticul BORu Longhin… unii spun ca Atemie ar trebui caterisit, si sa fie drept ca el sa iasa din episcopie, ca sa se implineasca Legile date de Sfintii Parinti, rog pe cei care cunosc mai bine sa explice, caci s-ar putea ca Artemie si cel hirotonit de el sa reprezinta ultima cenusa a episcopiei drept-credincioase,

  🙂 Ippolit din Ucraina cel care s-a retras oarecum la pensie a fost asa speriat de torturile KGB si de moarte ca a renuntat la lupta, predandu-se eretcilor apostati. Pazeste-ne Doamne si pe noi sa ne lepadam! nu trebuie sa bravam ca atunci cand vine cutitul la os, sa vedem care mai ramane ortodox si sufera toate pentru Adevar… ?

  2. TAINELE ERETICILOR NU SUNT TAINE, ereticii NU mai au har nici pomenitorii lor, CHIAR DACA NU AU FOST CARERISITI, si nici NU AU CUM SA MAI FIE CATERISITI caci acusi vine Parusia… ce scrie in Pidalion in canoane e despre hitotonii valide abia dupa ce eresul e parasit, de preoti care se pot lepada de eres si intoarce la Credinta, FARA A PIERDE HARUL PREOTIEI

  3. bate Parusia la usa si nu mai e timp de asteptat SA PRICEAPA TOTI SI SA FACEM SINAXE peste SINAXE si cheltuieli inutile ferindu-ne sa vorbim PROBLEMELE CELE MAI FIERBINTI

  Sfintii Parinti nu faceau compromisul pacii FARA ADEVAR la sinaxe si nu erau asa adormiti si plictisiti ca noi, asa caldicei si molai, CI LUPTAU SI SPUNEAU ADEVARUL se CERTAU, DISCUTAU TIMP INDELUNGAT PENTRU A AJUNGE LA ADEVAR, nu o luau cu unitate de dragul pacii, fie sie ei nepomenitori

  SA NU NE TEMEM DE CERTURI SI SA DISCUTAM DESCHIS TOATE PROBEMELE, SUFERIND `MUCENICIA ` UNUI MIC SCANDAL, numai sa iasa Adevarul la iveala si cativa sa se mai trezeasca iar rezistenta cea mica sa mai creasca macar cu un suflet…

  4. TREBUIE SA INCETAM SA NE MAI INCREDEM IN OM, FIE EL SI CEL MAI LAUDAT DHOVNIC, TREBUIE CERCETAT PARINTELE DUHOVNIC CU ACRIVIE pana la sange, mirenii au datoria sa isi informeze duhovnicii de problemele grave si jalnice ale `turmei mici`,deocamdata caldicica si adormita, sa le duca matriale doveditoare necrutandu-i nici decum si ne-ascunzadu-le Adevarul

  5. 🙂 avem ceea ce meritam pentru ca nu am apreciat ce am avut, ne complacem in pacate in dizolvarea coanoanelor si a penitentelor care treuie aplicate cu dreapta socoteala si in duh, dar in limitele evanghelice si al celor predanisite de Sfintii Parinti

  astfel nu mai avem episcopi si aproape nici duhovnici drepti pentru ca nu ne-a pasat niciodata sa ne pocaim de pacatele noastre ci

  NE-AM COMPLACUT IN DUHUL TRANDAVIEI, AL IUBIRII DE STAPANIRE SI AL GRAIRII IN DESERT …

  • guti flo

   Ioana
   Sunt de acord si eu cu ce spui!

  • ban

   Ce prostii spui tu acolo cu harul, preaminunata Ioana? Ai tu incredintare ca nu mai e har, sau te bazezi doar pe parerile tale. La care sfinti ai auzit ca nu mai au har? Ei ziceau doar sa ne departam de erezie.

   • Ioana

    ban

    Iar tu ai incredintare ca au har

    hai ca suntem amandoi pe extreme

    Sfintii Parinti, vei vedea peste tot spun ca NU PUTEM AFIRMA SAU NEGA HARUL…

    iar acum bate Parusia la usa

    sfatul meu banutule:

    🙂 unu nu te mai scandaliza atata de cei ce zic ca nu e har ca nu fac ei nicin rau Bisericii, spunand Adevarul, ba sunt echilibrati, stiu ca preotii pot veni de la comuniunea cu eres la credinta fara a pierde preotia, nu s-au dus nici a stilisti si nici nu neaga harul la noul caledar, doar incearca sa traga un semnal de alrma! si daca se face mirungerea lor e foarte bine, unii isi refac mirungerea si dupa ce se intorc de la rataciri ca yoga sau frecventarea sectelor papistase, protestante etc, altii nu… asa si acum, fiecare dupa cum poate…… acuma daca nu si-au facut mirungerea toti acestia nu e mare problema, ei sunt in Adevar, conteaza marturisirea Credintei, pui si tu asa niste probleme puerile, NOI TREBUIE SA FIM IN CREDINTA PANA LA SFARSIT prea putin contaza clericalismele si chitibusurile…

    Sfintii Parinti spun ca cei eretici in ganire nu au harul lui Dumnezeu, a spus asta si gheron Sava la Piatra Neamt, iar Sfintii Parinti spuneau despre nestiutorii participanti la slujbele celor in comuniunea cu erezia (har sacramental si har personal) spuneau ca SE FERSC SA SPUNA DACA SUNT SAU NU, PENTRU CA TAINELE SUNT ALE LUI DUMNEZEZEU, IAR DUHUL ADEVARULUI NU POATE FI PARTE LA MINCIUNA!

    BAN EU MA FERESC SA SPUN CA MAI E HAR ACOLO, EXTREMA CALDICICA, AIA CU `HARUL` E MULT MAI PERICULOASA CA AIA ZELOTISTA! IAR CEI CARE O SUSTIN ACUM NU SUNT NICI STILISTI NICI EXAGERTA, BA MAI BATE SI PARUSIA LA USA SI NU VA MAI FI NICIUN SINOD DE CATERISIRE, DECI BALANTA ATARNA VERTIGINOS IN FAVOAREA NOASTRA CA ATITUDINE TREZITOARE A POPORULUI, EU U SUNT NICI SINAXA, NICI SOBOR, NICI AUTORITATE, iar noi mirenii avem datoria DE A DISCUTA SI LUPTA PANA LA SANGE, PUNAND MEREU _________STACHETA SUX PENTRU ACRIVIE, PENTRU A INFLUENTA VIITOARELE SINAXE, CA VOINTA POPORULUI SA IMPUNA celor ce iau cuvantul SA O MAI LASE CU ICONOMII SI POGORAMINTE ACOLO UNDE NU E CAZUL… 🙂

    intelegi tu banule, e vorba dde echilibru, noi avem datoria SA FIM MAI CU ACRIVIE DECAT CEI OFICIALI si nu suparam pe nimeni, ca doar nu stam in tribune

    si banule, de unde stii tu ca Anthristul are taine valide, ai, ?

    „Dumnezeu sa isi tina zelotii Sai pe Calea Imparateasca!”

    h t t p s : / / stranaortodoxa.wordpress.com/2017/03/26/calea-imparateasca-adevarata-ortodoxie-intr-un-veac-al-apostaziei-de-parintele-serafim-rose-2/

    a fi zelot in sensul bun al cuvantului nu e un lucru rau, pentru ca Dumnezeul nostru e Dumnezeu zelos

    IAR PARCA PROBLEMA CU HARUL SE DISCUTA DUPA SINODUL DE CATREISIRE CARE INCA NU AFOST, DE-ABEA HOTARARILE SINODALE SPUN DACA A FOST SAU NU HAR SAU CE O FI FOST CA EU NU STIU CE S-A MODIFICAT RAU SI TRADUS GRESIT

    Asa ca daca nu a fost SINOD DE CATERISIRE NICI VOI NU AVETI VOIE SA SPUNETI CA E HAR! 🙂

    iar noi doar incercam sa echilibram balanta pe care ati strcat-o voi

    FIIND PRIMI CARE ATI TRAMBITAT-O CU HARUL ERETICESC, OI DOAR V-AM CONTRAZIS DUPA AIA…

    si Sfintij Parinti se feresc sa afirme harul pentru cei participanti la slujbele celor in comuniune cu erezia, ba mai degreaba neaga partasia Duhul Adevarului la mincina

    Adevarul e simplu.

    Duhul Adevarului..

    doar atat sa spui si imediat sesizezi ca cu minciuna cu poate sta la masa…

    eu nu prea inteleg ce va doare pe voi , dar in fine nu aveti decat sa va faceti probleme fara rost din toate chitibusurile mintii voastre…

    • Coprie

     Si eu sunt de acord cu aceasta afirmație „Sfinții Părinți, vei vedea peste tot spun ca NU PUTEM AFIRMA SAU NEGA HARUL…” este evident că Sfinții Părinți evită discuțiile despre har, la cei căzuți în erezie, însă necondamnați sinodal.

    • Coprie

     Este mai prudent să nu afirmi harul la ereticii necondamnați sinodal, nu ca și cum n-ar fi de istov, ci trebuie dat de înțeles că se află în primejdie mare, posibil lipsiți de lucrarea acestuia, ca să provoace în ei neliniștea cea bună și să se dezlipească de erezie.

     Iar negarea harului cu totul, totuși mi se pare imprudent, se lucrează pe nisipuri mișcătoare, deoarece nu prea găsim această atitudine la Sfinții Părinți; și totuși vorbim despre ființa lui Dumnezeu aici, care știe ascunzișurile inimii. Astfel cuiva care deși în erezie s-ar sârgui pentru ortodoxie, nu cred că va fi lipsit de prezența harului până ce se va întoarce la ortodoxie, după cum poate să-l piardă de va renunța la bunul lui scop, făcându-se vasul satanii.

    • Ioana

     multumesc mult Coprie!

     🙂

     ambele parti ar trebui sa se smereasca si sa spuna ca nu putem noi sti si cunoaste Tainele lui Dumnezeu…

     mai ales banutul… si cei ca el

     Sfantul Maxim Marturisitorul
     – „Dumnezeu mă opreşte să osândesc pe cineva sau să pretind că doar eu mă mântuiesc! Acestea fiind zise, voi alege mai degrabă să mor decât să apostaziez în vreun fel de la credinţa cea adevărată şi să sufăr apoi chinurile conştiinţei.”

     Mitropolitul Kirill de Kazan, ucenic al Sfantului Patriarh Tihon:

     ” În ceea ce mă priveşte, prin această îndepărtare NICI NU AFIRM şi nici nu bănuiesc că ar lipsi HARUL în acţiunile sfinte şi în Tainele săvârşite de serghianişti (SĂ NE PĂZEASCĂ DUMNEZEU pe toţi DE UN ASTFEL DE GÂND!), ci subliniez doar dezacordul meu şi refuzul de a participa la păcatele altora. Prin urmare, nu voi liturghisi cu Mitropolitul Serghie şi cu arhipăstorii de acelaşi cuget cu dânsul.”

     • guti flo

      Daca am gandi toti ca sf parinti, nu si-ar mai fi avut rostul discutia despre har…pt ca ei s-ar fi despartit de „ei” cu har sau fara! ..Astfel „ierarhii detinatori” de har din zilele noastre, ar fi ramas singuri pe lume..fara credinciosi..care sa le cante in struna!
      Deci pana la urma cred ca este vina celui care nu cugeta curat si nu se sarguieste sa afle adevarul cu dinadinsul….astfel din comoditatea lui, dand nastere la niste discutii care nu ar trebuii sa existe…daca esti intreg la minte si ai realizat care este caderea ierarhului…ce rost mai are sa hotarasti daca mai are sau nu har….sau daca tu crezi ca mai are har, de ce mai fugi de el ? ?.ca are har? ( pt cei care spun ca au har, dar fug de ei , ban, MM, Bogdan si restul)
      Cu har sau fara..iti arata sfinti ce sa faci in caz de erezie!
      Cel care are capacitatea de a intelege lucrurile in adevaratul sens, nu va avea cuvant de aparare in privinta asta!
      Eu dupa cate am inteles, Dumnezeu nu poate avea partasie cu ereticii…asa ca mie greu sa cred ca ar putea lucra harul prin mainile unui eretic!

     • Ioana

      guti flo

      eu nu stiu cum nu ii doare sa spuna asa ceva…

      doar Cand spui „Imparate ceresc, Duhul Adevarului” … si deja te gandesti, simti ca trebuie sa fii cu Adevarul si ca cei ce lucreaza minciuna si viclenia in Credinta, nu sunt ai Adevarului…

      le trebuie mult nerv si chitibusiri ieftine lui banut si celor ca el sa poata sa afirme asemenea gugumanie fara sa ii doara, macar de ar invata ceva de la Coprie, caci balanta inclina vertiginos spre acrivie si Parusie iar antihristul nu are har, cea mai mare blasfemie!

      cel mai mult mi-a placut cum ati vorbit pe tema asta tu, Coprie, „el” …

     • guti flo

      Ioana
      si tu ai vb frumos , eu unul de la voi m-am inspirat!
      Ma bucur ca mai sunt oameni ca voi de la care ai ce invata!

     • Ioana

      mai ales banutul si cei ca banutul care vor cu orice pret sa rataceasca si pe altii, nu sunt fericiti sa se furajese singuri, au nevoie de furajare cu cireada…

     • Coprie

      Vă rog nu mă lăudați, că nu am făcut nimic vrednic. Însă trebuie să fim cu trezvie, este bună și iconomia în anumite cazuri, dar nu este normă în Biserică, că iată unde a aduc un secol de iconomie.

      Toată iconomia se face doar din neputință, însă de este cineva în stare atunci trebuie aplicată acrivia până la foc și sabie. Acum și eu am neputințele mele și nu pot să zic că aplic acrivia în tot ce fac. Dar mă străduiesc, când este vorba de mine atunci încerc să aplic acrivia cât pot, iar când este vorba de cei apropiați, atunci la fiecare după puterile lui fără ai forța prea tare.

  • alexandru

   patriarhul intemnitat Irineu al Ierusalimului????

   • Ioana

    alexandru

    de patriarhul intemnitat Irineu al Ierusalimului nu stiu, eu vorbeam de Ippolit Vinogranov din Ucraina

    interviu cu Vladica Ipolit, Chisinau 2007

    https://
    youtu.be/IVdbBWqSqtU

  • Aurora

   Ioana, ai spus esentialul ! Noi nu mai avem nimic decat pe Hristos. Si putinii duhovnici care tin linia sfintilor parinti.

 7. ilioara

  dar pe tine ce te mana in lupta asta , banutzule, ce tot insisti atat, te priveste pe tine situatia, ne priveste pe noi? Avem noi dreptul SA NU STIM pe ce lume traim? Are cineva dreptul sa nu stie pe ce lume traieste si sa se numeasca ortodox? Esti analfabet, esti handicapat, traiesti in pustie sau undeva retras, unde nu ai televizor???
  Daca sunt inimi fierbinti ale lui Dumnezeu, asta stie EL, nu noi si cu siguranta NU LE LASA, nu a lasat pe altii care erau vai de capul lor sa se intineze cu erezia, daca are EL inimile LUI , NU le lasa. Dar noi aici vorbim despre gloata, despre fratii nostri. Daca unul singur stie ce nu e bine, la judecata faptul ca el a stiut ii va acuza pe ceilalti, dar nu e numai unul care stie pe aici.
  Sfantul Maxim Marturisitorul a zis ca NU SE PRONUNTA dar, mai degraba MOARE decat sa APOSTAZIEZE DE LA ORTODOXIE. Ce intelegi prin asta, ce inseamna sa apostaziezi din dreapta credinta? Inseamna ca te mantuiesti daca accepti? Inseasmna ca mai e har? Din invataturile si comportamnentul sfintilor intelegem ca daca acceptam erezia apostaziem, CADEM DIN BISERICA, dupa cum spune si canonul 15 intram in SCHISMA. DACA PENTRU TINE CADEREA DIN BISERICA INSEAMNA HAR………Deci , vazand si considerand ca NU AVEM DREPTUL SA NU STIM, si mai ales ca lumea STIE DAR NU-I PASA, vii tu acum, si linistesti fix aceasta lume, deci tu te adresezi fix celor care stiu dar „nu vor sa stie…” si ii indreptatesti in caderea lor si asta nu se numeste ca slujesti la doi domni, banutzule, si ca slujesti direct vrajmasului pentru ca ii impingi pe aia in prapastie, le dai apa la moara dar ai tu treburile tale….,
  …si nu inteleg ce comparatie poate sa existe intre nestorie necondamnat de niciun sinod, si in epoca nestiintei, cu ecumenismul si toata sumedenia de erezii condamnate pana la refuz si epoca stiintei in care ne aflam, ce treaba are nestorie cu papa zilelor noastre sau pentru tine E ACELASI LUCRU????
  …SI NU INTELEG, in momentul in care SUFLETELE PIER DIN NESIMTIRE , in momentul in care biserica oficiala este CAZUTA, ce legatura are nestorie necondamnat cu ce trebuie sa faca preotii nepomenitori fix pentru ACELE SUFLETE????????????????(dar misiunea ta pe aici duhneste…)

  • ban

   Insist, ca desi ziceti ca nu sunteti stilisti, si asa o fi, aveti aceleasi rataciri ca si ei.

   • Theodor L.

    ban

    Daca tot insisti, atunci concentraza-te bine si spune-ne care sunt ratacirile noastre asemantoare cu cele ale stilistilor. Desi nu meriti sa-mi mai bat capul cu tine, prea imi oferi prilejul sa te spulber in argumente atat pe tine cat si pe stilisti.
    A venit vremea sa vedem daca ai curajul si esti in stare sa sustii si sa accepti o discutie cu argumente nu numai cu epitete. E timpul sa vada toata lumea daca esti in stare sa judeci sau vorbesti din burta fara sa judeci.

   • ban

    Th. L
    Ma refer la negarea harului in Bor, d-le „normator” al dogmelor ortodoxiei, cum singur va laudati.

    • guti flo

     Ban
     Ti sau adus o gramada de argumente in privinta asta, ce mai vrei?
     Ce nu intelegi, ca afirmarea harului da apa la moara ereticilor si incurajeaza ecumenismul?!…si ca sf parinti prin atitudinea lor fata de episcopii eretici, iti arata clar ca daca sau rupt de ei, e ca si cum nu mai au har.
     Da, logic, omeneste gandind, si mai ales din punct de vedere al sfinteniei..nu are cum sa aiba un eretic har….asta ar insemna ca Dumnezeu , din pricina indaratniciei tale, sa renunte la o parte din sfintenia Lui, si sa lucreze cu un eretic, pt tine, care ai capacitatea de a vedea lucrurile clar…dar preferi tu asa!

    • Theodor L.

     ban

     De cate ori sa-ti spun ca eu nu neg harul din BOR? Eu neg faptul ca srl.ul lui Ciobotea este BOR chiar daca ei se autodenumesc BOR. Eu constat ca dupa 20 octombrie 2016 ceea ce este cu adevarat BOR si timpurile cer ca sa se numeasca mai corect Biserica Romana (pentru ca Biserica prin natura ei ontologica este Ortodoxa, prin urmare a spune Biserica Ortodoxa este un pleonasm), este de catacomba. Ce vezi tu si crezi ca este BOR este o comunitate ecumenista care pomeneste arhierei eretici ecumenisti fara har si fara Taine. Cei care ii pomenesc pe eretici impartsesc credinta ereticilor.
     Cred si urmez hotararea sinodului ROCOR. Daca tu ii confunzi pe arhiereii sinodului ROCOR cu stilistii e problema ta. Inseamna ca habar nu ai nici despre sinodul ROCOR nici despre erezia stilista.

     Asadar eu nu neg harul in Biserica Romaniei, ci in srl.-ul lui Ciobotea.

     Daca tu crezi ca srl-ul lui Ciobotea e Biserica si acolo te mantuiesti, du-te tata acolo, ca nu te opresc eu. Doar iti atrag atentia ca, asa ca orice srl, e cu raspundere limitata si nu raspund ei intrutotul de posibila ta ne-mantuire, ci si tu insuti.

     Vezi bine ca nu este nicio asemanare intre mine si stilisti. Stilistii nu au negat harul in BOR cand si-au luat arhiereu de acolo ca sa le faca lor episcopi. In schimb, eu neg harul in srl-ul lui Ciobotea si nu am de gand sa iau legatura cu vreun eretic de acolo pentru nimic in lume.

     Acum iti voi pune si eu 2 intrebari simple:

     1. Faci sau nu parte din srl-ul lui Ciobotea?

     Daca zici „da”, nu mai am nicio intrebare pentru tine.

     Daca zici „nu”, iti pun intrebarea numarul 2:

     2. Daca nu faci parte din srl-ul lui Ciobotea de ce te lupti pentru „tainele” lor?

     Dupa cum vezi, eu ti-am raspuns la nelamuririle tale, acum a venit vremea sa raspunzi strict la intrebarile mele. Daca esti cinstit, fa-o stric fara bla-bla. Daca ma iei cu bla-bla e limpede ca nu joci corect si te faci de ras.

     • ban

      Th. L
      Imi pare rau sa constat, aveti grave probleme de intelegere. Nu negati harul, dar in Bor nu au sfinte taine? Hotarati dvs cine e biserica si cine nu? Doamne-apara de asemenea inselati! Rocor a intrat in comuniune cu Moscova pt ca nu negau harul Patriarhiei Moscovei, ei dadusera anatema doar ecumenismul, dupa cum v-am mai zis.

     • Ioana

      Sfantul Maxim Mărturisitorul:

      ”Biserica Sobornicească nu este o anume Biserică sau adunarea Bisericilor locale, care s-au îndepărtat de Adevăr, ci este cea care păstrează ”mărturisirea dreaptă și mântuitoare a credinței în Hristos.”

      „Vă rog să fiţi aspri şi neînduraţi faţă de orice ar putea să ajute la dăinuirea credinţei lor nebuneşti, căci socotesc ură faţă de oameni şi despărţire de Dumnezeiasca dragoste ajutorul dat rătăcirii ereticeşti spre mai mare pierzanie a celor ce se ţin de această rătăcire”

     • Theodor L.

      ban,

      Eu am jucat corect cu tine si ti-am raspuns ce cred eu la nelamurirea ta.

      Tu nu urmezi regula confruntarii. Nu ai raspuns la intrebari, ci faci bla-bla. Pana nu raspunzi la intrebari esti afara din confruntarea pentru care ai insistat atata. Adica esti sub legea absurdului.

      PS. Uite ca dau de la mine si-ti mai raspund la niste nelamuriri ale tale, ceea ce tu, incorect fiind, nu faci pentru ca nu raspunzi cinstit la intrebarile mele:
      Biserica in Romania are har si Sfinte Taine. Du-te la Preotul Tudor, roaga-l sa te primeasca, ma tem ca va fi cam greu dupa cat l-ai injurat.
      Sinodul ROCOR a fost in 1983, inainte ca ROCOR-ul sa cada prin comuniunea cu Moscova. Despre ROCOR nu vorbim decat pana la momentul comuniunii cu urmasii lui Serghie. A cazut tocmai pentru ca si-a taiat radacina existentei ei. ROCORUL s-a format ca o reactie antiserghianism, iar in 2003 au acceptat serghianismul prin unirea cu urmasii lui Serghie care nu s-au dezis de serghianism. Aici momentul de timp conteaza. Tine minte, in 1983 ROCORUL era BISERICA si sinodul ei este un sinod al Bisericii de care tu nu tii cont.
      Asa ca Sinodul ROCOR 1983 e perfect pentru vremurile noastre. Si conform sinodului ROCOR care da ANATEMA pe cei „care nu deosebesc Preoţia şi Tainele Bisericii de cele ale ereticilor, ci spun că botezul şi euharistia ereticilor sunt valabile pentru mântuire.» tu ban, impreuna cu MS Chirila si cu toti cei care va luptati sa recunoasteti tainele ereticilor sunteti sub ANATEMA acestui sinod al Bisericii care s-a tinut in Canada in 1983 tocmai ca o contrapondere pentru erezia ecumenista clocita laToronto!

     • ban

      Th. L
      Sunteti aproape irecuperabil, imi pare rau pt dvs si smintelile otravitoare pe care le promovati.

     • guti flo

      Ban
      lasa parerea de rau pt alti, si ai grija de tine!
      Dovada ca porti ochelari de cal in sensul rau, este ca nu esti capabil sa dai raspuns la niste intrebari pe care Theodor L. ti le-a adresat cat se poate de frumos.
      Pt mine nu esti decat un om ancorat in parerile sale proprii….fara capacitatea de a raspunde la o simpla intrebare.
      In cazul asta , eu unul am incheiat orice discutie cu tine…
      sa ma ierte Theodor L. ca am intervenit la msg care era adresat lui…..dar esti de speriat!

     • Theodor L.

      ban

      epitete, epitete si iar epitete. Epitete poate scrie oricine despre oricine. Argumente mai greu. Ai fost incorect si ai pierdut confruntarea.
      Te-ai facut de ras pentru ca in loc sa fii cinstit si sa raspunzi la intrebarile mele, asa cum eu am raspuns la nelamuririle iscate de tine, folosesti epitete nesustinute de nimic. Astea de obicei sunt semne ale viscerelor si nu ale ratiunii. Daca astea sunt singurele tale posibilitati de exprimare, linisteste-te si manifesta-te in alta parte. Aici ti s-a cerut ceva mai mult si te-ai aratat neputincios.

   • Aurora

    Esti greu de cap sau rau intentionat ?

 8. ilioara

  ha, asta e o alta tactica, foarte des intalnita pe aici…vezi bre ca nu ne comportam numai ca stilistii ci si ca papistasii, ca adeventistii, iehovistii, ca ultimii sectari , acelasi lucru ca si ei spunem, NUMAI CA NOI AVEM DREPTATE spre deosebire de ei, si anume la ca noi e ADEVARUL!
  …adevarat, da bine la prosteala, intra omul pe aici si citeste prostiile tale, aduceti mai dovezi, asta este, e vremea cernerii iar tu ESTI VADIT PE AICI, si stim si care ti-e plata si cea lumeasca si cea eterna…..

 9. Ioana

  din Longhin multi si-au facut vitel de aur… 🙁
  au nevoie de un idol si de idealuri materiale

  Noul Ierusalim face la fel ca cel al Vechiului Testament

  Deuteronomul – A cincea carte a lui Moise

  Capitolul 9
  1. „Ascultă, Israele, de acum tu vei trece Iordanul, ca să intri şi să cuprinzi popoare mai mari şi mai puternice decât tine şi cetăţi mari cu ziduri până la cer,
  2. Precum şi pe poporul cei mare, mult la număr şi înalt la statură, pe fiii lui Enac, de care tu ai auzit spunându-se: Cine se va împotrivi fiilor lui Enac?”
  3. Află dar astăzi că Domnul Dumnezeul tău merge înaintea ta. Acesta este foc mistuitor: pierde-i-va şi-i va doborî înaintea ta, şi tu îi vei izgoni şi-i vei omorî curând, cum ji-a grăit Domnul.
  4. Când îi va izgoni Domnul Dumnezeul tău de la faţa ta, să nu zici în inima ta: Pentru dreptatea mea m-a adus Domnul să stăpânesc pe acest pământ bun”, căci pentru necredincioşia popoarelor acestora le izgoneşte Domnul de la fata ta.
  5. Nu pentru dreptatea ta şi nici pentru dreptatea inimii tale mergi să moşteneşti pământul lor, ci pentru necredinţa şi fărădelegile popoarelor acestora le izgoneşte Domnul Dumnezeul tău de la faţa ta şi ca să împlinească făgăduinţa cu care S-a jurat Domnul părinţilor tăi: lui Avraam, lui Isaac şi lui Iacov.
  6. De aceea să ştii astăzi că nu pentru dreptatea ta îţi dă Domnul Dumnezeul tău să moşteneşti acest pământ bun, că tu eşti un popor tare la cerbice.
  7. Ţine minte şi nu uita de câte ori ai mâniat pe Domnul Dumnezeul tău în pustie; din ziua când aţi ieşit din pământul Egiptului şi până ce au sosit la locul acesta, necontenit v-aţi împotrivit Domnului.
  8. La Horeb aţi mâniat pe Domnul şi aţi pornit pe Domnul asupra voastră, aşa încât a vrut să vă piardă.
  9. Când m-am suit eu pe munte, ca să primesc lespezile de piatră, tablele legământului, pe care 1-a încheiat Domnul cu voi, am stat în munte patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi,
  10. Şi nici pâine n-am mâncat, nici apă n-am băut. Atunci mi-a dat Domnul două table de piatră, scrise cu degetul lui Dumnezeu; pe acelea erau scrise toate cuvintele pe care vi le-a grăit Domnul pe munte, din mijlocul focului, în ziua adunării.
  11. Dar după trecerea celor patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi, când mi-a dat Domnul cele două table de piatră, tablele legământului, mi-a zis Domnul:
  12. „Scoală şi te pogoară repede de aici, că s-a răzvrătit poporul tău pe care l-ai scos din Egipt; curând s-a abătut el de la calea pe care i-am poruncit să meargă şi şi-a făcut chip turnat”.
  13. Tot atunci mi-a mai zis Domnul: „De mai multe ori ti-am grăit şi ţi-am zis: Mă uit la poporul acesta şi văd că este popor tare la cerbice.
  14. Lasă-Mă dar acum să-l pierd şi să şterg numele lui de sub cer şi voi ridica din tine popor mai mare, mai puternic şi mai mult la număr decât ei”.
  15. Atunci eu m-am întors şi m-am pogorât din munte, iar muntele ardea în foc. Cele două table ale legământului erau în amândouă mâinile mele.
  16. Am văzut însă că voi păcătuiserăţi înaintea Domnului Dumnezeului vostru, vă făcuserăţi un viţel turnat şi vă abătuserăţi curând de la calea pe care vă poruncise Domnul să o urmaţi.
  17. Am luat atunci cele două table şi, aruncându-le cu amândouă mâinile mele, le-am sfărâmat înaintea ochilor voştri.
  18. Apoi am îngenunchiat a doua oară înaintea Domnului, ca şi întâia oară, patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi, fără să mănânc pâine şi fără să beau apă; m-am rugat pentru păcatele voastre cu care aţi greşit voi, făcând rău înaintea ochilor Domnului Dumnezeului vostru şi mîniindu-L.
  19. Că eu am fost îngrozit de mânia şi de iuţimea cu care Se mâniase Domnul pe voi, voind să vă piardă. Şi m-a auzit Domnul şi de data aceasta.
  20. Atunci Se mâniase Domnul foarte tare şi pe Aaron, vrând să-l piardă şi pe el; dar m-am rugat eu în vremea aceea şi pentru Aaron.
  21. Iar păcatul vostru pe care l-aţi făcut, adică viţelul, l-am luat, l-am ars în foc, l-am sfărâmat şi l-am pisat bine, până când s-a făcut mărunt ca praful, şi. praful acesta l-am aruncat în pârâul ce curgea din munte.
  22. La Tabeerah, la Masa şi la Chibrot-Hataava voi iarăşi aţi mâniat pe Domnul Dumnezeul vostru.
  23. Când v-a trimis Domnul din Cadeş-Barnea, zicând: Mergeţi de luaţi pământul pe care vi-l dau Eu, v-aţi împotrivit poruncii Domnului Dumnezeului vostru şi nu l-aţi crezut, nici n-aţi ascultat glasul Lui.
  24. Nesupuşi aţi fost Domnului chiar din ziua când am început a vă cunoaşte.
  25. Îngenunchind, aşadar, înaintea Domnului, m-am rugat eu patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi, căci Domnul zisese să vă piardă. Eu însă m-am rugat Domnului şi am zis:
  26. Stăpâne Doamne, Împărate, Dumnezeule, nu pierde pe poporul Tău şi moştenirea Ta, pe care l-ai izbăvit cu mărirea puterii Tale şi pe care l-ai scos din Egipt cu mână tare şi cu braţul Tău cel înalt.
  27. Adu-Ţi aminte de robii Tăi: Avraam, Isaac şi Iacov, cărora Te-ai jurat pe Tine Însuţi; nu Te uita la cerbicia poporului acestuia, nici la necredinţa lui, nici la păcatele lui,
  28. Ca cei ce trăiesc în pământul de unde ne-ai scos Tu să nu zică: Domnul nu i-a putut duce în pământul ce le-a făgăduit şi, urându-i, i-a scos ca să-i omoare în pustiu.
  29. Ei sunt poporul Tău şi moştenirea Ta, pe care l-ai scos din pământul Egiptului cu puterea Ta cea mare şi cu braţul Tău cel înalt”.

 10. Theodor L.

  Pentru Preotul Tudor, Ioana, el si toti cei care cred ca harul nu lucreaza pentru eretici si nu au Taine.
  Dupa cum bine vedeti si voi, erezia este o molima care nu iarta nimic. Iar aceasta molima s-a abatut si asupra acestei sinaxe la care au participat numai „nepomenitorii” care se lupta din rasputeri sa ne incredinteze ca ereticii care s-au aratat cu capul descoperit mai sunt in Biserica si au Taine.
  Iata o zicere a lui MS Chirila la care nimeni din sinaxa nu a avut ceva de obiectat:
  „Întreruperea pomenirii înainte de sinodala cercetare a episcopului părtaș la erezie se face pentru că bisericile unde se pomenește numele acestuia există erezie, nu pentru că nu ar mai exista har. Poporul care se separă de preotul pomenitor al ierarhului părtaș la erezie nu o face pentru că în biserica aceluia nu s-ar mai săvârși Sfinte Taine valide, ci pentru că împărtășirea sa din acele Sfinte Taine i-ar fi spre osândă, de vreme ce știe că le ia din mâna unui preot părtaș la erezie.”
  Alaturi de MS Chirila au mai participat si alti astfel de „nepomenitori” precum Sava Lavriotul, Ciprian Staicu si, mai ales, Hariton de Kareya care pe parcursul timpului au tot afirmat mereu ca „tainele” ereticilor ecumenisti sunt valabile. Pentru cei care nu stiu, sa amintim doar cateva dintre zicerile lui Hariton de Kareya la sinaxa din 4 aprilie din Grecia:

  „Asadar episcopul inceteaza a mai fi episcop nu intrucat isi pierde harul sfintitor, ci intrucat s-a transformat in minciuno-episcop si minciuno-invatator ”

  Comentariul meu:

  Dupa Hariton minciuno-episcopii si minciuno-invatatorii au har sfintitor. Dupa noi, harul sfintitor e dat ajutorul dat de Dumnezeu ca sa lucram asemanarea cu El, adica sa ne mantuim. Dupa „logica” lui Hariton, Dumnezeu le da harul lui sfintitor si minciuno-episcopilor si astfel ne putem mantui si prin minciunile lor. Adica, dupa Hariton, Dumnezeu are partasie cu Veliar, tatal minciunii.

  Hariton:

  „Noi nu intervenim in problema Tainelor, nu ne apartine aceasta tema, a Tainelor!”

  Comentariul meu:

  Daca nu intervenim si nu ne apartine si noua, oamenilor in general, si preotilor in special, aceasta problema a Tainelor, atunci de ce a lasat Dumnezeu ca Sfintele Sale Taine sa se savarseasca numai prin oameni?
  Nu putea sa ni le dea din cer direct sfintite de El? Nu putea sa ne mantuiasca El direct pe toti printr-un mic semn al Lui? De ce S-a mai facut atunci Om si S-a chinuit sa ne dea Tainele Sale prin rastignirea si prin moartea Sa? Hariton aici neaga intreaga lucrare mantuitoare a lui Hristos daca spune ca noua oamenilor nu ne apartine aceasta tema! Monofizism in toata regula! Hristos ne-a mantuit numai cand S-a imbracat in trupul lui Adam si a devenit Om! Trupul si Sangele lui Hristos pe care le luam la Sfanta Impartasanie, sunt, prin Sfanta Sa Maica, Fecioara Maria, descendenta din Eva si din Adam, si parte din trupul lui Adam. Hristos nu ne-a mantuit numai in calitate de Dumnezeu ci si in calitatea Sa de Om, mai precis de Dumnezeu-Om in aceeasi Persoana!

  Hariton:

  „Cineva care nu-i caterisit, si de-ar fi eretic, are harul sfintitor!
  Nu el este cel ce savarseste Tainele, arhiereul sau preotul, ci sfintenia Bisericii e cea care desavarseste Tainele si sfinteste Tainele, nu arhiereul sau preotul. Ei sunt simple transmitatoare ale Harului!”

  Comentariul meu:

  Hariton vede sfintirea Tainelor ca pe o actiune irezistibila a lui Dumnezeu asupra omului care, dupa el, nu este decat un simplu instrument al vointei divine. Pentru Hariton, indiferent de credinta preotului, chiar daca e eretica si o propovaduieste poporului, Dumnezeu sfinteste oricum. Noi vedem sfintirea Tainelor ca pe o conlucrare a omului cu Dumnezeu prin credinta sa, a preotului in cazul de fata. Pentru Hariton sunt in sfintenia Bisericii si ereticii, prin urmare el e de acord cu punctul 6 de la capitolul 6 al sinodului din Creta, care oficial ii recunoaste pe eretici drept Biserici si-i invita sa-si definitiveze invatatura despre Taine, ca dupa el, oricum sunt valide. Pentru noi numai ortodocsii care se arata vrednici prin credinta lor fara nicio partasie cu erezia, au Taine valabile. Diferenta dintre noi si Hariton este ca in vreme ce noi ne luptam din rasputeri sa aratam ca ereticii nu au Taine, el si cu „nepomanitorii” lui se lupta din rasputeri, si au facut asta de o buna bucata de vreme, incepand imediat dupa sinodul din Creta, sa ne convinga ca ereticii au Taine!

  Hariton dixit:

  „Asa ca, si eretic de-ar fi, arhiereul sau preotul de vreme ce nu a fost caterisit inca oficial, poate sa slujeasca. Tainele nu se spurca de la erezia lui, ci se savarsesc! (…) Tainele sunt valide si ne impartasesc cu Trupul si Sangele Domnului Hristos!
  Din sala: si putem sa mergem…
  Raspuns Hariton: si putem sa mergem, insa nu Taina este cea care ne mantuieste! Ne mantuieste in primul rand dreapta credinta!”

  Comentariul nostru:

  Nu trebuie sa aparam ceea ce ereticii nu au, adica „tainele” lor pana cand se va tine vreun sinod ecumenic care sa-i cateriseasca. Credeti voi, ca se va mai tine vreodata vreun sinod ecumenic cu zeci de vladici ortodocsi cum a fost Sinodul ROCOR din 1983 care a anatematizat erezia ecumenista, adica tocmai sinodul talharesc din Creta? Faptul ca acum nu mai gasim aproape niciun arhiereu nemanjit de erezia ecumenista, care i-a doborat cam pe toti prin pomenire de eretici ca pe niste piese de domino, ne dovedeste clar ca nu se va mai tine un astfel de sinod la care sa participe arhierei neeretici.
  La Sinodul ROCOR din 1983 s-a hotarat:

  «Celor care atacă Biserica lui Hristos învăţând că Biserica Sa este împărţită în aşa zise ”ramuri” ce se deosebesc în doctrină şi în felul de viaţă, sau că Biserica nu există în chip văzut, ci va fi alcătuită în viitor când toate ”ramurile” – sectele, denominaţiunile şi chiar religiile – vor fi unite într-un singur trup, şi care nu deosebesc Preoţia şi Tainele Bisericii de cele ale ereticilor, ci spun că botezul şi euharistia ereticilor sunt valabile pentru mântuire; prin urmare, celor care cu bună-ştiinţă sunt în comuniune cu aceşti eretici mai înainte pomeniţi sau celor care susţin, răspândesc sau păzesc erezia lor ecumenistă sub pretextul dragostei frăţeşti sau al presupusei uniri a creştinilor despărţiţi, ANATEMA!»

  Textul e cat se poate de clar. Sunt sub ANATEMA nu numai ereticii ecumenisti ci si cei „care nu deosebesc Preoţia şi Tainele Bisericii de cele ale ereticilor, ci spun că botezul şi euharistia ereticilor sunt valabile pentru mântuire.»

  Asa ca, conform hotararii sinodului ROCOR, toti participantii de la sinaxa din 18 iunie de langa Botosani care au fost de acord cu afirmatiile lui MS Chirila si ale celorlalti „nepomenitori” care isi cheltuie energia sa ne invete ca ereticii ecumenisti mai au Taine, sunt ei insisi eretici daca nu vad aceasta inselare si nu se dezic imediat de ea.
  Si spun asta cu cea mai mare durere in suflet, pentru ca am vazut ca la ceea ce s-a vrut a fi o Sfanta Liturghie – dar n-a fost tocmai prin participarea unor astfel de eretici „nepomenitori” – au fost preoti pe care-i stiam vrednici si in care aveam mare in credere precum Antim Gadioi sau Grigorie Sanda slujind impreuna cu acest Hariton de Kareya, Sava Lavriotul sau Cipirian Staicu care s-au tot chinuit sa ne invete ca ereticii au Taine.

  Concluzia pe care o tragem nu poate fi decat urmatoarea:
  Cine crede ca ereticii au Taine valide, deja este el insusi eretic si a cazut din dreapta credinta!

  Prin prisma acestei concluzii va las sa conchideti ce a insemnat aceasta sinaxa din 18 iunie 2017 .

  • Ioana

   Theodor L.

   oof…

   asa este precum zici… 🙁

   Sa ii scoata Dumnezeu pe ce ai Sai, care sunt din cei alesi, si acum de va fi cu putinta, se incearca sa fie amagiti si ei, din acest Egipt al otravirii prin comuniunea cu erezia!

   Comuniunea cu erezia este vătămătoare de suflet

   „Comuniunea cu ereticii nu este pâine comună, ci otravă, care nu vatămă trupul, ci înnegreşte şi întunecă sufletul.” [Epistola 24(83). (Sfântul Teodor Studitul) – Către fiul Ignatie]

   • Theodor L.

    Ioana Pelicana,

    eu asa te numesc cu drag. Stiu de ce oftezi… Imi pare sincer rau.
    Ce am scris in acel articol cenzurat, e adevarat.
    Are loc uraciunea pustiirii. Si tu, impreuna cu „el” si cu Parintele Tudor, o vedeti.
    Sper ca ai vazut si tu ca Domnul a dat semn pentru ziua sinaxei. A transformat o zi de iunie intr-o zi urata de noiembrie cu ploaie mocaneasca non-stop.
    Mie mi-a dat sa vad si ceva in plus. Mi-am pus dupa-amiaza pelerina de ploaie si m-am dus sa pescuiesc putin pentru pisicutele mele. Dupa doua ore de pescuit, in care am reusit sa prind cativa pesti am vazut o deversare cumplita de apa mizerabila care a omorat toti pestii in aval. Nu au scapat decat cei din amonte. Iar de la gura de deversare inspre amonte pana la ecluza de unde curgea apa curata nu mai era decat un spatiu foarte mic nepoluat in care s-au inghesuit pestii care au scapat pana la oprirea deversarii care, bineinteles, a fost controlata ca nimeni sa nu o vada. Eram singur.

    • Ioana

     Theodor L., frate el,

     asa este precum spuneti, si dupa cum vedeti degeaba te straduiesti sa le spui ca pomenitorii de eretici NU au har, Hristos nu are partasie la minciuna, si o astfel de impartasire il insulta pe Hristos Domnul care nu poate fi parte la minciuna

     ba observ ca e periculos si sa intri in comuniune cu ei, sa vorbesti sau sa ai vreo legatura cu cei ce trambiteaza harul la religia lui antihrist….

     chiar nu mai e de discutat cu ei, sunt PIERDUTI… si trebuie sa fugim de ei…

     iconomia harului a fost din mila lui Dumnezeu, pentru noi cei nascuti pe calendarul acesta nesuferit introdus de papisti… ca ne putem mantui, ca avem Botezul Valid in numele Sfintei Treimi!

     si eu o sa trec pe calendarul vechi, o sa imi gasesc un duhovnic drept in Rusia cu ajutorul lui Dumnezeu si daca va fi voia Lui… daca nu, deja un parinte ieromonah nepomenitor care i-a fost ucenic si parintelui Justin si parintelui Adrian Fageteanu mi-a dat binecuvantare sa cinstesc sarbatorile pe vechi, inca din prmavara, si o voi face, nu e nimic gresit in asta, pentru ca nu ma duc la stilisti si acum stam la icoanele Mantuitorului si ale Maicii Domnului sa ne rugam… nu stiu ce va fi cu acest parinte, eu trebuie sa iau aminte sa nu cad, caci si farurile cele mai luminoase se sting cand cad in slava desarta… si de aici la erezie e doar un pas!

     daca nu trebuie sa ne rugam Domnului si lui sa ii spunem necazurile noastre…..

     multumesc si Ii cer iertare Domnului pentru toate scaderile mele!

     frate el

     Domnul sa te miluiasca, daca nu erau comentariile tale pe saccsiv, niciodata nu m-as fi implicat atat…

     Theodor L.

     multumesc din suflet pentru lucrarea despre calendarul Sfintilor Parinti, Domnul te-a luminat ca sa ne trimita Adevarul Sau…

     fara aceste randuri ale tale despre calendar nu stiu ce m-as fi facut, intelegem acum atat de bine si de frumos importanta si frumusetea de a nu il supara pe Dumnezeu, cinstind cum trebuie, pe calendarul lasat de Sfinti si de Biserica Sa, praznicele imparatesti si sarbatorile Sfintilor!

     multumesc pentru acrivia fata de nemernicii astia care trambiteaza harul ereticesc al uriciunii pustiirii pe care o sfintesc necugetatii cu gurile lor viclene, sunt mai vicleni ca ecumenistii care erau masonico-ateisto-satanisti demult, un fel de pagani, pe cand astia pierd insasi turma care ar fi putut altfel sa vada Adevarul

     dar sa piara toti celora carora le-a placut faradelegea si au iubit mincuna!

     salutare micilor vietuitori Iliuta si lui Marcel si familia lui!

     sa ma pomeniti in rugaciuni si pe mine, pacatoasa!

     • Theodor L.

      Ioana,

      daca tot ai pus inceputul cel bun cu trecerea pe calendarul patristic, sa fii atenta ca Postul Sfintilor Apostoli patristic se lungeste cu 13 zile fata de postul de pe calendarul nou. Anul acesta e prima data cand tin si eu cu cei dragi ai mei Postul Sfintilor Apostoli dupa calendarul cel bun.
      Ba mai mult, am realizat ca mamica, Dumnezeu sa o ierte, s-a nascut de fapt nu pe 7 iulie (va fi in Post) data din calendarul gregorian, ci pe 24 iunie in iulian, adica de Nasterea Sfantului Ioan Botezatorul. De-abia acum mi-am explicat de ce toata viata ei l-a pretuit in mod special pe Inaintemergatorul Domnului si a a vut o fire aspra si dreapta ca si el.

     • Ioana

      Theodor, si pentru cei care s-au nascut pe ora de vara cu o ora inainte, sa zicem la miezul noptii, sa socotim dupa ora de vara si data civila care o trec ei in buletin? sau in ziua reala, nu cu o zi inainte… si asa scadem 1 zi din ziua civila, pentru ca e decalajul acela de o ora, pe ora de vara e 12.30 am, iar pe ora astronomica 11.30 pm ziua precedenta… si cmai scadem 13 zile sa aflam data corecta pe iulian, in total 14 zile fata de ziua civila cu ora de vara (care decaleaza si datele, nu doar orele), nu ?

    • Ioana

     am vazut semnele cu sinaxa ca nu e de bine

     am vazut inregistrarea video si franturi din ce a fost la Oraseni si am avut un semtiment rau, de sfarseala, in primul rand minciuni amestecate cu franturi de adevar, iar un semn pe care l-am avut asta vara exact dupa Creta cu privire la un parinte ucenic al parintelui Sofian… ooff l-am vazut si acum la fel

     acea fata inegrita si comportamentul robotic de intrare in transa, din cauza comuniunii cu eretici notorii ai antihristului ca Longhin

     si ceva, o privire intunecata la al de l-ai judecat tu prin `raspunsul nostru`

     eu nu ma incred in semne si parerea mintii mele, dar acum nu au atat importanta semnele si ochii mei, cat ca acestia chiar au tradat pe Hristos oooofff…. pentru ca au iubit amagirea! 🙂

     sunt atat de multe greseli si insulte la adresa Adevarului…

     „Scapa cine poate….”

  • guti flo

   F frumos Theodor L. !

   • Theodor L.

    guti flo

    mi-ar face placere daca mi-ai da adresa ta de mail sau daca mi-ai trimite un mail pe adresa mea care este:

    [email protected]

    Doresc sa-ti trimit articolul pe care l-am scris despre har si Taine in BOR. A fost scris inca din iarna, din februarie, pentru portalul Ortodox Info, dar Saccsiv a vrut sa mi-l cenzureze si nu am acceptat. Vreau sa stii ca i-am propus sa-l faca cunoscut macar acum inaintea sinaxei din 18 iunie, dar a refuzat din nou.
    Ii dau acum aici un raspuns ca pe blogul lui sunt cam interzis, ultimul comentariu cand anunta sinaxa din 18 iunie mi l-a interzis desi nu avea nimic jignitor in el, aici vad ca inca sunt acceptat caci nu jignesc pe nimeni ci caut sa lamuresc probleme.
    El ti-a raspuns pe blogul lui asa:

    „guti flo

    Dar de ce anume va bateti voi capul cu chestiunea Harului? Sfantul Maxim Marturisitorul n-a facut-o. Si era mai mare decat noi toti la un loc. Sa facem deci ca el. E suficienta nepomenirea si sa mergem la preotii nepomenitori. ”

    Eu raspund la cele de mai sus astfel. Daca Sfantul Maxim Marturisitorul nu si-a batut capul cu chestiunea harului, nu e un motiv ca noi sa ingropam chestiunea sub pres ca suntem prea nevrednici si nu putem sti niciodata, mai ales acum cand oamenii vor sa stie mai multe despre har si Taine. De vreme ce se pomeneste de har in Sfanta Scriptura si Domnul ne spune: „Cere si ti se va da, cauta si vei afla, bate si ti se va deschide!” nu cred eu ca nu ne va da raspuns daca dorim cu sinceritate sa cunoastem ce ar putea sa fie harul. Caci mi se pare rusinos sa vorbim tot timpul despre har dar sa nu-i putem da o minima definitie corecta, chiar daca incompleta. Astfel sunt convins ca chiar daca suntem fata de Sfantul Maxim nevrednici ca de la cer la pamant, totusi daca vom dori cu sinceritate sa aflam ce este harul, Dumnezeu prin glasul Scripturii si al Sfintilor Parinti nu ne va lasa fara raspuns.

    • guti flo

     Theodor L
     Am trimis un msg pe adresa de email de mai sus.

    • ban

     Cand v-a vazut ratacirile, si-a dat seama cu ce inselati are de-a face.

     • Theodor L.

      ban

      noi ti-am vazut neputintele. Esti plictisitor.

     • ban

      De canoane nu asculti, de sinaxe nu, de sfinti nu, du-te ba Theodore si fa-ti biserica ta cu „har”-ul tau, sa ti se inchine minunatii el, ioana, guti flo, si pe cine oi mai prosti, ca deja le-ai inventat porecle de alint, sa-i seduci. Se pare ca i-ai orbit deja.

     • Theodor L.

      Nu-mi fac biserica, ban. Eu am ramas in Biserica. Tu ai iesit.

   • Ioana

    eu nu ma incred in om, toti putem gresi, dar ma incred cu drag in cuvintele pline de Adevar!

    La fel e si cu harul care nu exista la eretici, eu incercam macar sa ii conving sa spuna ca nu putem afirma harul, dar nu se mai poate da inapoi pentru ca vremurile asta cer, acum sunt vremuri in care cum spuneai, sa cerem de la Dumnezeu sa ne dscopere ce este harul si acesta nu poate lucra la eretici, iar acum este batalia finala, nu mai e timp de intoarcere, oamenii nu inteleg ce e erezia, ce e minciuna, pentru ca sunt obisnuiti cu ea… ei vor doar minunea, si astfel au o conceptie magica despre har, de-aia si unii dintre ei afirma ca e har, pentru ca nu vor in ruptul capului sa fie despprinsi de acest hocus pocus din mintea lor, de aceasta gandire teHUOlogica , magica….

    Pe vrema Sfantului Teodor Studitul sau pe vremea Sfantului Maxim Marturisitorul nici nu era nevoie de o discutie despre har atat de delimitatoare, cum e nevoie acum, pentru ca oamenii din acea vreme aveau o buna cuviinta si pretuiau Adevarul…. acum pretuiesc magia si minunile fara Adevar, care vin de la tatal minciunii

    iar uriciunea pustiirii din potirul preotilor si episcopilor lui antihrist nu poate fi har, ci e blasfemie!

    nu mai putem da inapoi, ori inteleg definitiv ca nu e har la pomenitorii de eretici (masonii spurcati de episcopi sau lasii antihristului), ori se vor pierde si se vor inchina lui antihrist, care va parea bun si ortodox, plin de har si de minuni…

    multumesc ca ai insistat pe tema asta a harului, e de o imporatanta vitala, mai ales acum, pomenitorii de eretici nu au har si ne indreptateste si Sfantul Teodor cand spune ca comuniunea cu erezia e otrava nu paine comuna si cand spune ca din moment ce erezia a fost ratificata prin sinod, sa nu mai pomenim pe eretici, nici pe cei care desi nu au fost la sinod, fac aceleasi fapte ca si ei sau sunt in prietesug cu ei

    1. Şi apropiindu-se fariseii şi saducheii şi ispitindu-L, I-au cerut să le arate semn din cer.
    2. Iar El, răspunzând, le-a zis: Când se face seară, ziceţi: Mâine va fi timp frumos, pentru că e cerul roşu.
    3. Iar dimineaţa ziceţi: Astăzi va fi furtună, pentru că cerul este roşu-posomorât. Făţarnicilor, faţa cerului ştiţi s-o judecaţi, dar semnele vremilor nu puteţi!

    (Matei 16)

  • Popsy

   Theodor L.

   Sinodul ROCOR din 1983 a fost un sinod local si hotararile lui se aplica doar in jurisdictia ROCOR. Pentru a fi aplicabil in alte jurisdictii, ar trebui recunoscut si hotararile lui insusite de respectivele Biserici.
   Cel putin asa s-a procedat in vremea Sinoadelor Ecumenice.
   Eu personal, imi insusesc hotararile acelui Sinod, dar situatia este asa cum am explicat mai sus.

   Doamne-ajuta!

   • Theodor L.

    Popsy

    Dupa Creta, prin pomenire de eretici, toate bisericile oficiale au devenit srl-uri, asa ca cine sa-i mai insuseasca frate acum hotararile in mod oficial? N-ai sa vezi. Fii insa convins ca Biserica, acum de catacomba, respecta hotararea Sinodului ROCOR din 1983.
    Chiar daca acum zici ca a fost local, e sinod al Bisericii, in text nu zice doar pentru cei din jurisdictia lor, ci zice pentru toti crestinii.
    Si Sinodul I-II Constantinopol in care Sfintii Parinti ne-au lasat arma de lupta impotriva ierarhilor eretici prin Canonul 15, a fost tot un sinod local si nu ecumenic. Asa cum folosim Canonul 15 de la Sinodul Sinodul I-II Constantinopol, asa avem tot dreptul in Biserica sa folosim acum si hotararea Sinodului ROCOR 1983 deoarece ROCORUL facea parte in 1983 din Biserica si era deci Biserica. Cand nu ai alte arme lasate de inaintasi impotrica ereticilor, te lupti cu cele pe care le gasesti. Iar pentru erezia ecumenista asa cum apare in documentele din Creta, nu ai decat arma hotararii Sinodului ROCOR din 1983.

  • Aurora

   Sunt de acord cu Teodor L., Ioana si Preotul Tudor ale carui comentarii vad ca au fost sterse. Nu rezolvam nimic prin sinaxe. Am devenit niste sinaxisti , nu niste marturisitori adevarati. Este o balbaiala care da in Parkinson. UIte harul, nu e harul, iata o problema care naste confuzie din cauza nehotararii unora dintre anti-ecumenisti de a spune verde in fata :NU EXISTA NICI UN HAR LA ERETICI/POMENITORI, NU VA MAI IMBATATI CU APA RECE ! Situatia actuala a Ortodoxiei nu se poate compara nici cu prigoanele romane, nici cu perioada serghianista din Rusia, ci este unica si mai tragica decat toate perioadele din istorie. Daca ne mai balbaim mult si tacem in privinta harului de teama de a nu fi confundati cu stilistii, vom pierde tot ce am dobandit pana acum si copiii nostri vor asterne covor rosu lui antihrist. Sa nu ne fie frica sa marturism ca la ecumenisti nu mai exista har, ci osanda !

   • aghionoros

    Draga Aurora,
    Oare noi nu mergem in sfat nici macar cu preotii nepomenitori, care si-au asumat aceasta jertfa si duc povara mai mult ca oricine dintre noi, din spatele ecranului, povara marturisirii si infruntarii ierarhilor ecumenisti.
    Vedeti vreunul dintre ei ca s-au pronuntat referitor la HAR? Sa-i tragem si pe ei de ureche? Asta e doar pricina de dezbinare! Noi sa ne vedem de preotii nostri nepomenitori si sa nu ne intereseze existenta harului sau lipsa lui la pomenitori. Va vadi Dumnezeu si acest lucru. Singura acuza asupra noastra sa fie doar intreruperea pomenirii, conform canoanelor. Preotul Tudor si Leontescu au ajuns sa declare ca noi ii facem jocul lui Daniel, asta e noaptea mintii, care arata ca extrema negarii harului nu este de folos. Ecumenistii nu se vor opri aici, sa avem rabdare si sa ne ferim de ispite de-a dreapta.

    • guti flo

     aghionoros
     eu unul cred ca esti bine intentionat!
     dar ma mira faptul, de ce nu este aceeasi atitudine pt cei care afirma ca mai este har?
     de ce nu sunt intampinati cu acelasi „tratament”, cei care afirma ca mai au har.
     Am inteles, extrema care spune ca nu mai e har, este pricina de dezbinare, si risca sa i-a decizii gresite, asa cum spui si tu.
     Problema e , ca nu vad aceeasi atitudine si pt cei care au afirmat ca mai e har la eretici, asa cum s-a spus si la sinaxa dealtfel?!
     de ce pt cel care afirma ca nu mai e har, este un lucru gresit , si ii se pune in fata atitudinile sf parinti, care nu sau pronuntat nici pro , nici contra, iar pt cel care spune ca mai e har, si risca sa aduca cea mai mare blasfemie la adresa lui Dumnezeu, adica sa spuna ca prin omul eretic inca lucreaza harul, nu-i spune nimeni absolut nimic!?
     De ce lucrul asta!?
     Care pericol este mai mare, sa faci dezbinare pt adevar, sau sa amesteci sfintenia lui Dumnezeu cu ereticii?!
     daca spunem ca tinem cu adevarul…pai sa si demonstram!
     cand o sa le spuneti si celor de la sinaxa ca au gresit cand au afirmat ca mai e har….atuci, dupa parerea mea, veti demonstra ca tineti cu adevarul.
     sf parinti nu au spus ca e har , nici ca nu e, in privinta asta….deci la sinaxa, dupa cate vad eu, nu s-a tinut cont de exemplul sf parinti…si s-a afirmat ca e har!
     Sa vedem daca aveti aceeasi atitudine si fata de ei!
     Doamne ajuta!

     • aghionoros

      da-mi te rog minutul unde se zice in sinaxa despre existenta harului… eu am auzit cand se povestea de intamplarea cu Teofan care a vrut sa-i dea binecuvantare unui om, iar acela i-a zis: Imi pare rau, harul v-a ramas in Creta.

     • aghionoros

      Discutia anti-har e veche si nu a fost cenzurata, mai ales daca-i citesti comentariile lui el.
      Am sters comentariile in care era acuzat Mihai-Silviu Chirila ca-i face jocul lui Daniel, pseudo-patriarhul. Asta e de noaptea mintii si am sters-o pt ca e o mizerie, nu ca ar fi vreun pic credibila.
      Cat priveste harul, Domnul Insusi va vadi ce e cu harul preotilor pomenitori.

     • guti flo

      aghionoros
      „Este greșită argumentarea că dacă episcopul eretic, nejudecat încă de un sinod și necondamnat, săvârșește o caterisire a unui preot ortodox, care a oprit pomenirea sa pentru erezia pe care episcopul o propovăduiește, caterisirea ar putea fi validă, deoarece episcopul are încă har, în virtutea faptului că nu a fost încă supus judecății și condamnării. Chiar dacă până la depunerea sa în treaptă de către un sinod episcopul eretic mai are har sfințitor, caterisirea nu este o Sfântă Taină, ca să aibă legătură cu harul săvârșitorului, ci o măsură disciplinară, care are legătură exclusiv cu vinovăția celui asupra căruia se ia măsura. În cazul caterisirii pentru oprirea pomenirii unui episcop eretic, vinovăția preotului nu poate fi invocată, deoarece gestul său este acoperit de prevederile canoanelor 31 apostolic și 15 I-II. Ceea ce trebuie stabilit este dacă s-au respectat condițiile propovăduirii de către episcop a ereziei în mod public și în biserică cu capul descoperit. Din acest motiv, sinodul al III-lea ecumenic a recunoscut preoțiile făcute de Nestorie, în care harul sfințitor lucra, deși el era eretic, pentru că nu fusese încă depus din treaptă de către un sinod, dar a anulat toate caterisirile săvârșite de el, pentru că cei caterisiți erau nevinovați și în loc să fie caterisiți, ar fi trebuit cinstiți ca apărători ai Bisericii”.
      sunt cuvintele lui Mihai-Silviu Chirila!
      Le-am luat de pe Saccsiv de la art, : „Teolog Mihai-Silviu Chirila INTRERUPEREA POMENIRII singura masura eficienta contra ereziei. Consideratii de ordin canonic.
      NU mai stiu la ce min este….am sa caut!

     • guti flo

      aghionoros
      „Întreruperea pomenirii înainte de sinodala cercetare a episcopului părtaș la erezie se face pentru că bisericile unde se pomenește numele acestuia există erezie, nu pentru că nu ar mai exista har. Poporul care se separă de preotul pomenitor al ierarhului părtaș la erezie nu o face pentru că în biserica aceluia nu s-ar mai săvârși Sfinte Taine valide, ci pentru că împărtășirea sa din acele Sfinte Taine i-ar fi spre osândă, de vreme ce știe că le ia din mâna unui preot părtaș la erezie”.

     • guti flo

      aghionoros
      Nu mai conteaza ce a fost, cine a fost cenzurat si cine nu…luati masuri pt dreapta credinta!!!…aveti dovada ca la sinaxa s-a afirmat ca este har la eretici!
      Cu toti pretindem ca ne dorim adevarul…..sa o si demonstram!

     • aghionoros

      BAI FRATILOR! Mihai-Silviu Chirilă arată că motivul întreruperii pomenirii este EREZIA, nu faptul că nu mai există HAR, care poate fi o consecință, dar nu asta invocam.
      Mai lasati-o cu subiectul asta dezbinator. NU INTRAM la slujbele pomenitorilor si GATA. Este EREZIE, PUNCT! EREZIA e cel mai MARE SI GRAV MOTIV!

     • aghionoros

      NU IMPARTASIM IN TOTALITATE CONCEPTIILE LUI GHERON SAVA… Pentru copii sunt raspunzatori parintii, ca si la Botez, cand nu zice copilul Crezul, ci nasul.

     • guti flo

      Sper ca se va tine cont de asta!

     • aghionoros

      E clar obsesie la tine, negarea harului… sfintii nu s-au pronuntat explicit despre asta si vrei ca noi sa o facem? Frontul principal de lupta este dovedirea lor ca eretici!
      Cat priveste lucrarea harului Duhului Sfant, e treaba lui Dumnezeu sa arate existenta/inexistenta harului la ecumenisti! Ce te tot grabesti?
      Deocamdata cei care neaga harul sunt ei, iar asta le va atrage si mai multe dovezi de eretici/prigonitori/blasfemiatori.

      „Cel ce va rabda pana la sfarsit se va mantui”

    • Cristian Stancovici

     Nu pot pretinde ca ma pricep, dar intreb, cine oare isi poate da cu parerea despre Duhul Sfint? Oare nu, poate, de-aia parintii nepomenitori incearca sa nu atinga subiectul sau sa-l trateze ca si cum nu vor sa isi dea cu parearea definitiv?
     Sper ca nu-mi va fi primit comentariul cu ostilitati, e o intrebare sincera. Mie personal mi-e frica sa ating subiectul, deoarece numai Dumnezeu poate sti cine are si cine n-are har. Nu spun acum ca exista har in afara Ortodoxiei, dar daca Dumnezeu vrea, ii poate da darul Sfintului Duh oricui!

     • guti flo

      Cristian Stancovici
      La toti ne e frica sa vb despre acest subiect, dar uite ca la sinaxa s-a dat cu parerea despre acest lucrul , .cand s-a afirmat ca este har la eretici!
      Daca nu spunea acest lucru, nu mai era deschis subiectul asta…si urmam toti exemplu sf parinti. ..dar asa….
      Daca si-ar retrage afirmatia asta, ar da dovada de barbatie, asfel aratand ca sunt de partea sf parinti..adica nici pro, nici contra….acum intelegi?
      Darul Duhului Sfant nu poate fi dat oricui (unui eretic), ne spun toate canoanele Bisericii, ci numai celor cu viata sfanta si care sunt in dreapta credinta. Duhul Sfant este Lumina..iar erezia este intunericul….nu are nici-o legatura una cu alta..nici macar cu gandul sa incerci sa faci asta!..daraminte chiar sa crezi ca un eretic poate primii Duhul Sfant.
      Asta e blasfemie in toata regula!

     • Cristian Stancovici

      Guti Flo, sint de acord cu tine, ereticii nu pot avea Duhul Sfint dar noi credem asta pt ca ne-au spos-o Sfintii Parinti, care au fost influentati de Duhul Sfint, nu pt ca asa „stim ” noi. Parerea mea e ca, eu cel putin, nu ma calific in nici-un fel sa-mi dau cu parerea unde si la cine e Duhul Sfint si incerc sa ma abtin la a face comentarii in legatura cu subiectul asta (si cred ca si parintii nepomenitori incearca sa nu atinga subiectul) . Am incetat de a mai merge la biserica, desi e foarte greu, de cind cu sinodul cretan dar ma abtin in a-i judeca pe cei care o fac. Cel mult, incerc sa le explic oamenilor la ce pericol se expun!

     • guti flo

      Cristian Stancovici
      Si eu sunt de acord cu tine ca stim de la sf parinti despre Duhul Sfant…nimeni nu vrea sa-si impuna punctul de vedere..ci sa cautam ce spun sfintii parinti.
      In rest, depinde de fiecare cum este deschis spre adevar. Fiecare sa-si cerceteze constiinta dupa cum ne spun parintii nostri…si atunci va gasi odihna.

     • aghionoros

      Stim prea bine toate aceste scrieri ale Sfintilor, caci altfel nu le publicam. Cu atat mai bine le cunosc si parintii care si-au asumat nepomenirea. Ai vazut la vreo unul sa se exprime public in legatura cu harul din BOR? Vii tu, un simplu frate sa-i tragi pe ei de ureche, ca de ce nu neaga harul? Trebuie sa mergem in sfat, macar cu ei! Nu asteptam semne de la Dumnezeu, ispitindu-L, dar nu ne bagam peste treaba lui Dumnezeu. Am invocat Canonul 15 I-II COnstantinopol pentru intreruperea pomenirii si atat! Acolo nu zice nimic de har! Vrem sa fie totul clar, canonic si ORTODOX! Va rog sa terminati cu subiectul asta si mai axati-va si pe atacurile si manipularile ecumeniste ale Marelui Alb. Iata doar 3:

      http://basilica.ro/documentul-relatiile-bisericii-ortodoxe-cu-ansamblul-lumii-crestine-principalele-teme-si-dezbateri/
      http://basilica.ro/schitul-romanesc-prodromu-infirma-informatiile-difuzate-recent-in-spatiul-public/
      http://basilica.ro/sfantul-si-marele-sinod-insemnatatea-postului-pentru-contemporaneitate/

     • Cristian Stancovici

      Agionoros, total de acord cu ultimul tau comentariu, e foarte posibil sa fie „lupi in piei de oaie” care participa la aceste discutii cu intentii nu tocmai bune si ortodoxe.
      Ar trebui sa ne unim in a-i sprijini pe cei care incearca rezistenta impotriva ecumenismului si a ratacirilor din timpurile pe care le traim, nu sa ne acuzam si sa ne aratam cu degetul, ca nu asta-i menirea Crestinului Ortodox. Sa faca fiecare cum ii dicteaza constiinta si cugetul dar daca vreti sa invingem aceasta molima a ecumenismului, trebuie sa stam uniti si sa ne rugam la Dumnezeu sa-i lumineze pe ierarhii semnatari la sinodul cretan, sa se intoarca si sa se lepede de acel sinod.
      Numai asa, in umila mea parere, vom reusi. Numai cu ajutorul lui Dumnezeu. Inchei prin a va spune, ca sint convins ca Dumnezeu nu ne va lasa, daca, cu umilinta si rabdare, ne vom ruga pt Ortodoxia noastra.

     • guti flo

      Eu cred ca mai degraba sa ne rugam sa nu ne molipsim de la ei…ca dupa cum se vede, majoritatea sunt sub anestezie…si nu inteleg ca erezia este cancer pt creier.
      Un eretic nu-l mai poti intoarce, pt ca el si-a facut o „imagine” despre Dumnezeu cu mintea…iar nu cu inima!…de aceea am mai spus….ca acum pt un eretic este inutil sa ii mai explici ceva.. prin cuvinte…pt ca el numai are inima sa simta..caci i-a omorat-o creierul,pe care l-a hranit cu erezie!
      Nu ne spuntoti sf parinti ca Dumnezeu se traieste…iar nu se vb?!
      Daca incepi sa vb de Dumnezeu si nu l-ai trait, esti ca izvorul desenat pe perete (pr Cleopa).
      Iubirea de Dumnezeu este cel mai mare „detector” de erezie…iti va spune unde ai gresit in momentul cand il chemi pe Dumnezeu!
      Nu o spun ca si cum as fi eu ala simtitor…..dar logic asa este…mai ales ca sfintii intaresc lucrul asta.
      Cam asa stau lucrurile cu un eretic…mai mare riscul este sa cada cel care vrea sa-l lumineze pe eretic, decat sa-l indrepte….ca sa indrepti? o inima inexzistenta?
      De ce oare ne spune apostolul neamurilor sa ne despartim de omul eretic dupa prima si a doua mustrare ?…..pt ca stia ca erezia iti omoara simturile….inima!….cum zicea si fratele @el….chiar daca Dumnezeu le-ar vb …ei nu mai au inima care o cere Dumnezeu : ” fiule, da-mi inima ta”……

     • Cristian Stancovici

      Guti Flo, ai dreptate, trebuie sa ne rugam. Si sa stam departe de cei rataciti, dar sperante ca ei sa sa intoarca sint, la Dumnezeu totul e cu putinta. Eu personal, ii compatimesc si incerc sa ma rog pt ei, ca sa se intoarca la dreapta credinta stramoseasca.
      E nevoie de rugaciune in general pt ca Dumnezeu sa ne lumineze mintile tuturor.
      E nevoie de rugaciune pt ca lumea se intoarce cu susul in jos si stim cu totii de conspiratiile anumitor grupari exclusiviste care imping o agenda satanica.
      Deci, sa ne unim eforturile in a crea un grup de rezistenta unit si sa nu-i lasam pe cei „infiltrati” sa ne dezbine.
      Stiu ca cei de pe acest site, traim in diferite zone si fuse orare, dar am vrut sa propun sa ne rugam toti in acelasi timp pt ajutorul lui Dumnezeu in lupta impotriva tuturor acestor greutati, dar nu sint eu in masura sa determin ce rugaciuni sa facem. Daca ar fi cineva aici, mai pregatit care sa ne sugereze, ar fi de mare ajutor!

     • aghionoros

      A nu ne pronunta despre har, nu inseamna ca acceptam/negam harul! Nu asta e lupta noastra. Si doar asa o putem duce, urmand exemplul sfintilor, care nu s-au pronuntat in situatii similare in legatura cu harul.
      Am priceput cuvintele Sfintilor, nu au cum sa fie decat adevarate, le-am publicat spre a arata pericolul ereziei, unde putem ajunge. Din aceste motive noi luptam cu erezia, ne ingradim de ea.
      Nu stiu ce treaba mai avem cu cei pe care tu ii contesti ca nu mai au har. Nepomenirea nu mai implica o comuniune harica cu ei, asa ca nu ne intereseaza, nici afecteaza. Parca nu te interesa gloata. Iata, cei care au priceput ii sprijina pe nepomenitori, nu mai merg la ecumenisti, chiar daca sunt putini. Asta conteaza.
      Trebuie smerenie, ascultare de toti acesti parinti ca altfel si din toata treaba asta vor iesi zeci de fractiuni.

     • Ioana

      asa e draga frate el, sa ne gandim ca si Sfantul Maxim Marturisitorul era singur si nu s-a sfiit sa spuna Adevarul, iar Sfantul Grigorie Palama l-a dovedit eretic pe Valaam, care credea ca HARUL este ceva creat, asa si acum este o erezie subtila, eu am spus si repet, CE LI SE PARE CA VAD EI IN PIDALION TALCUIRE DE LA AYAYAY BOCOLATRU. insemana nu ca ceea ce pun ei in potir se preface in Trupul si Sangele Domnului, ereticii nemaiputand sfinti pe nimeni, ci simplul fapt ca nefiind inca caterisiti, se mai poate intoarce vreun preot la ADEVAR lepadand erezia public, fara a pierde harul preotiei . SINOADELE DE CATERISIRE SUNT DOAR MASURI ADMINISTRATIVE, NU CERTIFICA CA A FOST HAR LA ERETICI (necaterisiti), UNDE MINCIUNA NU POATE FI PARTASA!

      el frate drag, crezi ca e chiar asa grav cum spunea Theodor L., adica toti parintii de la sinaxa sunt cazuti pentru ca nu au spus sus si tare ca nu e har si nu i-au conrazis pe cei care au scaldat-o cu harul ereticesc…

      totusi eu cred ca ne putem ruga pentru fiecare parinte nepomenitor ssa il lumineze Dumnezeu,

      DAR SA NU FACEM TAMPENIA PE CARE A SPUS-O STAICU CU RUGACIUNEA SAU ECTENIA PENTRU INTOARCEREA EPISCOPILOR SPURCATI SI APOSTATI INRAIOTI SI MASONI, asa ii vor face si ectenioe si metanie pentru antihrist…

      deci pentru parintii de la sinaxa de la Botosani ne putem ruga, nu cred ca vei fi chiar asa de categoric ca terebuie sa ii abandonam si pe ei…

      uneori ma inspaimant, oare nu pot fi doar ispite si din dreapta, adica sa crezi ca tu esti singurul care se mai poate mantui de pe pamant (vorbesc in general la oricine ar gandi asa…)

      oricum sunt necajita, era mai bine macar daca nu trambitau pana acuma sus si tare cu harul, macar sa fiii spus ca nu nstiu, acum au aruncat deja piatra si e nevoie si de unii care sa ii contrazica, sa nu ascunda lumina sub obroc! poate ma apuc sa iau pidalionul la scormonit si sa postez aici canoanele alea de le tot invoca ei, ca sa le demointam. sâingura concluzie, o repet e aia ca nefiind caterisiti, unii inca isi pot reveni la harul preotiei daca se leapada de erezie, intreup pomenirea SI MARTURISESC ADEVARUL INTREG!

      Nu trebuie sa ne temem noi nici de dracii din Teeoodotz, nici de aia din Ciobotea sau nu stiu mai cine, nu avem nevoie de legitimare de la ei! pentru ca nici la stilisti nu mergem si suntem cat se poate de echilibrati! dar daca le facem jocurile si trimitem la harul ereticesc, s-ar putea ca Mantuiotorul sa ne asemene cu Varlaam, ereticul de pe vremea Sfantului Grigorie Palama!

      iar nimeni sa nu se culce pe o ureche, sa ne teme: Oare va mai gasi Mantuitorul Credinta pe pamant cand va veni a doua oara?

      „Doamne cine te va vinde?

      Nu cumva sunt eu acela?

      sa ne temem sa ne lepadam de Hristos

      e greu, cand noi suntem obisnuiti cu duhul lumii si cu emotiile,,

      dar poate cum spune Sfantul Theodor, mai putem face iconomie cumpatat pana la o vreme cu cei ce nu au inteles inca cca harul erticilor nu exista! Sa ii lumineze Dumnezeu la rugaciunile Sfantul Grigorie Palama. Si eu sunt tare speriata, nu as vrea sa cad nici in stanga , nici in dreapta…

      32. Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, mărturisi-voi şi Eu pentru el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri.
      33. Iar de cel ce se va lepăda de Mine înaintea oamenilor şi Eu Mă voi lepăda de el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri.
      34. Nu socotiţi că am venit să aduc pace pe pământ; n-am venit să aduc pace, ci sabie.
      35. Căci am venit să despart pe fiu de tatăl său, pe fiică de mama sa, pe noră de soacra sa.
      36. Şi duşmanii omului (vor fi) casnicii lui.
      37. Cel ce iubeşte pe tată ori pe mamă mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine; cel ce iubeşte pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine.
      38. Şi cel ce nu-şi ia crucea şi nu-Mi urmează Mie nu este vrednic de Mine.
      39. Cine ţine la sufletul lui îl va pierde, iar cine-şi pierde sufletul lui pentru Mine îl va găsi.
      40. Cine vă primeşte pe voi pe Mine Mă primeşte, şi cine Mă primeşte pe Mine primeşte pe Cel ce M-a trimis pe Mine.
      41. Cine primeşte prooroc în nume de prooroc plată de prooroc va lua, şi cine primeşte pe un drept în nume de drept răsplata dreptului va lua.
      42. Şi cel ce va da de băut unuia dintre aceştia mici numai un pahar cu apă rece, în nume de ucenic, adevărat grăiesc vouă: nu va pierde plata sa.

      Sa daruiasca Dumnezeu tuturor celor ce il Cauta pe Dumnezeu cu tot sufletul lor, apa cea vie a Adevarului, a Credintei, a mantuirii…

      1. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine Te caut dis-de-dimineaţă.
      2. Însetat-a de Tine sufletul meu, suspinat-a după Tine trupul meu,
      3. În pământ pustiu şi neumblat şi fără de apă. Aşa în locul cel sfânt m-am arătat Ţie, ca să văd puterea Ta şi slava Ta. (Psalmul 62)

     • guti flo

      aghionoros
      fara nici cea mai mica intentie de dezbinare…..ca asta ne-ar mai lipsii!
      dar tu chiar nu ai inteles ca aici e „problema”…ca la sinaxa s-a afirmat ca mai este har la eretici?
      Eu unul am inteles perfect ce vrei sa spui…..”sa nu fim nici pro nici contra”!
      …exemplul sf Maxim Marturisitorul si celorlalti….dar imi doresc sa intelegi si tu la fel.
      Pai daca luam exemplul sfintilor…s-o facem in intregime!
      Tu zici ca nu e treaba noastra sa spunem daca mai este sau nu har si ca este de ajuns nepomenirea..ca altfel este pricina de dezbinare….de acord cu tine!
      Dar de ce nu le spui si celor care au afirmat ca este har la sinaxa , ca acest lucru, la fel ca si celalalti, este pricina de dezbinare? …..nu asta se pretinde!? ?….sa nu fim nici pro nici contra?
      Sa ma faca si pe mine cineva sa inteleg…poate nu vad eu lucrurile bine?!….nu este normal asa?
      Adica cel care crede ca nu mai e har ..fara sa isi dea seama, poate, face dezbinare….dar cel care spune ca mai e har la eretici , nu face nicio dezbinare! si e bine ce spune. Pai unde este linia sf parinti care se invoca ..”nici pro nici contra” in privinta asta?….eu aici nu pot sa-mi dau seama, ce este asa de greu de inteles…ca si ei , ca ceilalti care zic ca nu mai e har, fac acelasi lucru..(.fara sa isi dea seama,poate.)..dezbinare. Eu stiu ca neutru inseamna nici Da, nici Nu!
      Eu unul cred ca este un lucru atat de simplu de inteles….iar pt faptul ca unii cu studii superioare nu pot sa inteleaga lucrul asta..imi da semne de intrebare.
      Sa le spuna cineva celor de la sinaxa punctul asta de vedere, fara a se crede ca cineva cauta dezbinare..ca nu are de ce sa creada lucrul asta, din moment ce este un lucru atat de simplu si clar. In liniste si pace..dar sa le spuna : uitati fratilor…noi am spus la un moment dat, pe langa faptul ca nu mai trebuie mers la pomenitori, fiind eretici, ..ca ei mai au har, ..dar noi in acelasi timp, pretindem sa pastram linia sf parinti care nu s-au pronuntat in niciun fel….de ce facem lucrul asta? ..nu inscam niste discuti care nu isi au locul cu afirmatia asta? Daca sfintii au spus ca nu trebuie sa ne pronuntam, noi de ce o facem?!….sau de ce sa credem, ca cel care a zis si crede ca nu mai e har…provoaca dezbinare, poate din nestiinta……iar pe noi nu ne vedem, care facem acelasi lucru? ….adica afirmam ca este har, si astfel nu mai pastram linia sf parinti, pe care noi o recomandam celorlalti….si pe care noi nu o aplicam!?
      Aici nu inteleg eu, de ce trebuie sa trecem marea si pamantul, pt a intelege un lucru atat de simplu?!
      Sriu asta , fara nici cea mai mica intentie de dezbinare sau altceva…este doar ceea ce vad…ca se evita raspunsul la : ” de ce nu vedem si noi (cei de la sinaxa) ca facem acelasi lucru, ca si ceilalti care cred ca nu mai e har, prin afirmatia noastra, ca mai e har la un eretic…astfel fara sa ne dam seama, provocam dezbinare? ….iar ca sa nu mai fie o astfel de discutie, asa cum am spus public, ca mai e har la eretic…tot public sa spunem…ca a fost o neintelegere..sau o gresala, cand am spus ca un eretic mai poate avea har”………de unde concluzia asta?!…pt ca sf parinti nu ne lasa sa ne pronuntam nici pro, nici contra…..cat se poate de simplu”…(ste doar un exemplu….nu ca dictez eu ce sa spuna)!
      Pe langa acest fapt, care dupa parerea mea, asa cum am mai spus, este accsesibil si pt un om simplu , mai este un aspect, care te face de la sine sa intelegi, ca intreruperea comuniuni cu un episcop eretic, acel „episcop” nu mai are nicio legatura Dumnezeu, si in cazul asta, mai mult ma face sa cred ca acel eretic nu mai are har, decat sa spun ca are! este putin logic…ca de aceea te desparti de el..pt ca nu mai are nimic bun in el!…asta e doar parerea mea.
      Am spus asta ca sa vezi si din partea celor care inclina sa creada ca nu mai e har….dar si din punct de vedere logic , asa ca in niciun caz nu poti spune ca un eretic mai are har!…asa cum s-a spus la sinaxa.
      Deci vezi aici cum stau lucrurile….deci daca balanta inclina sa crezi ca nu mai e har…asa cum a spus si sora Ioana..de ce sunt cei care au mai mult castig de cauza , vazuti ca „dezbinatori”, cand lucrurile tind de fapt sa fie invers?..
      Lucrul asta am vrut sa spun aghionoros…..de care as dorii sa se tina cont, pt ca este un lucru vizibil si simplu.., si sa nu se mai inteleaga, ca atunci cand observi o neregula, este motiv de dezbinare sau mai stiu eu ce…cu toti avem dreptul sa vb, atunci cand vedem o neregula care poate avea consecinte asupra credintei.

      Doamne ajuta!

     • aghionoros

      La Sinaxa Nationala de la Botosani, Mihai-Silviu Chirila a spus urmatoarele:

      „Întreruperea pomenirii înainte de sinodala cercetare a episcopului părtaș la erezie se face pentru că bisericile unde se pomenește numele acestuia există erezie, nu pentru că nu ar mai exista har”

      Mihai-Silviu Chirilă arată că motivul întreruperii pomenirii este strict EREZIA, nu faptul că nu mai există HAR. Nu afirma ca exista HAR! Nu afirma nici ca nu exista HAR! Precizeaza ca SINGURUL motiv al intreruperii pomenirii este EREZIA! Le inchide gura celor care ne acuza ca negam harul, cand de fapt noi nu ne-am pronuntat cu privire la asa ceva! Noi doar le spunem ca ecumenismul este erezie, legiferata in Creta, prin urmare, conform canoanelor – care fac referire strict la erezie – suntem nevoiti sa intrerupem pomenirea! Nu din alte motive, pentru ca nici nu exista canoane in acest sens!

      Tot nu e clar?

     • guti flo

      aghionoros
      „Întreruperea pomenirii înainte de sinodala cercetare a episcopului părtaș la erezie se face pentru că bisericile unde se pomenește numele acestuia există erezie, nu pentru că nu ar mai exista har” ….asta spune M.S. Chirila si tu zici ca el vrea sa spuna ca asta e important, sa intrerupem pomenirea….si nu altceva!…atunci de ce a mai adaugat fraza : ” nu pt ca nu ar mai exista har” ? Din fraza asta reiese clar ca eretici mai au har, dar ca pe noi nu trebuie sa ne intereseze lucrul asta!….eu din fraza asta deduc ca eretici mai au har…punct!….daca vroia sa dea de inteles ca motivul este numai erezia..si nu alteva.., se exprima alfel : ” noi nu spunem ca este har sau nu, cu toate ca asta s-ar intelege de la sine ,ca despartirea de un eretic si ereticul in sine nu mai are har…pt ca lucrul asta ii revine lui Dumnezeu! …intelegi?!…nu mai arunca bomba : ” nu pentru ca nu ar mai avea har”.
      Asta este doar intrun loc unde a spus-o, dar mai sunt si altele!
      Degeaba imi spui ca asta e motivul care l-a scos in evidenta, nepomenirea…ca asa cum am spus..am inteles ..l-am vazut….dar cum ramane cu ceea ce pt uni ar putea fi pricina de sminteala…cuvintele care ti le-am aratat si in celelate coment. unde spune ca ereticul mai are har, si a dat exemplu pe Nestorie ereticul, ca ar mai fii avut har!…asta ce e? ?….neutru?..eu cred ca este tocmai ceea ce nu trebuie…adica da de inteles ca episcopul mai are har, chiar daca e eretic, pana la un sinod care sa-l condamne! Tu iti dai seama ce afirmatie e asta? Acest lucru e o pronuntare pro, iar nu neutra!…chiar daca el dupa sau inainte , spune clar ca asta e metoda cea mai buna pe care si sfintii au aplicat-o , nepomenirea…pronuntarea pt existenta harului la eretic a facut-o….in mod clar…iar unii din pacate nu vad lucrul asta….si aduc unele texte din sinaxa care, repet , ne arata cum ca trebuie sa fim neutrii…dar pe celelate unde afirmatia pro este evidenta, nu le mai vede!
      Stiu, par ca un incapatanat, dar ma chinui dupa cum ma duce pe mine capul , cu toate ca altii ti-au aratat-o mult mai bine ca mine…sa iti arat lucrul asta…ca ar trebui sa-si retraga public cuvintele : ” nu ca nu ar mai avea har” si celelalte, ca pt asta este „neintelegerea”,,, nu ca asa vreau eu…ci pt ca asa e normal!
      Cand mai vrei sa imi aduci argument de la sinaxa ca asta e esenta, nepomenirea si ruperea comuniunii,,.pe care am inteles-o perfect..cu ajutorul lui Dumnezeu, si al vostru…gandeste-te si la faptul, ca aceiasi sinaxa a spus si faptul ca mai este har la eretici….dovezile le ai mai sus in comet.
      Te rog sa nu crezi ca imi place sa prelugesc acest subiect….dar gandeste-te iarasi la un aspect….ca la sinodul din Creta, numai cand s-a pronuntat cuvantul ” celelate biserici”..am sarit toti in sus!..cum asa?!…mai multe biserici?….
      eu cred ca aceasta sinaxa a fost bine intentionata..si nu o compar cu Creta….
      dar vreau sa se tina cont si de parerile credinciosilor….si se inteleaga faptul , ca asa cum s-a pronuntat crestinul de rand in privinta ” celorlalte biserici” : ” cum sa fie alte biserici in afara de cea soborniceasca ?”…asa se pronunta si acum : ” cum sa fie harul la niste eretici?”.
      Daca imi aduci aceleasi argumentatie ca de fiecare data,partiale,,mai bine nu o mai face!
      Asta e parerea mea in legatura cu cele de mai sus!
      iti multumesc pt intelegere…si sa nu crezi ca nu sunt de parere, ca esti bine intentionat.

      Dumnezeu sa te lumineze…si pe noi toti!

     • aghionoros

      Mihai-Silviu a vrut sa le dea peste nas celor care ne acuza ca negam harul din BOR, motiv pentru care au dreptate sa ne faca schismatici! In momentul in care negi harul ce insemna daca nu situarea inafara acelei grupari, pe care nu o mai consideri Biserica. Ei bine, noi ne consideram parte din BOR si nu vom iesi niciodata. Sa plece ecumenistii si ereticii. Noi aici luptam si din interior aparam Biserica. Nu se poate altfel. Si avem si ARMA, singura arma lasata de Sfintii Parinti impotriva episcopilor ecumenisti/eretici, canonul 15 I-II Constantinopol! Ingradirea nu inseamna separare totala, nu inseamna schisma! Recititi canonul 15 de 100 de ori si vedeti ce trebuie facut: nepomenire si apararea Bisericii de schisma.
      SUBIECT INCHEIAT!

     • guti flo

      De acoed cu tine aghionoros!
      Si eu sunt de acord ca este har in BOR , dar nu si in Ciobotea srl!
      Nu se rupe nimeni de Biserica…..ci de ierarhii eretici?
      Nu face nimeni schisma…ci ne ingradim de Ciobotea Srl..de care nu trebiuie sa se tina cont de ce concluzii trag ei..in privinta celor care vor sa ramana in dreapta credinta.
      Nu noi, ci ei sau rupt de Biserica!
      sunt de acord cu tine ca nu formam o grupare schismatica, ci facem parte din BOR…si F bine ca se lupta din interiorul Bisericii…dar nu si din interiorul Ciobotea srl…mai are cineva curaj sa spuna ca „patriarhul” Daniel mai face parte din BOR?….dupa toate mizeriile care le-a adus in Biserica?
      Cam atat am avut de spus …am incheiat si eu subiectul !

     • Popsy

      Folosirea expresiei „Nu pentru ca nu ar mai exista har” a fost o alegere neinspirata din partea lui M. S. Chirila.
      Fiind o dubla negatie, se poate interpreta ca „ar mai exista har”.
      Guti flo insista -si cred ca are dreptate- pe faptul ca, pentru ca fraza sa fi fost fara echivoc, ar fi trebuit spus ceva de genul „noi nu afirmam, nici nu negam existenta harului” sau „noi nu discutam daca exista sau nu exista har la pomenitori”.
      Si culmea este ca la conferinta de la Neamt, M. S. Chirila a insistat (in mod indreptatit) pe latura gramaticala a afirmatiilor din documentul 6 al Conciliului din Creta. Cred ca ar fi trebuit sa fie mai cu grija in alegerea si construirea expresiilor folosite, pentru a nu da loc la interpretari.

      Doamne-ajuta!

 11. Inca un Părinte anunță încetarea pomeniri pseudo episcopului locului este vorba despre Părintele Fotios care anunță încetarea pomeniri lui Makarios de Sidirokastrou https://katanixis.blogspot.ro/2017/06/blog-post_610.html?m=1 m-am uitat și eu la câteva filmări cu acest minciuno episcop Makarios, efectiv un eretic notoriu, în timp ce atitea grecii sunt vai de soarta lor acesta nu mai poate de dragul imigranților musulmani, inhaitarea cu papistasi este ceva la ordinea zilei, acesta cu Antimos de Tesaloniki li sau dus buhul în ale ereziilor in toată Macedonia inclusiv Grecia

 12. Ioana

  Despre datoria de a nu tacea

  Sfintul Teodor Studitul (+826)
  “Atunci cind Credinta e primejduita, porunca Domnului este de a nu pastra tacere. Daca e vorba de Credinta, nimeni nu are dreptul sa zica: “Dar cine sunt eu? Preot, oare? N-am nimic de-a face cu acestea. Sau un cirmuitor? Nici acesta nu doreste sa aiba vreun amestec. Sau un sarac care de-abia isi cistiga existenta? … Nu am nici cadere, nici vreun interes in chestiunea asta. Daca voi veti tacea si veti ramine nepasatori, atunci pietrele vor striga, iar tu ramii tacut si dezinteresat?”
  “Sinodul nu este aceasta: sa se intruneasca simplu ierarhi si preoti, chiar daca ar fi multi; ci sa se intruneasca in numele Domnului, spre pace si spre pazirea canoanelor… si nici unuia dintre ierarhi nu i s-a dat stapinirea de a incalca canoanele, fara numai sa le aplice si sa se alature celor predanisite, si sa urmeze pe Sfintii Parinti cei dinaintea noastra… Sf. Ioan Gura de Aur a spus deschis ca dusmani ai lui Hristos sunt nu numai ereticii, ci si cei aflati in comuniune cu ei.”
  “Avem porunca de la insusi Apostolul Pavel ca, atunci cind cineva invata ori ne sileste sa facem orice alt lucru decit am primit si decit este scris de canoanele Sinoadelor ecumenice si locale, acela urmeaza a fi osindit, ca nefacind parte din clerul sfintit. Nici un sfint nu a incalcat legea lui Dumnezeu; dar nici nu s-ar fi putut numi sfint, daca ar fi calcat-o.”
  “Si chiar daca am fi pacatosi in multe, totusi suntem ortodocsi si madulare ale Bisericii Universale, indepartindu-ne de orice erezie si urmind oricarui Sinod recunoscut ca ecumenic sau local. Si nu numai acestora, ci si hotaririlor pe care le-au luat si le-au propovaduit Sinoadele. Nici nu este ortodox desavirsit, ci pe jumatate, cel care crede ca are dreapta credinta, dar nu se alatura dumnezeiestilor Canoane.” (Migne, PG Epistola II.81)

  Sfintul Ioan Damaschin (+749)
  ” Sa ne pazim cu toate puterile noastre sa nu primim impartasire de la eretici, nici sa le-o dam acestora…, ca sa nu ne facem partasi relelor lor credinte si pentru a nu fi condamnati impreuna cu ei.”
  “Auziti popoare, semintii, limbi, barbati, femei si copii, cei mai mari, cei mai tineri si pruncii, sfintul neam al crestinilor! Daca cineva va invata, in afara acestora pe care le-a primit Sfinta Biserica Soborniceasca, de la Sfintii Apostoli, de la Parinti si de la Sinoade, sa nu-l ascultati, nici sa primiti sfatul sarpelui, dupa cum l-a primit Eva si a cules moarte. Si chiar daca v-ar invata un inger sau un imparat in afara acestora pe care le-ati primit, astupati-va urechile.” (Stupul Ortodox, 1999)

  Despre cei care asteapta aplauze si laude omenesti:

  Sfântul Ioan Scărarul „Nu da ascultare vânturătorului care te sfătuieşte, chipurile, spre folosul ascultătorilor, să-ţi vesteşti virtuţile tale. «Căci ce va folosi omul de va dobândi lumea întreagă, iar pe sine se va păgubi?» (Lc. 9, 25). Nimic nu poate zidi pe cei ce ne privesc, ca o purtare smerită şi neminci-noasă şi ca un cuvânt neprefăcut. Aceasta se va race şi altora îndemn spre a nu se înălţa. Şi ce e i mare decât aceasta spre folosul altora?”

  „Mare e a scutura din suflet lauda oamenilor. Dar mai mare e a îndepărta lauda dracilor”

  «Cel ce binecuvintează pe prieten dimineaţa cu glas mare, nimic nu se vede a se osevi de cel ce blesteamă»

  «Cei ce vă fericesc pe voi vă amăgesc pe voi».

  „E propriu celor înalţi cu cugetul să rabde cu bărbăţie şi cu bucurie ocările; dar e propriu celor sfinţi şi cuvioşi să treacă nevătămaţi prin laude”.

  «Că cine ştie din oameni ale omului, fără numai duhul omului care este într-insul?» «Să se ruşineze deci şi să amuţească cei ce se pornesc să fericească pe alţii în faţă”, – Sfântul Ioan Scărarul.

  Sfântul Marcu Ascetul – „Laudele omeneşti constituie rădăcina poftei ruşinoase”

  „Unii oameni, fiind lăudaţi pentru virtute, s-au lăsat cuceriţi de plăcere, iar plăcerea aceasta nutrită de slava deşartă au socotit-o mângâiere. Alţii, mustraţi pentru păcat, s-au umplut de durere, şi durerea cea spre folos au socotit-o lucrare a păcatului”.

  Cuviosul Ilie Prezviterul. „Indepărtarea laudelor, constituie dezbrăcarea de ultima haină de piele prin care a fost acoperită goliciunea noastră de după cădere, adică ruşinea, ca expresie a maicii slavei deşarte (şi prin urmare şi a fiicei ei), încântarea – înfumurată – de sine”.

  „Cel ce respinge şi nu primeşte lauda oamenilor şi odihna trupului s-a dezbrăcat şi de ultima haină a slavei deşarte – adică de moartea adusă omului de cădere şi păcat. Acesta s-a învrednicit să se îmbrace, încă de aici, în strălucirea locuinţei din cer, căutată cu multe suspine şi de care vorbeşte Apostolul Pavel”.

  Apostolului Pavel: «Care şi grăim, nu întru cuvinte învăţate ale înţelepciunii omeneşti, ci întru cele învăţate ale Duhului Sfânt, cele duhovniceşti cu cele duhovniceşti asemănându-le. Iar omul cel sufletesc nu primeşte cele ce sunt ale Duhului lui Dumnezeu; că nebunie sunt lui, şi nu le poate înţelege, căci duhovniceşte se judecă. Iar cel duhovnicesc le judecă pre toate, iar el de nimenea nu se judecă. Că cine a cunoscut Gândul (Mintea) Domnului, carele să-l înveţe (îndrepteze) pre el? Iar noi avem Mintea lui Hristos».

 13. Claudiu

  Vrednic sunteti Parinte Tudor! Daca mai erau macar 10% din popi ca dvs si atunci poate altfel statea treaba! Subscriu la tot ce ati scris in comentarii! Hristos in mijlocul nostru!

 14. guti flo

  Preotul Tudor
  Ne-ati mai trezit putin la realitate!

  • guti flo

   Iar ai aparut socaciule!
   Ce sa auzi de Rafail Noica sau Patriciu Vlaicu?? ?…erezii?
   L-am cunoscut personal in belgia pe Patriciu V. mai mare ecumenist ca el, nu cred ca exista!
   Este o capela in bruxelles, unde se strang toti ecumenisti, si se roaga la greu impreuna, printre care si Patriciu al tau.
   Cand a fost intrebat de cip, a spus ca nu are legatura..trupul este trup..iar sufletul, suflet! adica sunt separat, si poti sa iei cipul in trup, ca nu atinge sufletul 🙂
   Unei fete care se plangea ca la servici, protestanti o sacaie cu ereziile lor, i-a spus ca si ei sunt credinciosi si ca avem de invatat de la ei! …. Ca iti era mila sa te uiti la ea cat de mahnita a plecat! ….asta se intampla acum 10 ani…tu iti dai seama la ce nivel este acum?!
   Oastea Domnului era duminia de duminica la strana. Cand era perioada de „rugaciune” la capela, la sfarsitul slujbei..invita pe cei dornici sa participe!
   Toate astea cu ajutorul lui Dumnezeu , m-au convins ca este un ecumenist sadea..si nu am mai calcat pe acolo!

   Socaciule..ramai pe mana lui Patriciu si esti ca si impachetat!

 15. guti flo

  Socaciule
  episcopii au semnat erezia..deci sunt eretici!
  despre ce succesiune apostolica vb tu? Daca pastrau ce au primit de la apostoli., ii urmam asa cum se cuvine!
  asta trebuie sa pui la inima….ca episcopii care ii vezi tu astazi in biserica..sunt lupii in piele de oaie, despre care ne atentioneaza Mantuitorul!
  Ti-a explicat mai multa lume…asculti de un episcop, dar numai daca si el asculta de canoane!
  pai ce tu esti in clasa a 4-a de nu intelegi lucrul asta!
  Citeste inca o data canonul 15, si iti da raspunsul la toate „framantarile” tale.
  Asta vor sa te faca ei sa intelegi..ca trebuie sa asculti de cei mai mari..chiar daca ei o iau pe aratura…si nu de Adevar..de Hristos…care este capul Bisericii.

 16. Sokakaciule neinteresant, dute de canta pe la altă masă

 17. guti flo

  Socaciule
  Am uitat sa-ti spun…dupa felul cum gandesti…artati ca un colet gata de expediere! sa nu crezi ca o spun cu patima….ci poate, poate, intelegi ceva…ca vad ca daca iti vb omul frumos , nu intelegi nimic….poate asa intelegi spre binele tau.

 18. Theodor L.

  Parinte Tudor si ‘el’

  Azi am vazut ca in sfarsit, un cititor Grigorie, posteaza un comentariul decent la subiectul cu articolul lui Chirila de pe portal. De vreme ce a spart gheata, consideram ca e mai bine ca articolul sa fie marcat semnificativ de lipsa comentariilor am postat urmatorul comentariu care e la moderare:

  Theodor L.
  22 iunie 2017 at 13:52
  Grigorie,

  MS Chirila este varful de lance al „nepomenitorilor” care se lupta sa ne demonstreze ca ereticii au har si taine:
  „Întreruperea pomenirii înainte de sinodala cercetare a episcopului părtaș la erezie se face pentru că bisericile unde se pomenește numele acestuia există erezie, nu pentru că nu ar mai exista har. Poporul care se separă de preotul pomenitor al ierarhului părtaș la erezie nu o face pentru că în biserica aceluia nu s-ar mai săvârși Sfinte Taine valide, ci pentru că împărtășirea sa din acele Sfinte Taine i-ar fi spre osândă, de vreme ce știe că le ia din mâna unui preot părtaș la erezie.”
  Dupa Chirila Sfintele Taine ale lui Hristos nu sunt pentru toti oamenii care vor sa le ia spre mantuire. El imparte pe Hristos caci iti indica locuri de unde poti lua Tainele si locuri de unde nu poti lua Tainele. Adica sunt Taine dar tu nu poati avea acces la ele din locul acela pentru ca te osandesti. Adica, exista locuri unde te duci sa te impartsesti cu Hristos si te mantuiesti si exista locuri unde te duci sa te impartsesti cu Hristos si te pierzi desi Hristos este Acelasi .
  Dupa gandirea lui Chirila inseamna ca si papistasii si protestantii au cu toti Taine valide dar numai ei se pot mantui daca le iau pentru ca nu stiu ca sunt eretici. Numai tu ca ortodox te pierzi daca incerci sa-L iei pe Hristos de acolo. E vreo diferenta intre ce spune Chirila mai sus si „biserica” vazuta in Protocoalele de la Toronto si in punctul 6 al sectiunii 6 de la sinodul din Creta?
  Decat sa-L imparta pe Hristos dupa categoriile de credinciosi care Il pot lua si cele care nu Il pot lua, nu era crestineste sa spuna ca la eretici nu e Hristos? Uite asa apar mai multe categorii de Hristos desi El este Unul. E un Hristos care poate fi luat spre mantuire de la crestini si un Hristos care poate fi luat spre mantuire de la eretici.
  Exista vreo erezie mai mare a impartirii apriori a lui Hristos – intr-un Hristos al ereticilor, spre mantuire doar pentru unii, si Hristos spre mantuire pentru toti, cel al crestinilor, decat aceasta pe care o afrma MS Chirila si, prin tacerea lor, toti participantii la ”sinaxa” din 18 iunie? Nici Ciobotea daca ar fi incercat ceva pentru consolidarea srl-ului lui nu ar fi obtinut un astfel de rezultat favorabil pentru acest srl.
  A,.. era sa uit. Vajnicii luptatori anti CNP, au cerut CNP-uri. Apoi, dupa ce majoritatea oamenilor au semnat si cu CNP trecut, au intors-o ca la Ploiesti si dau indicatii mai lungi decat insasi rezolutia „sinaxei” cum se pot strange semnaturi cu si fara CNP. Ca sa semnezi trebuie sa citesti acum poliloghia despre semnaturi, ca rezolutia sinaxei a intrat in deja in plan secund. Ce mai conteaza acum ca vor sterge CNP-urile la cei care au semnat si cu CNP, de vreme ce tot le au? Conteaza ca acum va cunosc, oameni buni, CNP-urile si pot face statistici si estimari, si pot lua decizii si trece la actiuni.
  Daca tot i-au facut serviciul lui Ciobotea recunoscandu-i srl-ul eretic ca Biserica si „tainele” ca Taine si refuzul ereticesc al harului ca har, de ce nu i-ar trimite si liste de semnaturi cu CNP-uri, nu de alta, doar asa ca asa mai poata obtine si el informatii despre semnatari daca informatiile despre el tot au fost distruse?
  Oare va mai intrebati acum, de ce imediat dupa „sinaxa” de la Botosani, anuntata pentru prosti cu doar 3 zile inainte, dar organizata mai abitir ca in Grecia, Sfanta Paraschiva, ocrotitoarea Moldovei, a inceput sa planga la Targoviste?
  Comentariul tău așteaptă să fie moderat.

  Nu stiu de ce, presimt ca comentariul meu nu va aparea acolo, in schimb, poate poate aici ramane .

 19. ban

  Th. L
  Nu-l publica pt ca ati scris numai erezii si sminteli, unii si-au dat seama.

  • Ioana

   Tainele sunt doar in biserica lui Hristos! e o prostie si o exprimare npotrivita expresia taine valide la cei in comuniune cu erezia!

   Nu negam harul in Biserica, dar Biserica este doar in Adevar!

   Tainele lucreaza doar in Adevar!

   ereticii si pomenitorii lor nu au taine, iar asta cu taine valide e o expresie de srl

   srl cutare a validat legae fascista, cutare a arestat pe cutare si a condamnat la moarte pe cutare etcetera, libajul „valid” al lui antihrist!

 20. Alexandru

  Exista Sfinte Taine, la Prefacere coboară Duhul Sfânt! Nu mai vorbiți împotriva.
  Oricine merge intr-o biserica merge întâi pentru pocăința personală, si așa se apropie de este îngăduit de Sfintele Taine!
  Dar atunci când cel care slujește a primit o erezie sau mai multe in inima sa, prin comuniunea cu erezia, nemarturisind-o, diavolul își face templu in inima acelui om. Poate fi mirean sau patriarh. Când un astfel de om mărturisește in timpul Sfintei Liturghii si mai Înainte in timpul Sfintei Spovedanii, sub cuvintele credincioase „duhul” este cel al necredinței. (Si un eretic poate vorbi despre Hristos, folosind cuvinte frumoase dar duhul pe care îl transmite este cel al tulburări si necredinței).
  Iată veninul de care vorbesc Sfinții Părinți când se referea si la cuvintele pe care acei care au căzut in erezie, împraștie asemănând-se aspidelor. Se fac unealta vrăjmașului.
  De ce este molipsitoare erezia, necredință? Pentru ca suntem păcătoși, mergem sa ne mărturisim păcatele si de aceea unul merge cu toată încrederea. Iar in schimb de credință primește venin.
  Iată de ce oamenii se îmbolnăvesc din cauza necredinței si cei care mai apoi se Împărtășesc, primind acestea in inima întâi la spovedanie se apropie de Sfintele Taine cu necredință si câte si mai câte hule diavolul seamănă in inima prin pastorii căzuți.
  La fel si in timpul Sfintei Liturghii prin comuniunea cu păcatul.
  Așa au căzut bisericile in trecut, prin Împărtășirea in păcat de moarte, care este păcat împotriva Duhului Sfânt. Așa lucrează aceasta boala in sufletul omului, erezia.
  Toată aceasta lucrare duce încetul cu încetul la contaminarea întregii turme, prin comuniune pentru ca tot păcat împotriva Duhului Sfânt este sa ii spui, aproapelui păcatul, din dragoste pentru adevăr. Iată cum s-a ajuns la apostazie.
  Aceasta se întâmpla tocmai din cauza împărtășirii in păcat de moarte in învățătura de credință, adică împotriva Duhului Sfânt. Sunt Sfintele Taine dar cum pot cei care nu accepta erezia sa fie in comuniune in bisericile unde aceasta este propovăduită fără a se contamina??
  Iată de ce une parintele Rafal ca demoni si duhuri au dat navala in biserici!
  Așa si este! De aceea veți vedea cum bisericile se vor umple din ce in ce mai mult, duhurile vor chema pe oameni! si așa se împlinesc scrierile sfinților Părinți.
  Oare pe voi ce va oprește sa mergeți sau agitația pe care o simțiți ce este oare dacă nu duhurile cu care oamenii vin in biserici si care se înmulțesc tot mai mult.
  Oamenii sunt munciți.
  Nu ii mai osândiți a doua oară, sunt însăși odanditi!
  Vi se poate părea o născocire ceea ce este scris, luați-o cum vreți, este adevarul.
  Nu Sfintele Taine sunt otrava cum mulți nu înțeleg, ci apropierea in păcat. Osândă vine din nerespectarea aceasta: ” cu frica si cu dragoste apropiați-va!” fata de Jertfa Domnului!
  Hristos a Înviat!

 21. Theodor L.

  Si uite asa, dragul meu admin de pe sinodul talharesc ai ajuns si tu sa recurgi la solutia butonul „salvator” de anulare comentarii.
  Un singur lucru tin sa-l cunosti. Eu si cu Preotul Tudor suntem persoane diferite. Deci suntem 2 neagreati pe blogul tau pentru ca nu suntem de acord cu afirmatia facuta de unii „teologi” ca ereticii au Taine.
  Anularea comentariilor noastre nu inseamna neaparat o neantizare asa cum crezi. Da, lumea nu le va mai cunoaste. Dar Hristos le tine minte si din acest punct de vedere ai facut prin anularea comantariilor noastre niste marturisiri in fata lui Hristos. Nu stiu daca Domnul te va intreba la Judecata care a fost motivul real pentru care le-ai sters. Dar te sfatuiesc, in caz ca o va face, sa-ti pregatesti un raspuns cinstit. Eu te iert. Ai facut si destul bine.

  • aghionoros

   Dle Leontescu
   Nu stiu cine ti-a zis ca esti acelasi cu preotul Tudor, dar se pare ca cine se scuza se acuza.
   Apoi, in privinta harului, n-ai dumitale caderea sa-ti dai cu parerea, cand atatia sfinti nu s-au pronuntat.
   Negarea harului implica automat ruperea de tot de cei care nu-l mai au. Dumitale inciti la schisma, cu alte cuvinte.
   Intreruperea pomenirii este doar o ingradire de erezie, nu o negare a harului. Noi ramanem in Biserica, pana se vor vadi toti tradatorii lui Hristos, care vor trebui sa plece ei!
   Daca vrei sa lovesti in singura rezistenta organizata si canonica impotriva ecumenismului din Romania, atunci dumitale sa-ti pregatesti un raspuns in fata lui Hristos!
   Ai facut destul rau, ia o pauza!

   • ban

    Asta mi se pare un punct de vedere echilibrat. Cred ca principala noastra treaba e sa ne departam de erezii. Ca atunci cand seful de la serviciu iti cere sa furi cu el, dar tu nu te bagi, chiar daca el iti e in continuare sef, deocamdata. Imi cer iertare daca am suparat pe cineva.

 22. Ioana

  Epistola a doua către Timotei a Sfântului Apostol Pavel

  Capitolul 3

  1. Şi aceasta să ştii că, în zilele din urmă, vor veni vremuri grele;
  2. Că vor fi oameni iubitori de sine, iubitori de arginţi, lăudăroşi, trufaşi, hulitori, neascultători de părinţi, nemulţumitori, fără cucernicie,
  3. Lipsiţi de dragoste, neînduplecaţi, clevetitori, neînfrânaţi, cruzi, neiubitori de bine,
  4. Trădători, necuviincioşi, îngâmfaţi, iubitori de desfătări mai mult decât iubitori de Dumnezeu,
  5. Având înfăţişarea adevăratei credinţe, dar tăgăduind puterea ei. Depărtează-te şi de aceştia.
  6. Căci dintre aceştia sunt cei ce se vâră prin case şi robesc femeiuşti împovărate de păcate şi purtate de multe feluri de pofte,
  7. Mereu învăţând şi neputând niciodată să ajungă la cunoaşterea adevărului.
  8. După cum Iannes şi Iambres s-au împotrivit lui Moise, aşa şi aceştia stau împotriva adevărului, oameni stricaţi la minte şi netrebnici pentru credinţă.
  9. Dar nu vor merge mai departe, pentru că nebunia lor va fi vădită tuturor, precum a fost şi a acelora.
  10. Tu însă mi-ai urmat în învăţătură, în purtare, în năzuinţă, în credinţă, în îndelungă răbdare, în dragoste, în stăruinţă,
  11. În prigonirile şi suferinţele care mi s-au făcut în Antiohia, în Iconiu, în Listra; câte prigoniri am răbdat! şi din toate m-a izbăvit Domnul.
  12. Şi toţi care voiesc să trăiască cucernic în Hristos Iisus vor fi prigoniţi.
  13. Iar oamenii răi şi amăgitori vor merge spre tot mai rău, rătăcind pe alţii şi rătăciţi fiind ei înşişi.
  14. Tu însă rămâi în cele ce ai învăţat şi de care eşti încredinţat, deoarece ştii de la cine le-ai învăţat,
  15. Şi fiindcă de mic copil cunoşti Sfintele Scripturi, care pot să te înţelepţească spre mântuire, prin credinţa cea întru Hristos Iisus.
  16. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos spre învăţătură, spre mustrare, spre îndreptare, spre înţelepţirea cea întru dreptate,
  17. Astfel ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit, bine pregătit pentru orice lucru bun.

Lasă un răspuns

Susținut de Asociația Sfinții Mărturisitori din Închisori – Bucovina.

%d blogeri au apreciat: