SINODUL TÂLHĂRESC

"Sinodul pan-ortodox" din Creta 16-27 iunie 2016

Întâi pomenește, Doamne, toată episcopia ortodocșilor, pe care dăruiește-o sfintelor Tale biserici întreagă, cinstită, sănătoasă, îndelungată în zile și drept învățând cuvântul adevărului Tău

Arhiepiscopia Greciei, Atitudini, Clerici și mireni, Comunicate

REZOLUȚIA Sinaxei din 4 aprilie, prin care sunt condamnate ecumenismul și pseudo-sinodul din Creta

REZOLUȚIA

URMĂTORI SFINȚILOR PĂRINȚI”

A ADUNĂRII INTERORTODOXE A CLERULUI ȘI POPORULUI

PRIN CARE ESTE CONDAMNAT ECUMENISMUL ȘI SINODUL DIN CRETA

Poporul credincios al lui Dumnezeu este acela care, de-a lungul timpului, păstrează integritatea credinței și a dogmelor. Este acela care primește sau respinge sinoadele care se întrunesc. Potrivit Sfântului Maxim Mărturisitorul: ”Credința evlavioasă confirmă sinoadele care au avut loc”, și iarăși: ”corectitudinea dogmelor este cea care judecă sinoadele” și trebuie ”ca dogmele și canoanele expuse de aceste sinoade să fie ortodoxe, bine credincioase și în acord cu Dumnezeieștile Scripturi sau cu Sinoadele Ecumenice precedente”.

Din acest motiv, ca mădulare credincioase ale Bisericii celei Una, Sfinte, Sobornicești și Apostolice a lui Hristos și următori Sfinților Părinți:

 1. Condamnăm și respingem ecumenismul, sincretismul intercreștin și interreligios ca panerezie, potrivit fericitei caracterizări a Sfântului Iustin Popovici și a altor Sfinți Părinți duhovnicești și iluștri teologi.

 2. Condamnăm și respingem Consiliul Mondial al Bisericilor ca fiind Consiliu Mondial al Ereziilor și proclamăm că Hristos este unicul Mântuitor și Salvator, nu există nicăieri altundeva mântuire și că Biserica pe care a întemeiat-o El, Biserica cea Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolică se identifică cu Biserica Ortodoxă. În afara acesteia, toate celelalte sunt rătăcire a satanei, erezii și schisme.

 3. Nu acceptăm Sinodul care a avut loc în insula Creta și îl respingem ca pseudo-sinod, pentru că legiferează ca fiind de-acum învățătură bisericească erezia ecumenismului și accesoriile acestuia, adică teologia postpatristică și baptismală, teoria despre persoană și despre primatul în Biserică și în Sfânta Treime (ale Mitropolitului Pergamului, Ioannis Zizioulas), desființează instituția sinodală, legiferează ereziile ca ”Biserici” care au același har cu Ortodoxia, desființează postul, anulează canoanele Sinoadelor Ecumenice, acceptă și legiferează ”căsătoriile nelegiuite”, anume căsătoriile mixte.

Ca urmare a acestora,

Întrerupem comuniunea cu Patriarhul Constantinopolului, Bartolomeu, ca principal inspirator al Sinodului, reprezentant și propovăduitor al panereziei ecumenismului, și cu toți episcopii care acceptă Sinodul din Creta ca ortodox. Ne întemeiem în acest sens pe următoarele canoane: 10 și 31 Apostolice, 2 al Sinodului din Antiohia, 33 al Sinodului din Laodiceea, precum și pe Canonul 15 al Sinodului I-II al Sfântului Fotie cel Mare, urmând întru toate Sfinților Părinți, în diagnosticarea, înfruntarea și vindecarea ereziilor care au apărut. Suntem împreună-mergători și împreună-luptători cu toți preoții, monahii și mirenii, care au întrerupt pomenirea patriarhilor și episcopilor lor ce susțin ecumenismul și nu condamnă pseudo-sinodul din Creta și îi așteptăm și pe ceilalți frați ai noștri ce au cuget ortodox ca, după ce se va coace întru ei rodul mărturisirii și al rezistenței, să ne urmeze, întrerupând și ei pomenirea ecumeniștilor eretici.

Prin urmare, solicităm de la episcopii Bisericii Ortodoxe din toată lumea:

Să fie convocat un Sinod Ortodox de condamnare a celor expuse mai sus, spre evitarea schismelor și a dezbinărilor dintre credincioși.

Precizăm, de asemenea, tuturor, că această luptă bisericească, aflată în desfășurare, are caracter mântuitor, și prin aceasta rămânem credincioși eclesiologiei tradiției patristice ortodoxe și, în virtutea acesteia, rămânem înlăuntrul Trupului Bisericii Ortodoxe. Nu pomenim alt episcop, nu procedăm la înființarea altei ”biserici”, să ne nu fie nouă blasfemia aceasta!, nici nu aderăm la vreo altă formațiune bisericească. Rămânem pur și simplu CREȘTINI ORTODOCȘI. Rămânem credincioși Simbolului de Credință și mărturisim ceea ce am primit, adevărul mântuitor al Sfinților Părinți, valabil dintotdeauna. Orice altă informație despre noi va constitui o calomnie de insuflare demonică.

În sfârșit, următori Sfinților Părinți, repetăm și noi astăzi hotărârea Sinodului al VII-lea Ecumenic și spunem:

Așa cum au văzut Prorocii, cum au învățat Apostolii, cum a primit Biserica, cum au dogmatisit Învățătorii, cum a conglăsuit lumea creștină, cum a luminat harul, cum adevărul a dovedit, cum minciuna a fost înlăturată, cum înțelepciunea a vorbit cu îndrăzneală, cum Hristos a hotărât, tot așa cugetăm și noi, așa vorbim, așa Îl propovăduim pe Hristos adevăratul Dumnezeul nostru”. Amin.

Varianta în limba greacă

ΨΗΦΙΣΜΑ

ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΛΗΡΙΚΟΛΑΪΚΗΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

«ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΑΣΙ»

Ὁ πιστὸς λαὸς τοῦ Θεοῦ εἶναι αὐτός, ὁ ὁποῖος διαχρονικά διαφυλάσσει τὴν ἀκεραιότητα τῆς πίστεως καὶ τῶν δογμάτων. Εἶναι αὐτός, ποὺ ἀποδέχεται ἤ ἀπορρίπτει τὶς γενόμενες συνόδους. Κατὰ τὸν Ἅγιο Μάξιμο “Τὰς γενομένας συνόδους, ἡ εὐσεβὴς πίστις κυροῖ” καὶ πάλιν, “ἡ τῶν δογμάτων ὀρθότης κρίνει τὰς συνόδους” καὶ ὀφείλουν, “νὰ εἶναι πάντα τὰ ἐκτιθέμενα παρ᾽αὐτῶν δόγματα καὶ οἱ κανόνες, ὀρθόδοξα, εὐσεβῆ καὶ σύμφωνα ταῖς Θείαις Γραφαῖς, ἢ ταῖς προλαβούσαις Οἰκουμενικαῖς συνόδοις.”

Γι’ αὐτὸν τὸν λόγο, ὡς πιστὰ μέλη τῆς Μίας, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ καὶ ἑπόμενοι τοῖς ἁγίοις Πατράσι:

1ον) Καταδικάζουμε καὶ ἀπορρίπτουμε τὸν Οἰκουμενισμό, τὸν διαχριστιανικὸ καὶ διαθρησκειακὸ συγκρητισμὸ ὡς παναίρεση, κατὰ τὸν εὔστοχο χαρακτηρισμὸ τοῦ Ἁγίου Ἰουστίνου Πόποβιτς, καὶ ἄλλων Ἁγίων Γερόντων καὶ ἐπιφανῶν θεολόγων.

2ον) Καταδικάζουμε καὶ ἀπορρίπτουμε τὸ Παγκόσμιον Συμβούλιο Ἐκκλησιῶν, ὡς Παγκόσμιον Συμβούλιο αἱρέσεων καὶ διακηρύσσουμε ὅτι ὁ Χριστὸς εἶναι ὁ μοναδικὸς Σωτῆρας καὶ Λυτρωτής, δὲν ὑπάρχει πουθενὰ ἀλλοῦ ἡ σωτηρία καὶ ὅτι ἡ Ἐκκλησία τὴν ὁποία ἵδρυσε, ἡ Μία, Ἁγία, Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία ταυτίζεται μὲ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Ἐκτὸς αὐτῆς ὅλα τὰ ἄλλα εἶναι πλάνη τοῦ Σατανᾶ, αἱρέσεις καὶ σχίσματα.

3ον) Δὲν ἀποδεχόμαστε τὴν γενόμενη σύνοδο ἐν τῇ νήσῳ Κρήτη καὶ τὴν ἀπορρίπτουμε ὡς ψευδοσύνοδο, διότι νομιμοποιεῖ ὡς ἐκκλησιαστικὴ διδασκαλία πλέον, τὴν αἵρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ τὰ παρελκόμενα αὐτῆς, δηλαδὴ τὴν Μεταπατερικὴ καὶ Βαπτισματικὴ θεολογία, θεωρία περὶ προσώπου καὶ περὶ πρωτείου εἰς τὴν Ἐκκλησία καὶ εἰς τὴν Ἁγία Τριάδα (τοῦ Μητροπολίτου Περγάμου Ἰωάννου Ζηζιούλα), καταλύει τὸν Συνοδικὸ Θεσμό, νομιμοποιεῖ τὶς αἱρέσεις ὡς «Ἐκκλησίες» ἔχοντες τὴν αὐτὴν χάριν μὲ τὴν Ὀρθόδοξη, καταλύει τὴν νηστεία, καταργεῖ κανόνες Οἰκουμενικῶν Συνόδων, ἀποδέχεται καὶ νομιμοποιεῖ τὰ θεσμα συνοικέσια”, τουτέστιν τοὺς μεικτοὺς γάμους.

Κατόπιν ὅλων τούτων,

Διακόπτουμε τὴν κοινωνία μὲ τὸν Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖο, ὡς τὸν κύριο ἐμπνευστὴ τῆς Συνόδου, ἐκφραστὴ καὶ κήρυκα τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ μὲ τοὺς ἐπισκόπους ποὺ ἀποδέχονται τὴν σύνοδο τῆς Κρήτης ὡς Ὀρθόδοξη. Κάνουμε χρήση τοῦ 10ου καὶ 31ου ἐκ τῶν Ἀποστολικῶν Κανόνων, τοῦ 2ου τῆς ἐν Ἀντιοχείᾳ Συνόδου, τοῦ 33ου τῆς ἐν Λαοδικείᾳ Συνόδου, καθὼς καὶ τοῦ 15ου τῆς πρωτοδευτέρας Συνόδου ἐπὶ Ἁγίου Φωτίου τοῦ Μεγάλου, ἀκολουθώντας κατὰ πάντα τοὺς Ἁγίους Πατέρες, στὴν διάγνωση, ἀντιμετώπιση καὶ θεραπεία τῶν ἀναφυομένων αἱρέσεων. Εἴμαστε συνοδοιπόροι καὶ συναγωνιστές μὲ ὅλους τοὺς ἱερεῖς, μοναχοὺς καὶ λαϊκοὺς ποὺ ἔκοψαν τὸ μνημόσυνο τῶν πατριαρχῶν καὶ ἐπισκόπων τους ποὺ ὑποστηρίζουν τὸν Οἰκουμενισμὸ καὶ δὲν καταδικάζουν τὴν ψευδοσύνοδο τῆς Κρήτης, καὶ περιμένουμε καὶ τοὺς ἄλλους ἀδελφοὺς μας μὲ ὀρθόδοξο φρόνημα, ἀφοῦ ὡριμάσει μέσα τους ὁ καρπὸς τῆς ὁμολογίας καὶ τῆς ἀντίστασης, νὰ ἀκολουθήσουν, διακόπτοντας καὶ αὐτοὶ τὸ μνημόσυνο τῶν αἱρετικῶν οἰκουμενιστῶν.

Ὡς ἐκ τούτων, ζητᾶμε ἀπὸ τοὺς ἀπανταχοῦ Ἐπισκόπους τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας:

Νά συγκροτηθεῖ Ὀρθόδοξη Σύνοδος καταδίκης τῶν ἀνωτέρω ἐκτεθέντων, πρὸς ἀποφυγὴ σχισμάτων καὶ διαιρέσεων τῶν πιστῶν.

Διευκρινίζεται δὲ πρὸς πάντας, ὅτι ὁ διεξαγόμενος ἐκκλησιαστικὸς ἀγῶνας ἔχει σωτηριολογικὸ χαρακτῆρα, μὲ τὸν ὁποῖον ἐμμένουμε πιστοὶ στὴν ἐκκλησιολογία τῆς ὀρθοδόξου πατερικῆς παραδόσεως καὶ ἕνεκα τούτου, ἐντὸς τοῦ Σώματος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Δὲν μνημονεύουμε ἕτερον ἐπίσκοπον, δὲν προβαίνουμε εἰς σύστασιν ἑτέρας “ἐκκλησίας”, ἄπαγε τῆς βλασφημίας, οὔτε προσχωροῦμε σὲ καμμία παράταξη. Μένουμε ἁπλὰ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ. Μένουμε πιστοὶ εἰς τό Σύμβολον τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως καὶ ὁμολογοῦμε ὅ,τι παραλάβαμε, τὴν διαχρονικὴ ἁγιοπατερικὴ σωτήριο ἀλήθεια. Ὅ,τι ἄλλο κυκλοφορήσει εἰς βάρος μας θὰ ἀποτελεῖ μία, δαιμονικῆς ἔμπνευσης, συκοφαντία.

Τέλος, ἑπόμενοι τοῖς ἁγίοις πατράσι, ἐπαναλαμβάνομεν καὶ ἐμεῖς σήμερον τὸν ὅρο τῆς 7ης Οἰκουμενικῆς συνόδου καὶ λέγομεν:

« Οἱ Προφῆται ὡς εἶδον, οἱ Ἀπόστολοι ὡς ἐδίδαξαν, ἡ Ἐκκλησία ὡς παρέλαβεν, οἱ Διδάσκαλοι ὡς ἐδογμάτισαν, ἡ Οἰκουμένη ὡς συμπεφώνηκεν, ἡ χάρις ὡς ἔλαμψεν, ἡ ἀλήθεια ὡς ἀποδέδεικται, τό ψεῦδος ὡς ἀπελήλαται, ἡ σοφία ὡς ἐπαρρησιάσατο, ὁ Χριστός ὡς ἐβράβευσεν, οὕτω φρονοῦμεν, οὕτω λαλοῦμεν, οὕτω κηρύσσομεν Χριστόν τόν ἀληθινόν Θεόν ἡμῶν». ΑΜΗΝ.

sursa: http://ortodoxinfo.ro/2017/04/05/rezolutia-sinaxei-din-4-aprilie-prin-care-este-condamnat-ecumenismul-si-pseudo-sinodul-din-creta/

 1. Nicoleta C

  Cred ca este un text corect si echilibrat.

 2. radu

  Din pacate organizarea a fost foarte proasta – s-a vazut clar din filmare. Si rezolutia foarte slaba. Ma asteptam la ceva mai argumentat teologic si canonic. Atmosfera nu a fost deloc duhovniceasca si nici nu avea cum sa fie de vreme ce s-au intalnit intr-un restaurant. Asteptam cu nadejde pe cea de la Banceni!

 3. Emil Baciu

  Amin !
  O rezolutie frumoasa, in duh ortodox ! Slava Tie Doamne !

 4. De ce nu a fost pr Theodoros Zisis la Conferinta?

  In urma cu trei saptamani am fost chemat de parintele Theodoros Zisis la el acasa unde au fost invitati si parintii aghioriti, printre care si Gheron Sava Lavriotul.
  Parintele Theodoros Zisis a explicat de ce trebuie sa tinem legatura cu Biserica Bulgariei si a Georgiei dar si cu Mitropoliti din Grecia care s-au aratat expres impotriva pseudo Sinodului din Creta. In acelasi timp a aratat ca nu trebuie sa fortam constiinta nimanui ca sa intrerupa pomenirea. Bineinteles ca parintele Theodoros Zisis a accentuat faptul ca ieromonahii athoniti care il pomenesc pe Patriarhul Bartolomeu sau preotii din eparhia Mitropolitului Nifon al Targovistei sau alti ierarhi vaditi ca ecumenisti pe fata, sau ierarhi care au semnat personal in Creta e obligatoriu ca sa oprim pomenirea lor, in schimb nu putem intrerupe comuniunea cu ierarhii ortodocsi si nici cu Bisericile Locale care nu au fost in Creta.
  Parintii athoniti, si mai ales Gheron Sava Lavriotul a fost deacord cu aceasta formulare si pentru punerea in practica a iconomiei.
  Insa, exact cu o zi inainte de conferinta, Gheron Sava impreuna cu ieromonahul Hariton si cu monahul Heruvim au venit la Centrul de Studii Patristice, la biroul parintelui Theodoros Zisis si i-au inmanat un text in care era adaugat faptul ca – toti cei prezenti la conferinta sa intrerupa comuniunea cu toti ierarhii ( si Bisericile locale) care sunt in comuniune cu ierarhii ecumenisti. Acesta insemna o depasire a etapelor si o tactica eronata, ducandu-ne cu mintea la gruparile schismatice stiliste care folosesc in mod gresit sintagma patristica– „cine se impartaseste cu cel neimpartasit, neimpartasit este” sau asa numita teorie a „vaselor comunicante” care spune ca daca tu esti ortodox si pomenesti un ierarh ortodox, care la randul sau pomeneste un patriarh ortodox, care pomeneste, la radul sau, un alt patriarh eretic, tu esti eretic- acesta e nebunia stilista.
  Neimpartasit, adica afurisit, anatematizat este o persoana ce invata erezia. Insa aceasta anatematizare este facut de un Sinod.
  Scopul intreruperii pomenirii este tocmai realizarea unui Sinod la care sa fie anatematizate persoanele eretice, de exemplu, acest Sinod sa anatematizeze, dupa ce a chemat in prealabil la pocainta, pe patriarhul Bartolomeu, pe Ioannis Zisiulas, Nifon al Targovistei, si altii care sunt promotori de erezie. Dupa ce se realizeaza un astfel de Sinod, deabea atunci oricine intra in comuniune cu ereticii condamanti devin si ei, pe principiul vaselor comunicante, eretici condamnati.
  Insa, in prezent nu poate fi vorba de asa ceva, scopul opririi pomenirii nefiind acela de a nu se „molipsi” de erezie prin ricoseu, ci de a ne ingradi
  de ierarhii si preotii anume care invata public erezia si o impun.
  Deci, pozitia parintelui Theodoros Zisis este pozitia patristica, echilibrata, si aplicata la ziua de azi, in conditiile de azi.
  In aceasta situatie pe care v-am descris-o, parintii Hariton si Heruvim i-au zis parintelui Theodoros Zisis ca daca nu accepta pozitia lor extremista, nu mai are ce cauta la aceasta sinaxa( cu o zi inaite ca sinaxa sa se petreaca). De aceea parintele Theodoros Zisis le-a spus ca nu este barbateste, si nu dau dovada de maturitate( acesti parinti athoniti) sa stabilesti impreuna o lucrare si apoi sa te schimbi, sa-ti dai cuvantul si apoi sa-ti-l iei inapoi. Si ca aceasta arata lipsa de seriozitatate din partea acestor parinti.
  M-as fi bucurat ca eu sa fi fost cel care sa-l fi convins pe pr Theodoros Zisis sa nu mearga la aceasta conferinta, dar iata ca nu a fost nevoie, el s-a convins singur si bineinteles ca noi toti, incusiv domul Dimitrie Tselenghidis, IPS Serafim de Pireu, IPS Heroteos Vlahos, IPS Ieremia, pr Gheorghe Metallinos, pr Theodoros ZIsis, pr Peter Heers, pr Gotsopulos, pr Anghelakopulos, etc sunt cu totii pe aceasta linie cuminte a Sfintilor Parinti, si nu sar etapele, asa cum fac acesti anumiti Parinti Aghioriti.
  Desigur ca pe Gheron Sava il iubim si consideram ca este un marturisitor al zilelor noastre, si stim prea bine jertfele facute pentru Hristos, si ii suntem cu totii, alaturi de el si de ceilalti parinti athoniti, dar nu putem sa sarim etapele acestea, care tin de discernamant duhovnicesc.
  Parintele Theodoros Zisis este un colos al Ortodoxiei, un om cu o experinte de peste 50 de ani in dialogurile cu ereticii si ca patrolog al Bisericii Ortodoxe. El poarta in spate tot acest tezaur al Ortodoxiei pe care nu-l putem ignora.
  De aceea, mi-asi fi dorit ca eu sa fi fost cel care sa-l fi influentat pe parintele Theodoros sa nu vina la conferinta, sa am asa o mare autoritate in fata acestui Stalp al Ortodoxiei azi.
  Repet, intreruperea pomenirii este un act ce tine de constiinta ortodoxa a fiecarui preot si credincios in parte, nu avem voie sa obligam sau sa violam sufletele oamenilor derutandu-i.
  Pe de alta parte m-am bucurat ca textele parintilor aghioriti si a teologului Mihai Silviu Chirila au fost echilibrate, pe linia cea buna.
  Insa problema se afla la REZOLUTIA conferintei, rezolutie facuta de pr Theodoros Zisis si, din pacate, cu adaugirea parintilor Athoniti, cum ca intrerupem comuniunea cu toti care accepta Creta si cei in comuniune cu ei. Aici e cheia! Aici parintii athoniti au sarit etapele patristice si canonice, si din pacate, daca vor merge pe acest drum, acesta va fi drumul schismei si a pierderii sufletelor- adica sa rupa comuniunea cu toti, inclusiv cu Bisericile care nu au fost la Creta.
  „Este foarte important ca acolo unde sunt preoti nepomenitori, credinciosii cu constiinta ortodoxa sa mearga numai la aceia si toti sa se fereasca sa mearga la preotii care pomeniesc pe ierarhii semnatari in Creta si preotii lor. Dar daca acesti crediciosi au ajuns la constiinta ca aceasta este calea, daca nu inteleg asta nu trebuie sa le fortam constiinta. Iar daca un preot marturiseste pe fata impotriva ereziei si a Cretei chiar daca nu a intrerupt pomenirea, sa mergem la un astfel de preot, el va fi cu siguranta prigonit de un ierarh ecumenist. Athonitii au inceput sa forteze constiintele, fie mai subtil, fie mai pe fata” Acestea au fost cuvintele pr Theodoros Zisis.

  In legatura cu Parintele Ciprian Staicu este un parinte drag inimii mele, un om care a facut cunoscut lumii grecesti pe Sfintii Inchisorilor, un barbat cu multa ravna pentru Dumnezeu si neamul sau. Ma rog cu dragoste pentru el sa-l ajute Dumnezeu in ceea ce intrerpinde bun si sa inmulteasca dragostea.

  • Un crestin

   Parinte Matei,

   Ma iertati, dar am o nelamurire semnificativa:
   Ati scris ca: „Insa problema se afla la REZOLUTIA conferintei, rezolutie facuta de pr Theodoros Zisis si, din pacate, cu adaugirea parintilor Athoniti, cum ca intrerupem comuniunea cu toti care accepta Creta si cei in comuniune cu ei.”

   Rog recititi textul Rezolutiei (cel putin in forma disponibila in romaneste…) care va nemultumeste si redati textul din care rezulta, chiar si cu alte cuvinte, ideea esentiala „intrerupem comuniunea cu toti care accepta Creta SI CEI IN COMUNIUNE CU EI” – accentuarea mea.

   Eu am recitit Rezolutia si… nu rezulta. In textul Rezolutiei scrie doar ca:
   „Întrerupem comuniunea cu Patriarhul Constantinopolului, Bartolomeu, ca principal inspirator al Sinodului, reprezentant și propovăduitor al panereziei ecumenismului, și cu toți episcopii care acceptă Sinodul din Creta ca ortodox.” – ceea ce este altceva, mai limitativ decat implica adaosul „si cei in comuniune cu ei”!
   Asadar, unde scrie in Rezulutie de „si cei in comuniune cu ei”?

   Doamne ajuta!

 5. Mihai Marian

  Fratilor pana la urma tb mers la biserica pt k noi nu suntem de acord atunci cand preotul pomeneste episcopul,eu personal nu mi fac cruce atunci cand e pomenit patriarhul si zic in gand sau cu voce nevrednic precum teodot si ceilalti,de aceea nici teologii greci nu au vrut sa vina la sinaxa pt ca ei nu sunt de acord cu P Sava care gresit crede ca la preotii pomenitori nu exista har,foarte mult pierdeti ca stati acasa duminica de Sf Liturghie,de Sarbatori,atunci cand e Sf Maslu samd….ierarhii cretani cazuti in erezie inca nu au fost anatemizati nominal de vreun Sinod si nici nu sunt catolici sau de alte religii ca sa ne ingradim de erezie cum s a procedat in trecut….Dumnezeu sa va lumineze!

  • aghionoros

   p Sava nu zice nimic de lipsa harului, ci de ingradirea de eretici si pomenitorii lor… grecii nu au cazut in capcana dezbinarii pe tema harului, asa cum abereaza pana la demonizare teodot, marele inselat… care mai e lupta lui cu erezia? se duce la pomenitori si prigonitori pe deasupra si rage ca boul la poarta noua NEVREDNIC, ca de-abia se aude el insusi… teatru ieftin… lupta lui e acum impotriva celor care-si asuma lupta antiecumenista, fiind o unealta a ecumenistilor, cu misiune sau nu

 6. Silvestru Sterie

  MĂRTURISIRE

  Toate lucrurile bune cu adevărat sunt cele pe care le facem cu dragoste. Tot ceea ce facem, să facem cu dragoste.
  Să nu facem niciun lucru rău nimănui.
  Nu vreau să judec pe nimeni, pentru că nu cunosc pe nimeni cum este în clipa aceasta, chiar dacă cineva a făcut
  rele în trecut nu știu dacă le mai are acum, deoarece în clipa aceasta
  poate deja s-a hotărât să nu le mai facă, dar trebuie să-mi fac datoria și să arăt cu dragoste tuturor (să mustru) relele pe care trebuie să nu le mai facă nimeni în viitor, începând cu clipa de față. De aceea mă adresez tuturor, așa la general:

  Drepți, în fața Adevărului!

  Un lucru bun este bine să fie făcut și este bine să îndemnăm pe toți să facă acel lucru bun, fără întârziere, fără nicio clipă de întârziere. Când îndemnăm pe toți să mărturisească Adevărul fără întârziere, fără nicio clipă de întârziere, facem un lucru bun. În acest caz, nu facem niciun lucru rău, deci nu facem nicio forțare a conștiinței oamenilor deoarece le vorbim exact pe conștiința lor (forțare a conștiinței oamenilor ar fi dacă le-am spune să nu mărturisească Adevărul sau să nu mărturisească Adevărul imediat, fără întârziere, fără nicio clipă de întârziere, să mai întârzie cu mărturisirea Adevărului, să mai stea cu acest păcat al nemărturisirii Adevărului). Un lucru rău este bine să nu fie făcut și este bine să îndemnăm pe toți să nu facă acel lucru rău, fără întârziere, fără nicio clipă de întârziere. Când îndemnăm pe toți să nu mărturisească Adevărul sau să nu mărturisească Adevărul imediat, fără întârziere, fără nicio clipă de întârziere, facem un lucru rău. În acest caz, nu facem niciun lucru bun, deci facem o forțare a conștiinței oamenilor deoarece le vorbim exact împotriva conștiinței lor(neforțare a conștiinței oamenilor ar fi dacă le-am spune să mărturisească Adevărul fără întârziere, fără nicio clipă de întârziere, să nu mai întârzie cu mărturisirea Adevărului, să nu mai stea cu acest păcat al nemărturisirii Adevărului). Toți oamenii au conștiiță dăruită de Dumnezeu și toți văd și ce este bine și ce este rău și toți, pot să facă dacă vor numai bine sau pot să facă rele. Cine vrea să nu-și forțeze conștiința face numai bine (lucru bun este și mărturisirea Adevărului fără întârziere, fără nicio clipă de întârziere), îndeamnă numai la bine, primește numai gânduri bune și este fericit. Cine vrea să își forțeze conștiința face lucruri rele (lucru rău este și nemărturisirea Adevărului sau nemărturisirea Adevărului imediat, fără întârziere, fără nicio clipă de întârziere), îndeamnă la lucruri rele, primește gânduri rele și este nefericit.

  Silvestru
  Sterie
  Telefon: 0733975725 [email protected]

 7. Vestitorul Ortodoxiei

  Felicitari, frati ortodocsi ! Nu mai avem de ce sa suportam ereziile ecumeniste, suntem neamuri ortodoxe de 2000 de ani si iubim Adevarul !

  • alexandru

   Suntem ortodocsi de la botezul nostru iar neamul reprezinta ceea ce va ramane mai mult decat ceea ce a fost. E o rusine pentru noi sa scoatem la inaintare trecutul cand de fapt am distrus viitorul

 8. Pacaleli

  Catre pr Matei: de ce pr Zisis nu a avut curaj sa vina sa sustina acest punct de vedere la sinaxa?acolo era locul si momentul.

 9. Peter Ganea

  Acest mesaj este pentru parintele Matei Vulcanescu, avem in Bucuresti o biserica ortodoxa bulgara, aceasta biserica a Sfântul Ilie – Hanul Colței din Bucuresti este a comunitati bulgare va intreb putem sa mergem la aceasta biserica, apartine de biserica bulgara neeretica sau face parte din cea romaneasca eretica ?
  Putem sa mergem noi sau nu va rog sa-mi raspundeti.In Bucuresti nu exista sau nu stim noi , va multumim sau poate imi spuneti, pe acest email alta biserica, [email protected] multumim.

 10. Mergeti la acea biserica unde preotul a marturisit public ca este impotriva pseudo sinodului dinn Creta si impotriva ecumenismului! Sa fie marturisire publica insa, chiar daca nu a intrerupt pomenirea.
  Daca la biserica bulgara( sub BOR) preotul este public antiCreta si antiecumenism.

 11. Atentie, preotul respectiv sa nu zica doar in privat, la spovedanie ca el e anit ecumemnist, etc, ci sa fi declarat public, char daca nu intrerupe pomenirea deocamdata. Desigur ca de preferat este sa mearga oamenii la preotii care au intrerupt pomenirea, dar nu prea exista acestia, sau se poate calatori la mari distante la bisericile care au intrerupt pomenirea, care slujesc prin garaje, case, pentru ca au fost dati afara din bisericile lor si minciuno caterisiti. Caterisirea facuta pe motiv de credinta – marturisire- e NULA!

 12. Trebuie vazuta si credinta episcopului si a preotului. In mod normal, daca un preot e antiecuemnist si declara public acest lucru, episcopul sau ecumenist il va prigoni, il va pseudo caterisi, etc. Daca insa episcopul il lasa sa marturiseasca deschis- public impotriva ecumenismului fara sa-l persecute, insemna ca si episcopul e antiecuemnist, chiar daca din frica nu vrea sa o arate. In Romania ierarhilor le este frica de PF Daniel! Tremura toti in fata Preafericirii Sale!

 13. Peter Ganea

  Multumesc, parinte am aflat povetea acestei biserici care a fost urmatoarea:
  preotul bulgar Petăr Totev a fost supus la presiuni continue de către Patriarhia Română, primind apeluri telefonice de amenințare și un ultimatum de a părăsi biserica.[7] La 30 mai 2009 preotul bulgar a predat cheile bisericii unei comisii speciale numite de Arhiepiscopia Bucureștilor.[6] Arhiepiscopia Bucureștilor a explicat din nou membrilor comunității bulgare motivele invocate de patriarhul român Daniel pentru preluarea bisericii pe motiv că „biserica are nevoie de reparații urgente; mulți enoriași erau români care doreau să rămână aici să se închine, dar nu înțelegeau limba bulgară, iar comunitatea bulgară era inferioară numeric”.[6] Ulterior, Petăr Totev a fost numit cel de-al cincilea preot la fosta biserică rusă „Sf. Nicolae”, ce fusese luată într-un mod similar de la comunitatea rusă din București, în urma unei înțelegeri între Patriarhia Română și Patriarhia Moscovei.

  Rog pe cine stie de un parinte, o biserica, un loc o casa sau un garaj cu marturisitori ortodocsi antiecumenisti, din Bucureti si din apropiere, sa-mi trimita la acest email [email protected] din suflet, doamne ajuta.

 14. Atentie! Intre parintele Theodoros Zisis si Parintii Aghioriti nu exista o diferenta de esenta, sunt cu totii pe aceiasi linie. Numai ca Athonitii pun accentul pe Acrivia Bisericii si parintele Theodoros Zisis pe Iconomia temporara a Bisericii preferitor la cum trebuie sa punem problema acum, inainte de a se convoca Sinod care sa-i condamne pe ereticii ecumenisti.

  • aghionoros

   asa este, dar dezbinatorii de serviciu cauta nod in papura, caci nu stiu nici teologie nici omenie si au prea mult timp, in loc de pravila sau sa-si castige singuri existenta.
   referitor la pozitia p Sava este mai realista, intrucat acel sinod care sa-i condamne pe ecumenisti nu prea se intrevede si daca va fi, la fel dezbinatorii de serviciu vor fi in slujba ierarhiei apostate ca sa-l numeasca schismatic, extremist, zelot etc si cum le mai da dracul prin mintea ce le-o stapaneste.

 15. Pacaleli

  Pr Matei : explucatiile iedtine pe care le dati nu au nicio acoperire patristica. Ne puteti da un exemplu de astfel de iconomii in istorie? Vorbesc de asemenea iconomii in dogme nu in altceva. Iconomii de aceeasi marime.

 16. radu

  Din pacate organizarea a fost foarte proasta – s-a vazut clar din filmare. Si rezolutia foarte slaba. Ma asteptam la ceva mai argumentat teologic si canonic. Atmosfera nu a fost deloc duhovniceasca si nici nu avea cum sa fie de vreme ce s-au intalnit intr-un restaurant. Asteptam cu nadejde pe cea de la Banceni!

 17. Pacaleli

  Daca nu avem exemple in istorie atunci iconomia parintelui Zisis este doar conceptia lui . Pe care din diverse motive o popularizeaza . Poate a batut palma cu ecumenisti…mai stii?

 18. Subscriu intru totul acestei Marturisiri! Amin! Asa sa-mi ajute Dumnezeu!
  Asa cum spune aceasta REZOLUTIE raman in comuniune numai cu cei care resping pseudo Sinodul din Creta, cei cu gandire ortodoxa, nealterata de erezia eclesiologica, chiar daca aceia se afla in comuniune cu eretici vaditi, dar asta numai pana la Sinodul Panortodox care ii va condamna pe acei eretici vaditi si ereziile lor. Dupa care nu am sa mai am comuniune nici cu cei care ar ramane in comuniune cu aceia, chiar daca ar gandi ortodox.

  protopresbiter Matei Vulcanescu
  Parohia cu slujire in limba romana Panaghia Odighitria din Pireu
  Colaborator relatii externe al Sfintei Mitropolii a Pireului
  Mitropolia Pireului,
  Biserica Ortodoxa a Greciei

 19. Ioana

  din a 39-a epistolă a Cuviosului Teodor Studitul către Egumenul Theofilos

  „Însă, din momentul în care blasfemia eretică a devenit clară şi evidentă şi consacrată sinodal, trebuie şi tu, ca şi de altfel toţi ortodocşii, să vă feriţi cu îndrăzneală (francheţă) de orice comuniune bisericească cu cei de rea-credinţă şi să NU POMENIȚI pe niciunul dintre ______CEI CE AU PARTICIPAT la Sinod (SINODUL TALHARESC si mincinosS – 🙂 ) SAU SUNT INTR-UN CUGET CU DECIZIILE ACESTUIA…”

  http://luptapentruortodoxie.blogspot.ro/2011/11/scrisoarea-sfantului-teodor-studitul.html

 20. Ioana

  „Daca episcopul nu s-a aflat in sinodul adulter si il numeste adunatura mincinoasa, dar il pomeneste pe mitropolitul sau care s-a aflat in acel sinod, daca, deci, trebuie sa ne impartasim de la un preot al acelui episcop ortodox, am raspuns si in alte dati ca:

  -Pentru iconomie, trebuie sa ne impartasim (din mana lui),
  NUMAI EL SĂ NU LITURGHISEASCĂ CU ERETICII_________

 21. Ioana

  https://invataturilesfintilorparinti.wordpress.com/2017/02/16/sa-nu-ne-impotrivim-adevarului-invederat/

  “ Şi mi-ai spus că te-ai temut să-i spui preotului tău să nu-l pomenească pe ereziarh la liturghie. Ce să-ţi spun acum despre acest lucru nu văd, decât că întinare are împărtăşania din singurul fapt că îl pomeneşte [pe ereziarh], chiar dacă ortodox ar fi cel ce face Sfânta Liturghie.” Pag. 159

  Pot fi aduse şi mai multe citate şi nu doar de la Sfântul Theodor Studitul ci şi din Sfântul Ioan Gură de Aur, din cartea citată mai sus, însă cine are mai multă râvnă pentru a se mântui, cred că va face tot posibilul să-şi facă rost de ea.

  În final, mai dăm un citat de la Sfântul Theodor Studitul, care arată foarte limpede cum trebuie primiţi episcopii semnatari la sinodul cretan, precum şi cei ce sunt de acord cu ei, dacă într-adevăr vor să ne arate în chip sincer şi hotărât că se pocăiesc de toate cele ce au făcut la acest sinod.

  “Iar dacă ar zice că se pocăieşte şi ţine un canon, să arate aceasta prin mărturisire scrisă, dând anatemei pe eretici, împreună cu erezia, şi nemaiavând nicidecum legătură cu ei. Dar până nu face aceasta, să vă lepădaţi de el, voi care vă temeţi de Domnul. Căci este viclean când se preface că se întoarce, rănindu-vă pe ascuns şi împrăştiind pe ascuns cuvinte vătămătoare, ca şi cum ar fi, fără îndoială, din partea potrivnicilor” (nota traducătorului- “Mimează dreapta credinţă, iar afirmaţiile eretice, pe care le crede în adâncul său, le pune pe seama ereticilor”)pag. 114.

  Aşadar, să nu ne împotrivim adevărului învederat, ca să nu luăm de la Dumnezeu Cel în Treime slăvit, osândirea celor ce fac aceasta!

  Ieromonah Teodor Popovici

 22. Antiecumenism

  Deci iconomia sugerata de pr Zisis este in contradictie cu Sf Teodor Studitul

Lasă un răspuns

Susținut de Asociația Sfinții Mărturisitori din Închisori – Bucovina.

%d blogeri au apreciat: