SINODUL TÂLHĂRESC

"Sinodul pan-ortodox" din Creta 16-27 iunie 2016

Întâi pomenește, Doamne, toată episcopia ortodocșilor, pe care dăruiește-o sfintelor Tale biserici întreagă, cinstită, sănătoasă, îndelungată în zile și drept învățând cuvântul adevărului Tău

Arhiepiscopia Greciei, Ierarhi, Patriarhia ecumenica, Prigoana

Ecumeniștii fac presiuni: Patriarhul Ecumenic amenință cu întreruperea comuniunii cu IPS Serafim de Pireu și IPS Ambrozie de Kalavryta și Aigialia

Fără a invoca încălcarea clară de Canoane, adresându-se Arhiepiscopului Atenei, Ieronim, într-o scrisoare din data de 18 noiembrie 2016, publicată în ultimele zile în mass-media din Grecia, Patriarhul Ecumenic amenință cu încetarea comuniunii cu doi ierarhi ai Bisericii Greciei care critică Sinodul din Creta, și anume cu mitropoliții Ambrozie de Kalavryta și Aigialia și Serafim de Pireu. Publicam mai jos traducerea completă a scrisorii: 

IPS Serafim de Pireu și IPS Ambrozie de Kalavryta și Aigialia

„Prea Fericirea Voastră, Arhiepiscop al Atenei și întregii Elade, preaiubit frate în Hristos Dumnezeu și împreună slujitor cu Preacuvioșia noastră, domn Ieronim, Președinte al Sfântului Sinod al Bisericii Greciei, îmbrățișând frățește Preafericirea Voastră venerabilă, vă salutăm cu mare bucurie.
Mărturisim cu toții că Sfânta noastră Biserică Ortodoxă, Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolică se pronunță și decide în ceea ce privește dogma și administrația sa prin Sfintele Sinoade locale, extinse, majore sau Mari și Sfinte, și Sinoade Ecumenice. În ceea ce privește deciziile sinodale luate prin invocarea Duhului Sfânt și în El, ele constituie o singură voce, după cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur, scriind că „este necesar să existe întotdeauna o singură voce în Biserică ( Omilii asupra Primei Epistole către Corinteni 36, PSB 61, 3315).
Acest principiu ecleziologic și canonic al consultării și deciziilor sinodale fiind piatră de temelie în viața, misiunea mântuitoare și mărturisitoare a Bisericii noastre Ortodoxe în lume, comunicăm cu Preaiubita și mult îndrăgita Preafericirea Voastră și cu Preasfânta Biserică a Greciei și, având în vedere responsabilitatea noastră de Patriarh Ecumenic și Preşedinte al Sfântul și Marelui Sinod care s-a întrunit în Creta, cât și ca păstrător al dogmei și ordinii canonice a Bisericii din Orient, vă atragem atenția asupra serioasei noastre preocupări personale și a celei a Sinodului Bisericii Mame, care s-a adunat în jurul nostru.
Informații provenind din diferite surse de informare, care ajung în fiecare zi la Patriarhia Ecumenică și la Preacuvioșia noastră în mod personal, conform cărora Protoprezbiterul Theodor Zisis [profesor emerit al Facultății de Teologie din Tesalonic, n.tr.fr.], împreună cu clerul și mirenii care împărtășesc opiniile sale, ajungând prin intermediul internetului și a spanerselor alte modalități de informare și la celelalte Biserici Ortodoxe surori, cheamă frații Întâistătători și păstori, și, în mod particular, evlaviosul popor ortodox, să se revolte împotriva, și să pună la îndoială deciziile Sfântului și Marelui Sinod al Bisericii noastre Ortodox care s-a întâlnit cu binecuvântare și succes în Creta, și în timpul căruia contribuția Preafericirii Voastre și a îndrăgitei delegații a Preasfintei Biserici din Greciei a fost constructivă și utilă.

Cum această corupere a conștiințelor și provocare a scandalurilor prin această lucrare nesfântă a multor clerici și mireni în jurisdicția Preasfintei Biserici a Greciei nu ar fi suficientă, aceste informații, nedezmințite până în prezent, menționează faptul că delegații conduse de clericii susmenționați au vizitat Preasfintele Biserici din Bulgaria și Georgia, precum și eparhia bisericească a Moldovei [adică, Biserica Ortodoxă din Moldova auto-administrată în cadrul Patriarhiei Moscovei n.tr.fr.], unde a răscolit pleroma și unde, din păcate, a fost primită și de frații Întâistătători și ierarhii Bisericilor menționate. Mai mult decât atât, conform acestor informații, acest grup s-a prezentat el însuși, în timpul prezenței sale în Georgia, ca fiind transmițător al conștiinței Bisericii Greciei.

Prea Fericirea Voastră și Sfânt Sinod al Preasfintei Biserici a Greciei astfel fiind, în mod sigur lucrurile difuzate și propagate în mod deliberat și scandalos de acești clerici și mireni constituie, conform cuvintelor Sf. Vasile cel Mare, „… otrava sufletelor (…) și că aceste minți…„, ale persoanelor menționate, „…țipă, pline de imaginația cauzată de patimile lor(Scrisoarea 210 către primii cetățeni ai Neocezareii PSB 32, 777Α). De asemenea, …a dezbina Biserica, a stărui în dispoziții certărețe, a da naștere la dezbinări, a se priva în mod constant de Sinod  [este vorba aici de Sinodul de la Niceea, n.tr.fr.]: iată ce este de neiertat, demn de acuzat și pedepsit cu mare osândă” (Sf. Ioan Gură de Aur, împotriva evreilor 3, PSB 48.872).

Din păcate, grupul cunoscut care constituie fațada împotriva Bisericii canonice și a deciziilor Sfântului și Marelui Sinod care s-a întâlnit în Creta este întărit, de asemenea, de frații ierarhi ai Preasfintei Biserici a Greciei, cum ar fi Înaltpreasfințiții mitropoliți Ambrozie de Kalavryta și Aigialia și Serafim de Pireu, iar acest lucru prin modalități scrise redactate cu timp și contratimp, înainte și după convocarea Marelui Sinod, cât și prin cuvântul lor neatent, la orice subiect. Cei care acționează în acest mod cu siguranță uită că „ceea ce a fost gândit și decis în mod sinodal este mai bun și superior judecății făcute inspanidual(Ioan de Creta, Răspunsuri lui Constantin Cabasila, Arhiepiscop de Dyrrachion, Ralli și Potli, Concordanța spaninelor și sfintelor canoane, volumul V, p. 403).

De asemenea, rugăm Preafericirea Voastră și Sfântul Sinod al Bisericii Greciei, care a participat la Sfântul și Marele Sinod din Creta și care a decis împreună  și a semnat împreună toate textele sinodale, de a lua, aplicând decizia acestui Sinod, conform căreia aceste texte sunt obligatorii pentru toți credincioșii ortodocși, clerici și mireni (cf. Regulamentului de organizare și funcționare al Sfântului și Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe, Articolul 13, paragraful 2), măsurile adecvate și de a face recomandările necesare clericilor menționați și a conducătorilor concreți ai acestui grup, pentru a înceta să acționeze în mod anti-eclezial și anti-canonic, cât și de a scandaliza sufletele „pentru care a murit Hristos„, provocând probleme în Biserica Ortodoxă unită. Știind bine cu toții că „nimic nu provoacă mânia lui Dumnezeu, cum o face dezbinarea Bisericii​​(Sfântul Ioan Gură de Aur, Despre Epistola către Efeseni, PSB 62.85), cum aceasta se produce, din păcate, prin comportamentul persoanelor menționate, nu avem nici o îndoială că Preafericirea Voastră și Sfântul Sinod al Preasfintei Biserici a Greciei, va acționa cum trebuie, conform acribiei canonice, și că veți proceda conform recomandărilor și îndemnurilor ecleziale față de clericii și mirenii menționați, astfel încât să nu mai dea naștere la „scandaluri” și, aceasta, sub amenințarea aplicării, în cazul în care nu-și revin în fire, a sancțiunilor prevăzute de sfintele și dumnezeieștile canoane, pentru vindecarea rănilor, cauzate de comportarea lor, în trupul Bisericii. 

De asemenea, rugăm cu căldură Preafericirea Voastră, ca să atragă atenția în special fraților ierarhi ai Sfântei Biserici a Greciei, care au provocat tulburări în poporul lui Dumnezeu prin acțiunile lor, precum Mitropoliții sus menționați, de Kalavryta și Aigialia, și de Pireu, declarând că dacă nu își revin ei, Patriarhia Ecumenică se va confrunta cu problema creată, prin încetarea comuniunii ecleziale și sacramentale cu ei, căci afectează responsabilitatea și datoria tuturor Păstorilor ortodocși pentru protejarea unității, păcii și mărturiei unice a Bisericii Ortodoxe.

Denunțând cele de mai sus, cu durere în suflet și în inima noastră, înainte ca această lucrare nesfântă, ce depășește dreptul la libera exprimare și a criticii constructive,  să ia dimensiuni mai mari și dificil de a fi vindecate, ne bazăm, pentru ceea ce a fost spus, pe conștiința Preafericirii Voastre preaiubite și pe cea a venerabilei Ierarhii a Bisericii Greciei, și vă rugăm să primiți expresia profundei noastre iubiri în Domnul și omagiul nostru cuvenit.

18 noiembrie 2016
Iubitul frate în Hristos, Preacuviosul Preafericit,
Bartolomeu al Constantinopolului”

Traducere de Roman Ortodox în Franța după Orthodoxie.com, Le patriarche œcuménique Bartholomée menace de cesser la communion avec deux hiérarques de l’Église de Grèce qui critiquent le Concile de Crète

sursa: http://corortodox.blogspot.ro/2016/12/patriarhul-ecumenic-intr-o-scrisoare.html

 1. AUGUSTIN

  Oficial si canonic, daca la un preot antiecumenist vine un mirean sau un preot sa se spovedeasca, atat mireanul cat si preotul care vine la spovedit trebuie remiruns incepand cu 01 Noiembrie 2016, cand sinodul patriarhiei romane a girat definitiv erezia din Creta!

  • AUGUSTIN

   erata: ‘ vine un mirean sau un preot ecumenist sa se spovedeasca’

 2. AUGUSTIN

  Domnii ecumenisti, nu stiu de ce sunteti asa plangaciosi, mai-mai ca va auzim lacrimile care cad pe pardoselile din marmura de Carrara… Cam ce ati putea sa ne faceti voi noua? Sa veniti sa ne luati sandalele din picioare? Sa veniti sa dati cu piciorul in Tepusa-Hristos pe care noi o tinem in brate? Cam ce? Orice arhiereu neeretic este al lui Hristos-Dumnezeu, nu al patriarhiei ‘x’, episcopiei ‘y’… Deci, incetati cu lacrimile penibile izvorate din fatarnicie si auto-victimizare draceasca si spuneti lumii pe fata cine sunteti:

  ” Alooo, noi suntem atei, functionari publici ai aparatului de stat din fiecare tara, noi suntem oamenii cu tenta religioasa ai sistemului profan, secularizat, progresist si umanist, care nu are nici cea mai mica legatura cu vreun Dumnezeu personal.

  Alooo, daca noi, prelatii ecumenisti am avea ceva in comun cu vreun Dumnezeu personal, voi credeti ca noi ne-am mai socoti zei?

  Alooo, noi suntem partea religioasa din tirania globala, noi purtam vesmintele alea pe noi cu mult chin, sunt grele si sifilitice… Noi avem barbile lipite. Voi stiti ce chin induram noi sa dam cu super-glue in fiecare dimineata pe fata?!

  Alooo, noi suntem tot statul, tot sistemul, dar suntem o latura care ne ocupam de departamentul religios, noi manarim credinta si religia in general.

  Alooo, nu aveti cum sa scapti de noi, caci noi, impreuna cu institutiile vazute si oculte ale statelor, am fondat fascismul, nazismul, comunismul, democratia cu capitalismul. Noi suntem o mana de eleite, aceeasi oameni de atunci si pana acum, aceleasi proiecte comune avem si nimeni nu stie cand vormim si ce vormin noi intre noi elitele. Da, noi elitele suntem directorii lumii, patronii sunt altii, sunt niste oameni-zei, iar dumnezeul nostru este răul ratiunii sau ratiunea rea din noi. ATI BAGAT LA DIBLA? ”

 3. Al.

  Am citit pana când a vorbit de Sinod ca succes. Succesul nu are nimic de a face cu ortodoxia. Noi avem statornicie in credința ca lăsându-ne in voia lui Dumnezeu, El va fi cel care decide. A vorbi de succes este bucuria premeditarii care știm ca nu aparține decât lui Dumnezeu in Buserica.
  Acest Patriarh nu se va opri aici ci va continua împins de căderea slujirii cu papa la Asisi. Citiți dovumentul din Chieti si veți înțelege ce rost a avut sinodul!
  Dumnezeu sa ne ierte pe toți si sa ne mântuiasca iar pe cei mărturisitori sa-i întărească cu Harul Sau!

 4. Nathan David

  Frati crestini . haideti sa ne mobilizam. Acest obraznic zis patriarh ecumenic bartolomeu are nesimtirea sa dea ordine in Tara ortodocsilor . Acest individ satanist are corespondent in ierarhia BOR in proportie de 90% .Acest individ mizerabil care pozeaza in ierarh ortodox are un corespondent geaman si ca aspect fizic in entitatea numita Nifon un asa zis episcop roman .care exploateaza crestinii din zona Dimbovita cu predilectie .oitele lui” cum in batjocura la baute ii numeste. Au strict acelasi comportament . Sa ne aparam marturisitorii .si sa fim solidari in a marturisi contra crimei ecumeniste si a sustinatorilor acestei aberatii .impotriva adunaturii de la Creta . SA nu concepem ca fratii marturisitori sa fie asupriti .Sa ne unim si sa i sprijinim .Tradatorilor de exploatatori .ecumenistilor nu indrazniti sa va legati de viata marturisitorilor crestini PR STAICU SI TOTI FRATII SI SURORILE CRESTINE

  • paul

   da,hai sa ne trezim.

  • Daniel

   Amin. Numai eu câte nelegiuiri am văzut la el cât am făcut un an de teologie înainte de sinod. Clar că este exploatare pe față. De aceea m-am și retras după sinod, când am văzut că învață erezia.

  • Coprie

   Amin. Numai eu câte nelegiuiri am văzut la el cât am făcut un an de teologie înainte de sinod. Clar că este exploatare pe față. De aceea m-am și retras după sinod, când am văzut că învață erezia.

 5. ban

  Asa patesc cei carora le e frica sa intrerupa pomenirea, sau asteapta nu stiu ce sinod contra, isi bate Bartolomeu joc de ei. Sfintii spun clar ca imediat sa incetam legatura cu erezia.

 6. Acest individ mai bine nu se nastea

 7. Al.

  Sa nu osandim. Nu știm noi dacă patriarhul nu se va pocăi, chiar pe patul morții. Nu putem sti. Mai bine ne-am tângui pt el si ruga. Când vom fi prigoniți îngerul va împiedica sa cădem dacă acum avem dragoste pentru toți. Oricine poate cădea, Dumnezeu ne arată ca pot cădea patriarhi si episcopi. Suntem noi mai buni?
  Nu pentru păcatele noastre cad si ei?
  Toți suntem păcătoși, dar de vom cădea de-a dreapta, ne vom impietri si noi.
  Lăsați la judecata lui Dumnezeu, mărturisind in continuare si rămânând in Biserica, adică in adevăr. Pana când nu va scot Rămâneți si luptați in Biserica, cât se va mai putea. Nu împotriva oamenilor ci împotriva duhurilor. Arma-cuvântul lui Dumnezeu si dragoste multă.

  • ban

   Ramanem in biserica, dar nu mai participam la slujbe unde pomenesc episcopi ecumenisti, gheron Sava, episc. Longhin si altii o zic. Despre erezie avem voie sa-i judecam. Al. se vede ca esti ecumenist ascuns.

  • aghionoros

   dar o palma ne-o putem sfinti de obrazul lui eretic?

  • Intr- un singur aspect ați dau dreptate si anume că ai avem după chipul și asemănarea noastra, adică acelor caldicei, așa va fi si la primele semne a apariției antihristului (ca din mare/mulțime va ieși), blind, evlavios, pacifist s.a.m.d, adică pe afară vopsit gardul înăuntru leopardul, după care asi va da arama pe față, de acum încolo Dumnezeu cu mila

 8. ion hodor

  E groaznic cum acesti batjocoritori ai ortodoxiei rastalmacesc cuv Sf Scripturi,si a Sf Parinti,Bartolomeu=tatal anticristului,mai rau de 10 ori decat Francisc care e satanist.

 9. Nathan David

  Fratiile voastre, Sintem multi preoti si in Bucuresti care observam actiunile criminalilor ecumenisti din celelalte biserici si de la noi. Deabia acum , multumita eforturilor parintilor Teodor ZIssis ,a fratilor marturisitori Pr Staicu ,Teodot ,maicutele curajoase persecutate si a fiecarui frate si surori marturisitori si marturisitoare am aflat Adevarul. In scolile de teologie am fost indoctrinati cu propaganda ecumenista iar noi fostii sau cei ce sint actuali elevi copii nevinovati dorind a ajunge preoti am fost sau sintem victimele invatamintului teologic pervertit.Intr o majoritate zdrobitoare profesorii scolilor de teologie sint agenti satanisti ecumenisti ,internationalisti si cu greu supravietuieste cite un profesor crestin si acestia fiind marginalizati. NU SINT de acord sa stam pasivi si aceste secaturi impreuna cu sefuletii lor sa continue sa violenteze populatia ,pe fiecare dintre noi ,si predilect curajosii marturisitori . Dinsii au familii, copilasi si trebuie sa i aparam .Daca este nevoie avem datoria sa ne aparam si fizic ,Sintem datori in situatii extreme sa ne aparam viata .Pasivitatea inseamna frica .lasitate. APELEZ la toti parintii frati care au functii de raspundere in BOR sa ne unim.sa iesim in strada in Dealul Patriarhiei si sa cerem demisia Ierarhilor tradatori ecumenisti.in frunte cu „emanatul „danut.Pocainta ,indreptare sau demisia.Sa aleaga iar de nu sa i alegem noi.Sa nu ne fie teama ca vor intervenii protectorii si aparatorii lor .forte represive din serviciile de securitate ,jandarmerie etc . Si pe acolo sint crestini ce ne vor apara caci Domnul Hristos Fiul lui Dumnezeu este cu noi.

  • AUGUSTIN

   Tu este teolog-ofiter… (ss)…

   • AUGUSTIN

    Tu esti teolog-ofiter… (ss)…

    • Nathan David n

     Frate Augustin Nu sint teolog ofiter.Evident am aptitudini si de ofiter .Nu am avut de a face vre odata cu securisti sau vre o legatura cu ei .Daca ar fi unul crestin nu i problema .Putem colabora pentru implinirea misiunii crestine .Cred ca sint multi securisti ofiteri crestini . Activind in organizatiile studentesti crestine am constatat ca participau cu drag la activitati studenti de la scolile de profil :armata ,politie.Nu am cunoscut indeaproape pe vreunul. Sint atitia sfinti care au fost militari si i cinstim ca atare.Venind vorba ;Pe mine nu m a influentat propaganda din anul 1989 dusa contra securitatii Tarii prin care se cauta demonizarea acesteia ,fiind bagati la un loc toti ca fiind persecutori ai populatiei. Cred si sint convins ca multi au fost si sint dintre ei crestini si patrioti posibil cu mai multe merite in fata Domnului decit mine sau fratia ta . Sint un umil om .prin mila Domnului preot si preocupat sa ma mintuiesc .sa implinesc menirea si vezi doar ,nu sint ignorant .Nu ma vad in categoria popi care umfla burtile la pomeni sau ierarhi in palate si limuzine ,aspecte la care nu rivnesc.

    • ban

     Esti un viclean dovedit, augustin, nu iti e rusine sa mai publici pe aici?

    • Nathan David

     Frate Augustin ,Nadajduiesc sa nu cumva fratia ta sa fii un ofiter ss sub acoperire si unde constati un crestin organizat sa incerci sa l discreditezi ,ca in situatia noastra. Sint convins ca printre noi se implica vreunul .Este meseria lor.Dar nu ar fi o problema .Invata .afla de la noi .constientizeaza si luptam impreuna .AAAA! Vrea sa ne faca rau.Ii facem noi lui daca ne obliga in extremis sa ne aparam cu orisice mijloc .Domnul nostru IIsus Hristos FIul lui Dumnezeu ne indreptateste in acest sens. Numai neputinciosii, bolnavii [si homosexuaii sint bolnavi],ignorantii stau pasivi. Fratia ta cum alegi sa fii? DACA am perceput gresit remarca fratiei tale cum ca sint ofiter teolog te rog sa ma ierti .Poate nu ai afirmat pentru a ma discredita ci ai exprimat o idee a fratiei tale conform perceptiei avute si ai exprimat o constatare conforma propriei convingeri ,a fi teolog ofiter fiind o stare binecuvintata fiind crestin.

    • Nathan David

     Corectez si completez: Numai neputinciosii .bolnavii [si homosexualii sint bolnavi] ,ignorantii stau pasivi si nu lupta daca este cazul in extremis si fizic Esti in stare ,crapi cu dusmanul de git in situatii limita .Iti convine sa te afli convocat intr un sediu al unui fals patriarh inconjurat de gorile [vezi danutsrl]amenintat si supus tehnicilor de intimidare ,brutalizat si sa stai pasiv ? Luati aminte fratilor! Asa procedeaza sisii ierarhi BOR .Cind vom fi chemati la sediile lor mergeti insotiti deoarece urmeaza sa fiti batuti.Sa ne luam daca nu sintem instare un badiguard cu noi. Ruda .enoriasi .Ne descurcam.Nu mincam nu bem din ce ni se serveste .Nu stati pe locul ce se indica .Putem fi radiati ETC. Falsii ierarhi sint ciomagari la propriu.Unii campioni .Nifon , Calinic ,.Ciprian il fac KO pe sarmanul Tolea Ciumac daca ar fi intr un clinci cu el. Si sint mai multi. In unii a dat boala si singuri nu mai pot dar au gorile linga ei degizati in consilieri.In massmedia zici ca acestia sint SFMaria Magdalena dar unde sint pusi rapid leapada masca si d evin extrem de brutali .Vazindu si amenintate privilegiile ,banii ,puterea umeasca,nu se dau la o parte de a anihila fizic oponentii.Luati aminte ce spun .N ui paranoia.Paranoia au ei .Noi avem datoria sa ne protejam viata sa traim cit mai mult pentru a ne implini menirea si a sprijini si semenii .Sa nu disparem ca prostii ,stind pasivi cind goriele de episcopi ne lovesc .ei si puii lor.

 10. Nathan David

  Haideti sa ne mobilizam si sa actionam sistematic .Haideti sa ne intilnim si sa ne organizam .Sa venim cu actiuni concrete pentru apararea vietii .a credintei crestine pe care o avem ,a fratilor persecutati de cate ierarhii teroristi.Fratilor Sint ierarhi in BOR care nu sint decit impostori Sint subumani .Cunoscindu i in realitate afli ca sint efectiv posedati si predati satanii .N au mila .n au suflet .Neant sint. Fratilor Parintii marturisitori ex. PR Ciprian Staicu si copilasii dinsului , nu doar de vorbe dulci de incurajare pe internet au nevoie ci de actiuni concrete pentru apararea vietii lor. Haideti sa distribuim la citi mai multi adresa acestui site crestin .Haideti sa ne intilnim in secret pe moment .sa ne organizam si sa ne aparam viata sufletul si credinta .Este nevoie de marturisitori crestini care sa actioneze militareste . La ordine cu ierarhii si gastile lor ecumenisti tradatori .Ei sint vinovati de decaderea Tarii si suferinta romanilor. Acestia nu sint ierarhi .CHIAR NU SINT.Sa i demasam.Acestia nici nu exista .Nu sint fiinte . Sint zombi .fatete ale diavolului la propriu.Avem datoria sa ne aparam . Sa nu ne iluzionam cu ideeea de Duhul blindetii .Cu acestia nu are efect.Niciodata. astept parerea fratiilor voastre.

 11. Nathan David

  Constat ca plingeti aici pe acest site unul pe umarul celuilalt impartasindu va unul altuia cunostintele teologice .Care de care sinteti mai priceput .O lalaiti asa de luni intregi. Ce atita vorbaraie?Gata .Clar care este situatia . Hai la treaba . Hai sa ni se vada curajul prin fapte .Hai sa ne organizam sa ne dovedim barbatia ,asa cum fac si fratii acestia Pr Staicu .PR Buza si fiecare frate si sora curajoasa si pe care ii rog sa ma ierte ca nu le pomenesc numele la fiecare acum. Nu este deajuns sa scriem pe net cu ascunsi in spatele unor porecle .Nathan este numele meu?Evident ca nu. Ce i aia aghionoros sau el sau ban sau al siasa mai departe ???Noi nu avem nume de botez?De acord pe moment sa lucram sub acoperire dar doar pe moment .Sa ne organizam si apoi din plin sa ne descoperim identitatea .marturisind deplin Adevarul.Altfel sintem doar niste cacaciosi si sa ne vedem de lasitatea noastra si sa nu mai pozam in traitori ai credintei crestine .

  • ban

   Nu folosesc numele de botez pt ca nu vreau sa il asociez cu www si internetul. Nu cred ca te cheama nathan david, probabil

 12. Nathan David

  Fratilor. fratiile voastre sinteti constienti ca oamenii de legatura ai falsilor ierarhi BOR ,fii diavolului[90% dintre acestia ], oameni de legatura si de sprijin ai lor din serviciile de securitate si supraveghere sint cu ochii pe acest site numit Sinodul tilharesc si pe noi cei ce postam? sinteti constienti ca in acest moment cind eu postez sau fratiile voastre pe acest site acesti falsi ierarhi fii satanii se uita in acest moment pe acest site si stau cu frica? Ei au de ce sa le fie frica .De ce? stim.Deoarece nu il au pe Domnul IIsus Hristos Fiul lui Dumnezeu cu ei si nici nu il mai pot avea.De ce? Deoarece si au vindut sufletul satanii prin ritual satanic .Pe veci .Nu pot reveni Sa actionam tinind cont de acest aspect.

  • Frate David, ai dreptate ce zici tu, dar sincer cu ft multi cu care am intrat în contact ( mă refer aici: colegi de serviciu, rude, familie s.a) efectiv totul în zadar, ca să-ți dau așa un exemplu concret al unui coleg ce este dascal la o biserică de spital, ei bine află că acesta mi-a zis în felul următor, citez: eu nu fac ascultare decât de ,, ierarhia”, b.o.r ca ce zice este ,,sfânt”, ce Sf.Parinti, ce luptă antiecumenista, ce cutare, ce cutare si ca el el nu se ia după toți maniaci si toți fanaticii, ei bine mai afla tu frate David ca acesta nu a ratat nimic în materie de acte biometrice, un alt exemplu este al unei persoane care tot așa tine posturi, merge la ft multe mănăstiri și când i-am zis mi-a zis scurt si la obiect ca din ce secta fac parte

 13. Daniel

  Mare dreptate ai Frate David, acesta am simțit încă de la început, chiar a fost o tentativă de protest la Patriarhie, la care am participat și eu, din nefericire am fost decât o mână de oameni. Și pentru acel protest aveam aprobare, pe care mai târziu a revocat-o conducerea satanică din București, deci înțelegeți că pentru homosexuali se dă un bulevard întreg, iar pentru un protest pașnic creștin, se revocă aprobarea, și chiar așa să fi văzut ce țarc ne-a făcut, zici că eram ultrași d-aia. Dar nu asta e o problema, eu aș merge la protest fără aprobare, cu orice consecințe. Vreau să strângem rândurile fraților, însă nu cu violență, eu cred că mărturisirea este de ajuns. Pentru că ei că unii ce stau împotriva adevărului, nu vor putea suporta o mărturisire curată, și ne vor prigonii. Să fim precum glasul care strigă în pustie „Găsiți calea Domnului, drepte faceți cărările Lui” să nu fie frică de Irozii vremurilor noastre, să mustram cu tărie fărădelegea lor, chiar și de ne vor bate, chinuii, arunca in temniță, ucide. Ce avem de pierdut Fraților? lumea acesta este umbră și vis! Vreți să vă salvați sufletele pentru viața această deșartă și să le pierdeți pentru veșnicie? Vedeți că nu pace în fărădelegi, a adus Domnul, ci sabie.

  Iată însă că și eu fraților deși vorbesc lucrurile acestea am făcut prea puțin, spre a mustra fărădelegile, sunt vlăguit și eu la fel ca voi, căci sunt om neputincios, însă voiesc să fac ceva prin care să îi pe apropiații mei, pe frații mei, să se trezească din aceste mreje ale satanei, de aceea zic să ne strângem ca să ne întărim duhovnicește unii pe alții, să lăsăm mândria la o parte, și să iubim pe frații noștri cei de un cuget cu noi. Și să împărtășim această dragoste tuturor. Amin.

  Cu dragoste în Domnul,
  Daniel cel păcătos

 14. Nathan David

  Nu as zice ca i viclean fratele Augustin.Afar de afirmatia neclara cu privire la mine cum ca sint teolog ofiter a exprimat ideile crestine.Noi comuicind pe acest site sa ne indreptam unii pe altii daca gresim ceva .Discutam prea mult despre noi . Sa discutam despre ce si cum sa ne marturisim mai eficient credinta .Mintuitorul nostru Fiul lui Dumnezeu este cu noi!

 15. Nathan David

  Revin cu privire la fratele Augustin ptr a l ajuta sa se corecteze in privinta cipurilor: Frate Augustin .NICI UN CIP. Cipul este cip. Indiferent ce fel de cip acestea nu trebuie acceptate. Adineauri am citit postarea fratiei tale cu privire la cipuri mai inainte postata .Domnul sa ti dea sfinta pricepere si tuturora buna sporire.

  • Cristian

   @Nathan

   Parinte, spuneti niciun cip – dar chiar mesajul pe care tocmai il scrieti apare prin „lucrarea” unui cip. Computerele au toate cipuri. Primul computer personal vandut in 1976 pe scara mai larga in US (parintele tuturor device-urilor de azi) a fost pus la raft cu pretul de 666.66 USD. De asta ce spuneti?

   • Nathan David

    Frate Cristian ,Nu este in regula ca utilizam internetul si il implicam in viata noastra .Sint de aceeasi parere si cu ce spune fratele Augustin despre cip si internet.Viata crestineasa se face tainic .se lucreaza cu rabdare si clar pas cu pas.Pas cu pas procedeaza si satanistii. dar nu pentru a l slavi pe Mintuitorul nostru IIsus Hristos ci impotriva Lui.Revenind la internet .Utilizarea lui ne pune pe o traiectorie iluzorie .Este ,simt eu o capcana extrem de subtila a diavolului pentru a amagi omenirea . Vine sa satisfaca ACEEASI DORINTA a omului avuta in Rai cind a dorit sa cunoasca ce nu era pentru el .Fiind ispitit de diavolul care i a spus sa manince din Pomul cunoasterii a cazut apoi. Accesam internetul minati de dorinta de a cunoaste cit mai multe ,dar ne departam de noi insine si de rostul nostru de a trai natural si ne departam de Domnul astfel. In loc sa ne favem Pravila clipa de clipa ne holbam pe calculator irosind astfel timpul avut, inloc sa savirsim fapte actiuni concrete crestinesti in mediul nostru cu eficienta atit cit ne tin capacitatile. CUNOASTERA este LOGOSUL INTRUPAT MINTUITORUL HRISTOS.Cunoasterea adevarata o dobindim punind in practica invatatura crestina .Asa ne apropiem de EL.Internetul ne ofera o pista falsa de cunoastere neziditoare iar noi sintem in aceasta capcana.Toate sint bune dar nu toate de folos spune sf ap. Pavel.Posibil ca in acest moment eu ar trebui sa fiu, sau noi, linga un frate crestin discutind si facind ceva concret in spatiul real ce l avem,iar Domnul ne ar deschide cai pentru pacea sufletelor noastre tulburate .Am putea gasi crestinul care concret, cit ne este de folos ne ar sprijini sa ne mentinem pe drumu crestin. Iau in calcul sa ma retrag din a mai posta parerile mele si cred ca ar fi cel mi sanatos sa renunt la internet ,telefon ,televizor etc. Frate AUGUSTIN .ESTE adevarat .nu cunosc nici un ierarh roman marturisitor antiecumenist.clar ca nu este .Ma iluzionez ca doar 90% .nu este asa ..Intradevar ,toti dovedesc tradare. Deasemeni ,sint tulburat .ma simt vulnerabil in lupta cu uneltirile diavolului nemaiavind episcop roman in Tara pe cae sa l pomenesc . Caut sa nu mai pomenesc episcopul locului si zisii patriarhi tradatori.Deocamdata reusesc dar daca apare un observator al ierarhilor tradatori, poate nu am destula credinta precum iubitii frati Pr Staicu ,Pr Buza ci toti ceilalti sa marturisesc in fata lor. Va rog sa va rugati si pentru mine. In privinta numelui Nathan .Am spus ca nu i decit numele de utilizator.Imi plac si numele evreiesti biblice si, sa nu generalizam .Nu toti evreii sint satanisti .Sint si acolo multime de oameni amariti ce asteapta izbavire.

    • Nathan David

     Frate Augustin .Cind spui :timpul meu „te lasi dominat de duhul stapinirii de cele multe .Vezi sublima rugaciune a sf Efrem Sirul . Unde gresesc ,caut sa ma indrept. Sint deschis sugestiilor crestine ,pornite din simtaminte crestine.

    • Nathan David

     Fratilor Mi am spus o parere. Poate nu i cea buna in ceea ce priveste lupta noastra pentru supravietuire. cu privire la nume .Nu am spus sa ne aratam numele de botez pe internet.Este cred mai intelept sa avem nume fictive in prezent dar la un moment dat sa avem curajul sa marturisim deschis fara ocolisuri. Legi prigonitoare au dat si vor mai da satanistii ,prigonitorii marturisitorilor. Nu ar fide mirare. Unii crestini se vor invrednici de mucenicie. Nu trebuie sa stam cu frica. DAR fratia ta cum apreciezi :FRATII marturisitori actuali sa i lasam sa sufere ei si familiile lor iar noi sa ne multumim a ne etala parerile pe internet ?????Fratia ta Augustin nu te doare de parintii si fratii si surorile marturisitori[e]????????Esti multumit sa stai pasiv????

    • Nathan David

     Nu am spus sa facem revolutie ci un miting pasnic

    • Nathan David

     Daca as avea frati combativi si planul de actiune despre care am scris as fi sigur ca este el bun ,binecuvintat as merge pina la capat ,chiar si singur.

 16. Coprie

  Mare dreptate ai Frate David, acesta am simțit încă de la început, chiar a fost o tentativă de protest la Patriarhie, la care am participat și eu, din nefericire am fost decât o mână de oameni. Și pentru acel protest aveam aprobare, pe care mai târziu a revocat-o conducerea satanică din București, deci înțelegeți că pentru homosexuali se dă un bulevard întreg, iar pentru un protest pașnic creștin, se revocă aprobarea, și chiar așa să fi văzut ce țarc ne-a făcut, zici că eram ultrași d-ăia. Dar nu asta e o problema, eu aș merge la protest fără aprobare, cu orice consecințe. Vreau să strângem rândurile fraților, însă nu cu violență, eu cred că mărturisirea este de ajuns. Pentru că ei, ca unii ce stau împotriva adevărului, nu vor putea suporta o mărturisire curată, și ne vor prigonii. Să fim precum glasul care strigă în pustie „Găsiți calea Domnului, drepte faceți cărările Lui” să nu ne fie frică de Irozii vremurilor noastre, să mustram cu tărie fărădelegea lor, chiar și de ne vor bate, chinuii, arunca in temniță, ucide. Ce avem de pierdut Fraților? lumea acesta este numai umbră și vis! Vreți să vă salvați sufletele pentru viața această deșartă și să le pierdeți pentru veșnicie? Vedeți că nu pace în fărădelegi a adus Domnul, ci sabie.

  Iată însă că și eu fraților, deși vorbesc lucrurile acestea am făcut însă prea puțin, spre a mustra fărădelegile, sunt vlăguit și eu la fel ca voi, căci sunt om neputincios, însă voiesc să fac ceva prin care să îi ajut pe apropiații mei, pe frații mei, să se trezească din aceste mreje ale satanei, de aceea zic să ne strângem ca să ne întărim duhovnicește unii pe alții, să lăsăm mândria la o parte, și să iubim pe frații noștri cei de un cuget cu noi. Și să împărtășim această dragoste tuturor. Amin.

  Cu dragoste în Domnul,
  Daniel cel păcătos

 17. Coprie

  Iată și protestul de pe 10 septembrie de care aminteam: https://youtu.be/A80txhtURoQ
  https://youtu.be/l2gSuSpuf38

 18. Nathan David

  Frate Cristian M am gindit dinainte la acest aspect si sint mari semne de intrebare in ce priveste utilizarea internetului de catre crestini si oamenii toti. Mi am gasit raspuns. Acum merg la Sf .slujba de seara.Este ora 17 si. La noi in cartier sint multi tineri care participa la Sf. slujbe si au pus astfe de intrebari si ei. Revin in aceasta seara cu o noua postare privind acest aspct.

  • Pai ei sunt ft vicleni, adoptă tactica pașilor marunti

  • AUGUSTIN

   Tu, cel cu nume de perciunat, mai mergi la slujbe? La ale cui slujbe? La apostati? Esti un intoxicator ieftin (cred ca baietii te platesc cu bani putini) si nu vreau sa fac transcriptul la elucubratiile tale, timpul meu e pretios… In primul rand totul este insemnat si cipat: telefonul, computerul, acte, carduri, etc… In al doilea rand, nu poti sa fii anticip atata timp cat ai cnp, acte, cont, card, computer, telefon etc. Contra cipurilor (exterioare) poti sa lupti daca nu mai ai identitate si daca stai in padure altfel, esti o GLUMA! Apoi, spui ca ierarhia e apostata 90%. Daca ar fi asa, din cei 1000 de ierarhi din lume si 60 de ierarhi romani, atunci ar insemna ca inca mai avem 100 de ierarhi in afara uniatiei ecumenismului (respectiv 6 ierarhi romani)… Unde sunt acestia? In capul tau de intoxicator ss? Apoi spui sa facem revolutie ca sa aveti voi ce aresta si ca sa aveti voi ce legifera impotriva noastra. Apoi spui ca trebuie sa tragem presa de partea noastra si sa facem proteste la patriarhie, sa strangem donatii sa facem pelerinaje la manastiri, bla, bla , bla. Tu te auzi ce vorbesti sau asa ti se sufla in casca ce sa spui aici? Mieroasele tale vorbe sunt de departe aiureli si iubirisme, sentimentalisme si inflacarari de doi lei… Nu simti? Noi ceilalti simtim… Apoi spui ca de ce nu folosim numele de botez, de parca site-urile de pe net ar fi toate EVIDENTA POPULATIEI SI POLITIA ROMANA. Apoi ne spui ca trebuie sa ne unim ca sa salvam Romania si Omenirea, de parca am fi Mesia2. Tu cate pastile folosesti ca sa te prezinti mameluc? Tu crezi ca toti crestinii sunt curentati? Tu nu ai inteles ca Biserica s-a pitit? Tu nu ai inteles ca afara de Liturghie si Psaltire nu mai putem face altceva, si ca orice altceva e tardiv? Tu te-ai trezit acum ca dupa nunta, la o luna dupa nunta cuiva, mergi la usa mirilor si spui mirelui ca vrei sa tragi un dans cu mireasa… Tu ceri la farmacist pastile fara reteta? Apoi spui sa demascam goliciunea ierarhie, de parca vorbesti cu copii din anul -I- de seminar si parca te afli cu discutia prin 2010… Esti intarziat, breee!!! Pe unde ai fost ultimii sase ani? Bine ca nu ne inveti cum se face Sfanta Cruce… Apoi spui sa mergem la patriarhie… Sa facem ce acolo? Sa ciordim camilafca lu’ Daniel? Ce sa facem? Sa-i zicem ca e un nene rau? Breee, eu cred ca tu ne socotesti sugari si vii tu acum cu tocatura in gura ca sa ne inveti sa mancam… Cand ai facut ultima oara verificari la mansarda? Si apropo, revizia la mansarda nu se face la hepatolog… Mergi unde trebuie!

   • aghionoros

    te rog sa o lasi mai moale cu comentariile care nu au legatura cu articolul si cu reprosurile aduse celorlalti?

  • Nathan David

   DA .sint constient ca Biserica vie jertfelnica a fost in catacombe si in taina lucreaza si crestinii jertfelnici sint marginalizati sau socotiti nebuni ei fiind nebuni dar, pentru Hristos, cum zice Apostolul sf Pavel. Eu nu sint destul de vrednic in prezent .Va rog sa va rugati si pentru mine .Domnul stie ce vom face fiecare.

   • AUGUSTIN

    ” Iata cum Milostivul Dumnezeu este hulit si batjocorit pentru preamarea Sa iubire de oameni, fiind inlocuit cu stapanul veacului intunericului, cel ce neizbutind odinioara sa fie ‘dumnezeu’ se strecoara astazi bland, duios, si compatimitor in sufletele ateilor ‘religiosi’, apostatilor ‘crestini’ si nihilistilor ‘ortodocsi’ care cred in mincinoasele fagaduinte numite: pace, dragoste, libertate, toleranta, reconciliere, liniste, bucurie, fericire, dezvoltare, confort, progres, cultura sau arta. Acest ‘dumnezeu’ al falsei dumnezeiri, antidumnezeiesc, anti-evanghelic, anti-ortodox, sfideaza Predania si invataturile Sfantilor Parinti, inlatura din vietuirea crestinilor dogmele si canoanele Bisericii lui Hristos.

    Unui astfel de anti-dumnezeu i se inchina astazi omenirea, in numele lui se organizeaza intrunirile ecumeniste, de la el cersesc mantuirea crestinii si doresc pacea paganii.

    Acestia sunt arhitectii ecumenisti ai ‘valorilor comune’ in care zeii si dumnezeii isi dau mana spre faurirea ‘noii constiinte religioase’ ce se ingrijeste ca in viitor omul sa se izbaveasca de ‘pacatul nefericirii’, pricinuit de ‘fatalismul’ vietuirii in dreapta Credinta Ortodoxa. Marea adunare a falsului ‘dumnezeu’ cere jertfe, iar acestea nu sunt doar ‘fiii pierzarii’, eretici, pagani, evrei, ci in primul rand ortodocsii crestini partasi gandirii liberale, integriste, invitati sa piara dandu-si sufletul pentru balaurul antihristic camuflat in ‘binele public’ si ‘fericirea comuna’.

    Dezbinati de Biserica sunt toti cei ce cugeta osebit de Sfintii Bisericii, cei ce inlocuiesc dreptatea si adevarul cu ‘comuniunea si unitatea’, cei ce sacrifica ‘reconcilierii’ dogmele si canoanele, punand ‘binele comun’ mai presus de jertfirea pentru Dreapta Credinta. De aceste pacate au fugit in trecut adevaratii crestini, impotriva lor au grait si au marturisit Mucenicii, impotriva lor au vietuit Cuviosii, cu acestia au avut de luptat Sfintii, impotriva lor se cuvine sa vietuiasca si sa graiasca adevaratii crestini de astazi.” (Ieromonah Martirie Paduraru)

Lasă un răspuns

Susținut de Asociația Sfinții Mărturisitori din Închisori – Bucovina.

%d blogeri au apreciat: