SINODUL TÂLHĂRESC

"Sinodul pan-ortodox" din Creta 16-27 iunie 2016

Întâi pomenește, Doamne, toată episcopia ortodocșilor, pe care dăruiește-o sfintelor Tale biserici întreagă, cinstită, sănătoasă, îndelungată în zile și drept învățând cuvântul adevărului Tău

Atitudini, Clerici și mireni, Comunicate, Patriarhia Română, Prigoana

OFICIAL: Sinaxa din Salonic a condamnat ecumenismul ca panerezie şi respinge sinodul din Creta ca eretic

Sinaxa din Salonic a condamnat ecumenismul ca panerezie şi respinge sinodul din Creta ca eretic

Sinaxa interortodoxă a clerului şi poporului binecredincios, organizată în data de 4 aprilie 2017 la Salonic, Grecia, de către părinţii atoniţi nepomenitori, cu participarea clericilor nepomenitori şi a unui impresionant număr de credincioşi din Grecia, Sfântul Munte Atos şi alte ţări ortodoxe, printre care şi România şi Republica Moldova, a luat câteva decizii importante cu privire la ecumenism, sinodul din Creta şi întreruperea pomenirii ierarhilor participanţi la sinodul din Creta:

 1. A condamnat şi respins ecumenismul ca panerezie.
 2. A condamnat şi respins Consiliul Mondial al Bisericilor, pe care l-a numit Consiliul Mondial al Ereziilor.
 3. A proclamat că Hristos este unicul Mântuitor, iar în afara Bisericii Ortodoxe nu există mântuire.
 4. A proclamat că Biserica pe care Hristos a întemeiat-o, una, sfântă, sobornicească şi apostolească, se identifică numai cu Biserica Ortodoxă.
 5. A proclamat că în afara Bisericii Ortodoxe există numai rătăciri ale satanei, erezii şi schisme.
 6. A respins sinodul din Creta ca pseudosinod, deoarece legiferează ecumenismul ca învăţătură a Bisericii, desfiinţează instituţia sinodală, legiferează ereziile ca “biserici”, desfiinţează postul, anulează canoanele sinoadelor ecumenice şi acceptă căsătoriile mixte. Întrucât în limba greacă termenul “pseudo” (“minciună”) include, în context, şi ideea de erezie (a se vedea pentru analogie termenul “pseudoepiscop” sau “minciuno-episcop”, din finalul canonului 15 I-II), autorii documentului sinaxei au considerat de la sine înţeles şi nu au simţit nevoia să adauge expressis verbis faptul că prin respingerea sa ca pseudosinod de fapt el a fost respins ca sinod eretic.
 7. A anunţat întreruperea comuniunii cu Patriarhul Constantinopolului şi cu toţi episcopii care acceptă sinodul din Creta ca fiind ortodox.
 8. Şi-a manifestat sprijinul şi comuniunea cu toţi preoţii, monahii şi mirenii care au întrerupt pomenirea patriarhilor şi episcopilor ce susţin ecumenismul şi nu condamnă sinodul din Creta.
 9. I-a invitat pe toţi ceilalţi fraţi întru cuget ortodox să întrerupă, la rândul lor, pomenirea ecumeniştilor eretici.
 10. A solicitat episcopilor Bisericii Ortodoxe din întreaga lume să convoace un sinod ortodox de condamnare a ecumenismului, CMB şi sinodului din Creta. Nu s-a decis organizarea sa la Bănceni în perioada imediat următoare, aşa cum s-a spus în unele relatări de presă, menţionându-se posibilitatea organizării unei sinaxe asemănătoare celei de la Salonic la Kiev, Ucraina, la un moment care va fi anunţat.
 11. A exprimat cu tărie faptul că toţi cei ce au luat măsura întreruperii comuniunii cu ereticii sunt şi rămân în Biserica Ortodoxă, nu pomenesc alt episcop în locul episcopului locului, nu înfiinţează alte „biserici” şi nu aderă la alte grupări religioase deja existente.

Sinaxa s-a pronunţat în favoarea urmării acriviei dogmatice şi canonice în privinţa nepomenirii ierarhilor ecumenişti, adică a întreruperii comuniunii cu ierarhii care au semnat documentele din Creta sau care, chiar dacă nu le-au semnat în Creta, nu le-au condamnat după aceea, precizând că iconomia din acest punct de vedere se poate aplica doar temporar şi individual de către duhovnici, în funcţie de fiecare caz în parte, de trezvia conştiinţei ortodoxe şi de gradul de pregătire a fiecăruia (printr-o informare corectă cu privire la sinodul din Creta şi la ecumenism şi prin cultivarea unei trăiri ortodoxe autentice) pentru a înţelege şi a decide în mod liber asumarea luptei contra ereziei ecumeniste şi urmarea celor care au întrerupt pomenirea. Acrivia trebuie aplicată în duhul dragostei frăţeşti, fără a se forţa conştiinţa liberă a nimănui, iar iconomia nu poate deveni o proclamare publică a faptului că se pot frecventa fără grijă şi bisericile în care slujesc preoţi care sunt în comuniune cu ierarhi părtaşi la erezia ecumenistă aprobată în Creta.

Participanţii la sinaxă au apreciat lupta dusă de preoţii şi credincioşii români care au întrerupt pomenirea ierarhilor adepţi ai sinodului din Creta, aşa cum a fost ea expusă şi explicată atât de către omilia Biserica Ortodoxă Română împotriva ecumenismului şi a pseudosinodului din Creta, cât şi de către salutul adresat de părintele Ciprian Staicu. Publicul ortodox a luat la cunoştinţă cu această ocazie faptul că în România se întâlneşte cea mai puternică rezistenţă faţă de sinodul din Creta din lumea ortodoxă şi cea mai puternică reacţie din partea autorităţilor bisericeşti, că în Biserica noastră nu există nici măcar un singur ierarh care să fi condamnat fără echivoc pseudosinodul din Creta, că Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a declarat că sinodul din Creta a fost ortodox etc.

A fost apreciată verticalitatea cu care cei mai mulţi dintre credincioşii români antiecumenişti s-au pronunţat pentru acrivie în ceea ce priveşte nepomenirea, neagreând ideea de a rămâne în comuniune cu acei preoţi care pomenesc ierarhi părtaşi la erezia ecumenistă, dar au un cuget ortodox sub alte aspecte, nici pe aceea de a fi în comuniune cu ierarhi care nici nu au semnat în Creta, dar nici nu s-au delimitat până acum în vreun fel public de acest pseudosinod, preferând urmarea preoţilor nepomenitori, chiar dacă aceasta implică sacrificii materiale sau de altă natură (deplasări pe distanţe lungi, cheltuieli materiale, oprobriul public etc.).

După încheierea sinaxei, Gheron Sava i-a asigurat pe reprezentanţii delegaţiei române că punctul de vedere al acesteia este similar cu cel al sinaxei.

de teolog Mihai-Silviu Chirilă

sursa: http://ortodoxinfo.ro/2017/04/06/teolog-mihai-silviu-chirila-sinaxa-din-salonic-condamnat-ecumenismul-ca-panerezie-si-respinge-sinodul-din-creta-ca-eretic/

 1. Sluga

  Acrivia, în primul rând, se definește în raport cu Sfânta Scriptură înțeleasă în întregul său. Oare ce se poate spune despre felul în care reușim să înmulțim talanții Ortodxiei?

 2. Aici se vede clar ca pozitia pr Theodoros Zisis nu se dosebeste cu nimic in esenta de Gheron Sava
  Părintele Theodoros Zisis în dialog cu teologul Mihai Silviu Chirila. Oprirea pomenirii nu este schismă.
  Scopul pentru care ținem Dogmele Drepte este de a ne vindeca de propriile patimi si de propriul egoism și mândrie. Dacă Dogma Drepată și lupta pentru păstrarea ei nu duc la eliberarea de mandrie, vanitate, egoism, și nu se cultiva dragostea fata de toată faptura și ingaduința, atunci Dogma Dreaptă rămane moartă, nelucratoare si nevindecatoare pentru fiecare dintre noi. Dacă în spatele luptei pentru apararea Dogmei Drepte se ascund patimile noastre pe care le scoatem la iveală- ura, invidia, nerabdarea, atunci pastrarea unui Adevar teoretic, care nu ne vindecă, rămane pentru noi doar un Adevar teoretic, și nu ne deosebim de islamiști și nici de ecumeniști care răman și ei nevindecați, pentru că le lipseste Dogma Dreaptă pe care o hulesc, care dacă ar fi primit-o ar fi putut să se vindece. Dogma Dreaptă nu mântuiește fară Dreapta Viețuire. Dacă nu avem delicatețea sfinților, dragostea, bucuria, pacea și ura și incrîncenarea doar împotriva ereziei, a hulei împotriva Duhului Sfânt care este erezia din Creta atunci nu facem decât sa ne mascăm propriile patimi în spatele luptei pentru Dreapta Credință.

  Parintele Theodoros Zisis este cu adevarat un simbol al luptei cu discernămant și dragoste pentru Drepata Credința in spiritul Sfinților Parinți.

  Criteriul patristic în acest moment este: Mergem acolo unde se marturiseste ortodox, în Biserica Ortodoxa Româna unde preotul sau episcopul se delimitează public de ecumenism și de pseudo Sinodul din Creta, dar deasemenea mergem și în Biserica Ortodoxa Bulgară, Georgiană, Biserica Rusă din Exil(ROCOR), Mitropoliți și preoți care s-au delimitat public( în Biserica, mass media, internet) de pseudo Sindoul din Creta din Grecia( Mitropolitii Ierotheos al Navpaktosului, Serafim al Kithirelor, Serafim al Pireului, etc), Romania, Rusia, Ucraina( Mitropolitul Onufrie al întregii Ucraine ce se afla în comuniune cu Biserica Rusa), dar mai ales, alegem să mergem la NEPOMENITORI , chiar dacă stabatem sute de kilometri. Nu mergem la nici un episcop sau patriarh sau mitropolit sau arhiepiscop sau preot ce laudă și încuviinteza pseudo Sinodul din Creta, sau spune ca Sinodul din Creta nu a schimbat Dogmele, nici la „adeptii ecumenismului lucid”. Ne îngradim de toți preoții și episcopii care invață eretic și încuviințează erezii eclesiologice.

  Duhul Adevarului nu poate rămane acolo unde se spun minciuni în Dogmă, pentru că este Duhul Adevarului, nu al minciunii, iar Adevarul este Hristos, care este și Calea și Viața, de aceea nu avem ce cauta sa ramanem in comuniune cu arhiereziarhul Bartolomeu și cei impreuna cu el, ca nu cumva să fim judecați împreună cu el și adepții lui.

  Întreruperea pomenirii si ingradirea mirenilor este fata de persoanele care învață erezii, nu fata de Biserică.

  Scopul nostru este determinarea Sinodului care va condamna persoanele eretice și ereziile lor.
  parintele Matei Vulcanescu

  https://ortodoxiacatholica.wordpress.com/2017/04/07/parintele-theodoros-zisis-in-dialog-cu-teologul-mihai-silviu-chirila-oprirea-pomenirii-nu-este-schisma/

  • Ioana

   preot Vulcanescu:

   din a 39-a epistolă a Cuviosului Teodor Studitul către Egumenul Theofilos:

   „Dacă, totuşi, cuvioşenia ta este nedumerită cum de nu ţi-am vorbit despre asta înainte de jefuirea mănăstirii, ci dimpotrivă, chiar noi, la mănăstirea din Studion pomeneam episcopii de Constantinopol, află că îi pomeneam atîta timp cît ___NU_________avusese loc Sinodul şi nici nu fusese trîmbiţată sinodal dogma cea vicleană şi anatema.

   Iar înainte de a exista o astfel de clară mărturisire şi acceptare a ereziei din partea episcopilor, nu era prudent să ne rupem cu totul de necanonici, ci numai să evităm a ne afla, în mod evident şi public, în comuniune bisericească cu aceştia, în timp ce îi pomeneam, prin harul iconomiei, pe timp nelimitat.

   Însă, din momentul în care blasfemia eretică a devenit clară şi evidentă şi consacrată sinodal, trebuie şi tu, ca şi de altfel toţi ortodocşii, să vă feriţi cu îndrăzneală (francheţă) de orice comuniune bisericească cu cei de rea-credinţă şi să nu pomeniţi pe niciunul dintre cei ce au participat la Sinod sau sunt într-un cuget cu deciziile acestuia…

   Deoarece Sfîntul Gură-de-Aur îi numeşte vrăjmaşi ai lui Dumnezeu nu numai pe eretici, ci şi pe cei ce se află în comuniune bisericească cu aceştia.”

   • Ioana

    el

    pai inteleg foarte prost

    el

    Sfantul Teodor se refera la sinodul talharesc, nu la sinodul de anatemizare, asta e precizarea

    NU_________avusese loc Sinodul şi nici nu fusese trîmbiţată sinodal dogma cea vicleană

    adica atata timp cat nu avusese loc sinodul TALHARESC

    cum e si cel din Creta ca de asta vorbim…

    din moment ce a avut loc un sinod eretic

    IATA CE ZICE SFANTUL TEODOR:

    Trebuie şi tu, ca şi de altfel toţi ortodocşii, să vă feriţi cu îndrăzneală (francheţă) de orice comuniune bisericească cu cei de rea-credinţă şi SĂ NU POMENIȚI PE NICI UNUL DINTRE CEI CE AU PARTICIPAT LA SINOD !!!!!!!!!!!!!!
    …………SAU SUNT INTR-UN CUGET CU DECIZIILE ACESTUIA

    SAfantul Teodor nu zice nicaieri ca trebuie facut nu stiu ce sinod de anatemizare ca sa intrerupio pomenirea, ci dupa ce erezia e trambitata viclean (ca prin sinodul din creta) sa intrerupem musai imediat! pomenirea!

    cititi cu atentie!

    asa ca preot vulcanescu sa citeasca cu atentie!

    sinodul de care se vorbeste in scrisoare e cel eretic!

    Sfantul Teodor NU a zis nicxodat ca trebuie sa asteptam pana la sinodul de anatemizare…

    ci insasi sinodul talșharesc

    prin erezia sa

    e de la sine ANATEMA

    ASA NE INVATA PIDALIONUL SI TOTI SFINTII PARINTI!

    CITITI-L CU ATENTIE PE SFANTUL TEODOR SI NU MAI FACETI CONNFUZII!!

    nu e vorba de nici un sinod ce trebuie asteptat, ce de sinodul eretic… cum spunea m parintele Vușcanescu sa ia aminte

    si la fel cum zice in acest text Sfantul Teodor

    sa nu mai pomeneasca pe cei ce sunt in cuget cu deciziile sinodului talharesc din Creta!

    Sfantul Teodor spune bine in toate locurile! Cititi integral cuvant cu cuvant nu in diagonala!

    „Însă, din momentul în care blasfemia eretică a devenit clară şi evidentă şi consacrată sinodal, trebuie şi tu, ca şi de altfel toţi ortodocşii, să vă feriţi cu îndrăzneală (francheţă) de orice comuniune bisericească cu cei de rea-credinţă şi să nu pomeniţi pe niciunul dintre ______cei ce au PARTICIPAT la Sinod sau sunt într-un cuget cu deciziile acestuia…”

   • Ioana

    ___asta zic si ei : POMENITI ca e ok ca NU a fost Sinod (

    BA A FOST SINOD, UNUL MAAARE SI TALHARSC KAKAKRETAN… dar unora li se pare tantzar, cand e ditamai elefantul care darama si matura cu duhoarea ereziei….

   • Ioana

    asa si parinti de seama de la noi din ro pomeneau pe danutz et co,dar dupa KAAKRETA, cei marturisitori au intrerupt pomenirea!

    dESPRE ASTA VORBESTE SI SFANTUL TEODOR

    Asa ca celor ca Vulcanescu sa le intre bine in cap!

    Iar înainte de a exista o astfel de clară mărturisire şi ACCEPTARE A EREZIEI DIN PARTEA EPISCOPILOR, nu era prudent să ne rupem cu totul de necanonici, ci numai să evităm a ne afla, în mod evident şi public, în comuniune bisericească cu aceştia, în timp ce îi pomeneam, prin harul iconomiei, pe timp nelimitat.

    ACCEPTARE A EREZIEI DIN PARTEA EPISCOPILOR … si pe cei INTR-UN CUGET CU ACESTIA… SA NU II POMENITI PE NICIUNUL… DESPRE ASTA VORBIM!

    ce mai asteptati oameni buni si parinti sa intrerupeti pomenirea?!

    a fost kaka-kreta- gata, nu mai pomenim!

    clar si simplu!

    • guti flo

     Clar si simplu pt. cei cu cuget curat si simplu…..pt restul este o intreaga filozofie!

   • aghionoros

    si totusi, haideti sa presupunem ca va avea loc anul acesta un sinod care sa condamne ecumenismul si falsul-sinod din Creta… mai bine zis, sa-i lasam sa viseze la asta
    noi ne vedem de ale noastre, mergem cat putem la preotii nepomenitori, pentru a ne pastra constiinta curata…
    poate intre timp se vor dumiri si ei ca e aproape imposibil un astfel de sinod, cand nici macar la o sinaxa nu mai suntem in stare sa fim impreuna…
    totusi sa ne rugam sa aiba loc un astfel de sinod

  • Ioana

   http://luptapentruortodoxie.blogspot.ro/2011/11/scrisoarea-sfantului-teodor-studitul.html
   Si intr-o traducere mai literala, mai veche tot asa reiese. Sa nu mai pomenim eretici inacriti dupa ce fac aceste blasfemii hulitoare si talharesti de sinoade mincinoase! s-a zis cu „iconomia” atunci cand e pericol de infectie, lepadare si moarte!

   http://luptapentruortodoxie.blogspot.ro/2011/11/scrisoarea-sfantului-teodor-studitul.html

   Epistola 39

   Egumenului Teofil

   Deci, împreună cu salutarea mea către tine, pe acestea am socotit necesar să le amintesc părinţimii tale ca, ştiind că este erezie, să fugi de erezie, adică de eretici, încât ________nici să te împărtăşeşti cu ei, ______nici să‑i pomeneşti la dumneze­ias­ca liturghie, în preasfânta[10] ta mănăstire. Fiindcă cele mai mari ameninţări spuse de sfinţi zac asupra celor ce se învoiesc[11], chiar numai să‑i primească la masă[12]. Şi da­că ar zice cuvioşia ta cum de nu am spus aceasta mai îna­in­te de robie, ba că şi noi i‑am pomenit pe cei din Bi­zanţ, ace­ea să ştie că [atunci] nu fusese sinod, nici era pro­nun­ţa­tă anatema şi dogma cea rea[13]

 3. Pacaleli

  „Aici se vede clar ca pozitia pr Theodoros Zisis nu se dosebeste cu nimic in esenta de Gheron Sava” .
  Din acest motiv pr Zisis nu a participat la sinaxa nu? Nu stiu cine il mai crede pe pr Matei cu asemenea sofisme…

 4. Duhul Adevarului

  Imparate ceresc, Duhul Adevarului… pai daca la noi in Romania este pomenit minciuno-episcopul mai incape iconomie ? Ce mai e acolo?

 5. Sa inceput și pe astradrom ca pe cuvântul kakadox

  • În schimb pe cuvântul kakadox, numa vorbe bengoase la adresa Pr Amfilohie brânză, decand maicile de la diaconești sau dus în deal săi cânte lui Dănuț, ce mai exact că înainte de 89 după modelul cântarea României, of cum se mai schimba omul

 6. Tschus

  Pr.Matei Vulcanescu nu stiu daca mai are prea multe de spus celor ce am luat pozitie fata de Creta…doar daca mai incearca la pr.Gheorghe Anitulesei si la altii ca el …

 7. Peter Ganea

  Mai mergem sa luam lumina de la preoti ecumenisti ?
  DA sau Nu ?

  Ne pierdem cu toti,
  NU mai stim ce este BINE sau RAU ?
  Ne este frica sa ne asumam raspunderea, de ce ne este frica ?
  Pai trebuie sa spunem adevarul si sa-l sustinem, nu ne-a invatat asa Domnul nostru Isus Hristos, sa traim in ADEVAR.

  Sfântul Ioan de Kronstadt (+1908) în dumnezeiasca descoperire privind căderea multor Biserici ortodoxe în erezie, mărturiseşte:

  „[Îngerul lui Dumnezeu] mi-a arătat apoi spre un nor, şi am văzut mai multe sfeşnice albe arzând, care începură să cadă la pămînt unele după altele, cu zecile, cu sutele. Şi, căzând la pământ, se stingeau prefăcîndu-se în praf şi în cenuşă. Şi am întrebat: Ce înseamnă aceste sfeşnice căzătoare? Aşa vor cădea în erezie Bisericile Domnului… [a spus Îngerul].” (Taina fărădelegii)

  • aghionoros

   e acelasi lucru cu a merge la Liturghiile ecumenistilor… poate de Sfintele Pasti vor prinde mai mult curaj unii preoti antiecumenisti si vor intrerupe pomenirea ierarhilor

 8. Anti ecumenism

  Ce intrebare!cum sa mergem la ecumenisti sa luam lumina? Parca era vorba sa ne ingradim de eretici…

 9. Peter Ganea

  Eu personal nu am mai participat la nici o slujba de anul trecut, ultima find din august 15, am intrat doar in biserica sa ma inchin la moaste si icoane acum doua saptamini cand am aflat ca avem voie sa facem acest lucru si ca nu este pacat [nu avem prea multe info.]
  Dar ce face ca nu exista loc antiecumenist in tot Bucurestiul, am mai spus acest lucru anterior.
  Cum ascultam slujbele de duminca, se poate macar la radio ? stie cineva un post de radio antiecumenist ?doamne ajuta.

 10. Peter Ganea

  Multumesc din suflet pentru acest raspuns, dar, sunt din Bucuresti, din pacate nu stim pe nimeni, va rog frumos , las acest email

  [email protected],

  pentru cineva care cunoaste, va mutumesc din suflet, doamne ajuta.

Lasă un răspuns

Susținut de Asociația Sfinții Mărturisitori din Închisori – Bucovina.

%d blogeri au apreciat: