In ultimele ore, Sfantul Sinod al Patriarhiei Moscovei a organizat o intrunire speciala, in cadrul careia au fost discutate „problemele serioase apărute în timpul pregătirii Sfantului si Marelui Sinod Panortodox, programat pentru perioada 18-26 iunie 2016, și, în special, refuzul Bisericii Ortodoxe din Bulgaria de a participa la Sfantul si Marele Sinod, in cazul in care acesta nu se amână pentru o alta data, precum și criticile serioase la adresa pregătirii Sinodului si a proiectelor de document sinodale, formulate de Biserica Ortodoxa Rusa si de alte Biserici Ortodoxe locale”.

Conform acestor surse, aflam ca Sfantul Sinod rus a hotarat, că „discuțiile cu privire la proiectele de document ale Sfantului si Marelui Sinod Pan-Ortodox, care au avut loc in Bisericile din Georgia, Serbia, Bulgaria și Grecia și, de asemenea, in cadrul Sfintei Chinonite a Muntelui Athos, care propuneau modificări de fond, în multe privințe, în concordanță cu propunerile Bisericii Ortodoxe Ruse”, „necesită o atenție rezonabilă, în vederea realizarii unui consens ortodox”.

In plus, Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse aminteste că, „având în vedere că deciziile unui Sinod Ecumenic nu pot fi acceptate decat pe baza unui consens (decizie a reuniunii liderilor Bisericilor Ortodoxe autocefale  din 6-9 martie 2014, p.2)”, „neparticiparea la Sfantul si Marele Sinod Panortodox (fie si doar) a uneia dintre Biserici, reprezinta un obstacol de netrecut in desfășurarea Sfântului și Marelui Sinod”.

Astfel, luand act „de decizia Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Bulgare, din 1 iunie 2016, și continuând cu incertitudinea participării Patriarhiei Antiohiei la Sfântul si Marele Sinod Panortodox, precum și cu lipsa unui consens preliminar privind proiectul de regulament al Sinodului și documentul „Taina Căsătoriei și obstacolele în calea acesteia”, rezulta că, în prezent, cand doar doua saptamani au mai ramas pana la data deschiderii Sfantului si Marelui Sinod Panortodox, există probleme serioase și trebuie sa fie intreprinse acțiuni urgente”.

Prin urmare, Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse propune organizarea de urgenta a unei intruniri ecumenice presinodale, care sa ia în considerare situația și sa studieze amendamentele si propunerile prezentate de Bisericile Ortodoxe, privind documentele conciliare, „în vederea stabilirii unor propuneri coerente”.

Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse admite că o astfel de convocare a unei astfel de reuniuni, „având în vedere volumul mare de muncă și importanța problemelor ridicate, ar trebui să aiba loc de urgență, cel târziu pe 10 iunie 2016”, astfel încât, pe baza deciziilor luate odata cu incheierea sa, Bisericile Ortodoxe sa poata aviza, daca mai este posibil sa se mai țină Sfantul si Marele Sinod Pan-ortodox în perioada vizata.