SINODUL TÂLHĂRESC

"Sinodul pan-ortodox" din Creta 16-27 iunie 2016

Întâi pomenește, Doamne, toată episcopia ortodocșilor, pe care dăruiește-o sfintelor Tale biserici întreagă, cinstită, sănătoasă, îndelungată în zile și drept învățând cuvântul adevărului Tău

Adunarea din Creta, Documente, Ierarhi

20% (33 de IERARHI) NU AU SEMNAT documentele SINODULUI DIN CRETA. Singurii care au semnat cu totii au fost … “luptătorii” ierarhi BOR

Varianta finală a textelor formulate de Sinodul din Creta a fost pusă on-line la dispoziția cititorilor de site-ul rusesc theolcom.ru. Textul ”Relațiile Bisericii Ortodoxe cu restul lumii creștine” va reprezenta un interes deosebit pentru mulți deoarece arată că au refuzat să semneze chiar mai mulți ierarhi decât se credea anterior. Din cei 162 de episcopi prezenți, un număr total de 33 de ierarhi, adică 1 din 5 (20%) nu au semnat documentul, inclusiv 5 episcopi din partea Patriarhiei de Constantinopol.
The final versions of the texts produced at the Council in Crete have been made available on-line over at the theolcom.ru website. The text „Relations of the Orthodox Church with the Rest of the Christian World” will be of particular interest to many, for it shows that even more hierarchs than previously thought refused to sign the document. Out of 162 Hierarchs present, a total of 33 Hierarchs, or 1 in 5 (20%), did not sign the document, including 5 from the Patriarchate of Constantinople.

Din toate Bisericile (Ortodoxe) locale reprezentate, Patriarhia Serbiei este pe primul loc cu 17 din cei 24 de ierarhi care nu au semnat. Cu doar 7 ierarhi, adică aproximativ 30%, care au fost de acord cu documentul respectiv, pe ce bază și-a pus Patriarhul Serbiei semnătura pe acest document? Plecând de la faptul că semnătura întâi-stătătorului se presupunea că exprimă consensul (unanimitatea) sau măcar majoritatea Bisericii sale, nu este acesta un exemplu clar al lipsei sinodalității și impunerea unei mentalității ”papale”? Unde este atât de lăudata și neîncetat trâmbițata sinodalitate de către propaganda oficială prezentată de purtătorii de cuvânt ai sinodului, sinodalitate în numele căreia a fost convocat Sinodul cretan?
Of all of the Local Churches represented, the Patriarchate of Serbia stands out with 17 of the 24 hierarchs withholding their signature. With only 7 or about 30% in agreement with document, on what basis did the Patriarch of Serbia add his signature to the document? Given that the Primate’s signature was supposed to express the consensus or at least the majority of his Church, is this not a glaring example of the absence of concilarity and the reign of a „papal” mentality? Where is the much vaunted concilarity for which the Cretan Council was called and incessantly hailed in official propaganda put forward by the Council’s spokesmen?

Mai mult, când a mai fost aprobat vreun document în istoria Bisericii și a Sinoadelor Ecumenice cu o mare minoritate care nu este de acord cu el și să nu se întrerupă comuniunea sau să fie anatematizat acest dezacord de majoritatea? Cu alte cuvinte, când a mai permis vreodată Biserica o atitudine diferită în materie de credință? Pentru cei care ar spune să textul în discuție nu stabilește vreo doctrină, nici nu încearcă să definească vreo dogmă, răspunsul este că textul este plin de învățătură dogmatică referitoare la Biserică, care este un aspect al credinței pe care noi îl mărturisim și în care credem. Așa cum Hristos este inseparabil de Trupul Lui, care este Biserica, la fel și hristologia (învățătura despre Hristos) este inseparabilă de eclesiologie (învățătura despre Biserică). Ceea ce noi credem despre Biserică reflectă în mod direct credința noastră în Hristos. Prin urmare, nu poate fi nici o îndoială că credința Bisericii în Hristos este în joc în textul despre ”Relații” și nu putem face nici un compromis în materie de credință.
Furthermore, when, in the history of the Church and General Orthodox Councils, was a document passed with such a large minority diagreeing and there being no break in communion or anathematizing by the majority? In other words, when did the Church ever allow for a differing stance on matters of Faith? To those who would say the text in question does not set forth doctrine or attempt to define dogma, the response is that the text is chalk full of dogmatic teaching concerning the Church, which is an object of faith in which we confess we believe. As Christ is inseparable from His Body, the Church, so too is Christology inseparable from Ecclesiology. What we believe about the Church directly reflects our faith in Christ. Hence, there can be no doubt that the Faith of the Church in Christ is at stake in the „Relations” text and there can be no compromises in matters of Faith.

Este vremea pentru toți episcopii, toți creștinii ortodocși și în special pentru cler să ia atitudine și să mărturisească credința ortodoxă în Biserica cea Una, Sfântă, Catolică (Sobornicească) și Apostolică în fața și împotriva noii eclesiologii eretice a ecumenismului care este exprimată clar prin textul despre ”Relații.” Nădăjduim ca mult mai mulți episcopi se vor alătura celor 33 de ierarhi care nu au semnat documentul neortodox și ca împreună toți aceștia să transmită învățătura ortodoxă în unicitatea și sfințenia Bisericii turmei lor și întregii Bisericii.
The time for all bishops, and, indeed, all Orthodox Christians, and especially clergy, to take a stand and confess the Orthodox Faith in the One, Holy, Catholic and Apostolic Church over and against the new heretical ecclesiology of ecumenism, clearly expressed by the „Relations” text, has come. May many more join the 33 who did not sign the unorthodox document and may they all together clearly and forthrightly set forth the Orthodox teaching on the oneness and holiness of the Church to their flock and the entire Church

Pentru dvs am realizat o lisă a celor care NU au semnat textul respectiv, în ordinea apariției numelor lor:

From the Ecumenical Patriarchate:
1. Isaiah of Denver
2. Nicholas of Detroit
3. Amphilochios of Adrianopolis
4. Antonios of Hierapolis, Head of the Ukrainian Orthodox in the USA
5. Gregory of Nyssa, Head of the Carpatho-Russian Orthodox in the USA

From the Patriarchate of Alexandria
6. Jonah of Kampala
7. Seraphim of Zimbabwe and Angola

From the Patriarchate of Jerusalem
8. Benedict of Philadelphia
9. Theophylaktos of Jordan

From the Patriarchate of Serbia
10. Amphilochios of Montenegro and the Littoral
11. Porfirije of Zagreb and Ljubljana
12. Vasilije of Sirmium
13. Lucian of Budim
14. Longin of Nova Gracanica
15. Irinej of Backa
16. Hrizostom of Zvornik and Tuzla
17. Justin of Zicha
18. Pahomije of Vranje
19. Jovan of Sumadija
20. Fotije of Dalmatia
21. Hrizostom of Bihac and Petrovac
22. Joanikije of Niksic and Budimlje
23. Milutin of Valjevo
24. David of Krusevac
25. Jovan of Slavonija
26. Ilarion of Timok

From the Church of Cyprus
27. Athanasios of Limassol
28. Neophytos of Morphou
29. Nicholas of Amathus
30. Epiphanios of Ledra

From the Church of Greece
31. Chrysostomos of Peristerion
32. Hierotheos of Nafpaktos and Aghios Vlasios
33. Anthimos of Alexandroupolis

Textul în engleză a fost preluat de la adresa:

https://orthodoxethos.com/post/scans-of-the-final-signed-documents-from-the-cretan-council-available-on-line

Notele traducătorului:

1. După cum se poate vedea în pdf-urile atașate, în partea de jos a fiecărei pagini a fiecărui document sunt semnăturile întâi-stătătorilor (se distinge clar semnatura patriarhului Daniel al BOR), care sunt reluate în finalul documentului, urmate de numele tuturor participanților, în dreptul celor care nu au semnat linia rămânând goală.
2. Tare bucurie am avut văzând că episcopul Milutin de Valjevo, din cadrul Patriarhiei Serbiei, nu a semnat documentul eretic despre ”Relații.” Bucuria mea nespusă se datorează faptului că orașul Valjevo, aflat la aproximativ 100 km sud de Belgrad, este cel din care, urcând spre munte, ajungi în două locații foarte importante pentru noi, ortodocșii: foarte aproape este Celie, unde se află mănăstirea care adăpostește și moaștele Sfântului Justin Popovici, cel mai mare luptător ortodox împotriva panereziei ecumenismului, iar puțin mai sus, la vreo 6 km, se află satul Lelici, alături de mănăstirea unde sunt adăpostite sfintele moaște ale Sfântului Ierarh Nicolae Velimirovici, noulGură de Aur al secolului al XX-lea. Așadar, AXIOS de mii de ori vlădicului Milutin, ca demn urmaș al acestor sfinți. La fel și tututor celor care nu au trădat Biserica și nu au semnat.
3. Minunat este Dumnezeu, Care i-a luminat chiar și pe 5 ierarhi ai Patriarhiei Ecumenice să nu semneze acest document eretic.
4. Durere mare că NICI UN IERARH ROMÂN nu a refuzat să semneze. Plânge inima în noi de mila lor. Însă nu vom rămâne la plâns, ci ne vom apăra credința, dorindu-le pocăință și întoarcere în matca Sfintei Biserici a lui Hristos, cu care în acest moment se află înSCHISMĂ (cel puțin!). Totuși o rază de speranță văd la pagina 13, unde mitropolitul Irineu al Olteniei a scris așa: ”Cred în singura una sfântă sobornicească Biserica Ortodoxă” și apoi a semnat. Și pentru el cred că putem zice: VREDNIC ESTE ! Ceilalți ierarhi români doar au semnat cu numele și uneori cu titulatura lor. Să dea Dumnezeu ca la Sinodul BOR din această toamnă toți semnatarii români ai ereziei din Creta să se dezică de fapta lor. Noi vrem să fie ierarhii noștri, sfinți, iubitori ai Adevărului și ai turmei care vrea, prin ei, să meargă spre Hristos. Singura condiție impusă DE SUS, de Dumnezeu, nouă tuturor – înaltul cler, noi, umilii preoți și monahi, dar și mireni – este să fim până la moarte ”următori ai Sfinților Părinți”, nu funcționari sau slujitori ai noii ordini mondiale masonice și antihristice.

Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu !

Toate celelalte documente ale Adunării din Creta, cu semnăturile aferente, scanate, în format pdf, le puteți găsi, în trei limbi (greacă, engleză și franceză) și se pot descarcă direct de la adresa:

http://theolcom.ru/events/114-opublikovany-dokumenty-kritskogo-sobora-18-26-iyunya-2016-goda

HRISTOS A ÎNVIAT ! ȘI NEAMUL ROMÂNESC DE ASEMENEA !

traducător: pr. dr. Ciprian-Ioan Staicu

sursa: http://prieteniisfantuluiefrem.ro/2016/09/13/cine-nu-a-semnat-tradarea-ortodoxiei-in-creta-actele-oficiale/

 1. ban

  Irineu ot oltenia nu e vrednic! Pt. ca a si semnat. Face ca sf. Petru, credea in inima, dar cu gura (aici semnatura) se leapada. Tot lepadare e.

 2. Emil Baciu

  Recunostintă parintelui Ciprian pentru bucuria ce ne-a daruit-o ! Dumnezeu sa-l ocroteasca ! Parintele Gheorghe Calciu spunea :”Pentru multele noastre pacate, Biserica noastra a ajuns tinta atacurilor satanice mai mult decat alte biserici. Treziti-va credinciosi ! Treziti-va preoti ai lui Hristos ! Treziti-va, ierarhi… Puneti capat acestor erezii mai rele decat cea a lui Arie!”
  Mahniti suntem si noi, caci nici un ierarh roman nu a ramas pe calea Sfintilor Parinti si nu a tinut cont de dumnezeiestile lor invataturi. Ecumenismul la noi este deja traditie, obicei, mod de viata. Ca fauritori de căi (pierzatoare) am fost primii care am primit si tratat ca arhiereu al Domnului Hristos , pe seful statului Vatican si conducator al „bisericii”surori cu care se doreste unirea (sub pintenul papei). A urmat vizita Patriarhului Teoctist la Roma . Imaginile celor doua evenimente sunt absolut grotesti, caci vezi distructiva erezie a ecumensimului propovaduita vadit, „cu capul descoperit”, fara nici o sfiala, de catre ierarhii romani. Dumnezeu sa-i lumineze ! Doamne miluieste !

 3. oarecare

  PARINTE STAICU,

  CUM PUTETI SPUNE ASA CEVA….???? E STRIGATOR LA CER !!!!

  VREDNIC ESTE DE TOATA OSANDA !!!!!!!

  VREDNICI SUNT DOAR CEI CARE NU FAC PARTASIE CU APOSTATII NICIO SECUNDA ! SI CARE NU SE DAU LA JUMATATE…SI CU DUMNEZEU DAR SI CU APOSTATII ( DRACUL ).. CA SA NU-SI PIARDA LOCUL DE MUNCA…

  DUMNEZEU DOAR PT UN GAND L-A TRIMIS PE LUCIFER IN IAD, I-A GANDITI-VA…..OARE CUM PROCEDEAZA CU SLUJITORII SAI, PREOTII, CARE NU-I SUNT FIDELI 100 % ?????? OARE CU EI NU E DREPT ?????

  VEDETI CE INSEAMNA SA-I POMENITI PE ACESTIA CAND NU TREBUIE ???? NU MAI VEDETI CLAR…

  VALABIL PENTRU TOTI SLUJITORII CARE INCA II POMENESC PE APOSTATI , DIRECT ( PE CEI CARE AU SEMNAT IN CRETA ) SAU INDIRECT ( PT SLUJITORII CARE POMENESC UN IERARH CARE NU A FOST IN CRETA, DAR CARE FACE PARTASIE CU CEI CARE AU SEMNAT… SE AFURISESC SI EI CONFORM CANONULUI 10 APOSTOLIC )

  N-AM NIMIC CU PR STAICU, DAR NU-MI PLACE NESINCERITATEA…
  NU AM AUZIT DE LA DANSUL SA-SI CEARA PUBLIC SCUZE CA A GRESIT POMENIND UN IERARH APOSTAT PRIN PARTASIE..MAI ALES CA DANSUL STIA LUCRUL ACESTA…I S-A SI SPUS DIRECT..NU ARE INDREPTATIRE…

  CA DOCTOR IN TEOLOGIE STIA LA CE SE EXPUNE SI NU A LUAT IN CONSIDERARE … SINCER, MA INTREB SI MA INGROZESC CATI MAI SUNT CU ADEVARAT IN DUHUL LUI DUMNEZEU…SI SLUJITORI CU ADEVARAT LUI DUMNEZEU !!!!?

  OAMENII NU TREBUIESC PACALITI !!!!

  • Teodor Stela(crestinul orthodox)

   Dar tu ” oarecare ” cine esti .ca sa fii__judecator pt PR STAICU ?
   Asemeni nu am nimic cu dta dar nesinceritatea de a marturisi prin numele dat la botezul Orthodox si de a minti prin pseudonime cu adevarat se numeste fariseism sau iudaism.
   Cat despre nevrednicia ancestor pandari PR STAICU a ridicat toiagul Pastorului Adevarat care si pune sufletul pt turma sa si pentru apararea turmei in fata dihaniei antitrust cu nume si suflare ucigatoare ” sfantul si marele sinod ”
   Doamne Ajuta spre Adevarata Marturisire

  • Teodor Stela(crestinul orthodox)

   …Pr Staicu este precum Pastorul Adevarat care isi pune sufletul pentru turma sa si asemeni ridica Crucea Marturisirii adica toiagul in fata dihaniei antihriste venita din apus spre a lovi in ORTHODOXIE
   ….

 4. Chiar astazi am aflat ca Pr. Elefterie Tarcuta va fi alungat chiar in aceasta zi mare de catre Ioachim Bacauanul

 5. tudor

  Oriunde va fi trimis, Pr. Elefterie Tarcuta trebuie sustinut. Cu tot ce are nevoie pentru a-si continua viata duhovniceasca, sa poata intari pe oameni mai departe. Toti cei care se ridica impotriva ecumenismului sunt stalpii de nadejde ai nostri si trebuie ajutati (mancare, adapost etc.). De ar fi sa-i alunge din manastiri, noi sa ii primim in casa. Trebuie sa fim uniti intru dreapta credinta.

  • oarecare

   “Fericiti cei prigoniti pentru dreptate, ca a lor este imparatia cerurilor” (Matei 5, 10)

   Nu a pierdut nimic ca a plecat dintre apostati, din contra .. a castigat !

   Sa dea Domnul sa fim uniti in Dreapta Credinata, sa avem numai roade bune !!! Amin !

  • Cezar

   Doamne .nu-mi vine sa cred! Sper sa fie doar un vis. Pr este stalpul si puterea multor credinciosi!
   Sa ne ajute bunul Dumnezeu!

 6. oarecare

  Am citit la un comentariu de pe saccsiv cum ca ar fi fost trimis disciplinar la o manastire de munte.. din judetul Bacau, cu hramul Inaltarii Domnului, pe munte, frig tare acolo, obste cu probleme, 30 zile sanctiune (oprirea de la savarsirea tuturor lucrurilor sfinte) Se pare a ca acceptat..dupa spusele unei ucenice..

  aici:
  https://saccsiv.wordpress.com/2016/09/14/iata-decizia-ips-ioachim-bacauanul-pentru-parintele-elefterie-tarcuta-la-frig-ca-i-batran-si-poate-scapa-ede-el/

  Apoi m-am gandit ca ar putea fi un comunicat chiar pe site-ul lor, la Arhiepiscopie, referitor la izgonirea Pr Elefterie …dar nu am gasit nimic..
  In schimb am gasit ceva interesant… dupa cine plang apostatii …

  E incredibil dupa cine plang… si pe cine surghiunesc…

  Uitati aici :

  http://epr.ro/mesaj-de-condoleante-la-trecerea-la-cele-vesnice-acad-solomon-marcus

  Plang dupa evreul Solomon Marcus care crede …in evolutionism..
  Cred ca si apostatii au aceeasi credinta … altfel nu se explica purtarea lor .. 🙂

  http://www.campusnews.ro/stiri-news-7938354-solomon-marcus-discuta-online-luni-ora-12-30-despre-carentele-programelor-invatamant-saracia-sistemului-educational-romanesc.htm

  La intrebarea cu nr. 20 aflam si parerea savantului despre credinta ..Savant o spune … 🙂

  Intrebare nr.20 Anonim

  Credeti ca ar trebui eliminata „religia” din programa scolara? Nu ar fi normal ca teoria evolutionismului sa fie studiata in paralel cu teoria creationismului?

  Solomon Marcus

  Am impresia ca in momentul de fata elevul afla despre amandioua. A existat o perioada in care evolutionismul a fost scos din programa, dar Academia a reparat aceasta greseala.

  Vai de noi…

 7. http://aparam-ortodoxia.ro/2016/09/13/convorbire-parintele-antim-parintele-hariton-iulie-2016/

  Doamne Iisuse Hristoase, miluieste si intareste pe Parintele Antim si pe toti aparatorii Dreptei Credinte!

 8. maxim

  ” Iata cum Milostivul Dumnezeu este hulit si batjocorit pentru preamarea Sa iubire de oameni, fiind inlocuit cu stapanul veacului intunericului, cel ce neizbutind odinioara sa fie ‘dumnezeu’ se strecoara astazi bland, duios, si compatimitor in sufletele ateilor ‘religiosi’, apostatilor ‘crestini’ si nihilistilor ‘ortodocsi’ care cred in mincinoasele fagaduinte numite: pace, dragoste, libertate, toleranta, reconciliere, liniste, bucurie, fericire, dezvoltare, confort, progres, cultura sau arta. Acest ‘dumnezeu’ al falsei dumnezeiri, antidumnezeiesc, anti-evanghelic, anti-ortodox, sfideaza Predania si invataturile Sfantilor Parinti, inlatura din vietuirea crestinilor dogmele si canoanele Bisericii lui Hristos.

  Unui astfel de anti-dumnezeu i se inchina astazi omenirea, in numele lui se organizeaza intrunirile ecumeniste, de la el cersesc mantuirea crestinii si doresc pacea paganii.

  Acestia sunt arhitectii ecumenisti ai ‘valorilor comune’ in care zeii si dumnezeii isi dau mana spre faurirea ‘noii constiinte religioase’ ce se ingrijeste ca in viitor omul sa se izbaveasca de ‘pacatul nefericirii’, pricinuit de ‘fatalismul’ vietuirii in dreapta Credinta Ortodoxa. Marea adunare a falsului ‘dumnezeu’ cere jertfe, iar acestea nu sunt doar ‘fiii pierzarii’, eretici, pagani, evrei, ci in primul rand ortodocsii crestini partasi gandirii liberale, integriste, invitati sa piara dandu-si sufletul pentru balaurul antihristic camuflat in ‘binele public’ si ‘fericirea comuna’.

  Dezbinati de Biserica sunt toti cei ce cugeta osebit de Sfintii Bisericii, cei ce inlocuiesc dreptatea si adevarul cu ‘comuniunea si unitatea’, cei ce sacrifica ‘reconcilierii’ dogmele si canoanele, punand ‘binele comun’ mai presus de jertfirea pentru Dreapta Credinta. De aceste pacate au fugit in trecut adevaratii crestini, impotriva lor au grait si au marturisit Mucenicii, impotriva lor au vietuit Cuviosii, cu acestia au avut de luptat Sfintii, impotriva lor se cuvine sa vietuiasca si sa graiasca adevaratii crestini de astazi.” (Ieromonah Martirie Paduraru)

 9. maxim

  Pe asta mizeaza si ‘ei’ : de o suta de ani au pus la cale implozia, iar acum sunt convinsi ca vor reusi totul, doar pentru ca vad ca sunt doar cativa episcopi si preoti antiecumenisti in intreaga lume, si o mana de mireni. Ce-or zice ei: 99% se vor da neaparat dupa noi, caci le va fi foarte greu sa urmeze pe putinii preoti autentici, nu vor avea cum sa traverseze judete si tari ca sa se duca la ei pentru spovedire si impartasire. Asta e miscarea! Au pacalit pleroma Ortodoxiei lent, un secol, ba.. ca noi doar privim dar nu atingem, ba.. ca noi doar atingem dar nu muscam, ba.. ca noi doar muscam dar nu inghitim. Iar acum, hopa, au inghitit toata turma si-au dus-o in burta lor de dinozauri apostati, unde o sa fiti mistuiti…

 10. maxim

  Preotii apologeti, antiecumenisti si pana acum marturisitori, care vor da inapoi in fata ierarhilor apostati, vor face un mare rau turmei celei mici, marturisitore, caci o vor lasa pe aceasta fara inca un preot autentic. Treaba lor! Daca vor sa lase Ortodoxia cu cativa preoti si cativa episcopi in intreaga lume, s-o lase. Hristos va putea sa alerge pe la toti mirenii Lui, chiar si asa…

 11. maxim

  Fara suparare, eu ii vad pe ecumenisti si pe adeptii lor ca pe niste zombizati… Priviti-le vorbele, comentariile, explicatiile si argumentele: vorbele lui Hristos sunt folosite IMPOTRIVA lui Hristos. Sfantul Iustin Popovici ii numeste pe umanisti si pe ereticii toti ROBOTI. Bine ii mai numeste…

 12. Sluga netrebnica

  Se dovedeste ca BOR este cea mai plina de lupi in piei de oaie. Toti pseudo-episcopii in frunte cu pseudo-patriarhul Daniel au semnat toate documentele eretice.
  Biserica noastra romana a fost preluata de masoni inca de la schimbarea necanonica a calendarului.

  Iisus Hristos Dumnezeul nostru si Prea Sfanta Nascatoare de Dumnezeu sa ne miluiasca, pentru ca traim vremurile lepadarii de credinta. Dupa lepadarea de credinta urmeaza aparitia antihristului si sfarsitul, Judecata finala.

 13. Cezar

  Cum sa-l alunge pe parintele Elefterie?
  Acesta are o intreaga parohie care-l va cauta pe oriunde l- ar trimite. Jumatate din oras cred ca se spovedesc la el. Este inadmisibil asa ceva. Parintele mi-‘a fost duhovnic aprox 5 ani. Este o persoana cu o inalta viata duhovniceasca. Oricum, era „urat” de mai multi preoti din oras ptr ca le lua venitul, veneau la bis la catedrala si nu se mai duceau la acestia.
  Haideti, dragilor sa-l ajutam cumva. Haideti sa-l sprijinim

 14. Ioan

  Dupa ce am urmarit cu atentie semnaturile de pe documentul in limba greaca, am observat ca:
  Desi pe documentele in engleza si franceza nu apar semnaturile a 33 de episcopi, pe documentul in limba greaca, dupa care au fost traduse versiunile in engleza si franceza, apar urmatoarele:
  – cei 5 episcopi de la Patriarhia Ecumenica au semnat documentul in greaca
  – cei 2 episcopi din Patriarhia Ierusalimului au semnat documentul in greaca
  – 1 din cei 3 episcopi din Biserica Greciei (Anthimos de Alexandropolis, care este episcopul Parintelui Theodoros Zizis) a semnat documentul in greaca
  – in locul celor 4 episcopi din Biserica Ciprului, a semnat Intaistatorul lor Chrysostomos in locul lor (inainte de semnatura apare aa., care probabil inseamna „in locul”, urmata la fiecare din cei 4 de semnatura lui Chrysostomos)
  In concluzie, pe documentul principal, cel in limba greaca, dupa care s-au tradus versiunile in engleza si franceza, nu au semnat 25 de episcopi, astfel:
  – 17 episcopi din Patriarhia Serbiei
  – 4 episcopi din Biserica Ciprului, pentru care a semnat in mod abuziv Intaistatorul in locul lor
  – 2 episcopi din Biserica Greciei
  – 2 episcopi din Patriarhia Alexandriei
  Cele de mai sus le am scris pentru a se sti exact cine a semnat si cine nu documentul principal, cel in limba greaca. Acest document are numarul 4 pe site-ul http://theolcom.ru/events/114-opublikovany-dokumenty-kritskogo-sobora-18-26-iyunya-2016-goda, de unde poate fi descarcat in greaca, engleza si franceza pentru a se putea verifica cele scrise de mine mai sus.

 15. oarecare

  Am citit la un comentariu de pe saccsiv cum ca ar fi fost trimis disciplinar la o manastire de munte.. din judetul Bacau, cu hramul Inaltarii Domnului, pe munte, frig tare acolo, obste cu probleme, 30 zile sanctiune (oprirea de la savarsirea tuturor lucrurilor sfinte) Se pare a ca acceptat..dupa spusele unei ucenice..

  aici:
  https://saccsiv.wordpress.com/2016/09/14/iata-decizia-ips-ioachim-bacauanul-pentru-parintele-elefterie-tarcuta-la-frig-ca-i-batran-si-poate-scapa-ede-el/

  Apoi m-am gandit ca ar putea fi un comunicat chiar pe site-ul lor, la Arhiepiscopie, referitor la izgonirea Pr Elefterie …dar nu am gasit nimic..
  In schimb am gasit ceva interesant… dupa cine plang apostatii …

  E incredibil dupa cine plang… si pe cine surghiunesc…

  Uitati aici :

  http://epr.ro/mesaj-de-condoleante-la-trecerea-la-cele-vesnice-acad-solomon-marcus

  Plang dupa evreul Solomon Marcus care crede …in evolutionism..
  Cred ca si apostatii au aceeasi credinta … altfel nu se explica purtarea lor .. ?

  http://www.campusnews.ro/stiri-news-7938354-solomon-marcus-discuta-online-luni-ora-12-30-despre-carentele-programelor-invatamant-saracia-sistemului-educational-romanesc.htm

  La intrebarea cu nr. 20 aflam si parerea savantului despre credinta ..Savant o spune … ?

  Intrebare nr.20 Anonim

  Credeti ca ar trebui eliminata „religia” din programa scolara? Nu ar fi normal ca teoria evolutionismului sa fie studiata in paralel cu teoria creationismului?

  Solomon Marcus

  Am impresia ca in momentul de fata elevul afla despre amandioua. A existat o perioada in care evolutionismul a fost scos din programa, dar Academia a reparat aceasta greseala.

  Vai de noi…

 16. maxim

  http://www.cuvantul-ortodox.ro/recomandari/2016/09/10/interviu-nou-dat-de-mitropolitul-ierotheos-de-nafpaktos-despre-reactiile-zelotiste-in-urma-sinodului-din-creta-si-despre-documentul-diplomatic-despre-relatiile-bisericii-cu-restul-lumii-crestine/

  De ce sa ne luptam sa fie corectat textul? Trebuie facut sinod nu summit, in care sa fie infierate ecumenismul si masoneria, si sa fie reunite calendarul nou cu cel vechi din punct de vedere liturgic. Numai acesta ar putea fi sinod. Restul e streche draceasca..

  • Maxim ai grija la cuvatul kakadox pt ca este un blog aservit si maninca cu polonicul, tot asa inventase o poveste precum ca I.p.s Vlachos ridica in slavi delegatia din b.o.r precum ca a semnat ce trebuia in creta si culmea ca acest episcop nu a semnat si scormonind eu pe mai multe publicatii ortodoxe grecesti nici pomeneala de asa ceva in schimb aceasta inventie era pe r.i.c alias cuvantul kakadox si basilica, pe linga acestia mai sunt si alte bloguri aservite precum: crestinul ortodox, theologie patristica, teologie pt azi asa ca atentie de unde va informati

   • maxim

    Stiu, dar m-a deranjat asta cu CORECTURA TEXTULUI DIN CADRUL SUMMIT-ULUI DRACESC DIN CRETA…

 17. maxim

  „ Un episcop care a devenit eretic nu mai este episcop, dar daca credinciosii continua sa-l considere pe el episcop ortodox, daca continua sa vina la slujbele din bisericile ce il pomenesc pe el, sa primeasca “darurile” sau „binecuvantarile” lui, atunci vor cadea cu totii in afara Bisericii.” (Sf Ignatie Teoforul)

 18. maxim

  Sfantul Sofronie de la Cioara (1760)

  ” Indeamna pe oameni sa se roage fiecare la el acasa, sa se intalneasca in taina cu preotii ortodocsi pentru spovedanie, impartasanie, cununii, botezuri si alte nevoi religioase si explica oamenilor ca popii uniti nu sunt altceva decat niste tradatori lepadati. ”

 19. Ia cititi cu atentie articolul si spunetimi ce ati observat! http://basilica.ro/patriarhia-romana-distribuie-gratuit-noul-testament-la-peste-3000-de-persoane-varstnice/ ca sa vedeti cat de vicleni sunt

 20. oarecare

  bor lupta in continuare pt ‘ortodoxie’ …vai de noi …cate o sa mai vedem… https://saccsiv.wordpress.com/category/societatea-biblica-interconfesionala-din-romania/

 21. maxim

  NOTA BENE!

  * Biserica = Mireasa lui Hristos = Trupul lui Hristos = Impartasania = Crestinii
  * biserica = cladirea = edificiul = locul = incaperea

  Deci,

  * Biserica lui Hristos este in Impartasanie, iar Impartasania in Biserica
  * Biserica lui Hristos sunt crestinii, pentru ca in ei este Trupul lui Hristos, Impartasania

  • maxim

   Azi, totul a devenit traba juridica: patriarhul a devenit dumnezeu, episcopul a devenit dumnezeu-adjunct, cladirea bisericeasca a devenit Sfanta Biserica, antimisul a devenit adeverinta episcopala, iar mirenii, monahii, diaconii si preotii au devenit masa de manevra, proxeneti de la care se colecteaza ba bani, ba credinta din inimi, ba omenirea din ei, ba crestinismul dinlauntrul lor…

  • maxim

   (1 Corinteni 12:27)

 22. Inca o chestie care nu intamplator au fost acestia pusi in varful ierarhiei, a li se vedea cv-urile cu trecuturile lor in comunism, ce au facut ei in comunism, unde au „studiat”, cine leau platit studiile, si pt ce au fost selectati si dupa 89 unul cate unul, si veti intelege mult mai multe decat va puteti inchipui

 23. Sluga netrebnica

  Dupa sinodul talharesc din Creta, unde pseudo-patriarhii au calcat in picioare Sfintele Canoane ale Bisericii Ortodoxe si au dat liber la casatoria ortodocsilor cu ereticii, papa Francisc vine si el in intampinarea hotararilor eretice din Creta:

  https://danielvla.wordpress.com/2016/09/16/papa-francisc-a-hotarat-preotii-catolici-pot-boteza-si-casatori-ortodocsi-la-cerere/

  • maxim

   Asta s-a si urmarit… Patriarhii sunt in legatura stransa cu Papa-umanistul, ei se socotesc frati ai aceluiasi domn: diavolul!

  • Maria

   Imi cer scuze, nu ma pricep,am vrut de fapt sa va trimit doar videoclipul cu pr Antim de pe aceasta pagina de facebook ”Petronela Darie”.

 24. maxim

  La Summit-ul din Creta tocmai astea s-au acreditat: falsul botez al ereticilor, falsa lor hirotonie, posibilitatea de se boteza si cununa ortodocsii la ei, si de a se hirotonii. Dar cei mai multi dintre ortodocsi nu au inteles…

  PAPISTASII DEVIN TOT MAI PROTESTANTIZATI, IAR ORTODOCSII TOT MAI NEOPROTESTANTIZATI… Asta se vede clar!

 25. maxim

  Multi intrebati cum sa va verificati duhovnicul daca este sau nu ecumenist in inima sa… Eu insa va spun: intrebati-l daca papistasii sunt crestini. Atat! Daca va spune ca sunt crestini, ca sunt fratii nostri, ca au botez, au hirotonie, fugiti de el indiferent ca pomeneste sau nu episcop eretic-ecumenist!

 26. maxim

  Credinta dumnezeiasca, ortodoxa, sfanta si dreapta, este revelata. Ea nu este ceea ce vreau eu, sau ceea ce vrei tu. Nu este emanatia unui popa, a unui episcop sau a unui mirean. Ea este un dat dinspre Dumnezeu spre noi, caci El s-a descoperit noua nu noi l-am descoperit pe El. Daca era sa-L cautam si sa-L descoperim noi, in veci nu l-am fi aflat si nu l-am fi inteles. De aceea, fratilor, Dumnezeu este Hristos si s-a aratat noua, iar tot ceea ce ne-a spus El despre El, despre Tatal Lui si despre Duhul Sfant, aia este. Asa cum ne-a spus si despre rai, si despre iad, si despre sufletul omenesc, si despre ingeri, si despre diavoli, si despre Invierea tuturor, etc. Deci, Credinta revelata (desoperita) este NUMAI ceea ce ne-a lasat El, si Ea va fi valabila in veci. Ea nu e un moft dumnezeiesc sau un simplu canon de legi si reguli, ci este exact Viata lui Dumnezeu Cel in Trei Ipostasuri (Persoane), exact realitate vesnica!

 27. Zilele astea 18-20.09.2016 se desfasoara la assisi o adunare tilhareasca unde pun la cale tot felul de nenorocirii, evident bartolomeu nelipsit http://www.santegidio.org/pageID/3/langID/it/itemID/16924/ASSISI-2016-SETE-DI-PACE-dal-18-al-20-settembre-l-Incntro-di-dialogo-e-preghiera-tra-le-religioni-e-le-culture.html

 28. maxim

  Taina e simpla, astazi trei echipe se dau ortodoxe:

  1- exista o echipa care se da ortodoxa, dar care nu crede nimic patristic si scripturistic (gen Daniel, Bartolomeu si majoritatea episcopilor). Deci totul e un rol public la astia, doar de fatada.

  2- exista o echipa care lupta antiecumenistic, ei chiar crezand ca lupta contra ecumenismului, dar nestiind cum sa lupte, nestiind Catehismul si Crezul, de fapt sapa la temelia Ortodoxiei. Ceva de genul: ravna fara pricepere… Astia sunt dinamite, nu altceva! In aceasta categorie intra si europopii si teologopopii, pentru ca ei nu au studiat invatatura scripturistico-patristica rasariteana, ci pe cea umanisto-ariano-europeana.

  3- si exista o echipa mica, Domnul o numeste turma mica, ce este Sfanta Biserica Apostolesca si Soborniceasca. Cu aceasta se lupta cei de sus, dar nu stiu cu cin’ se pun: Seful de echipa al acestei echipe este Insusi Hristos-Dumnezeu Cel Atotputernic!

 29. maxim

  CE NU PUTEM LUA DE LA PARINTELE STANILOAE:

  iata expusa de parintele Staniloaie eclesiologia ecumenista moderna – Ziziulas Conciliul II Vatican: «Hristos nu poate avea mai multe corpuri extinse organic din corpul lui personal si mai multe mirese… Dar atunci se pune intrebarea: Ce sunt celelalte confesiuni crestine ?… Socotim ca ele sunt biserici nedepline, unele mai aproape de deplinatate, altele mai departate. .. Spiritul invataturii si traditiei ortodoxe ne impune sa socotim ca confesiunile neortodoxe sunt despartaminte care s-au format intr-o anumita legatura cu Biserica deplina si exista intr-o anumita legatura cu ea, dar nu se impartasesc de lumina si de puterea deplina a soarelui Hristos… Crestinii de alte confesiuni nu sunt “complet in afara acestei taine (Biserica)… Si ei se gasesc in “multele locasuri” ale Tatalui Ceresc (Ioan 14,2) care sunt insa mai putin luminate si mai putin transparente”.

  Teologia Dogmatica volumul II pagina 275(e4ditia 2003) -ultimul paragraf!
  teoria „bisericilor nedepline” este o teorie ecumenista foarte periculoasa, din pacate, promovata de parintele Dumitru Staniloaie

  (PR. MATEI VULCANESCU)

 30. Din partea b.o.r care vor participa zilele acestea la assisi alaturi de alti 400 de lideri religiosi serafim joanta si ioan selejan unde cica se „roaga” pt unitatea mondiala si pacea mondiala

 31. Unde i-ați dus pe nevoitorii de la Codrii Pașcanilor care au întrerupt pomenirea dvs din pricină de semnare a ereziei din Creta, ÎPS Teofane? În februarie ați slujit Sf Ligurghie la ei, iar acum circa 2 sau 3 săptămîni i-ați luat pe toți și i-ați dus într-o direcție necunoscută! UNDE I-AȚI DUS fără știrea și voia poporului, în fața întrebărilor cărora trimișii dvs au stat muți, refuzînd să răspundă?! oare sînteți NOUL TORȚIONAR AL BISERICII? Sînteți nu doar noul Arie, dar și NOUL VEKKOS?! Aveți obligația să dați RĂSPUNS CREȘTINILOR PE CARE ÎI PRIGONIȚI! Pentru care fapte NECANONICE i-ați ridicat pe nevoitorii de la Codrii Pașcanilor și i-ați rupt de păstoriții lor?!

 32. maxim

  ” Cât timp Bisericile locale oficiale colaboreaza cu ecumenismul, folosindu-se de „bunvoina” acestuia, ortodocsii cu adevarat credinciosi lui Hristos vor fi etichetati ca sectari, care se rup de la curentul comun, oameni periculosi pentru pacea si ordinea publica. De aceea ei vor fi prigoniti. Sectele vor fi numite „adevarate”, iar adevarata Ortodoxie va fi prigonita ca o secta.” (Arhimandrit Serafim Alexiev)

 33. Pe 29 august,poate nu îmtâmplător,la Codrii Pașcanilor s’a săvârșit ultima liturghie unde a predicat pr.Ieronim.Sf.Liturghie a fost cerească,iar predica pr. a tunat împotriva păcatului și fărădelegii, asemenea”glasului celui ce strigă în pustie”.Dar plutea un duh de teamă printre cei apropiați locului,iar la sfârșit s-au distribuit gratuit toate cărțile din stoc.Era un semn al plecării celor de acolo.Mă întreb ce duh stăpânește acum mănăstirea?

 34. maxim

 35. maxim

  – Cand devine un slujitor eretic?

  In clipa in care face slujbe cu alti eretici sau in clipa in care propovaduieste erezia in predici.

  – Cand devine mireanul eretic?

  In clipa in care se muta la eretici sau lauda ereticii.

  – Cine poate sa cateriseasca un slujitor eretic?

  Un slujitor eretic poate sa fie caterisit de un arhiereu neeretic, sau de un sobor de arhierei neeretici.

  – Ce inseamna caterisirea si ce urmari are ea?

  Caterisirea are in primul rand urmari juridice: slujitorul caterisit (arhiereu, preot sau diacon) nu mai poate sa slujeasca cu acte, intr-o unitate teritoriala (patriarhie, episcopie, parohie). Orice slujba ar savarsi intr-o biserica ortodoxa, este ilegala. In plus, slujbele lui sunt spre osanda lui si a celor care l-au lasat sa slujeasca, dar si a mirenilor care, cu toate ca au stiut, au luat anafura din mana lui sau altceva.

  – Daca un slujitor eretic savarseste slujbe, nefiind caterisit de un arhiereu sau un sobor de arhierei, face slujbe blestemate, sau pana nu e caterisit nu trebuie ocolit de mireni?

  Ascultati, un preot care face slujbe cu eretici sau promoveaza erezia in predici, este eretic din clipa promovarii ereziilor. Dar pentru a fi curatata Biserica de un astfel de element, e nevoie de indepartarea lui juridica, de caterisire. Dar ce ne facem astazi, cand este ceva unic in istoria Crestinismului si a Bisericii, cand 99% sunt pentru erezie, si arhiereii, si preotii si mirenii? Cine sa-i mai cateriseasca pe cei 99% ?! Bunica?! Atunci ce fac cei 1% ? Pleaca ei in afara puroiului. Pleaca trupul in afara puroiului, nu mai e scos puroiul din trup! In trecut era scos puroiul, un om, doi, trei nebuni, dar acum cine sa se mai inteleaga cu apostatii astia?! Pleaca cei doi, trei episcopi autentici din scaune, cei cativa preoti, si se duc intre mirenii autentici ca closca intre pui. Cum sa se faca altfel?! Astia care asteapta mega-contra sinoade mondialiste, au acelasi duh cu ecumensitii din Creta: sunt tot mondialisti…

 36. maxim

  Intrebare:

  Ce diferenta este intre Liturghia savarsita de un preot ortodox intr-un templu satanist, si Liturghia savarsita de acelasi preot ortodox intr-un templu pagan-papistas?

 37. maxim

  Intrebare:

  Ce diferenta este intre slujba Liturghiei facuta de un preot ortodox impreuna cu un cardinal papistas, in cladirea bisericeasca ortodoxa, si slujba Liturghiei savarsita de cei doi intr-un templu papistas? Care Liturghie e valida?

 38. maxim

  SE MAI POATE SPUNE CA IN CRETA NU S-AU RECUNOSCUT TAINE LA ERETICI?

  Papa Francisc a adoptat recent o serie de modificări în legislația Bisericii Catolice. Schimbările privesc practici pentru slujirea nu doar a catolicilor răsăriteni, ci și a membrilor Bisericilor Ortodoxe atunci când nu este disponibil un preot din Biserica lor.

  „Unul dintre canoanele răsăritene adoptate pentru Biserica de rit latin spune că atunci când nu este disponibil un preot ortodox, un preot catolic poate boteza un copil ai cărui părinți sunt membri ai unei Biserici Ortodoxe și intenționează să își crească copilul ortodox. Într-o astfel de situație, Botezul nu va fi înscris în registrul de Botezuri al parohiei catolice; părinții vor primi un certificat oficial și vor înregistra Botezul copilului lor mai târziu, într-o parohie ortodoxă” a explicat Episcopul Arrieta, potrivit catholica.ro.
  Modificările la CIC mai specifică faptul că Episcopii de rit latin pot da preoților „facultatea de a binecuvânta căsătoria credincioșilor creștini dintr-o Biserică Răsăriteană care nu este în comuniune deplină cu Biserica Catolică, dacă aceștia o cer în mod benevol.”

  De asemenea, un cuplu latino-răsăritean este liber să decidă în care Biserică să își înscrie copiii; dacă nu pot cădea de acord, copilul devine membru al Bisericii tatălui. Dacă ambii părinți sunt catolici răsăriteni, chiar dacă copilul este botezat într-o parohie de rit latin, în registrul baptismal trebuie să se scrie că copilul este catolic răsăritean, și să se specifice cărei Biserici îi aparține.

Lasă un răspuns

Susținut de Asociația Sfinții Mărturisitori din Închisori – Bucovina.

%d blogeri au apreciat: