SINODUL TÂLHĂRESC

"Sinodul pan-ortodox" din Creta 16-27 iunie 2016

Întâi pomenește, Doamne, toată episcopia ortodocșilor, pe care dăruiește-o sfintelor Tale biserici întreagă, cinstită, sănătoasă, îndelungată în zile și drept învățând cuvântul adevărului Tău

Atitudini, Documente, Patriarhia Română

CARTE: „Sfântul şi Marele Sinod” (Creta, 2016) – Între Providenţă şi eşec

Cu ajutorul lui Dumnezeu şi cu osteneala mai multor credincioşi din România a ieşit de sub lumina tiparului cartea «Sfântul şi Marele Sinod» (Creta, 2016) – Între Providenţă şi eşec”. Cartea este editată de asociaţia ASTRADROM, şi are 257 pagini.

     Mulţi ierarhi şi teologi ortodocşi de prestigiu fac o analogie între Sinodul din Creta şi cel de la Ferarra-Florenţa (1438-39) considerându-le ca fiind străine de învăţătura autentică a Bisericii Ortodoxe, a Sinoadelor canonice şi a învăţăturilor Sfinţilor Părinţi. Această stare de fapt a fost prevăzută de către mulţi dintre cei care au studiat documentele preliminare şi au tras un semnal de alarmă în acest sens.

   Cartea cuprinde mărturii document ale ierarhilor şi teologilor care au participat la conferinţa din 23 martie organizată de Sfânta Mitropolie a Pireului (Grecia). Printre aceştia amintim: IPS Serafim al Pireului, IPS Hierotheos Vlachos de Nafpacktos, PS Longhin Jar de Bănceni (Ucraina), IPS Serafim al Kithirelor, reprezentantul IPS Gavriil de Lovech (Bulgaria), Gheronda Sava Lavriotul, prof. Teodor Zisis, prof. Dimitrie Tselenghidis, pr. Gheorghe Metalinos şi alte personalităţi remarcante ale ortodoxiei contemporane. 

Difuzare: [email protected]  sau  tel.: 0744/282.735, 0761/088.654 (Ardeal), 0757/018.200 (Bucuresti, Muntenia), 0722/348.937 (Brasov), 0746/472.421 (Piatra Neamt), 0754/461.284   (Iasi).
Pret: 10 RON.

Livrarea se poate face si prin posta, plata ramburs, cu cheltuielile de transport la destinatar.

Cartea poate fi găsită la pangarul Mănăstirii Petru Vodă Paltin (la maici) şi la librăria Sophia (Supergraph)

Livrarea se poate face si prin posta, plata ramburs, cu cheltuielile de transport la destinatar.

Textele pe coperta 4:

    „Rezumând cele de mai sus, concluzionăm că „Sfântul şi Marele Sinod” ce urmează a se întruni nu va fi nici Mare, nici Sfânt, pentru că, pe baza datelor de până azi, nu rezultă că va fi în acord cu tradiţia sinodală şi canonică a Bisericii Ortodoxe Soborniceşti şi nici că va lucra într-adevăr ca o continuare autentică a marilor Sinoade Ecumenice şi Locale din vechime” (text din Concluziile Conferinţei despre „Sfântul şi Marele Sinod”, Pireu, 23 martie, 2016)

 *

     “Văzând vremurile de grea încercare care au venit peste întreaga lume ortodoxă, am fost determinat să fac clar auzită mărturisirea mea alături de adevăraţii fii ai Bisericii celei Una, Sfântă, Sobornicească şi Apostolească. Chemând frica lui Dumnezeu în ajutor şi rugăciunile Maicii Domnului şi ale Sfinţilor Mărturisitori, mărturisesc că nu recunosc sinodul ţinut în Creta între 16-27 iunie 2016, întrucât a încălcat învăţătura celor şapte Sinoade Ecumenice şi promovează ecumenismul care este erezia absolută şi pregăteşte venirea lui antihrist. Nu pot fi de acord nici cu cei care au semnat la acest sinod deoarece prin acordul dat s-au lepădat de sfânta credinţă ortodoxă luând parte, rugându-se şi împrietenindu-se cu ereticii care nu o recunosc pe Maica Domnului, nu o cinstesc, hulesc Sfânta Cruce şi nu au pe Sfântul Duh. Este vremea să ne pregătim de mucenicie deoarece pentru aceasta am venit în lume, să mărturisim pe Dumnezeu, să ne lepădăm de satana şi de toate slugile lui.

      Închei cu cuvântul Sfântului Apostol Pavel: «Căci mai întâi aud că atunci când vă adunaţi în Biserică, între voi sunt dezbinări, şi în parte cred. Căci trebuie să fie între voi şi eresuri, ca să se învedereze între voi cei încercaţi» (I Cor. 11:18-19)”

Părintele Iulian

(Schitul Prodromu – Sfântul Munte Athos)

        Cuprinsul cărţii:

Cuvânt înainte…………………………………………………………………………………. 5

         SFÂNTUL ȘI MARELE SINOD. MARE PREGĂTIRE, FĂRĂ AȘTEPTĂRI

Salutul Înaltpreasfinţitului Serafim,
Mitropolitul Pireului……………………………………………………………………….. 11

Mesajul reprezentantului Înaltpreasfinţitului Onufrie Mitropolitul
Kievului şi al Întregii Ucraine, Preasfinţitul Longhin,

Episcop de Bănceni și Vicar al Cernăuţilor……………………………………………. 20

Mesajul Mitropolitului de Loveci, Gavriil, al Patriarhiei Bulgariei
reprezentat de Părintele Matei Vulcănescu, protoprezviter
al Mitropoliei Pireului, Biserica Greciei……………………………………………….. 23

Salutul unor Monahi Aghioriţi, reprezentaţi de către Gheronda
Sava Lavriotul, Proistamen al Sfintei Mănăstiri a Marii Lavre a

Sfântului Munte …………………………………………………………………………….  26

Teologie și politică………………………………………………………………………….. 28

Întrebări privitoare la Sfântul și Marele Sinod……………………………………….. 35

Probleme eclesiale și pastorale care decurg din neparticiparea
tuturor episcopilor ortodocși la Sfântul și Marele Sinod………………………….. 41

Luptele Prorocilor pentru curăţia credinţei în Iahve ………………………………. 52

Dialogurile teologice și eșecul acestora………………………………………………. 60

Vechiul și noul calendar și prăznuirea comună a Paștelui.
De ce Sfântul și Marele Sinod a retras de pe ordinea de zi
acest subiect arzător?……………………………………………………………………… 77

Poate un Sinod al ortodocșilor să acorde caracter de Biserică
eterodocșilor și să definească diferit
identitatea de până acum a Bisericii?…………………………………………………. 99

Recunoașterea botezului eterodocșilor ca bază
pentru o nouă eclesiologie, pe urmele Conciliului II Vatican…………………… 110

Recunoașterea panortodoxă a Sinoadelor VIII şi IX Ecumenice din
timpul Sfântului Fotie cel Mare, respectiv al Sfântului Grigorie

Palama – un subiect arzător, dar care lipsește de pe ordinea de zi
a „Sfântului și Marelui Sinod”…………………………………………………………… 128

Participarea clerului și a poporului.
Un Sinod Panortodox fără pliroma ortodoxă……………………………………… 135

Ortodoxia în faţa provocării „religiei universale”…………………………………. 147

Deschiderea interreligioasă a Ortodoxiei,
așa cum reiese din tematica Sfântului și Marelui Sinod…………………………. 158

Concluziile Conferinţei
despre Sfântul și Marele Sinod………………………………………………………… 178

      DIFERITE ALTE LUĂRI DE POZIŢIE

Scrisoarea Mitropolitului Serafim al Kythirelor
și Antikythirelor către Patriarhul Georgiei………………………………………….. 187

Scrisoare deschisă a unor Părinţi athoniţi către Patriarhia Ecumenică,
către celelalte Biserici Ortodoxe Autocefale, către Sfânta Chinotită
a Sfântului Munte, către toţi credincioșii Bisericii
cei purtători ai numelui lui Hristos……………………………………………………. 192

Scrisoarea deschisă a Sfintei Chinotite către Sanctitatea Sa, Patriarhul
Ecumenic Bartolomeu…………………………………………………………………… 203

Întreruperea comuniunii bisericești ca măsură canonică și patristică
de împotrivire faţă de convocarea „Sfântului și Marelui”
Sinod ecumenist …………………………………………………………………………..  208

Scrisoarea deschisă a unor Părinţi Aghioriţi………………………………………… 216

sursa: http://astradrom-filiala-bihor.blogspot.ro/2016/11/carte-document-dezbateri-teologice-pe.html

  1. Ce nu vor să înțeleagă acești europopi si euroepiscopi ca poruncile lăsate de Dumnezeu nu trebuiesc modificate cu nici măcar o virgulă, dar sa te și inhaiti cu tot felul de rătăciți si sa faci aidoma lor !

Lasă un răspuns

Susținut de Asociația Sfinții Mărturisitori din Închisori – Bucovina.

%d blogeri au apreciat: