SINODUL TÂLHĂRESC

"Sinodul pan-ortodox" din Creta 16-27 iunie 2016

Întâi pomenește, Doamne, toată episcopia ortodocșilor, pe care dăruiește-o sfintelor Tale biserici întreagă, cinstită, sănătoasă, îndelungată în zile și drept învățând cuvântul adevărului Tău

Atitudini, Clerici și mireni, Patriarhia Română, Scrisori

Părintele Cosmin Tripon din Beiuș confirmă încetarea pomenirii încă din septembrie 2016

“Nu pot săruta mâna care a semnat documentele eretice din Creta

Unul dintre mărturisitorii antiecumenişti ai Bisericii noastre Ortodoxe este părintele Cosmin Tripon de la Parohia Beiuş IV din Episcopia Oradei. Sfinţia sa a întrerupt pomenirea ierarhului încă din toamna trecută. În acest material părintele îşi anunţă publicului larg decizia de a nu mai pomeni ierarhul locului, după ce a primit binecuvântarea duhovnicului sfinţiei sale să facă acest lucru. Episcopul Oradei a fost anunţat de încetarea pomenirii în ianuarie anul acesta, iar poporul credincios din parohia în care părintele Cosmin slujeşte au aflat încă din toamna anului trecut, după cum se poate vedea din materialele ce urmează. Vom ţine la curent cititorii noştri, în materiale viitoare, cu evoluţia situaţiei părintelui.

Dumnezeu să îl întărească în lupta pe care o duce pentru păstrarea dreptei credinţe ortodoxe!

Preasfinţia Voastră,

Subsemnatul, Cosmin Florin Tripon, preot coslujitor la Parohia Beiuş IV, prin prezenta Vă aduc la cunoştinţă faptul că am întrerupt pomenirea Preasfinţiei Voastre la sfintele slujbe ale Bisericii din motive de conştiinţă, întrucât aţi semnat şi acceptat hotărârile sinodului din Creta, pe care eu nu le primesc, ci le resping, considerându-le eretice.

Prin acceptarea acelor hotărâri, aţi introdus în Sfânta Biserică tirania ereziei ecumeniste, care are drept consecinţă tocirea conştiinţei veghetoare a Bisericii şi facilitarea compromisului dogmatic, ceea ce deja s-a şi întâmplat. Personal, doresc să mărturisesc şi să propovăduiesc pe Hristos Domnul în sfânta şi adevărata Biserică Ortodoxă a Sfinţilor Părinţi de la sinoadele ecumenice şi a urmaşilor fideli acestora, într-o atmosferă de dragoste faţă de Dumnezeu şi semeni, fără nici o constrângere despotică, care anulează libertăţi fundamentale ale omului (dreptul la liberă informare şi exprimare, dreptul la opinie personală, dreptul şi obligaţia de a păstra credinţa strămoşească nealterată ş.a.), aşa cum învaţă şi Sfântul Clement al Alexandriei, care zice: „Biserica este alcătuirea şi mulţimea oamenilor conduşi de Cuvântul lui Dumnezeu; cetate neîmpresurată de vrăjmaşi şi nestrâmtorată de nici o tiranie, în care se împlineşte voia dumnezeiască; căci precum lucrare este voia lui Dumnezeu, şi aceasta se numeşte lume, tot aşa vrerea Lui este mântuirea omului, şi aceasta se cheamă Biserică. Biserica este dimpreună maică, dar şi fecioară şi mireasă a lui Hristos, iar noi suntem mădularele lui Hristos. Capul împărătesc al Bisericii este Hristos”1.

Biserica lui Hristos este doar cea ortodoxă, după cum ne spune Sfântul Simeon Noul Teolog, care o defineşte astfel: “Biserică sobornicească (universală) este adunarea dreptslăvitorilor care mărturisesc credinţa ortodoxă”2; “adevărata Biserică este unirea întru adunare a dreptslăvitorilor din toată lumea”3. Urmând cuvântul lui Dumnezeu, Care spune: “Nu oricine îmi spune Doamne, Doamne, va intra în împărăţia lui Dumnezeu, ci cel ce face voia Tatălui Meu Celui din ceruri” (Mt.7,21), Sfântul Simeon ne învaţă că Biserica universală nu este adunarea tuturor celor ce se numesc pe sine creştini, aşa cum postulează “unitatea creştinilor” pe care o propovăduiesc documentele din Creta, pe care le-aţi semnat, ci doar a dreptslăvitorilor, care mărturisesc credinţa ortodoxă. Biserica se poate ruga pentru întoarcerea ereticilor la ortodoxie, dar nu poate milita pentru unirea cu ereticii şi schismaticii, deoarece “oricine s-a separat de Biserică se uneşte cu adultera, se izolează de făgăduinţele Bisericii; şi cine părăseşte Biserica lui Hristos nu va ajunge la răsplătirile lui; este nelegiuit, este străin, este duşman”4. Cum să se roage şi să militeze Biserica pentru unirea cu străinii de Hristos şi cu duşmanii Săi, aşa cum îi numeşte sfântul Ciprian pe eretici şi schismatici? Cu cei care, nemaiavând Biserica drept mamă, nu Îl mai pot avea pe Dumnezeu ca Tată, după cum se exprimă acelaşi sfânt?

Prin oprirea pomenirii Preasfinţiei Voastre, n-am făcut altceva decât să-mi protejez sufletul, cugetul şi simţirea, atât mie, cât şi turmei cuvântătoare încredinţată mie de Mântuitorul Hristos, prin Biserică, prin Taina Hirotoniei, de răspândirea otravei ereziei, care este moartea sufletului şi despărţire de Dumnezeu. Măsura este un drept şi, potrivit unor canonişti, chiar o datorie impusă de canoanele 31 Apostolic şi 15 I-II Constantinopol. Tâlcuirea canonului 31 Apostolic spune: “Iar câţi se despart de episcopul lor mai înainte de Sinodiceasca cercetare, pentru că el propovăduieşte în auzul tuturor vreo rea socoteală sau eres, unii ca aceia nu numai că cercetării celor de mai sus nu se supun, ci şi cuviincioasei cinstei celor drept slăvitori se învrednicesc, după canonul 15 al celui 1 şi 2 sobor”5. Iar ultimele două teze ale canonului 15 I-II prevăd: “Că nu au osândit episcopi, ci minciuno-episcopi şi minciuno-învăţători. Şi nu cu schismă au rupt unirea Bisericii, ci s-au silit a izbăvi Biserica de schisme şi împărţiri”6.

Din aceste motive, mă puneţi în situaţia de a nu mai putea sluji cu Preasfinţia Voastră sau cu oricine altcineva care acceptă hotărârile sinodului din Creta. Măsura nepomenirii Preasfinţiei Voastre se va menţine până când Vă veţi dezice de documentele eretice din Creta.

Beiuş, 22.10.2016
Smeritul preot al Împăratului Hristos,
 Cosmin Florin Tripon

Preasfinţiei Sale Sofronie Drincec, Episcopul Oradiei

1Sfântul Clement al Alexandriei, Pedagogul, 1,6; Stromatele, 7,5; Stromatele, 3,6, apud Sfîntul Nectarie de Eghina, De ce Papa şi supuşii lui s-au despărţit de Biserica lui Hristos, Editura Evanghelismos, Bucureşti, 2011, pp. 96-97.
2Sfântul Simeon Arhiepiscopul Tesalonicului, Erminia dumnezeiescului simbol al credinţei ortodoxe, EIBMBOR, Bucureşti, 2010, p. 93.
3Ibidem,p. 93.
4Sfântul Ciprian al Cartaginei, Despre unitatea Bisericii, EIMBOR, Bucureşti, 2013, pp. 53-54.
5Pidalion, Editura Credinţa Strămăşească, 2007, p. 70.
6Ibidem, p. 362.

citiți mai multe pe OrtodoxINFO

 1. Dumnezeu sa înmulțească numărul mărturisitorilor si luptătorilor pt.dreapta credință! Așteptam cu multa nerăbdare si nădejde si un ierarh.
  Vrednic este Părintele Cosmin! Dumnezeu sa il întărească !

 2. tihon

  cinste i se cuvine

 3. Monika

  AXIOS!

 4. gavriil

  Ati marturisit frumos, din suflet,cu simplitate si smerenie.
  Dumnezeu sa va ocroteasca si sa va intareasca.

 5. marinela

  Axios!Axios!Axios!

 6. Claudiu

  Frumos! Doamne Ajuta!

 7. ban

  Doamne-ajuta!

 8. spirea bataiosu

  Vrednic este parintele Cosmin alaturi de preotii ceilalti marturisitori si a maicutelor de la manastirea Varatec precum si a monahilor celorlalti ,care prigoniti sant la ora actuala dar care ocupa un loc special in atentia Mantuitorului.Rugam pe Bunul Dumnezeu sa lumineze cati mai multi astfel de marturisitori precum si din randul episcopilor sa nedea ca sa se intareasca BISERICA SA.
  Inca odata vrednic este parntele COSMIN si toti ceilalti.AMIN!

 9. Ioana

  Doamne ajuta, parinte Cosmin! Ce bucurie este acum in Ardeal pentru ca Adevarul lui Hristos a biruit! Sa marturisiti, sa va bucurati in Hristos! Sa fim toti crestinii in acelasi cuget si gand pentru marturisire!

  Si un Cuvant frumos al Sfantului Ioan Gura de Aur despre impacare:

  – De aceea eu zic, cu îndrăzneală, că neîmpăcarea este păcatul cel mai mare. Nu, nu eu zic aceasta, ci o zice însuşi Hristos prin pilda aceasta. De aceea, înainte de toate, să gândim a ne curaţi de mânie şi a ierta vrăjmaşilor noştri, ştiind că nici rugăciunea, nici milostenia, nici postul, nici împărtăşirea cu Sfintele Taine, nici altceva nu ne va putea mântui în ziua aceea, dacă noi nu ne-am împăcat.

 10. Dr.Gabriela Naghi

  Vrednic este Parintele Cosmin !
  Atotmilostivul Domn Iisus Hristos sa va umbreasca cu harul Sau,mila si dragostea Sa nesfarsita ,sa va ocroteasca in lupta impotriva panereziei ecumenismului.

  Sf. Ioan Gura de Aur ne spune sa fugim si sa nu facem nici un fel de prietesug cu ereticii: „De aceea v-am amintit adesea despre ereticii cei fără de Dumnezeu şi vă rog şi acum: să nu aveţi nici un fel comuniune cu ei – să nu mâncaţi cu ei, să nu beţi, să nu legaţi prietenii, nici relaţii, nici dragoste, nici pace. Căci dacă cineva se învoieşte cu ereticii în acestea, acela se face străin de Biserica Sobornicească”
  Sf. Vasile cel Mare: „De cei care arată că mărturisesc credinţa ortodoxă, dar sunt în unire cu cei care i se împotrivesc, dacă după mustrare nu vor întrerupe această unire, de aceia trebuie nu numai să te desparţi, dar nici fraţi nu se cuvine să-i mai numeşti”Amin
  Si un cuvant minunat al Parintelui Martir Ilarion Felea:
  „Cine face voia lui Dumnezeu isi curateste sufletul de rautatile pacatelor,isi lecuieste slabiciunile firii,isi indrepteaza viata,ajunge un om nou,omul dupa chipul si asemanarea lui Dumnezeu.”
  Bucurie sfanta sa aveti, alaturi de toti fratii intru Hristos ,marturisitori,si turma binecredincioasa pe care o pastoriti!Amin
  Axios!Axios!Axios!

 11. O mană cerească pt cei din Jud Bihor, și mai ales pt acea zonă unde colcăie cu secte și ecumeniști

 12. Cinste Parintelui Cosmin. Dumnezeu sa-l ajute, dimpreuna cu intreaga obste si familie pana la sfarsit.

 13. Emil Baciu

  Maica Domnului sa va pazeasca si sa va acopere de tot raul !

 14. Cristina

  Vrednic! Multumim Domnului pentru puterea ce le-o da slujitorilor Lui!
  ”Nimic nu este mai puternic decât Biserica. (…) Câţi nu au luptat cu ea şi nu au
  reuşit să o biruiască? Toţi cei care au luptat împotriva ei au fost daţi pierzaniei, pe când
  Biserica a urcat la cer. Biserica are o asemenea putere, încât atunci când se porneşte
  război împotriva ei, ea iese biruitoare, când este vorbită de rău, ea se întăreşte, iar când
  este batjocorită, se face mai strălucitoare ca înainte. Este rănită, dar nu cade. Este lovită
  de valuri, dar nu se răstoarnă. Se porneşte furtună împotriva ei, dar nu naufragiază.
  Luptă şi nu este biruită (…) dacă te lupţi cu Biserica, este cu neputinţă să biruieşti,
  pentru că Dumnezeu este mai puternic decât oricine. Dacă Însuşi Dumnezeu a zidit-o,
  cine o poate urni din loc?” (Sfântul Ioan Gură de Aur, Problemele vieții, Cuvinte de folos
  şi poveţe, Editura Egumenița, 2007

 15. STOP RFID ( Viorel Ghica )

 16. ioan malita

  Dumnezeu sa va ajute, Parinte, sa faceti voia lui Dumnezeu!
  Pentru aceasta trebuie sa ne rugam neincetat, sa aflam voia Sa cea sfanta!
  Doamne miluieste!!!

 17. ghelasie

  Semneaza si da mai departe!

  Cerem respectarea dreptului de a ne apara credinta ortodoxa

  https://www.petitieonline.com/cerem_respectarea_dreptului_de_a_ne_apara_credinta_ortodoxa

 18. Jose Arcadio

  In adevar, tradatorii bisericii stramosesti infiltrati in BOR pe post de „cai troieni”, din care o mica parte a reprezentat BOR la sinodul dracesc din Kreta, sinod care urmareste unificarea tuturor bisericilor sub sceptrul diavolului, pun incet stapinire pe toata biserica stramoseasca si incep sa dea afara pe dreptcredinciosi; daca acesti draci cu chip mai mult, sau mai putin ,uman, nu sunt opriti prin orice mijloc, biserica o va lua la vale, cu repeziciune, precum industria si agricultura Romaniei. De 27 de ani, din fatidicul, dracescul an ’89, cutia Pandorrei sa varsat continutul in totalitate, in tara lui Brancoveanu si a lui Stefan – ucigasul de turci, zis cel Mare, in tara lui Vlad zis Tepes si a lui Ioan Voda cel Cumplit…Sa speram ca Dumnezeu , folosindu-se de noi, va termina pe toti tradatorii de la „conducerea „tarii si a BOR !

  • Raluca

   Optimism, mult optimism. Cum se va întâmpla asta? Vrei să dezvolți, te rog?

  • Nu prietene Jose, nu o mica parte, ci TOATA IERARHIA B.O.R FARA EXCEPTIE a semnat cu ambele mâini tot soiul de erezii în creta, bine că și înainte de țineau de acestea, dar acum cu semnatura

 19. BOGOJEL AURICA

  CU ADEVARAT UN PREOT MARTURISITOR SI NOI SUNTEM ALATURI DE SFINTIA SA

 20. Ionela

  Va multumesc parinte ca a-ti ramas asa cum va stiam si ne bucuram din toata inima ca in Tara Beiusului s-a gasit un slujitor al Lui Dumnezeu care sa tina carma corabiei spre taramul fericirii. Parinte Cosmin, ramaneti la carma chiar daca in fata se ivesc multe stanci care ne lovesc corabia . Domnul Iisus si Maica Lui v-a fi cu noi. Dumnezeu sa ne faca parte de sfintiti preoti, adevarati, traitori si povatuitori „sufletului ortodox ” sfintilor si martirilor neamului nostru romanesc . Dumnezeu sa va dea intelepciune, putere in lupta pe care o aveti de dus .
  Bunul Mantuitor Iisus Hristos sa faca lumina in Biserica drept maritoare si Duhul dragostei sa ne imbratiseze pe toti . Amin !

 21. Nevrednica

  Vrednic parintele Cosmin!
  Dumnezeu sa va intareasca si Maica Domnului sa va acopere!
  Lumineaza Doamne pe cit mai multi!

Lasă un răspuns

Susținut de Asociația Sfinții Mărturisitori din Închisori – Bucovina.

%d blogeri au apreciat: