SINODUL TÂLHĂRESC

"Sinodul pan-ortodox" din Creta 16-27 iunie 2016

Întâi pomenește, Doamne, toată episcopia ortodocșilor, pe care dăruiește-o sfintelor Tale biserici întreagă, cinstită, sănătoasă, îndelungată în zile și drept învățând cuvântul adevărului Tău

Comunicate, Ierarhi, Patriarhia Română

Teofan Savu spune să așteptăm până la următorul sinod panortodox, dacă vrem modificări la hotărârile din Creta

Notă: Un viitor sinod panortodox se preconizează a avea loc peste 5-6 ani, și-atunci ce facem? Stăm așa cum aberațiile eretice semnate în Creta? Credem de cuviință ca ceea ce mărturisește mai jos mitr. Teofan să fie adoptat la viitorul sinod al BOR.

Documentul cu deciziile luate la Sinodul ortodox din Creta poate fi considerat „în stare de analiză, nedefinitivat”, susține Mitropolia Moldovei și Bucovinei într-un comunicat de presă trimis pe adresa latrinei ecumenisto-homeopate ActiveNews.

„Lipsa unui consens panortodox plasează documentul într-un proces de revizuire totală sau parțială, fiind necesare discuții, amendamente sau completări în cadrul unei viitoare întruniri a Sfântului și Marelui Sinod”, continuă Mitropolia Moldovei.

Reacția Mitropoliei Moldovei și Bucovinei survine după ce mai mulți mireni și preoți au protestat împotriva punctului 6 al Documentului adoptat de Sinodul ortodox din Creta, cel care se referă la relațiile Bisericii Ortodoxe cu restul lumii creștine.

„Regretăm că, în contextul acestor dezbateri firești din Biserică, există și luări de poziție extreme, precum unele care se regăsesc în memoriul intitulat „Scrisoarea deschisă către arhiereii care au semnat în Creta”. Acest memoriu a fost înaintat Centrului Eparhial din Iași în ziua de 11 august 2016 și a fost publicat pe unele pagini de internet”, se afirmă în comunicat.

ÎPS Teofan îi asigură pe toți credincioșii de faptul că dezbaterile pe tema Sinodului vor continua și „afirmă următoarele:

«a. Hristos și Biserica Sa Ortodoxă constituie tezaurul cel mai sfânt și scump, care nu poate fi negociat sau diminuat în nicio formă și prin niciun compromis.

1.Comunitățile și confesiunile creștine eterodoxe s-au îndepărtat în elemente doctrinare fundamentale de la credința cea adevărată, așa cum a fost și este aceasta cunoscută, trăită și mărturisită de Biserica Ortodoxă.
2.„Acceptarea denumirii istorice a altor biserici și confesiuni eterodoxe”, așa cum menționează documentul Sinodului din Creta, nu înseamnă și acceptarea erorilor doctrinare sau eclesiologice ale acestora. Învățăturile și practicile greșite ale eterodocșilor (ex.: o singură fire în Hristos, Filioque, primatul papal, hirotonia femeilor și altele) sunt erezii și le consider ca atare.
3.Relațiile ortodocșilor cu eterodocșii pot avea loc numai pe baza convingerii că Biserica Ortodoxă este Biserica Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolească, iar comunitățile și confesiunile eterodoxe s-au îndepărtat de la Adevăr și au îmbrățișat învățături și practici greșite.
4.În relațiile Bisericii Ortodoxe cu ansamblul lumii creștine trebuie exclus orice compromis doctrinar. Concepții precum: teoria ramurilor, teoria pierderii unității Bisericii, rugăciunea în comun cu eterodocșii sau alte idei și practici necanonice nu pot fi acceptate în viața Bisericii Ortodoxe.
5.Este necesar să se analizeze de către Biserica Ortodoxă dacă mai este oportună menținerea calității de membru în Consiliul Mondial al Bisericilor. O reflecție și o dezbatere, urmate de o decizie asupra acestui subiect sunt necesare și așteptate de către mulți credincioși ortodocși.»
6.Este important să menționăm că unele persoane ce se regăsesc pe lista de semnături a memoriului „Scrisoarea deschisă către arhiereii care au semnat în Creta” au precizat, după ce textul a fost publicat pe internet, că nu au avut știință că în document se propune întreruperea pomenirii ierarhului la sfintele slujbe. Prezentăm în anexă, punctul de vedere al Ieroschimonahului Simeon Zaharia de la Mănăstirea Sihăstria, așezat de inițiatorii demersului ca prim semnatar. Această poziție este asumată și de către alți semnatari, precum Ieromonahul Sava Popa de la aceeași mănăstire și Preotul Postelnicu Constantin Ciprian din Războieni (Neamț). Precizările acestor părinți arată maniera nepotrivită prin care cel puțin o parte dintre semnăturile alăturate memoriului menționat au fost colectate.
7.Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Teofan îndeamnă poporul dreptmăritor din Arhiepiscopia Iașilor la rugăciune pentru ca Hristos-Domnul să lumineze și să înțelepțească pe toți cei implicați în această dezbatere. Este necesar a aborda cu discernământ provocările împreună-viețuirii în Biserică, în vederea păstrării unității întru Adevăr și a comuniunii de iubire între mădularele acesteia”.
Iată comunicatul integral:
În ultima vreme, pe adresa Arhiepiscopiei Iașilor au fost trimise mai multe memorii în care s-au exprimat diverse opinii în legătură cu întrunirea Sfântului și Marelui Sinod din Creta (18-26 iunie 2016).
Răspunzând acestor memorii și dorind a prezenta lămuririle necesare în legătură cu participarea Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, la acest eveniment bisericesc, Biroul de presă al Arhiepiscopiei Iașilor aduce la cunoștința celor interesați următoarele:
În cadrul Sinodului din Creta au fost aprobate o serie de documente publicate și în limba română pe site-ul basilica.ro (la http://basilica.ro/documentele-oficiale-ale-sfantului-si-marelui-sinod-in-limba-romana/). Pe marginea acestor texte există o serie de reacții sau analize, atât ale clerului, cât și ale poporului dreptmăritor. Acest lucru este firesc și este semn al unei Bisericii vii. Dialogul, dezbaterea, chiar luările de poziție critice, dacă sunt purtate onest, în duh de pace și de unitate, pot ajuta la limpezirea unor aspecte problematice. Înaltpreasfințitul Mitropolit Teofan este preocupat de aceste aspecte și receptiv la gândurile exprimate, mai ales de către fiii eparhiei pe care o slujește. De altfel, această preocupare este o constantă în lucrarea Înaltpreasfinției Sale, manifestată atât înaintea, în timpul, cât și după întrunirea sinodală din Creta. Astfel, în timpul întâlnirii din Creta, Părintele Mitropolit Teofan a avut mai multe intervenții făcute în „cuget bisericesc ortodox, bazat pe învățătura Bisericii”, potrivit mărturiei Mitropolitului Ierotheos Vlachos, participant la Sinodul din Creta.
Cele mai multe reacții au loc în legătură cu documentul intitulat „Relațiile Bisericii Ortodoxe cu ansamblul lumii creștine”. În acest document se afirmă că:
Biserica Ortodoxă este „Biserica Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolească” (art. 1);
„ (…) bisericile și confesiunile non-ortodoxe s-au abătut de la adevărata credință a Bisericii celei Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolească” (art. 21);
Există o „criză profundă prin care trece mișcarea ecumenică” (art. 7);
„Biserica Ortodoxă, (…) participând la organismul CMB, nu acceptă nicidecum ideea egalității confesiunilor și în niciun caz nu poate concepe unitatea Bisericii ca pe un compromis interconfesional” (art. 18);
„Din includerea în Consiliu, nu rezultă că fiecare Biserică este obligată să vadă celelalte biserici ca biserici în adevăratul și deplinul sens al cuvântului” (art. 19).
Cu toate aceste precizări și altele asemănătoare, documentul „Relațiile Bisericii Ortodoxe cu ansamblul lumii creștine” este cel mai dezbătut și criticat text dintre toate cele care au fost adoptate în Creta. Trebuie, de asemenea, menționat faptul că nu toți participanții la Sinodul din Creta și-au însușit textul respectiv. Aflându-se în dezbaterea Bisericii și ținând cont de faptul că patru dintre cele 14 Biserici Autocefale nu au fost reprezentate la acest sinod, putem considera acest document în stare de analiză, nedefinitivat. Lipsa unui consens panortodox plasează documentul într-un proces de revizuire totală sau parțială, fiind necesare discuții, amendamente sau completări în cadrul unei viitoare întruniri a Sfântului și Marelui Sinod.
Regretăm că, în contextul acestor dezbateri firești din Biserică, există și luări de poziție extreme, precum unele care se regăsesc în memoriul intitulat „Scrisoarea deschisă către arhiereii care au semnat în Creta”. Acest memoriu a fost înaintat Centrului Eparhial din Iași în ziua de 11 august 2016 și a fost publicat pe unele pagini de internet. Pentru a nu exista dubii cu privire la convingerile și mărturia de credință ale Părintelui Mitropolit Teofan, Înaltpreasfinția Sa reafirmă în fața preoților din parohii, a viețuitorilor sfintelor mănăstiri și a creștinilor mireni din Arhiepiscopia Iașilor următoarele:
«a. Hristos și Biserica Sa Ortodoxă constituie tezaurul cel mai sfânt și scump, care nu poate fi negociat sau diminuat în nicio formă și prin niciun compromis.
1.Comunitățile și confesiunile creștine eterodoxe s-au îndepărtat în elemente doctrinare fundamentale de la credința cea adevărată, așa cum a fost și este aceasta cunoscută, trăită și mărturisită de Biserica Ortodoxă.
2.„Acceptarea denumirii istorice a altor biserici și confesiuni eterodoxe”, așa cum menționează documentul Sinodului din Creta, nu înseamnă și acceptarea erorilor doctrinare sau eclesiologice ale acestora. Învățăturile și practicile greșite ale eterodocșilor (ex.: o singură fire în Hristos, Filioque, primatul papal, hirotonia femeilor și altele) sunt erezii și le consider ca atare.
3.Relațiile ortodocșilor cu eterodocșii pot avea loc numai pe baza convingerii că Biserica Ortodoxă este Biserica Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolească, iar comunitățile și confesiunile eterodoxe s-au îndepărtat de la Adevăr și au îmbrățișat învățături și practici greșite.
4.În relațiile Bisericii Ortodoxe cu ansamblul lumii creștine trebuie exclus orice compromis doctrinar. Concepții precum: teoria ramurilor, teoria pierderii unității Bisericii, rugăciunea în comun cu eterodocșii sau alte idei și practici necanonice nu pot fi acceptate în viața Bisericii Ortodoxe.
5.Este necesar să se analizeze de către Biserica Ortodoxă dacă mai este oportună menținerea calității de membru în Consiliul Mondial al Bisericilor. O reflecție și o dezbatere, urmate de o decizie asupra acestui subiect sunt necesare și așteptate de către mulți credincioși ortodocși.»
6.Este important să menționăm că unele persoane ce se regăsesc pe lista de semnături a memoriului „Scrisoarea deschisă către arhiereii care au semnat în Creta” au precizat, după ce textul a fost publicat pe internet, că nu au avut știință că în document se propune întreruperea pomenirii ierarhului la sfintele slujbe. Prezentăm în anexă, punctul de vedere al Ieroschimonahului Simeon Zaharia de la Mănăstirea Sihăstria, așezat de inițiatorii demersului ca prim semnatar. Această poziție este asumată și de către alți semnatari, precum Ieromonahul Sava Popa de la aceeași mănăstire și Preotul Postelnicu Constantin Ciprian din Războieni (Neamț). Precizările acestor părinți arată maniera nepotrivită prin care cel puțin o parte dintre semnăturile alăturate memoriului menționat au fost colectate.
7. Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Teofan îndeamnă poporul dreptmăritor din Arhiepiscopia Iașilor la rugăciune pentru ca Hristos-Domnul să lumineze și să înțelepțească pe toți cei implicați în această dezbatere. Este necesar a aborda cu discernământ provocările împreună-viețuirii în Biserică, în vederea păstrării unității întru Adevăr și a comuniunii de iubire între mădularele acesteia.
 1. Oameni buni, sa nu ne lasam inselati de aceasta manevra a lui Teofan. El nu a raspuns nici unei cereri din cele trei pe care i le-am cerut in scrisoare :
  1. Retragerea semnaturii de la Creta – nu a retras-o, ci ne-a aburit cu minciuna ca hotararile cretane sunt in discutie. Ce discutie , ce analiza ? Sunt eretice, clar. El isi mentine in continuare semnatura pe ele.
  2. nu s-a lepadat de ecumenism ci il va face in continuare. Vezi primirea „patriarhului latin emerit al Ierusalimului”, Tawall sau nu mai stiu cum .
  3. nu s-a dezis public de CMB, ci a continuat sa zica ca e buna participarea la acest organism satanic si ca el nu va face acolo nici un compromis.
  Asadar este in continuare eretic ecumenist nepocait. Intreruperea pomenirii lui cat mai grabnica pentru izbavirea Bisericii de infectie eretica. persistenta. Doamne ajuta. Acum ecumenistii sunt in corzi. Afara cu ei din Biserica lui Hristos. Ultimul cuvant al P.Adrian Fagetan catre noi – eram trei calugari de la Petru-Voda la el in chilie la Putna – a fost : ” Dumnezeu sa va ajute sa-i biruiti pe ecumenisti.” Cea mai mare scarba din ultima vreme mi-a produs-o acest Simeon de la Sihastria. Tradator .

  • paul

   ti-o fi produs „scarba”,teodot,dar mie m-a sfasiat inima,imi cer iertare pentru limbajul muieresc,atat bietul p.Simion,dar in special _mi-e si greu sa scriu- obstea manastirii petru voda,simt ca se va ridica Parintele Justin(si p.Calciu,si Radu Gyr…..si maica Heruvima), si va pleca de acolo ,pentru totdeauna.
   stai ,ca calugar,pe spinarea unor marturisitori,si a unui Batran care s-a jertfit pana la ultima suflare…este mai mult decat inspaimantator.
   vom avea,ca popor,plata grea de dat in fata lui Dumnezeu,nu plata,ci osanda.
   asemeni Neamtului, petru voda se distruge din interior.
   Parintele Justin cu adevarat nu a lasat urmasi!
   nu am cuvinte,nu am cuvinte.
   bietul Parinte Justin!

 2. seren

  Parca astazi e zi plina multe , multe comunicate….
  comunicate prea greu de dus pentru noi , trist foarte triste aceste anunturi:

  https://danielvla.wordpress.com/2016/08/13/cand-iudele-detin-majoritatea-35-de-stareti-si-starete-din-judetul-valcea-s-au-dezis-de-marturisitorii-de-la-lacul-frumos/

  Cum să nu te miri că doar unul mărturisește și toți ceilalți 35 se dezic de el, când, astăzi, stareții și starețele sunt puși de episcopi și nu mai sunt aleși de obștile mânăstirilor așa cum era în vechime? Când amestecul ierarhilor mânjiți și trădători se face simțit până și în cel mai neînsemnat schit… Toți sunt puși special pentru a reprezenta interesele clerului superior, după criteriul slugărniciei și al priceperii în manevrarea banului și îi conduc cu mână de fier pe bieții călugări, care n-au voie să sufle nici măcar în apărarea dreptei credințe. Dar fiecare își are plata sa.

  ….

 3. Daniela

  Pana la urmatorul sinod toti staretii si monahii care nu sunt de acord probabil vor fi facuti disparuti toti cei care comenteaza

 4. Va rog din adancul inimii, ca cel care am avut de-a face cu viclesugurile lui Teofan ani de zile. Nu va lasati inselati de acest comunicat al ereticului . Este o abureala . Doar pentru o promisiune desarta ca la toamna se va pune in discutie – deci numai se va pune in discutie, nu ca s-a lepadat de CMB … Intreruperea pomenirii – singura solutie. Lovirea ereticului in moalele capului. Gata cu voi ecumenistilor. Nu intelegeti ca nici Dumnezeu si nici oamenii nu va mai vor ? Nu vreti sa lasati scaunul nici morti, satanistilor si ereticilor vicleni.

 5. Aflam cu stupoare ca nici morti nu sunt lasati in pace acesti adevarati stalpi ai ortodoxiei precum Parintele Iustin si Paisie Aghioritul, au aparut diversi ,,teologi” si diversi blogheri in care ai fac de la extremisti la nebuni s.a asemene
  Eu va zic doar atit astora care va tineti de asa ceva si de ami veti vedea prezentul comentariu: nenorocitilor si tradatorilor, potolitiva pt ca nu va ridicati nici macar la unghia de la degetul mic al acestor Mari Marturisitori

 6. Securistii

  Ce hotz e domnul teofan… mai intai semneaza si apoi pune in dezbatere ce a semnat…

 7. sorin

  Pai asta a fost toata ideea sinodului 8, sa creeze confuzie, astfel incat sa fie nevoie de o noua intrunire, si din aproape in aproape, prin inselari fine, sa ajungem toti in cea mai mare erezie de cand lumea si pamantul

  • aghionoros

   Un viitor sinod panortodox se preconizează a avea loc peste 5-6 ani, și-atunci ce facem? Stăm așa cum aberațiile eretice semnate în Creta? Credem de cuviință ca ceea ce mărturisește mai jos mitr. Teofan să fie adoptat la viitorul sinod al BOR.

 8. pr. Staicu Ciprian

  Am primit pe mail:

  Înaltpreasfințite Părinte TEOFAN,
  Am văzut comunicatul Mitropoliei Moldovei și Bucovinei care a apărut pe site-ul activenews.ro, la adresa
  http://www.activenews.ro/stiri-social/Comunicat-important-al-Mitropoliei-Moldovei-privind-tulburarile-aduse-de-Sinodul-din-Creta.-IPS-Teofan-considera-ca-%E2%80%9ELipsa-unui-consens-panortodox-plaseaza-documentul-intr-un-proces-de-revizuire-totala-sau-partiala-135776
  În calitate de ortodox vreau să vă întreb următoarele:
  1. Dacă ”Documentul cu deciziile luate la Sinodul ortodox din Creta poate fi considerat „în stare de analiză, nedefinitivat” înseamnă că ați semnat ceva nedefinitivat, deci este simplu să vă retrageți oficial semnătura, mai ales văzând cum tulburarea a cuprins mii de fii duhovnicești ai Eparhiei? Deci vă căiți că ați semnat sau nu? Un răspuns monosilabic ar fi îndeajuns.
  2. Acest comunicat, care este plin de viclenie și insinuări, eu cred că este folosit pentru a câștiga timp, a reduce la tăcere pe toți cei care luptă împotriva Adunării eretice din Creta, a manipula o viitoare ”dezbatere” (că doar postul Basilica este al Patriarhiei, nu?) și a nu mai avea opozanți la următoarea rundă de adunare papistășească de tip: Eu sunt patriarhul, deci PAPA ROMÂNIEI, voi-ierarhii sunteți frații mei,. iar restul sunt prostimea care ne dă nouă bani și ne cântă osanale etc.
  3. Ce veți face cu satele întregi care au semnat acea scrisoare nu extremă, ci de DURERE EXTREMĂ ? Veți colabora cu organele statului pentru a fi mutate în … taigaua siberiană?
  Faptul că este un comunicat Mitropoliei este lung nu înseamnă că spune ceva, decât … o scaldă, ca să amăgească și mai mult pe cât mai mulți.
  Noi vrem să redeveniți, prin atitudine hotărâtă, retragerea semnăturii și condamnarea explicită a ecumenismului ca erezie, Înaltpreasfinția Sa, Mitropolitul Teofan Savu al Moldovei și Bucovinei, căruia să îi cântăm: Întru Mulți Ani, Stăpâne!
  Așteptam, sperăm că nu degeaba, ca acest lucru să se întâmple.
  Dumitru Ardelean

  Sursa: http://prieteniisfantuluiefrem.ro/2016/08/13/nu-recunosc-adunarea-din-creta-scrisoarea-nr-12-plange-cuvioasa-parascheva/

 9. Vasile

  De ce nu se dezic toți participanți din BOR la adunarea din Creta de semnăturile puse pe acele documente???A greşi este omeneşte. A persista în greşală cu viclenie este diavolesc. Căința l-a mântuit pe tîlharul de pe cruce.Nu înțeleg de ce se tem ierahii că vor fi scoşi din pomenire, dacă au conştiința curată. Principalul este ca să fie scrişi în CARTEA VIEȚI, dar dacă nu au CONŞTIINȚA CURATĂ şi au ZAPIS cu satana nu au cum să fie înscrişi în CARTEA VIEȚII oricât de mult vor fi pomeniți în eparhii sau în patriarhie. Sinoadele ecumenice precizează când se face întreruperea pomenirii ierarhului sau patriarhului după caz. Adunarea din Creta face parte dintr-un amplu proiect de satanizare a omenirii şi de scoatere a ortodoxiei în afara legii pentru a perverti dreapta slujire şi dreapta învățătură apărată cu botezul sîngelui de mucenici şi mărturisitori apărători ai dreptei credințe. NU EXISTĂ LITURGHIE CU ERETICII ŞI NICI COMUNIUNE EUHARISTICĂ CU ERETICII. DUMNEZEU NU SE LASĂ BADJOCORIT!!!!!!!

 10. ayeaye

  A intrat cineva pe pagina de la basilica, ca mie imi zice, ca pagina nu exista…

 11. basarabov

  apă de ploaie.

  răspunsul lui Teofan este influențat de dracii arhiconii care-i stapanesc pe toti eretici și inselatii, inclusiv pe el.

 12. Sluga netrebnica

  Deocamdata, avem doar un comunicat viclean, in care se vrea adormirea constiintei poporului binecredincios prin amanarea intoarcerii mitropolitului Teofan la dreapta credinta intr-un viitor incert, in care vom vedea daca vom ramane sau nu in erezia CMB, ce vom face, ce vom drege, poate facem un alt sinod (sfant sau talharesc) …
  Cuvinte desarte, minciuni …

  Lepadarea de erezie si intoarcerea la dreapta credinta sa face prin anatemizarea ereziilor, nu prin recunoasterea lor, dar ramanerea in comuniune cu ele, pana intr-un viitor cand vom vedea ce facem.

  Pseudo-patriarhul Daniel a semnat ereziile sinodului talharesc din Creta, se roaga cu ereticii, vorbeste despre „biserici” surori si „fratii nosti”, referindu-se la ereticii catolici si la celelalte confesiuni eretice.
  Si daca ar fi fost doar semnatura la sinodul talharesc din Creta si tot ar fi fost cazut in erezie.

  A intrerupt pseudo-mitropolitul Teofan pomenirea pseudo-patriarhului Daniel?
  A dat anatemei toate ereziile si s-a lepadat de semnatura pe documentele eretice?
  Si-a cerut iertare poporului binecredincios pentru sminteala si tulburarea care a pricinuit-o prin caderea lui in erezie?

 13. Sluga netrebnica

  Se pare ca, prin mila Domnului, cei de la manastirea Paltin Petru-Voda incep sa-si vina in fire, si ii cer pseudo-mitropolitului Teofan sa respinga sinodul (talharesc) din Creta:

  https://saccsiv.wordpress.com/2016/08/14/marele-sinod-scrisoarea-deschisa-a-manastirii-paltin-petru-voda-catre-mitropolitul-teofan/

 14. un pusnic din Rarău

  Un pusnic din Rarău

  « Fericiți veți fi când vă vor ocărî și vă vor prigoni și vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră mințind pentru mine »
  Toțí cei care v-ați înșelat semnând hula împotriva Duhului Sfânt în Creta, sunteți mincinoși pentru Hristos.
  Toți cei care vă rugați cu ereticii smintind creștinătatea mințiți pentru Hristos.
  Cei care sunteți promotorii confuziei și lăsați dâră neagră de nedumeriri, delatori, vânzători ai credinței apostolice creștine, sunteți cei ce mințiți pentru Hristos.
  Toți cei care mediatizați lăudând credința ereticilor, clerici și arhierei ortodoxi sau mai bine zis iudele Bisericii, apostați, cei ce își zic mai departe creștini, dar în realitate sunt mai rău decât păgânii, pierzându-se pe ei și pe alții, mințiți pentru Hristos.
  Toți așa zisii păstori care se păstoresc pe ei, iar oile le lasă să piară (Iezechil 34-1-14), care parazitează poporul în numele credinței, însușindu-și averi și tot deliciul lumii acesteia care mișcă generatorul apostaziei devenind ispita cea mare a veacului de pe urmă, mințiți pentru Hristos.
  Toți colaboratorii antihristului care trag sforile minciunii, al intereselor de globalizare satanică spre întronarea fiarei, care subminează, răstălmăcesc cu o ingeniozitate perversă arătând lumii o fericire seducătoare aparent trandafirie spre a capta întreaga omenire în dezastrul infernului sunteți mincinoși pentru Hristos,
  Cei care lucrează toată fărădelegea și păcatul sub diferite forme în toate branșele, apostații, rocherii acestei lumi, mincinoșilor pentru Hristos care debranșați așezămintele sfinților și strămoșilor remontănd așezământul lor în sfera modernismului pierzător prin renașterea cultelor păgâne și eretice.
  Dacă conduita morală și dogmatică nu este în conformitate cu adevărul evanghelic al cuiva, să știe acela că este un mincinos pentru Hristos.
  O, mincinoșilor fățarnici care luați în gura voastră spurcată numele lui Hristos având viață stricată după placul lumii acesteia, care una vorbiți și alta faceți, voi sunteți cei care mințiți pentru Hristos.
  Cei care stricați adevărurile dogmatice ale ortodoxiei relativizând-o și lăudând credințele ereticilor ca niște fățarnici și apropiați de erezie, voi sunteți cei care mințiți pentru Hristos.
  Firea căzută umană dezvoltă o imagine cofuză a lucrurilor. Așa zișii conducători sau orbii care și-au asumat călăuzirea orbilor neștiind sau nedundu-și seama de marea lor răspundere care-i așteaptă, când vor da seama plătind cu sufletele lor, nesăbuința și orgoliul lor, îndrăzneala lor, care printr-o neputiință evidentă a nevredniciei lor au creat haosul lumii acesteia.
  Conducătorii spirituali neștiind să conducă destinele popoarelor au lăsat lumea îndărătnică în calea pierzării, neștiind să coordoneze adevărurile divine, prezentând omenirii un creștinisn alterat nemustrând catastrofele păcatelor. Ei lasă lumea să creadă că totul este în ordine și că mântuirea se câștigă din anarhie și haos prin confuzia creată de lumea trufașă, decăzută, care se mulțumește cu starea ei. Formarea haosului și a degradării morale la limită o prezintă starea de schizofrenie spirituală a celora care și-au urmat o carieră nepotrivită cu starea lor, nefiind chemați, neavând vocația respectivă pentru a se dedica unei misiuni care nu le-a fost destinată. Voi veți da seama în fața tribunalului ceresc pentru că ați fost promotorii pierzării, care ați purtat măști ale ortodoxiei și pe care vi s-au descoperit fețele voastre adevărate la sinodul tâlhăresc din Creta.
  Voi cei ce v-ați făcut meseria pentru bani, prin simonie și alte lucruri urâte, acolo unde se cere jertfă, vocație și dăruire, sârguință, râvnă și luptă până la sânge după modelul lui Hristos și al sf. Săi, v-ați încurcat în mrejele satanei trăgând după voi mulțimi colosale de întunecimi create de netrebnicia voastră.
  Hristos este piatra din capul unghiului și se vor poticni de ea toți mincinoșii, iar peste cei peste care va cadea îi va sfărîma.

 15. Sita Deasa

  Acest fel de discurs al lui Teofan este de natura de a adormi vigilenta si reactia poporului ortodox: spun ca voi si fac ca mine, asa cum cred eu.

  Daca era preocupat mai inainte de sinod de aceste lucruri, tinea seama de vocile crestinilor ortodocsi pe care ii pastaroste si nu folosea forta majora: eu sunt episcopul vostru… eu hotarasc – mai bine zis, hotarasc cum mi s-a dictat de la Buxelles.

  Noi ca si crestini ortodoxi, botezati si mirunsi in Biserica avem voie sa judecam ce este al nostru – nu trebuie sa ai studii teologice ca sa stii ce este bine sau rau din tratate teologice.

  Discursurile persuasive, dusu’ cu vorba nu isi au loc in asemenea probleme fundamentale care tin de existenta noastra ca si Biserica!

Lasă un răspuns

Susținut de Asociația Sfinții Mărturisitori din Închisori – Bucovina.

%d blogeri au apreciat: