Sfântul și Marele Sinod al Bisericilor Ortodoxe este în același timp un eveniment rar și începutul unei normalități, pentru că sinodalitatea este o regulă canonică a vieții Bisericilor Locale, pentru a exprima unitatea credinței Ortodoxe, a vieții sacramentale, și a disciplinei canonice a Bisericii Una Sfântă Sobornicească și Apostolească. Este o regulă canonică pentru Bisericile Locale, și trebuie să fie, de asemenea, pentru toate Bisericile în ansamblul lor, la nivel universal. Sinodalitatea sau conciliaritatea se împlinește în slujirea sacramentală a dumnezeieștii Euharistii, pentru a exprima împreună unitatea credinței ortodoxe și a Tainei însăși a comuniunii Bisericii cu Capul ei, Domnul Iisus Hristos. 

Autocefalia Bisericilor Ortodoxe exprimă libertatea lor administrativă și pastorală, în timp ce slujirea  euharistică panortodoxă și sinodalitatea panortodoxă exprimă unitatea Ortodoxiei în întregimea ei. 
Activitatea pastorală și misionară a Bisericii trebuie să țină cont astăzi de probleme de tip contemporan. Totuși scopul principal al Bisericii este sfințirea, mântuirea umanității, adică dobândirea vieții veșnice în dragostea și lumina Împărăției Cerurilor.
In acest sens, acest Sinod nu trebuie să formuleze noi dogme, sau sfinte canoane noi, ci trebuie să aibă o semnificație actuală, pastorală și misionară, pentru a mărturisi dragostea lui Hristos pentru Biserica Sa și pentru întreaga umanitate.
Sfântul Duh, pe care îl sărbătorim în aceste zile, este duhul Adevărului și al comuniunii. Dacă mărturisim împreună adevărata credință, primim bucuria în comuniunea dragostei Sfintei Treimi pe care o sărbătorim astăzi.
Traducere de Roman Ortodox în Franța după „Cuvântul Patriarhului Daniel la sesiunea inaugurală
(se va actualiza)